اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : محمدرضا عبدالهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:10

  کد دیدگاه : 1182186

  لطفا سوالات تخصصی استخدامی مربوط به رشته ریاضی مقطع کارشناسی را هم در پکیج خود قرار دهید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عبدالهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 17:04

  کد دیدگاه : 1182056

  شرمنده من ترم اخر مهندسی صنایع هستم…معدل کلم هم بالاست…نمیشه شرکت کنم تو این آزمون؟!!!!

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عبدالهی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:27

  کد دیدگاه : 1182022

  نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع ؟؟؟!!!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:50

   کد دیدگاه : 1182043

   موجود نیست متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:27

  کد دیدگاه : 1181942

  سلام
  لطفا نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر هم بزارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:42

   کد دیدگاه : 1181957

   تا به امروز متاسفانه به دستمون نرسدیه است فعلا

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نرجس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:11

  کد دیدگاه : 1181634

  سلام. کدوم دروس تخصصی مهندسی صنایع برای ازمون مد نظر هست؟ لطفا پاسخ بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زهرا .ک

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:25

   کد دیدگاه : 1181829

   مهندسی صنایع منظورتون رشته شیمی هست ؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : نرجس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:42

    کد دیدگاه : 1181958

    سلام. خیر. مهندسی صنایع با شیمی فرق داره

    پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام زارعی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:12

  کد دیدگاه : 1181208

  سوالات مربوط ب رشته ی ریاضی رو میخاستم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:20

  کد دیدگاه : 1181130

  سلام سوالات تخصصی اقتصاد را در سایت قرار بدید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : منا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:09

  کد دیدگاه : 1181115

  سلام،ميخواستم بدونم ترم اخر كارشناسي هستم ميشه ثبتنام كنم؟تا شهريور فارغ تحصيل ميشم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:33

   کد دیدگاه : 1181142

   نه متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : دومان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:52

  کد دیدگاه : 1180959

  سلام و خسته نباشید – لطفا از سوالات رشته مهندسی کامپیوتر هم تو سایت ارائه دهید + پاسخنامه (اگر مقدور باشه).
  بسیار متشکریم-

  پاسخ دهید
 • نویسنده : N

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:52

  کد دیدگاه : 1180958

  سلام
  ضمن خسته نباشید لطفا سوالات مرتبط با رشته کامپیوتر رو هم در سایت قرار بدید
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پریچهر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:02

  کد دیدگاه : 1180896

  سلام
  وقت بخیر
  لطفا دروس و نمونه سوالات کامپیوتر هم بذارید .
  ممنون.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امین رشوند

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:55

  کد دیدگاه : 1180521

  سلام
  لطفا سوالات تخصصی رشته کامپیوتر رو هم ارائه دهید،

  یا عناوین امتحانی رشته کامپیوتر رو اعلام کنید
  سپاسگزارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه ع

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:23

  کد دیدگاه : 1180467

  سلام لطفا بفرمائید آیا ارشد حسابداری میتونه شرکت کنه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : توران آل مراد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:15

  کد دیدگاه : 1180455

  لطفا سوال های تخصصی رشته ریاضی رو هم قرار دهید. ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : faezeh

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:30

  کد دیدگاه : 1180199

  سلام لطفا سوالات کارشناسی حسابداری هم بذارید این سوالات مربوط به مقطع فوق دیپلم هست.ممنون.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد سلطانیان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:38

  کد دیدگاه : 1178587

  سلام،لطفا سوالات تخصصی رشته کامپیوتر هم بزارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : غزاله مكي ابادي

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:03

  کد دیدگاه : 1178334

  لطفا نمونه سوالات تخصصي مربوط به رشته مهندسي صنايع را در سايت قرار دهيد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید پرتوی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:12

  کد دیدگاه : 1178131

  لطفا سوالات کامپیوتر رو هم بزارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:26

   کد دیدگاه : 1178158

   در صورتی که سوالات مذکور به دست ما برسد حتما قرار داده خواهد شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حسامی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:07

  کد دیدگاه : 1178029

  سوالات مربوط به رشته لیسانس کامپیوتر نیست

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:06

  کد دیدگاه : 1178025

  سوالات رشته کامپیوتر رو لطفا قرار بدید

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...