اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : مانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:21

  کد دیدگاه : 1187215

  لطفا هماهنگ کنید و سوالات تخصصی رشته مهندسی کامپیوترو گیر بیارید
  ممنون از سایت خوبتون هر روز سر میزنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:39

   کد دیدگاه : 1187245

   متاسفانه این سوالات منتشر نشده است مانی عزیز و تلاش ما برای تهیه هم بی نتیجه مانده تا به امروز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : شادي

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:57

  کد دیدگاه : 1187114

  لطفا دفترچه رشته مهندسي كامپيوتر هم بذارين با تشكر فراوان

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:57

  کد دیدگاه : 1186582

  با سلام
  لطفا نمونه سوالات استخدامی رشته امار را هم در سایت بگذارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:39

  کد دیدگاه : 1186448

  لطفا منابع ازمون استخدامی بانک تجارت رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار را نمایش دهید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:54

   کد دیدگاه : 1186474

   منابعی اعلام نشده است دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سارا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:18

  کد دیدگاه : 1186317

  سلام…رشته علوم کامپیوتر زیر مجموعه ریاضیه..ولی دروس اختصاصی رشته ما و ریاضی کمی متفاوته…نمیشه دقیق دروس تخصصی ذکر کنید که بفهمیم چین؟؟؟
  ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زینب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:08

  کد دیدگاه : 1186308

  لطفا سوالات رشته مهندسی صنایع رو قراربدید.من نمیدونم کدوم دروس تخصصی رو باید بخونم.ممنون از سایت خوبتون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا احمدپور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:07

  کد دیدگاه : 1186234

  سلام
  لطفا نمونه سوالات کامپیوتر هم بگذارید
  ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:48

  کد دیدگاه : 1186011

  با سلام لطفا دفترچه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت، مربوط به رشته مهندسی صنایع را هم بر روی سایت بگذارید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : عارفه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:55

  کد دیدگاه : 1184984

  نمونه سوالات رشته آمار رو هم لطف کنید بذارید ممنون میشیم.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نازنین زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:30

  کد دیدگاه : 1183601

  چرا جواب صنایعی ها را نمیدید؟؟؟اگه ندارید و امکانش نیست لاقل جوابمون بدید ک بدونیم تکلیفمونا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرداد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:58

  کد دیدگاه : 1183554

  جواب پیام هار بدهید ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهرداد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:56

  کد دیدگاه : 1183551

  سلام نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر رو میشه بگذاری ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا بهوندی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:22

  کد دیدگاه : 1183151

  سلام. لطفا سوالات رشته مهندسی کامپیوتر رو هم بزارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:50

  کد دیدگاه : 1183010

  لطفا سوالات تخصصی رشته اقتصادهم توسایت بگذارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:49

  کد دیدگاه : 1183008

  لطفا سوالات تخصصی رشته اقتصادهم توسایت بگذارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : هستی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:10

  کد دیدگاه : 1182963

  سلام میخواستم بدونم واسه امتحان بانک تجارت خوندن همین نمونه سوالات کفایت میکنه یا نه آخه تاریخشون سال ۸۶ ممنون ادمین جان از اینکه راهنمایی میکنید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:27

   کد دیدگاه : 1182989

   آیا برای قبولی در کنکور سال 96 خواندن سوالات سال 95 کافی هست؟
   مسلما خیر. نمونه سوالات بخشی از کار هست و نه همه موضوع.
   بهتر هست پکیج بهارمون رو هم که شامل جدیدترین سوالات برگزار شده توسط سنجش هست رو بررسی کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:28

  کد دیدگاه : 1182848

  با سلام،لطفا نمونه سؤال تخصصی واسه رشته مهندسی صنایع هم بگذارید
  ممنون میشم کمک کنید…

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:59

   کد دیدگاه : 1184538

   سلام شما میدونید که چ مباحثی برای ازمون میااد یعنی چ درسایی
   میشه جوابو ب تلگرامم بفرستی

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:39

  کد دیدگاه : 1182606

  برا مهندسی صنایع اصلا نمونه سوال نیس ؟؟
  لطفا کمک کنین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد رضائیان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:07

  کد دیدگاه : 1182338

  باسلام
  لطفا سوالات تخصصی مربوط به رشته مدیریت صنعتی برای ازمون استخدامی بانک را دراختیار قراردهید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:45

  کد دیدگاه : 1182310

  سلام لطفا مهندسی کامپیوتر موجود کنید
  خیلی خواهان داره

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...