اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : امین رفیعی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:53

  کد دیدگاه : 1195544

  نمونه سوالات تخصصی رشته کامپیوتر را هم لطفا قرار دهید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:15

   کد دیدگاه : 1195573

   سوالات این رشته موجود نیست متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مینا عساکره

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:44

  کد دیدگاه : 1195381

  باسلام اگه میشه دروس تخصصی رشته ریاضی ک برای آزمون لازمه مطالعه کنیم و قرار بدین

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Zamani

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:57

  کد دیدگاه : 1194653

  سلام.من وارد سایت شمامیشم برای گرفتن نمونه سؤالات تخصصی اما هیچی نیست دانلود کنم,لطفا لینکشو برام بفرستید,سؤالات تخصصی رشته کامپیوتر,سپاس

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:46

  کد دیدگاه : 1192897

  سلام لطفا سوالات دروس تخصصی رشته آمار رو هم تو سایت بزارید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : heydari

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:23

  کد دیدگاه : 1192860

  سلام لطفا منابع تخصصی آزمون بانک تجارت رشته مدیریت بازرگانی رو بگین ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نسيم تقي زاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:36

  کد دیدگاه : 1192010

  لطفا سوالات مريوط به رشته علوم اقتصاد نظري رو هم بذاريد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نسيم تقي زاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:23

  کد دیدگاه : 1191984

  سلام، لطفا سوالات مربوط به رشته علوم اقتصاد نظري رو هم بذاريد. ممنون.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:17

  کد دیدگاه : 1191497

  لطفا دروس تخصصی رشته صنایع که مدنظر هست رو پیگیری کنید بانک که جواب نمیده گرایش هم که مشخص نشده پکیجای سایتای دیگه ام که ضد و نقیصه،خواهشا پیگیری کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:38

  کد دیدگاه : 1191128

  سلام سوالات رشته اقتصاد بازرگانی بزارید لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Azin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:54

  کد دیدگاه : 1190900

  منابع آزمون رشته آمار رو هم بذارید…

  پاسخ دهید
 • نویسنده : Azin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:52

  کد دیدگاه : 1190897

  سلام لطفاسوالات رشته آمار برا استخدامی رو هم بذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:01

   کد دیدگاه : 1190904

   متاسفانه منتشر نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : شکوفه شیرزادی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:32

  کد دیدگاه : 1190597

  سلام، تقاضای سوالات رشته مهندسی صنایع را دارم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:11

   کد دیدگاه : 1190644

   متاسفانه برای این رشته موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : غزل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:32

  کد دیدگاه : 1189110

  سوالات تخصصی رشته کامپیوتر رو ندارید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:29

   کد دیدگاه : 1189153

   نه متاسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:46

  کد دیدگاه : 1188840

  سلام نمونه سوال مدیریت اجرایی لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : توکلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:52

  کد دیدگاه : 1188786

  رشته کامپیوتر نمونه سوالات

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حمیدرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:16

  کد دیدگاه : 1188729

  سلام لطفا منابع آزمون بانک تجارت برای رشته مهندسی صنایع رو بفرمائید
  با کمال تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : شکوفه شیرزادی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:33

   کد دیدگاه : 1190600

   من هم همین تقاضا را دارم.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Maryam

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:36

  کد دیدگاه : 1187822

  با سلام وخسته نباشيد ، سوالات تخصصي رشته ي كامپيوتر رو بزاريد .
  ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کشاورزی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:10

  کد دیدگاه : 1187795

  سلام.وقت بخیر.سوالات تخصصی رشته ریاضی رو لطفا بزارید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : الهام زارعی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:07

  کد دیدگاه : 1187716

  نمونه سوالات تخصصی رشته ی ریاضی رو هم بزارین لطفا

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:28

  کد دیدگاه : 1187626

  سلام برای رشته کامپبوتر نمونه سوالات تخصصی بزارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 08:55

   کد دیدگاه : 1187641

   متاسفانه منتشر نشده است

   پاسخ دهید
   • نویسنده : امیرسام

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:42

    کد دیدگاه : 1190357

    سلام حداقل يه راهنمایی کنید چه دروسی و باید بخونيم؟؟ریاضیات تخصصی که یکیشه بقیه ش چیه

    پاسخ دهید
    • نویسنده : امیرسام

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 19:06

     کد دیدگاه : 1190436

     البته برای رشته ریاضی منظور منه

     پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...