اطلاعات بیشتر

 سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بانک تجارت

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید


آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام بانک تجارت جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


 دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
١۵ سوال ریاضی و آمار همراه با پاسخنامه
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL همراه با پاسخنامه
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش همراه با پاسخنامه
١۵ سوال زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه
۵٠ سوال دروس تخصصی بدون پاسخنامه


جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی رشته های مدیریت

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصصی استخدامی رشته مدیریت بانک تجارت (مدیریت بازرگانی، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


 جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه سوالات استخدامی رشته حسابداری

 دفترچه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی رشته حسابداری بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی، دروس تخصصی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

دفترچه نمونه سوالات استخدامی عمومی بانک تجارت

دفترچه سوالات عمومی استخدامی بانک تجارت همراه با پاسخنامه در مقطع فوق دیپلم و لیسانس (مربوط به تاریخ ١٣٨۶/۵/١٩) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
ادبیات فارسی، معارف اسلامی، ریاضی و آمار، کامپیوتر و ICDL، معلومات عمومی و هوش، زبان انگلیسی


تعداد سوالات در داخل این بسته: 

١۵ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال ریاضی و آمار (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال کامپیوتر و ICDL (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال معلومات عمومی و هوش (همراه با پاسخنامه)
١۵ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۵٠ سوال دروس تخصصی (بدون پاسخنامه)


  جهت دانلود دفترچه اینجا کلیک نمایید

بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا

بسته پیشنهادی ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی به صورت یکجا همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری، رشته حسابداری، رشته مدیریت، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، زبان انگلیسی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی، ادبیات فارسی، هوش و استعداد تحصیلی، معارف اسلامی


 تعداد سوالات در داخل این بسته: 

سوالات استخدامی رشته مدیریت بازرگانی و بانکداری
 سوالات استخدامی رشته حسابداری
 سوالات استخدامی رشته مدیریت
۲۷۵ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ سوال زبان انگلیسی (همراه با پاسخنامه)
۳۳۰ نمونه سوال اطلاعات سیاسی و اجتماعی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه)
۳۴۰ سوال هوش و استعداد تحصیلی (همراه با پاسخنامه)
۲۵۰ سوال معارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی)


   جهت دانلود بسته ویژه اینجا کلیک نمایید

نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدام بانک ها
مجموعه نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها شامل موارد زیر می باشد:
این بسته حاوی نمونه سوالات تمامی رشته ها به غیر از رشته ریاضی می باشد


30 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه)
120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال حسابرسی (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال حسابداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال مدیریت مالی (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال سیستم عامل (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال شبکه های کامپیوتری (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال پول و بانکداری (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال ساختمان داده (همراه با پاسخنامه)
40 نمونه سوال تئوری مدیریت (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تحقیق در عملیات (همراه با پاسخنامه)
25 نمونه سوال اقتصاد مهندسی (همراه با پاسخنامه)
30 نمونه سوال تئوری احتمال و آمار مهندسی (همراه با پاسخنامه)
بسته هدیه: مجموعه دفترچه سوالات استخدامی بانک ها
40 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صادرات (سال 87)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک کشاورزی (سال 92)، فاقد پاسخنامه
50 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک صنعت و معدن (سال 88)، فاقد پاسخنامه
150 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک تجارت (سال 86)، فاقد پاسخنامه
210 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک سپه (سال 87)، فاقد پاسخنامه
60 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد (سال 93)، فاقد پاسخنامه
119 نمونه سوال تخصصی آزمون استخدام بانک ملت (سال 94)، فاقد پاسخنامه


 دانلود نمونه سوالات تخصصی آزمون های استخدامی بانک ها

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع اخبار استخدامی بانک تجارت اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : امیرعلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:03

  کد دیدگاه : 1216534

  سلام
  باتشکر از ایران استخدام. اگه امکان داره نمونه سوالات تخصصی رشته مهندسی صنایع را هم در سایت بگذارید
  خیلی ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کریمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:15

  کد دیدگاه : 1216447

  نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت رشته کامپیوتر رو محبت کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:54

   کد دیدگاه : 1216475

   متاسفانه برای ایبن رشته موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:14

  کد دیدگاه : 1214586

  سلام…نمونه سوالات رشته ریاضی برا بانک تجارت هم بذارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم 1

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:55

  کد دیدگاه : 1214528

  سلام ادمین جان
  سوالات ازمون سال 93یا 94(دوره قبل) بانک تجارت رو هم اگه ممکنه قرار بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مریم 1

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:55

   کد دیدگاه : 1214529

   رشته حسابداری

   پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 03:39

   کد دیدگاه : 1214734

   سلام
   متاسفانه در این سالها سوالات منتشر نشده.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سپیده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:35

  کد دیدگاه : 1211989

  سلام سوالات رایگان استخدام بانک تجارت رو هم بذارید ممنون رشته حسابداری مقطع کارشناسی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:33

   کد دیدگاه : 1212063

   با سلام
   در حال حاضر چنین بسته ای آماده نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سپیده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:31

  کد دیدگاه : 1211982

  سلام سوالات رایگان استخدام بانک تجارت رو هم بذارید ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ali

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:37

  کد دیدگاه : 1211021

  سلام . برا کامپیوتر ندارین?! لطفا پاسخ بدید به کلمپیوتری ها . این سوال رو ۳ نفر دیگه هم پرسیدن و بی پاسخ مونده

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:29

   کد دیدگاه : 1211071

   خیلی این مورد پاسخ داده شد طی روزهای گذشته علی عزیز.
   متاسفانه کل آرشیو در دست ما در حد موارد موجود در پست بالا هست و بیش از این نمونه سوالاتی در اختیار ما نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:10

  کد دیدگاه : 1210956

  با سلام …رشته من مدیریت بیمه است…اگر لطف کنید نمونه سوالات مربوط به این رشته که در آزمون ازش سوال مطرح میشه رو هم بزارید…ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:19

  کد دیدگاه : 1209649

  سلام ادمين خان برا رشته مدیریت دولتی باید جزوه مدیریت بازرگانی و بانکداری را دانلود کنی یا پاينيش که نوشته رشته های مدیریت در مقطع فوق دیپلم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:32

   کد دیدگاه : 1209724

   فکر میکنم رشته های مدیریت باشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سلام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 06:43

  کد دیدگاه : 1207831

  باسلام
  من در استخدام بانک تجارت شرکت کردم و رشته ی مدیریت بیمه است حالا نمیدونم واقعا نمیدونم چه منابعی را بخونم لطفا کمک کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Fm

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 19:13

   کد دیدگاه : 1210958

   با سلام….رشته من مدیریت بیمه است اگر لطف کنید نمونه سوالاتی که از این رشته در آزمون مطرح میشه رو معرفی کنید. ..سپاس فراوان

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سارا نوری دلشاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:16

  کد دیدگاه : 1206911

  لطفا سوالات تخصصی رشته آمار هم قرار بدید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : -

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:09

  کد دیدگاه : 1205071

  چرا همش مال سال 86 ؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:35

   کد دیدگاه : 1205098

   همین مقدار منتشر شده و در دست است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ابوالفضل علیانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:47

  کد دیدگاه : 1204627

  سلام…خواهشا نمونه سوالات تخصصیه صنایع برای آزمون بانک تجارت و بی زحمت بفرسید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:51

   کد دیدگاه : 1204630

   سلام
   موجود نیست متاسفانه.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : شهریار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:21

  کد دیدگاه : 1204311

  رشته کامپیوتر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:28

  کد دیدگاه : 1203804

  رشته ریاضی اختصاصی هاش رو بزارید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:24

  کد دیدگاه : 1198951

  سلام من میخاستم کتابهای اصلی رو بخونم رشتمم مدیریت دولتیه مقطع کارشناسی چیا روباید بخونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:22

  کد دیدگاه : 1197389

  سلام لطفن سوالات رشته مهندسی صنایع رو قبل از برگزاری ازمون بذارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:44

   کد دیدگاه : 1197417

   متاسفانه منتشر نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : 68

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:26

  کد دیدگاه : 1196946

  نمونه سوال تخصصی رشته علوم اقتصادی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مژگان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:04

  کد دیدگاه : 1196399

  سلام سوالات تخصصی رشته کامپیوترراهم درسایت قراردهیدباتشکر.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اسفینی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:50

  کد دیدگاه : 1196335

  سلام برای کامپیوتر هم لطفا بزارین

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...