دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

اطلاعات بیشتر

زمان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري پنجمين آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1397

ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1397 ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه 97/04/12 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و …) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و …) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي‌شود، لازم است با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبي و يا كد پيگيري ثبت نام اقدام نمايد. لازم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم مي باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند.

ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه 5 درصد ايثارگران، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 97/04/15 منحصراً به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 16، 17، 20، و 21 (جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده اين سازمان مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره 2) مراجعه نمايند.

2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 2 قطعه عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده اين سازمان مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي است در غير اين صورت فرد به عنوان متخلف تلقي مي‌گردد. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند چنانچه نسبت به بند 10 كارت شركت درآزمون (سهميه 25 درصد ايثارگران) معترض هستند مي‌بايست تا روز شنبه مورخ 97/04/16 با مراجعه به ادارات اشتغال و كارآفريني بنياد شهيد و امور ايثارگران مراكز استان مربوطه جهت تعيين وضعيت سهميه ايثارگري خود اقدام نمايند.

تذكر 2: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

نماينده اين سازمان در روزهاي چهارشنبه مورخ 97/04/13 و پنجشنبه مورخ 97/04/14 صبحها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، شهرستانهاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 مي‌باشد كه آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون هر شهرستان در جدول شماره 2 مشخص گرديده است.

د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

2- فرآيند برگزاري آزمون ساعت‌ 8:30 (هشت و سي دقيقه‌) صبح روز جمعه 97/04/15 مي‌باشد.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون رأس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) صبح بسته خواهد شد لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.

5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين‌حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ه‍» آمده است، رفتار خواهد شد.

6- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون فوق از تاريخ 97/04/15 لغايت 97/04/22 بصورت اينترنتي از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

ه‍ – قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه‌دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (ه‍)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون 10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.

ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسؤول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

در خاتمه اضافه مي‌نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 97/04/14 همه روزه بغیر از ایام تعطیل و در وقت اداری با بخش پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و يا شماره ‌تلفن‌ 42163-021 در ميان بگذارند.


خبر 5 تیر 97: اطلاعیه زمان برگزاری پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (منبع: خبرگزاری مهر)

حسین توکلی – مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح روز جمعه ۱۵ تیر با ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب در ۱۳۹ شهرستان و ۲۳۴ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


توجه مهم:
جهت مشاهده سایر اطلاعات و شرایط آزمون استخدام آموش و پرورش در سال 97 فایلهای PDF زیر را مطالعه نمایید:
جهت دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده رشته های مورد نیاز آزمون استخدام آموزش و پرورش (سال 97) اینجا کلیک نمایید

+ 
جهت مشاهده شهر و جنسیت مورد نیاز آزمون استخدام آموزش پرورش (سال 97) اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده مواد آزمون‌ عمومی و تخصصی استخدام آموزش و پرورش (سال 97) اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدام آموزش‌ و پرورش (سال 97) اینجا کلیک نمایید
+ جهت مشاهده جدول کد و عناوین خوشه های شغلی آزمون استخدامی آموزش پرورش (سال 97) اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی آگهی آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : عذرا کبیری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:13

  کد دیدگاه : 2501188

  سلام فاصله ی بین ثبت نام و برگزاری آزمون آموزش پرورش چقد میشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:14

   کد دیدگاه : 2501537

   سلام معمولا بین ۳۰ الی ۴۵ روز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اصغر خویه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:40

  کد دیدگاه : 2005173

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم تاریخ ازمون عمومی اموزش پرورش اگه تیر ماه باشه،ازمون تخصصیش چن ماه بعد؟ و کی هستش؟
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:27

  کد دیدگاه : 1782731

  خبر 5 تیر 97: اطلاعیه زمان برگزاری پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (منبع: خبرگزاری مهر)
  مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور: کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 12 تیرماه 97 برای مشاهده و پرینت آن بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.اطلاعیه سازمان سنجش درباره پرینت کارت و برگزاری آزمون استخدامی از بعدازظهر امروز پنجم تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
  جهت مشاهده متن کامل خبر بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهراجمال نژاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:15

  کد دیدگاه : 1781543

  سلام
  من بسته خریداری کردم پول ازحسابم کم شداماهیچ بسته ای دریافت نکردم
  کجا بایدببینم برام اومده یا نه

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:53

   کد دیدگاه : 1781595

   سلام شما از طریق لینک زیر میتوانید با وارد کردن ایمیلتون بسته های خریداری شده را مشاهده و دانلود مجدد کنید:
   http://dl.iranestekhdam.ir/خریدهای-قبلی-شما/

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی رزاق پور

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:24

  کد دیدگاه : 1767508

  ببخشید می خواستم زمان ازمون استخدامی و مکان و ساعت دقیقش ازمون استخدامی ارومیه رو بدونم ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : روژین رحیمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:23

  کد دیدگاه : 1745467

  سلام.کسایی که کارت اعتباری خریدن و وقت ثبت نام نتونستن ثبت نام کنن.الان امکانش هست که ثبت نام کنن یا نه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ابی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:08

  کد دیدگاه : 1602873

  با سلام
  ادمین محترم لطفا پاسخ دهید. من رشته ام مهندسی مواد گرایش بیومواد( کارشناسی ارشد) یا مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال هم بهش میگن. ایا رشته من را هم میگیرن امسال. اگر بگیرن تحت چه عنوانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  بخدا اصلا فکر ماها و این رشته نیستن تو آموزش پرورش
  چرا آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سلام

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:52

  کد دیدگاه : 1344524

  سلام دوستان از کجا ثبت نام میکنین؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : پریسا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:19

  کد دیدگاه : 1331644

  سلام خسته نباشید من ثبت نام کردم شماره پیگیری هم دارم از کجا میتونم اطلاعاتم رو نگاه کنم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:56

   کد دیدگاه : 1333777

   کی ثبت نام میکنن لطفا بگید هنوزم زمان هست یا نه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزانه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:08

  کد دیدگاه : 1322152

  سلام چجوری ثبت نام کنیم کی ثبت نام کنیم؟کجا ثبت نام کنیم خواهش میکنم زود جواب بدید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:23

   کد دیدگاه : 1322164

   زمان ثبت نام پاین پدیرفته است

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مهسا ارشدی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 00:02

    کد دیدگاه : 1723428

    تا ۳۱مهلت هست

    پاسخ دهید
 • نویسنده : محبوبه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:14

  کد دیدگاه : 1314469

  زمان ثبت نام کی بوده؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ........

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:24

  کد دیدگاه : 1301729

  سلام ازمون اموزش پرورش چ روزى شد دقيقا؟!همون ٦/٣ هست يا اخر اين ماه،اخر اين ماه يعنى دقيق چ روزى؟!
  لطفا راهنمايى كنين و اگه اطلاعى دارين بدين تا از اين سردرگمى در بيايم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:21

   کد دیدگاه : 1301787

   فعلا هیچ تغییری انجام نشده است

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ........

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 10:24

    کد دیدگاه : 1301791

    به گفته ى شما پس همون شهريور ماه ميشه درسته؟!
    سپاس از پاسخگوييتون

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 10:48

     کد دیدگاه : 1301812

     در حال حاضر تغییری نبوده. پیگیر اخبار احتمالی بعدی بمانید

     پاسخ دهید
     • نویسنده : ........

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 10:49

      کد دیدگاه : 1301814

      حتمن سپاس از پاسخگوييتون ??

      پاسخ دهید
    • نویسنده : سلاله

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 00:04

     کد دیدگاه : 1739340

     ۹۷/۴/۱۵
     ۱۵ تیر امتحان

     پاسخ دهید
 • نویسنده : حنانه کاشانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:02

  کد دیدگاه : 1300440

  سلام ببخشید ازمون در شهریور برگزار میشه؟؟مگه قرار نبود اواخر تیر یا اوایل مرداد ماه برگزار شود لطفا راهنمایی کنید با تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : عابدین محمدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 05:53

   کد دیدگاه : 1778652

   15تیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهتاب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:45

  کد دیدگاه : 1298307

  توروخدایکی بگه بالاخره آزمون چندم برگزار میشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : زیزو

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:05

   کد دیدگاه : 1740682

   ۱۵*۴

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رویا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:07

  کد دیدگاه : 1295659

  سلام
  بالاخره تاریخ آزمون آموزش و پرورش عوض میشه یا نه 🙁 🙁

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:07

   کد دیدگاه : 1329704

   مگا ثبت نام تمام شده

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:19

  کد دیدگاه : 1291390

  سلام وقت بخیر شمارو به خدا بگید تاریخ دقیق آزمون کیه ؟ اگه حداکثر تا ۱۰ مرداد برگزار شه خیلی بی انصافیه چه برسه به اینکه بخوان اواخر تیر ماه برگزار کنن آخه تو این زمان کم چیکار میشه کرد

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:55

  کد دیدگاه : 1288796

  به خاطر زمان آزمون که 3 تیر بود من در آزمون شرکت نکردم با تغییر زمان ثبت نام امکان ثبت نام دوباره وجود نداره باید فرصت انصراف هم به کسانی که نمی تونن در تاریخ جدید در امتحان شرکت کنن بدن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مریم

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:56

   کد دیدگاه : 1288799

   منظورم 3 شهریورماه بود

   پاسخ دهید
   • نویسنده : زیزو

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 01:09

    کد دیدگاه : 1740686

    سلام من اگه یه شهر دیگه بزنم بعد خودم مال یه شهر دیگه باشم کجا باید ازمون بدم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : مریم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:52

  کد دیدگاه : 1288788

  به خاطر زمان برگزاری آزمون که 3 تیر بود من ثبت نام نکردم چون امکان شرکت در آزمون رو نداشتم اگه تاریخ آزمون عوض بشه باید فرصت ثبت نام به ما و امکان انصراف کسانی که در تاریخ مشخص شده نمی تونن شرکت کنن بدن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:54

  کد دیدگاه : 1280070

  جان مادرتون ازبیکاری مردیم واقعن استخدام میشم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مونا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:07

   کد دیدگاه : 1945835

   الهییی

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...