اطلاعات بیشتر

شرایط آزمون استخدامی وزارت کشور شرایط عمومی آزمون استخدام وزارت کشور: (بروزرسانی به تاریخ 5 بهمن 94)

الف ) شرايط عمومي

1. داشتن تابعيت ايران

2. اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3. التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4. انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (ويژه آقايان)

5. عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

6. نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر

7. نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني

8. داشتن سلامت جسماني، رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند.

شرایط اختصاصی آزمون استخدام وزارت کشور:

1. دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد با حداقل معدل 16 يا مدرك دكتري.

2. مرتبط بودن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي مقطع دكتـري بـراي آندسـته از داوطلبـاني كـه داراي مدرك تحصيلي دكتري مي باشند.

3. تسلط به زبان انگليسي.

4. تبصره : داوطلباني كه علاوه بر زبان انگليسي به زبان هاي خارجي ديگري تسلط دارند در شـرايط مسـاوي در اولويـت قرار دارند.

5. تسلط به فناوري هاي نوين و نرم افزارهاي عمومي و تخصصي مربوط.

6. دارا بودن رتبه كشوري كمتر از 5000 در گروه رياضي و فيزيك و علوم تجربي و كمتر از 2000 در ساير گـروه هـا در كنكور سراسري كارشناسي كه توسط سازمان سنجش برگزار گرديده است.

7. تبصره: دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري مـورد تاييـد وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري (اعـم از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي نظير دانشگاه آزاد اسلامي و …)، مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون مي باشند، مشروط بر اينكه فارغ از نوع دانشگاه محل تحصيل در سطح كارشناسي، رتبه هاي اشـاره شـده در بند “5” را در كنكور سراسري كارشناسي برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور كسب نموده باشند.

8. حداكثر سن 40 سال تمام .

2 تبصره 1: جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.

تبصره 2: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديههاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال

ب) رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه

ج) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي، بانـك هـا و شـركت هـاي تحت پوشش آنها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هـاي دولتـي كـه شـمول قـانون بـر آنهـا مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجـه و كمـك دولـت اسـتفاده مـي كننـد، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشتهانـد، بـه ميـزان مـدت خدمت غير رسمي آنها

تبصره 3: كارشناسان واجد شرايط رسمي يا پيماني كه در دستگاههاي دولتي اشـتغال دارنـد، بـراي احـراز پسـت هـاي دسـتياري در صورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي، مي توانند در اين رقابت شركت نمايند. بديهي است در صورت پذيرفته شدن افراد مذكور در شغل – محل هاي ساير دستگاه هاي اجرايي، انتقال آن ها با رعايت مفاد ماده 121 قانون مديريت خـدمات كشـوري و آيـين نامـه اجرايي آن با همان وضعيت استخدامي (رسمي يا پيماني ) امكان پذير بوده و در اين حالت مسئوليت اخذ موافقت دستگاه اجرايـي مبـدا بر عهده داوطلب پذيرفته شده ميباشد.

تذكرمهم: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه داوطلبان آخـرين روز ثبت نام (1394/11/12) و محاسبه سن آنها اولين روز ثبت نام (1394/11/5) ميباشد. ثبت نام در آزمون داوطلبان استخدام با توجه به شرايط احراز اعلام شده، مجاز به انتخاب يك خوشه شغلي بوده و جمعاً درصورت امكان، ميتواننـد تـا چهار «شغل محل» در داخل خوشه شغلي انتخابي خود در تقاضانامه ثبت نامي درج نمايند.

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
آگهی آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...