آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

شرایط جذب سرباز معلم

  • بروزرسانی:
اطلاعات بیشتر

شرایط و جزئیات جذب سرباز معلم

جهت ورود به صفحه اصلی استخدام سرباز معلم اینجا کلیک کنید


در راستای مفاد بخشنامه شماره 710/1 مورخ 95/1/25 معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با توجه به موارد ذیل برای جذب معلم وظیفه ثبت نام می نماید :

الف - شرایط اختصاصی :

1- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق لیسانس در کلیه رشته های تحصیلی غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی  ( تاریخ فراغت از تحصیل بایستی حداکثر تا مورخ 95/2/1 باشد )

2- داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخ اعزام 95/4/1 يا 95/6/1 مشروط بر آن که برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد.

3- نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت

ب – نحوه ثبت نام :

1- داوطلب بایستی به سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود در سایت اداره کل اقدام و از اطلاعات ثبت شده در سایت پرینت تهیه نماید .

2- داوطلب با در دست داشتن پرینت اطلاعات ثبت شده در سایت و سایر مدارک لازم ( 1- اصل و یک برگ کپی برگه آماده به خدمت 2 -  اصل و دو  برگ کپی کارت ملی 3- اصل و دو سری کپی تمام صفحات شناسنامه 4- اصل و دو برگ کپی مدرک تحصیلی 5- سه قطعه عکس (3×4) پشت نویسی شده 6- مدارک معتبر مربوط به عوامل امتیاز آور مندرج در بند د این اطلاعیه ) ، به اداره آموزش و پرورشی که در سایت اداره کل به عنوان محل خدمت انتخاب نموده است مراجعه و در کارشناسی امور اداری و تشکیلات نسبت به دریافت و تکمیل فرم های ذیل اقدام می نماید :

الف : نمون برگ درخواست ثبت نام داوطلبان طرح معلم وظیفه ( سرباز معلم )

ب : فرم اعلام عدم کسری خدمتی

ج : تعداد 2 برگ فرم گزینش عکس دار

3- کارشناس امور اداری و تشکیلات پس از بررسی مدارک ارایه شده و انطباق مدارک با شرایط اختصاصی ، اصل برگه آماده به خدمت داوطلب را همراه با پرینت اطلاعات ثبت شده در سایت و سایر مدارک لازم از داوطلب دریافت و نسبت به ارایه رسید مدارک اقدام می نماید . دریافت رسید به منزله پایان ثبت نام بوده و داوطلب پس از ثبت نام بایستی به منظور اطلاع از قرارگرفتن در اولویت پذیرش یا عدم پذیرش منتظر اطلاعیه های بعدی از طریق سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان بوده و براساس مفاد اطلاعیه های صادر شده اقدام نماید .

4- مدارک و پرونده ثبت شدگان شهرستان ها و مناطق ، جهت بررسی مدارک و امتیازات به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال می گردد و امتیاز تایید شده از سوی کمیته بررسی مدارک داوطلبان وظیفه اداره کل ، در پذیرش داوطلبان ملاک عمل خواهد بود .

ج - مهلت ثبت نام :

مهلت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 95/1/30 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/2/4 بوده و مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد .

د – عوامل امتیاز آور

عوامل مندرج در جدول ذیل به عنوان عوامل امتیاز آور در پذیرش داوطلبان موثر می باشند . بنابراین به داوطلبان تاکید می گردد مدارک مربوط به هر بند را که به هنگام درج اطلاعات در سایت ، به آن عوامل امتیاز داده است ، به هنگام مراجعه به اداره آموزش و پرورش ارایه نماید تا از امتیاز مربوطه بهره مند گردد . در غیر این صورت درج امتیاز بدون ارایه مدارک ، فاقد اعتبار می باشد .

ردیف عوامل امتیاز آور
۱ فرزند شهید یا فرزند مفقودالاثر (۱۰) امتیاز فرزند جانباز ۵ تا ۲۴ درصد (۵) امتیاز فرزند جانباز ۲۵% و بالاتر(۸) امتیاز برادر شهید (۵) امتیاز
۲ معدل کل آخرین مدرک تحصیلی : ………. /……….. ( معدل به عدد ۲ ضرب شود و در ستون امتیاز درج شود )
۳ تحصیل در دانشگاه های : دولتی ، پیام نور و آزاد (۵) امتیاز علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها (۳) امتیاز
۴ فرزند فرهنگی هستم ( پدر مادر ) هرکدام(۸) امتیاز (تصویر حکم کارگزینی و تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه والدین ارایه شود)
۵ به مدت ………… سال دارای سابقه عضویت عادی و به مدت . . . . . . . سال دارای سابقه عضویت فعال در بسیج می باشم . به ازای هرسال عضویت عادی ۲۵/۰ امتیاز ( حداکثر ۱ امتیاز ) و هر سال عضویت فعال ۵/۰ امتیاز (حداکثر ۱ امتیاز ) گواهی عضویت عادی یا فعال در بسیج ارایه شود. حداکثر امتیاز ناشی از این بند ۲ امتیاز می باشد.
۶ به ازای تاهل (۶) امتیاز و به ازای هر اولاد (۳) امتیاز
۷ بومی استان آذربایجان شرقی هستم .( ۴ امتیاز) – بومی محل خدمت انتخابی هستم. ( ۱۰ امتیاز )
۸ – رشته های آموزش ابتدایی و علوم تربیتی (کلیه گرایش ها ) ( ۱۰ امتیاز )
– رشته های فیزیک،شیمی،ریاضی،آمار،زیست شناسی،عربی،روانشناسی،تربیت بدنی،علوم تجربی و ادبیات فارسی ( کلیه گرایش ها ) ( ۶ امتیاز)
– رشته های کامپیوتر،IT ،تاسیسات،صنایع فلزی،متالوژی،نقشه کشی،معماری ،عمران،برق،الکترونیک و الکتروتکنیک ( کلیه گرایش ها ) (۴) امتیاز
– سایر رشته ها بدون امتیاز
۹ مدرک فوق دیپلم (۵) امتیاز مدرک لیسانس (۱۰) امتیاز مدرک فوق لیسانس (۱۵) امتیاز
جمع امتیاز به حروف : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به عدد:

تاکید می گردد چنانچه داوطلبی پس از ارایه مدارک به اداره آموزش و پرورش به تشخیص کارشناس امور اداری و تشکیلات متوجه گردد به عواملی که شامل حال وی نبوده است در سایت اداره کل امتیاز داده است ، بایستی مجددا" به سایت مذکور مراجعه و نسبت به اصلاح امتیازات خود اقدام نماید .

هـ – تذکرات و یادآوری های مهم  

دریافت رسید مدارک ثبت نام به منزله پذیرش نهایی داوطلب نمی باشد . انتخاب معلم وظیفه مورد نیاز ، براساس سهمیه اختصاص یافته به اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ( فوق ليسانس 45 نفر -  لیسانس 75 نفر - فوق دیپلم 25 نفر ) با اولويت مجموع امتیاز مکتسبه داوطلب از عوامل امتیاز آور و تایید هسته گزینش استان صورت می گیرد .
امتیاز داوطلبان فوق دیپلم ، لیسانس و فوق ليسانس برای انتخاب شدن به عنوان معلم وظیفه در هر یک از شهرستان ها و مناطق ، با لحاظ سهمیه اختصاص یافته و نسبت پذیرش هر کدام از مدارک تحصیلی ، به طور جداگانه محاسبه و در پذيرش آنان اعمال می گردد ولي سازماندهي داخلي پذيرفته شدگان در مناطق پذیرفته شده براساس مجموع امتياز خواهد بود .
اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از اینکه براساس عوامل امتیاز آور در اولویت پذیرش قرارگرفته و صلاحیت اشتغال آنان به عنوان معلم وظیفه از سوی هسته گزینش استان مورد تایید قرار گرفت از تاریخ 95/3/5  لغایت 95/3/10 در سایت معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی استان اعلام خواهد شد . داوطلبانی که نام آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام نگردد بایستی در موعد مقرر نسبت به اعزام عادی خود اقدام نمایند در غیر این صورت این اداره کل در قبال غیبت آنان مسئولیتی نمی پذیرد .
داوطلبانی که قبلا قسمتی از خدمت وظیفه خود را انجام داده اند ( هر چند کمتر از یک ماه ) مجاز به ثبت نام نمی باشند .
با توجه به اینکه شرایط تعدادی از روستاهای محل خدمت داوطلبان طوری است که امکان رفت و آمد روزانه عملا" مقدور نمی باشد لذا از هم اکنون اعلام می دارد اداره کل آموزش و پرورش استان تعهدی درقبال محل اسکان معلمان وظیفه در شهرها یا روستای محل خدمت و نیز رفت و آمد آنان ندارد. بدیهی است در برخی از مدارس که امکان اسکان معلم وظیفه فراهم باشد بلامانع خواهد بود .
محل خدمت داوطلبانی که در اولویت پذیرش و جذب قرار می گیرند همان محل ثبت نام آنان مي باشد به عبارت ديگر داوطلب با ثبت نام در يكي از مناطق اعلام نياز شده به شرح جدول ذيل  ، آمادگي خود را براي رقابت با داوطلبان همان محل و در صورت پذيرش نهايي آمادگي خود را براي خدمت در همان محل اعلام مي نمايد و پذيرش تقاضا براي تغيير محل خدمت مقدور نمي باشد

هدف گذاری توزیع منطقه ای سرباز معلمان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
ردیف منطقه الکتروتکنیک آموزش ابتدایی ریاضی زیست شناسی شیمی عربی فیزیک کامپیوتر نقشه کشی عمومی نقشه کشی معماری ساختمان جمع کل
۱ بستان آباد ۱ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳
۲ بناب ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۳ ترکمانچای ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۴ تسوج ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۵ تیکمه داش ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰
۶ جلفا ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۷ چاراویماق ۰ ۲۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲۴
۸ خاروانا ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹
۹ خداآفرین ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷
۱۰ خواجه ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۱۱ سراب ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۱۲ شبستر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۲
۱۳ عجب شیر ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۱۴ عشایر کلیبر ۱ ۵ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۱
۱۵ کلیبر ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۱۶ کندوان میانه ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۱۷ مراغه ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
۱۸ مهربان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۹ نظرکهریز ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱
۲۰ ورزقان ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۲۱ هریس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۲ اهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
۲۳ هوراند ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
جمع کل ۳ ۱۲۲ ۱ ۳ ۱ ۲ ۶ ۴ ۱ ۱ ۱ ۱۴۵

7- ممکن است در برخی از مناطق سهمیه اختصاص یافته تکمیل نشده و برخی مناطق نیز با ثبت نام بیش از نیاز مواجه شوند . بنابراین چنانچه داوطلب در نمون برگ درخواست ثبت نام ، نام مناطق دیگر را نیز ( حداکثر ۵ منطقه ) به عنوان محل خدمت ثانوی خود انتخاب نماید ، به شرط عدم تکمیل ظرفیت منطقه محل خدمت ثانوی انتخاب شده ، با کل داوطلبانی که آن منطقه را به عنوان محل خدمت ثانوی انتخاب نموده اند رقابت خواهد نمود . بدیهی است داوطلبانی که نسبت به تکمیل محل خدمت ثانوی خود در نمون برگ درخواست ثبت نام اقدام ننمایند فقط با داوطلبان منطقه انتخابی اولیه رقابت نموده و نتیجه آن اعلام خواهد شد.
۸- با توجه به جدول فوق الذکر در مرکز استان و شهرهایی که اسامی آن شهرها در جدول مذکور درج نگردیده است ثبت نام و پذیرش معلم وظیفه وجود نخواهد داشت .
۹- فارغ التحصیلان رشته هایی که نام آن ها در جدول مذکور درج نگردیده است ( غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیرا پزشکی ) می توانند برای خدمت در دوره ابتدایی در محل های اعلام  نیاز شده متقاضی پذیرش شوند . بنابراین در مناطق بناب ، تسوج ، شبستر ، مهربان ، هریس و اهر که فقط رشته های فنی اعلام نیاز شده است ، رشته تحصیلی داوطلبان بایستی با رشته های تحصیلی مندرج در جدول شماره ۱ پیوست اطلاعیه مطابقت داشته باشد .
۱۰- در برخی از شهرستان ها و مناطق اعلام نیاز به معلم وظیفه هم در رشته و دوره ابتدایی و هم در سایر رشته ها صورت گرفته است . در این قبیل شهرستان ها و مناطق به تعداد مورد نیاز از بین فارغ التحصیلان رشته اعلام نیاز شده به ترتیب از بالاترین امتیاز برای تدریس در دوره های بالاتر استفاده شده و مابقی برای تدریس در دوره ابتدایی سازماندهی و تعیین محل خدمت خواهند شد . به عنوان مثال داوطلبی با رشته تحصیلی لیسانس ریاضی منطقه چاراویماق را که در آموزش ابتدایی ( دوره ابتدایی ) تعداد ۲۰ نفر و در رشته ریاضی تعداد ۱ نفر اعلام نیاز شده است انتخاب نموده است . دارنده بالاترین امتیاز از بین متقاضیان لیسانس رشته ریاضی منطقه چاراویماق به عنوان دبیر ریاضی انتخاب و مابقی فارغ التحصیلان این رشته با سایر متقاضیان منطقه مذکور برای انتخاب شدن به عنوان آموزگار با یکدیگر رقابت خواهند نمود .
۱۱- به میزان ۵۰% سهمیه مندرج در جدول مذکور از بین نیروهای بومی همان شهرستان پذیرش خواهند شد و بدین ترتیب در صورتی که با لحاظ امتیاز حاصل از جدول عوامل امتیازآور داوطلبان هر شهرستان یا منطقه ، تعداد نیروهای بومی پذیرفته شده همان شهرستان یا منطقه ، کمتر از ۵۰% سهمیه اختصاص یافته باشد ، تا تکمیل سهمیه ۵۰% در پذیرش نهایی بدون توجه به امتیاز بندی از نیروهای بومی استفاده خواهد شد . بدیهی است این امر مانع جذب بیش از ۵۰% نیروی بومی براساس امتیازبندی نخواد بود .
۱۲- افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند.

الف: شهرستان محل تولد داوطلب و یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی یکی باشد.
ب: داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه)  را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی طی کرده باشد و یا محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی  یکی باشد.
ج: همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح( اعم از شاغل و یا بازنشسته)  که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی آنان یکی باشد.
د: داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا برای خدمت سرباز معلمی  را داشته باشند . (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)

تبصره : ملاک عمل درخصوص شرایط بومی بودن آخرین تقسیمات جغرافیائی کشور در حوزه فرمانداری شهرستان محل خدمت انتخابی می باشد.

داوطلبانی که محل تولد آنان طبق شناسنامه در حوزه فرمانداری شهرستان محل خدمت انتخابی قرار دارد نیازی به ارایه مدارک ندارند ولی داوطلبانی که طبق بندهای (ب) ، (ج) یا (د) برای محل خدمت سربازمعلمی بومی شناخته می شوند بایستی نسبت به ارایه مدارک مورد نظر اقدام نمایند .

۱۳-تاکید می گردد پس از ثبت نام و اعلام نتایج نهایی از سوی این اداره کل ، داوطلب موظف به حضور در محل تعیین شده بوده و امکان لغو امریه و برگشت به خدمت سربازی وجود نخواهد داشت . بنابراین از هم اکنون به داوطلبان توصیه می گردد پس از کسب آگاهی کامل از شرایط و نحوه خدمت معلم وظیفه در هر منطقه و شهرستان ، اقدام به ثبت نام نمایند .
۱۴-در صورتی که صلاحیت اشتغال داوطلب طرح معلم وظیفه از سوی هسته گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان مورد تایید واقع نگردد یا سلامت جسمانی داوطلب برای اشتغال در شغل معلمی مورد تایید آموزش و پرورش واقع نگردد موضوع بلافاصله و قبل از تاریخ اعزام داوطلب به وی اعلام می گردد که در این صورت داوطلب موظف است با مراجعه بخش نظام وظیفه عمومی نسبت به انجام خدمت وظیفه خود در موعد قانونی اقدام نماید. در صورتی که عدم موافقت هسته گزینش پس از تاریخ اعزام داوطلب اعلام گردد فهرست اسامی این قبیل داوطلبان به منظور هماهنگی با معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی به وزارت آموزش و پرورش منعکس می گردد تا تاخیر آنان در اعزام به خدمت به منزله غیبت تلقی نشود.
۱۵-چنانچه هر کدام از داوطلبان طرح معلم وظیفه قبلا درخواست معافیت پزشکی یا تحصیلی کرده باشد اعزام وی لغو گردیده و از فهرست معلمان وظیفه کنار گذاشه می شوند. بنابراین لازم است چنین داوطلبی نسبت به ابطال درخواست معافیت خود اقدام نماید .
۱۶-مدت خدمت سرباز معلمی با احتساب دو ماه آموزش رزم مقدماتی و یک ماه آموزش دوره معلمی ۲۴ ماه تمام می باشد و برنامه وزارت آموزش و پرورش در انتخاب داوطلبانی است که کسر خدمت ندارند . متقاضیان در صورت ارایه اطلاعات ناصحیح و ناقص ، ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از « خروج قبل از پایان سال تحصیلی » و نیز تامین و پرداخت هزینه های دوره آموزشی بدو خدمت به میزان یک میلیون و سیصد هزار تومان می باشند . تاکید می گردد داوطلبانی که گواهی کفایت آموزش دارند یا از فرزندان معظم ایثارگران می باشند به علت عدم امکان استفاده از کسری خدمت در این برنامه ثبت نام ننمایند در غیر این صورت به هیچ عنوان امکان استفاده از کسری خدمت مذکور برای آنان میسر نخواهد شد . بنابراین از هم اکنون توصیه می شود این قبیل داوطلبان برای استفاده از کسری خدمت خود به صورت عادی به خدمت وظیفه عمومی اعزام شوند .
۱۷-براساس مقررات فعلی چنانچه هر کدام از پذیرفته شدگان نهایی ، در آزمون های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مقاطع بالاتر تحصیلی پذیرفته شدند ، به منظور ادامه تحصیل به معاونت وظیفه عمومی ارجاع داده می شوند .
۱۸-براساس مقررات فعلی ، اشتغال به عنوان معلم وظیفه در استخدام های آزاد آموزش و پرورش فاقد اولویت استخدامی می باشد .
۱۹-برگه آماده به خدمت پذیرفته شدگان بایستی ممهور به مهر انجام واکسیناسیون باشد .
۲۰-هر داوطلب فقط در یک شهرستان یا منطقه مجاز به ثبت نام می باشد .
و – مراحل جذب تا ترخیص
داوطلب طرح معلم وظیفه به نحوی که در بالا قید شده است ثبت نام می نماید و در صورتی که در اولویت پذیرش قرار گرفت به هسته گزینش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان معرفی می گردد تا در خصوص صلاحیت اشتغال وی در شغل معلمی اعلام نظر نمایند . در صورتی که صلاحیت داوطلب از سوی هسته مذکور مورد موافقت قرارگرفت براساس مقررات فعلی داوطلب از تاریخ ۹۵/۴/۱ ۹۵ الی ۹۵/۵/۳۱ جهت طی دوره آموزش رزم مقدماتی به مراکز آموزشی سپاه معرفی می گردند و سپس از تاریخ ۹۵/۶/۱ الی ۹۵/۶/۳۱ دوره های آموزشی لازم را برای اشتغال به عنوان معلم در آموزش و پرورش طی می نمایند . سپس داوطلب از تاریخ ۹۵/۷/۱ در منطقه مورد تقاضای خود با اولویت دوره ابتدایی مشغول به تدریس می شوند و در قبال تدریس از حقوق و مزایای پرسنل وظیفه برخوردار می گردند . خدمت قانونی چنین داوطلبانی در تاریخ ۹۷/۳/۳۱ به اتمام می رسد و پس از اتمام سال تحصیلی گواهی ترخیص آنان برای صدور کارت پایان خدمت صادر می گردد .

ز – راهنمای ثبت نام
پس از ورود به سامانه ، داوطلب بایستی به منظور امکان ویرایش بعدی یا حصول اطمینان از درج اطلاعات خود در سامانه ، نام کاربری و رمز عبور را به صورت دلخواه ( ترجیحا به زبان انگلیسی و ترکیبی از حرف و عدد بدون استفاده از خط تیره ) وارد کرده و برای مراحل بعد به خاطر بسپارد.
از داوطلبان محترم تقاضا می شود تمامی اطلاعات مندرج در سایت را با دقت و حوصله تکمیل نمایند .
کد ملی با دقت و بدون درج خط تیره ثبت گردد . اشتباه در ثبت کد ملی موجب حذف داوطلب از فرآیند جذب می گردد .
تاریخ ها فقط به صورت عدد درج شود . به طور مثال فردی که تاریخ تولد وی دوم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هفتاد و سه می باشد تاریخ تولد وی به صورت ۱۳۷۳۰۳۰۲ درج شود .
داوطلبی که محل تولد وی تبریز می باشد در فیلد شهرستان محل تولد و نیز فیلد بخش /شهر/روستای محل تولد «تبریز»  درج شود . یا داوطلبی که محل تولد وی روستایی  از توابع بخش تیکمه داش می باشد در فیلد شهرستان باید بستان آباد و در فیلد بخش/شهر/روستا باید ابتدا تیکمه داش و سپس نام روستا درج شود .
در مواردی که داوطلب فاقد اطلاعات مندرج در سایت می باشد به طور مثال داوطلبی که مجرد بوده یا متاهل بوده و فاقد اولاد می باشد در در فیلد تعداد فرزندان چنین داوطلبی باید عدد صفر (۰) درج شود .
فیلد رشته تحصیلی دقیقا مطابق با مدرک تحصیلی با درج گرایش ثبت شود .
معدل و امتیاز فقط به صورت  عدد درج شود . مثال : فردی که معدل وی پانزده و سه صدم می باشد معدل وی به صورت ۱۵۰۳ و امتیاز معدل وی به صورت ۳۰۰۶ درج شود .
پس از درج کامل اطلاعات در سایت ، روی گزینه « ثبت اطلاعات » کلیک نمایید . چنانچه اطلاعات به طور کامل درج شده باشد سیستم پیغام می دهد « اطلاعات با موفقیت در سامانه ثبت شد»   . در صورتی که هر کدام از اطلاعات مورد نظر خالی باشد داوطلب با پیغام « خانه های ستاره دار باید پر شود» روبرو می گردد .
در صورتی که پس از تکمیل اطلاعات و کلیک نمودن روی گزینه ثبت اطلاعات با پیغام «ارتباط با پایگاه داده با مشکل روبرو شده و یا نام کاربری و رمز عبور قبلا وارد شده لطفا نام کاربری و رمز عبور جدید وارد کنید» مواجه شدید ، با نام کاربری دیگری اطلاعات خود را ثبت نمایید.
به منظور اطمینان خاطر از ثیت اطلاعات خود در سایت ، می توانید با نام کاربر و رمز عبور خودتان مجددا وارد صفحه اطلاعات خود شده و اطلاعات کاملاتان را مشاهده نمایید در غیر این صورت موفق به ثبت اطلاعات خود در سایت نشده اید .
چنانچه پس از تحویل مدارک به اداره آموزش و پرورش محل ثبت نام خود ، متوجه شدید که امتیازهای درج شده در سایت صحیح نبوده یا در درج سایر اطلاعات اشتباه رخ داده است با مراجعه مجدد به سایت نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام و در پایان روی گزینه «ویرایش اطلاعات» کلیک نمایید که در این صورت با پیغام « اطلاعات با موفقیت در سامانه تغییر یافت »  مواجه خواهید شد .
چنانچه به هر دلیلی نام کاربر و رمز عبور خود را فراموش نمودید از درج مجدد اطلاعات در سامانه خودداری فرمایید .
تاکید می گردد داوطلبان محترم قبل از ثبت نام در سایت ، متن اطلاعیه و راهنما را مطالعه و براساس آن اقدام نمایند .
پس از تکمیل و ثبت اطلاعات در سایت ، از اطلاعات ثبت شده پرینت تهیه نموده و به منظور نهایی شدن ثبت نام با دردست داشتن مدارک مربوط به اداره آموزش و پرورش محل خدمت انتخابی مراجعه و پس از ارایه مدارک رسید دریافت نمایید . در غیر این صورت ثبت نام شما در سایت لغو و کان لم یکن تلقی خواهد شد .

جهت ثبت اطلاعات در سایت اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم ثبت نام اینجا کلیک کنید

 

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد