در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 98 (کارت آزمون) ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
آزمون تصدی امر قضا (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
استخدام شرکت خرم زال لرستان (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
استخدام شبکه بهداشت و درمان جم (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
استخدام شبکه بهداشت و درمان عسلویه (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
استخدام مرکز بهداشت بوشهر (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
استخدام سازمان آتش نشانی (تجربیات + سوالات آزمون) ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
استخدام بانک کارآفرین (تجربیات آزمون) ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (استخدام 50 هزار نفر) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش 98 (خبر استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام بانک ملت (مشورتی) ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
استخدام قوه قضاییه (اخبار شروع به کار) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
استخدام وزارت بهداشت (خبر استخدام 20 هزار نفر) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
اخبار استخدامی نیروی انتظامی (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه های افسری 98- 99 (تجربیات آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (خبر جدید) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام بانک ملی ایران (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام بانک صادرات ایران (مشورتی) ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
استخدام سازمان امور مالیاتی (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان تامین اجتماعی (تجربیات آزمون) ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
آگهی آزمون سردفتری (مشورتی) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

لطفا کمی صبر کنید...