در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
استخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیس (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش (کارت آزمون) ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
استخدام نیروی زمینی ارتش (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
استخدام دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
استخدام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
استخدام شرکت هرم پی سازه غرب ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
استخدام شرکت تعمیرات انتقال نیروی شمال (تانش) ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
استخدام دانشگاه های افسری 98- 99 (شروع ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
استخدام شرکت البرز نیرو ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشكی سبزوار (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت های منطقه گل گهر (منابع آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت کوشا معدن سیرجان (منابع آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام صنعت آب و برق خراسان جنوبی (وابسته به مجتمع عالی خراسان) ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
استخدام شرکت توزیع نیروی برق کرمان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت گهر نشاط (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام مجتمع مس سونگون آذربایجان (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---

لطفا کمی صبر کنید...