در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام سازمان حج و زيارت (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (سوالات آزمون + زمان اعلام نتایج) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش 98 (خبر استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان تامین اجتماعی (مشورتی) ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
استخدام قوه قضاییه (گزینش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
استخدام وزارت نیرو (مشورتی) ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه های افسری 98- 99 (مشورتی) ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (مصاحبه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
اخبار استخدامی نیروی انتظامی (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام بانک صادرات ایران (اعلام نتایج) ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
استخدام بانک ملت (مشورتی) ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
استخدام بانک ملی ایران (تجربیات آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام نیروی دریایی ارتش (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (نتایج آزمون) ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
استخدام مشاغل عملیات ریلی (استخدام جدید) --- --- ---
استخدام شرکت تعاونی انتقال توان جنوب (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
استخدام شرکت کارگشای وحدت ایساتیس (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲
آگهی آزمون وکالت دادگستری ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
آگهی جذب نيروی امريه در دانشگاه شریف ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
آگهی جذب نيروی امريه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت مهندسی مهار فن آوران (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
آگهی جذب امریه در قوه قضاییه در سال 98 ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---

لطفا کمی صبر کنید...