در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام مرکز بهداشت بوشهر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
استخدام دانشکده علوم پزشكی سیرجان ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
استخدام مجتمع یزد نیرو ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
آزمون جذب مترجم رسمی قوه قضاییه (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
آگهی آزمون وکالت دادگستری (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
استخدام نیروی زمینی ارتش (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
استخدام آموزش و پرورش 97 (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (نتایج اعلام شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان تامین اجتماعی (تجربیات آزمون) ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
استخدام وزارت نیرو (تجربیات آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
استخدام قوه قضاییه (دعوت به مصاحبه) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (مصاحبه) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
اخبار استخدامی نیروی انتظامی ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام نیروی هوایی ارتش (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
استخدام سازمان حفاظت محیط زیست (خبر جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
آزمون تصدی امر قضا (دریافت کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
استخدام بانک صنعت و معدن (مشورتی) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
استخدام بانک صادرات ایران (تجربیات آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
استخدام بانک مهر اقتصاد (مشورتی) ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
استخدام بانک سپه (مشورتی) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
استخدام بانک گردشگری (مشورتی) --- --- ---
استخدام بانک تجارت (مشورتی) --- --- ---
استخدام بانک مرکزی (مشورتی) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ ---

لطفا کمی صبر کنید...