در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
استخدام آموزش و پرورش 97 (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان تامین اجتماعی (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان حفاظت محیط زیست (خبر جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی کردستان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام تامین اجتماعی فارس ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
اطلاعیه پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان دامپزشکی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان ملی زمین و مسکن (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان اوقاف و امور خيريه (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام وزارت راه و شهرسازی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان شیلات ایران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان بیمه سلامت (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش هرمزگان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام موسسه حفاظتی و مراقبتی تامین گستر گیلان (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
استخدام شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
استخدام شرکت گوهر دیلمان (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
استخدام شرکت توزیع نیروی برق گیلان (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲

لطفا کمی صبر کنید...