در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام کانون زبان ایران (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
استخدام شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
استخدام شرکت فنی و مهندسی طیف افشان (منابع آزمون) ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
استخدام مجتمع صنعت آب و برق خوزستان (ویرایش اطلاعات) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
استخدام شرکت تعاونی انتقال توان جنوب (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
استخدام بانک ملی ایران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان امور مالیاتی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام بنیاد شهید و امور ایثارگران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان حفاظت محیط زیست (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام خبرگزاری ایرنا (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام شركت های آب و فاضلاب شهری (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام مرکز اورژانس تهران (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت صنایع و معادن (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان هدفمندسازی یارانه ها (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت ورزش و جوانان (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام روزنامه رسمی کشور آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان جنگلها و مراتع (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان تعزیرات حکومتی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام دیوان عدالت اداری (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

لطفا کمی صبر کنید...