در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام شرکت برجمان ارشيا (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
استخدام شرکت حجمی اهواز شمین (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
استخدام شرکت نیکو اندیشان جنوب (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
استخدام شرکت پیروزان انرژی گستر (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
استخدام شرکت حقیقت جویان (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
استخدام شرکت تعمیرات نیروی برق فارس (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
استخدام شرکت توزیع نیروی برق مازندران (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
استخدام دیوان محاسبات (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
استخدام قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
اطلاعیه پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش 97 (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (ثبت نام + اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان دامپزشکی (ثبت نام + اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان ملی زمین و مسکن (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان اوقاف و امور خيريه (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام وزارت راه و شهرسازی (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان حفاظت محیط زیست (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان شیلات ایران (ثبت نام + اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان بیمه سلامت (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش هرمزگان ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام نیروی زمینی ارتش (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
آگهی آزمون سردفتری (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۲۹
استخدام قوه قضاییه (اطلاعیه تحویل مدارک) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰

لطفا کمی صبر کنید...