در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه (کارت آزمون) ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
استخدام کانون زبان ایران (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
استخدام دانشگاه صنعتی کرمانشاه (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
استخدام شرکت های بافت ستاره و صفا نیرو کرمانیان (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
استخدام سازمان تامین اجتماعی (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
استخدام سازمان آتش نشانی هرمزگان (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (اصلاحیه آگهی) ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
استخدام نیروی زمینی ارتش (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
استخدام سازمان شیلات ایران (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام سازمان بهزیستی (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
استخدام مرکز اورژانس تهران (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت صنایع و معادن (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام سازمان هدفمندسازی یارانه ها (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
استخدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
آگهی جذب امریه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام قوه قضاییه (گزینش) ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰
جذب نیروی امریه در جهاد دانشگاهی ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (استخدام 50 هزار نفر) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام وزارت بهداشت (خبر استخدام 20 هزار نفر) ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام سازمان تعزیرات حکومتی (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
اخبار استخدام جهاد دانشگاهی (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
آگهی جذب امریه در قوه قضاییه در سال 98 ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه بجنورد (استخدام جدید) ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰

لطفا کمی صبر کنید...