در کانال تلگرام ایران استخدام عضو شوید.

تقویم استخدامی

نام آگهی مهلت ثبت نام زمان دریافت کارت زمان آزمون
استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
استخدام بانک صادرات ایران (کارت آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
استخدام شهرداری امیدیه (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
استخدام نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان (اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
استخدام پتروشیمی بوعلی سینا (ثبت نام شروع شد) ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
استخدام شرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجان ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
آزمون تصدی امر قضا (آمادگی برای آزمون) ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
استخدام مدیریت تولید برق (اصلاحیه - شروع ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
استخدام آموزش و پرورش هرمزگان (خبر جدید) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان (خبر جدید) ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ---
استخدام شرکت فولاد کاوه اروند (استخدام جدید) --- --- ---
استخدام بنیاد تعاون زندانیان اصفهان --- --- ---
استخدام پلیس فتا (سایبری) ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران (تمدید مهلت ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام مجتمع فولاد روهینا جنوب (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام شرکت آلومینای ایران (اصلاحیه) ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان (خبر جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول (اطلاعیه جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت --- --- ---
استخدام دانشکده علوم پزشكی سیرجان (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ---
استخدام وزارت نیرو (اصلاحیه - شروع ثبت نام) ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ --- ---
استخدام سازمان تامین اجتماعی (استخدام جدید) ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
استخدام آموزش و پرورش 97 (تحویل مدارک + مصاحبه) ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ - ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

لطفا کمی صبر کنید...