اطلاعات بیشتر

با توجه به اهمیت ویژه مطالعه اصل نمونه سوالات سالهای گذشته آزمون های استخدامی، گروه پشتیبانی نمونه سوالات استخدامی سایت ایران استخدام بسته سوالات آزمون های استخدامی را آماده و ارائه نموده است.

کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام
جدید دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی  دانلود نمایید
جدید دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط جهاد دانشگاهی به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی  دانلود نمایید
طلایی دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش به غیر از فراگیر دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش دانلود نمایید
ویژه دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی (تمامی دوره ها) به همراه پاسخنامه تشریحی دانلود نمایید
عمومی دانلود گلچین سوالات عمومی آزمونهای استخدامی به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی
دانلود نمایید
جزوات ویژه آزمون های استخدامی
🔗 جهت دانلود جزوه هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود جزوه اطلاعات عمومی ویژه آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی
🔗 جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی (تمامی سالها) با پاسخنامه تستی و تشریحی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود  ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود پنجمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود  اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش
🔗 جهت دانلود بسته ویژه تمام سوالات استخدامی آموزش و پرورش (به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش (به همراه پاسخنامه تستی و تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی قوه قضائیه
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی قوه قضاییه (به همراه پاسخنامه تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی قوه قضاییه (به همراه پاسخنامه تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗  جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی وزارت نیرو (به همراه با پاسخنامه تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید  دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (به همراه پاسخنامه تشریحی) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شهرداری ها
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی استانداری ها
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی استانداری ها اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آتش نشانی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان امور مالیاتی اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دادگستری
🔗 جهت دانلود بسته ویژه اصل دفترچه سوالات استخدام دادگستری اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات
🔗 جهت دانلود بسته ویژه اصل دفترچه سوالات استخدام دیوان محاسبات کشور اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
🔗  جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت
🔗  جهت دانلود نمونه سوالات عمومی وزارت بهداشت (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی سازمان بهزیستی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام سازمان بهزیستی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی سازمان محیط زیست
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدام سازمان محیط زیست (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی تصدی امر قضا
🔗 جهت دانلود سوالات آزمون قضاوت (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی ثبت اسناد و املاک
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی ثبت احوال
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی سازمان ثبت احوال (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
🔗 جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی  سازمان آموزش فنی و حرفه ای (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی
🔗 جهت دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی مربیان پیش دبستانی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه فرهنگیان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه فرهنگیان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی ارتش
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی ارتش (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی دانشگاه افسری
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه افسری اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروی انتظامی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی تعزیرات حکومتی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی فرودگاههای کشور
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی فرودگاههای کشور (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت گاز
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت گاز اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی شرکت نفت اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ها
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدام شرکت های پتروشیمی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت ستاره خلیج فارس (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت تبریز
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت تبریز (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت کرمانشاه
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پالایش نفت کرمانشاه (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ایلام
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی ایلام (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی شهید تندگویان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی شهید تندگویان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی بندر امام
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی بندر امام (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی کردستان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی کردستان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید

 

نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی مروارید
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی مروارید (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی بو علی سینا
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پتروشیمی بو علی سینا (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی استخدام صنایع فولاد ایران (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد روهینا (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی فولاد کاوه جنوب کیش (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد هرمزگان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت فولاد هرمزگان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مجتمع جهان فولاد سیرجان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی فولاد مبارکه اصفهان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی فولاد مبارکه اصفهان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت ملی صنایع مس ایران (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت گهرروش سیرجان
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت گهرروش سیرجان (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت مخابرات (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی مترو شیراز
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی مترو شیراز (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی نهاد ریاست جمهوری (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی آستان قدس رضوی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی آستان قدس رضوی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی (همراه با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک ها
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدام بانک ها (همراه با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک ملی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک ملی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک ملی (همراه با پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید
دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک تجارت
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک تجارت (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک سپه
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک سپه (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک ملت
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک ملت اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗  جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک صادرات (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی پست بانک
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی پست بانک (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک گردشگری (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکن (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر اقتصاد (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک قوامین
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک قوامین (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک توسعه تعاون
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک توسعه تعاون (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مرکزی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک دی
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک دی (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدام بانک رفاه کارگران (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت و معدن (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی موسسه مالی و اعتباری کوثر (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
نمونه سوالات استخدامی موسسه اعتباری ملل (عسگریه)
🔗 جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی موسسه اعتباری ملل (عسگریه) (به همراه پاسخنامه) اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
سوالات سالانه
🔗 جهت دانلود اصل سوالات استخدامی سال 97 اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود اصل سوالات استخدامی سال 96 اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید
🔗 جهت دانلود اصل سوالات استخدامی سال 95 اینجا کلیک نمایید دانلود نمایید


اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...