اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی

جهت ورود به صفحه استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کلیک نمایید

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی کشور جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام 
 جدید دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی دانلود کنید
 ویژه  دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (سالهای 84 – 86 – 89 – 94- 95- 96) دانلود کنید

جدید >>>   دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور  <<< جدید
دانلود اصل سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (با پاسخنامه تشریحی)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (با پاسخنامه تشریحی)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (با پاسخنامه تشریحی)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه:

115 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 1 (سال 94) + پاسخنامه

105 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 2 (سال 94) + پاسخنامه

100 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 3 (سال 95) + پاسخنامه

173 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 4 (سال 96) + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)
دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (115 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (105 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (100 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (173 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (29 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 (سوالات مشترک در فراگیر چهارم)

7- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95 (99 سوال + پاسخنامه)

8- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94 (147 سوال + پاسخنامه)

9- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94 (86 سوال + پاسخنامه)

10- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 (43 سوال + پاسخنامه)

11- آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 (100 سوال + پاسخنامه)

12- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96 (97 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری دوم)

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی دستیاران ستادی در سال 94 (35 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 94 (57 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 93 (51 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال 93 (42 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (64 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

 بسته نمونه سوالات جدید: 2800 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی؛ به شرح زیر:

500 عدد نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
300 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
200 عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات همراه با پاسخنامه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر همراه با پاسخنامه

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی همراه با پاسخنامه

80 نمونه سوال رفتار سازمانی همراه با پاسخنامه

110 نمونه سوال روش تحقیق همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

160 نمونه سوال مالیه عمومی همراه با پاسخنامه

45 نمونه سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

105 نمونه سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری همراه با پاسخنامه

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی همراه با پاسخنامه

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : اميد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:22

  کد دیدگاه : 640274

  با سلام
  در قسمت بالا براي سوالات عمومي دستگاه اجرايي در خرداد ۹۴ نوشته شده(همراه با پاسخنامه پیشنهادی) ولي هنگامي كه وارد سايت خريد ميشويم نوشته است بدون پاسخنامه!!!
  بالاخره با جواب است يا بدون جواب؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:42

   کد دیدگاه : 640319

   توضیح به سوال مشابه دیگری در این خصوص داده شد

   پاسخ دهید
 • نویسنده : اميد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:21

  کد دیدگاه : 640270

  با سلام
  در قسمت بالا براي سوالات عمومي دستگاه اجرايي در خرداد ۹۴ نوشته شده(همراه با پاسخنامه پیشنهادی) ولي هنگامي كه وارد سايت خريد ميشويم(http://mihanhamkar.com/buy_product_step2.php?pid=1604)نوشته شده است :
  ٢– اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در اردیبهشت ۹۴ به شرح زیر:
  – ۱۵ سوال فناوری اطلاعات ( مهارت های هفتگانه I.C.D.L ) (بدون پاسخنامه)
  – ۱۵ سوال ریاضی و آمار مقدماتی (بدون پاسخنامه)
  – ۱۵ سوال زبان و ادبیات فارسی (بدون پاسخنامه)
  – ۱۵ سوال معارف اسلامی (بدون پاسخنامه)
  – ۱۵ سوال زبان انگلیسی عمومی (بدون پاسخنامه)
  – ۱۵ سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (بدون پاسخنامه)
  – ۲۵ سوال هوش و توانمندی های عمومی (بدون پاسخنامه)

  بالاخره با جواب است يا بدون جواب؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:33

   کد دیدگاه : 640295

   پاسخنامه پیشنهادی داره اکثر سوالات 94 ولی چون پاسخهاشون بررسی دقیق نشده و کامل نیست این قسمت فاقد پاسخنامه درج شده. بنابراین دفتره سال 94 رو با شرط پاسخنامه به شما ارائه نمیدند که بعد از خرید در رابطه با برخی از پاسخهایی که ممکن است مشکلاتی داشته باشند ازشون رنجور بشید. اما سایر موارد در همان فایل با تضمین پاسخنامه ارائه میوشند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:55

  کد دیدگاه : 640038

  تورو خدا کمک کنید
  من برای ازمون فراگیر دوم شرکت کردم میخواستم ببینم منظور از حسابداری مالی چیه چون کتابفروشیها میگن اصلا حسابداری مالی ندارید
  سوال دوم : کتاب حسابداری دولتی همون حسابداری و حسابرسی دولتیه ؟
  سوال سوم : در منابع ازمون نوشته شده بودجه منظور از بودجه چه کتابی هست ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:37

   کد دیدگاه : 640915

   حسابداری مالی:یعنی همه درسهای تخصصیت به غیر از صنعتی….

   پاسخ دهید
  • نویسنده : کرمانشاهی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:52

   کد دیدگاه : 644860

   حسابداری دولتی باباجانی و بودجه مدنی رو بخونید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : راضیه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:20

  کد دیدگاه : 638704

  سوالات تخصصی کارشناس بهداشت روان؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:22

  کد دیدگاه : 637704

  با عرض سلام
  سوالات تخصصی کارشناس برنامه ریزی را میخوام اگه امکانش هست راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : م

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:01

   کد دیدگاه : 640359

   منم میخوام. لطفا رسیدگی کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:19

  کد دیدگاه : 637354

  سلام نمونه سوالات تخصصی وزارت امور خارجه رو از کجا باید تهیه کنم؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:25

   کد دیدگاه : 637369

   چیزی در این خصوص در آرشیو ما موجود نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرهاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:53

  کد دیدگاه : 637170

  سلام نمونه سوالات تخصصی مامور حراست رو ندارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : جمشیدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:49

  کد دیدگاه : 637158

  سلام خسته نباشید چرا نمونه سوال برای پست برناکه ریزی ندارید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:08

   کد دیدگاه : 637209

   فعلا خیر متأسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حمید ساعدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:38

  کد دیدگاه : 637134

  سلام .
  اینکه میگن سربازهای امریه ادارات میتونن برای استخدامی ثبت نام کنن صحت داره؟
  لطفا راهنمایی کنید.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مجید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:26

   کد دیدگاه : 640182

   بعد از پایان خدمت می توانید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:37

  کد دیدگاه : 636060

  من رفتم سوالم نمیخوام خدای منم بزرگه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بدشانس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:44

  کد دیدگاه : 635996

  لطفا سؤالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب را به من جدا بفروشین ایمیل کنید من کارت به کارت کنم.
  خواهش خواهش خواش…

  پاسخ دهید
 • نویسنده : بدشانس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:40

  کد دیدگاه : 635990

  سلام من فقط سوالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب را لازم دارم اما شما همه را به صورت یکجا می فروشید.این جوری که نمیشه لطفا سوالات تخصصی را جدا جدا بفروشید تا هر کس همان سوالات تخصصی خودش را بخردحالا من چکار کنم؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:00

   کد دیدگاه : 636095

   دوست عزیز قیمت گذاری ها به صورتی بوده که شما با خرید هر بسته فقط قیمت یک بسته رو پرداخت میکنید و در نهایت در بسته خریداری شده باید بسته ای که مورد نیازتون هست رو مطالعه کنید.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:48

  کد دیدگاه : 635347

  با سلام سوالات استخدامی کارشناس اطلاعات و جهانگردی رو دارید؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سینا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:10

  کد دیدگاه : 635293

  با سلام نمونه سوالات کارشناس اطلاعات و جهانگردی رو دارید؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:30

   کد دیدگاه : 635315

   خیر متأسفانه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : م

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:51

  کد دیدگاه : 635261

  باسلام ببخشید میخاستم بدونم منبع خوب برای درس حسابداری مالی چه کتابی هست اگه کسی میدونه لطف کنه راهنمایی کنه باتشکر.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:06

  کد دیدگاه : 632590

  سلام میشه بگین که دفترچه اختصاصی آزمون اردیبهشت به اینجا اضافه خواهد شد یا فقط همین عمومی باقی میمونه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:07

   کد دیدگاه : 632595

   خیر بعید هست دوست عزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:07

  کد دیدگاه : 631294

  سلام.چرا در رابطه وزارت امور خارجه سوال تخصصی موجود نیست؟رشته مترجمی زبان انگلیسی؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:31

   کد دیدگاه : 631332

   متأسفانه نمونه سوالاتی در این خصوص منتشر نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:34

  کد دیدگاه : 338352

  با سلام بسته عمومی رو دانلود کردم، تشکر اما متاسفانه پاسخ برخی سوالات اشتباه می باشد.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:49

   کد دیدگاه : 338373

   گاهاً بله عوامل و خطاهای انسانی رو در تایپ و پاسخنامه یابی نمیشه در هیچ اثری منکر شد. منتها این خطاها در حد خفیف هستند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:00

  کد دیدگاه : 336268

  وقتی به درگاه بانک و پرداخت متصل میشه، اررور میده مینویسه اتصال ناامن هستش و سعی در دزدیدن اطلاعات شخصی شما مثل شماره و رمز کارت و…. دارن. این یعنی چی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:11

   کد دیدگاه : 336277

   اگر مرورگر شما کهنه باشد، سایت بانک به جهت کهنه بودن ورژن مرورگر شما به شما اخطار امنیتی میدهد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : میثم

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:12

  کد دیدگاه : 304662

  با سلام من هزینه نمونه سوالات رو پرداخت کردم و روند دانلود را انجام دادم اما زمانی که لینک دانلود برام ارسال شد مشکل داشت و الان نمونه سوالی دانلود نکردم لطقا رسیدگی کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:16

   کد دیدگاه : 304663

   اگر در خرید بسته مشکلی داشتید با شماره پشتیبانی و مسئول فروشگاه تماس حاصل کنید:
   ۰۹۱۰۹۱۶۹۵۴۹

   پاسخ دهید
  • نویسنده : کاریاب

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:03

   کد دیدگاه : 632587

   با سلام نمونه سوال جهت شغل کارشناس برنامه ریزی وزارت نیرو ندارید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 12:09

    کد دیدگاه : 632601

    این رشته خیر متأسفانه

    پاسخ دهید
  • نویسنده : سمیا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:30

   کد دیدگاه : 634197

   باسلام
   نمونه سوال جهت شعل کارشناس ورزش ندارید؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:22

   کد دیدگاه : 641195

   با سلام سوالات تخصصی کارشناسی ورزش ندارید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : admin

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 00:39

    کد دیدگاه : 641203

    خیر متأسفانه

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...