اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی

جهت ورود به صفحه استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کلیک نمایید

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی کشور جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید


ویژه ترین بسته های سوالات استخدامی ایران استخدام 
 جدید دانلود اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه کاملا تشریحی دانلود کنید
 ویژه  دانلود اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (سالهای 84 – 86 – 89 – 94- 95- 96) دانلود کنید

جدید >>>   دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور  <<< جدید
دانلود اصل سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی همراه با پاسخ تشریحی

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (با پاسخنامه تشریحی)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (با پاسخنامه تشریحی)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (با پاسخنامه تشریحی)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (با پاسخنامه تشریحی)

تعداد سوالات در داخل این بسته ویژه:

115 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 1 (سال 94) + پاسخنامه

105 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 2 (سال 94) + پاسخنامه

100 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 3 (سال 95) + پاسخنامه

173 سوال مربوط به استخدامی دستگاه های اجرایی 4 (سال 96) + پاسخنامه

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل دفترچه سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری اول)
دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 1 در خرداد 94 (115 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 2 در اسفند 94 (105 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 3 در سال 95 (100 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی 4 در سال 96 (173 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 96 (29 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 96 (سوالات مشترک در فراگیر چهارم)

7- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 95 (99 سوال + پاسخنامه)

8- آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 94 (147 سوال + پاسخنامه)

9- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 94 (86 سوال + پاسخنامه)

10- آزمون استخدامی تامین اجتماعی در سال 93 (43 سوال + پاسخنامه)

11- آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 (100 سوال + پاسخنامه)

12- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 96 (97 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

بسته ویژه اصل سوالات استخدامی آزمون های برگزار شده توسط سازمان سنجش (سری دوم)

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش همراه با پاسخ تشریحی و تستی (فرصت طلایی مطالعه)

آزمون های موجود در داخل این بسته ویژه:

1- آزمون استخدامی دیوان محاسبات در سال 94 (30 سوال + پاسخنامه)

2- آزمون استخدامی دستیاران ستادی در سال 94 (35 سوال + پاسخنامه)

3- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 94 (57 سوال + پاسخنامه)

4- آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال 93 (51 سوال + پاسخنامه)

5- آزمون استخدامی ثبت اسناد در سال 93 (42 سوال + پاسخنامه)

6- آزمون استخدامی بانک سپه در سال 93 (64 سوال + پاسخنامه)

مواد امتحانی موجود در داخل این بسته :

هفت درس عمومی شامل: زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضی و آمار، هوش و استعداد تحصیلی، کامپیوتر (مهارت های هفتگانه)، اطلاعات عمومی و سیاسی و تاریخی

دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– مواد امتحانی موجود در این بسته:

 بسته نمونه سوالات جدید: 2800 نمونه سوال عمومی مربوط به آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی؛ به شرح زیر:

500 عدد نمونه سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
600 عدد نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
300 عدد نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
200 عدد نمونه سوال هوش و توانمندی‌های ذهنی همراه با پاسخنامه
400 عدد نمونه سوال فنآوری اطلاعات همراه با پاسخنامه

+ تمامی موارد ذکر شده، به صورت یکجا در این بسته موجود می باشند.

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دستگاه های اجرایی

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی

– نمونه سوالات تخصصی کامپیوتر:

794 عدد نمونه سوال مبانی و دانش کامپیوتر همراه با پاسخنامه

100 عدد نمونه سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی مدیریت

90 نمونه سوال مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه

70 نمونه سوال مدیریت منابع انسانی همراه با پاسخنامه

80 نمونه سوال رفتار سازمانی همراه با پاسخنامه

110 نمونه سوال روش تحقیق همراه با پاسخنامه

40 نمونه سوال تئوری های مدیریت همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی اقتصاد و حسابداری

120 نمونه سوال حسابداری دولتی و بودجه همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد کلان همراه با پاسخنامه

120 نمونه سوال اقتصاد خرد و کلان همراه با پاسخنامه

160 نمونه سوال مالیه عمومی همراه با پاسخنامه

45 نمونه سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه

105 نمونه سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی حقوق

160 عدد نمونه سوال آئین دادرسی و کیفری همراه با پاسخنامه

25 عدد نمونه سوال حقوق اساسی همراه با پاسخنامه

120 عدد نمونه سوال حقوق جزاء عمومی و اختصاصی همراه با پاسخنامه

85 عدد نمونه سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه

60 عدد نمونه سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه

90 عدد نمونه سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه

– نمونه سوالات تخصصی آمار:

190 عدد نمونه سوال آمار همراه با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی سال 96 به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ایلگار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:54

  کد دیدگاه : 877394

  سلام سوالات تخصصی زبان و ادبیات فارسی هم بذارین ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ffff

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:33

  کد دیدگاه : 876361

  سلام ادمین محترم .لطفا نمونه سوالای تخصصی تحلیل گر و برنامه نویس سیستم رو هم بدارین.منابعش جز پایگاه داده واقعا مبهمه.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:01

   کد دیدگاه : 876413

   اگر در دسترس ما باشه حتما قرار خواهد گرفت

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ffff

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:07

    کد دیدگاه : 876421

    خواهش میکنم سریعتر اقدام کنین که وقت تنگه .سایت های دیگه با این عنوان نمونه سوال برای فروش گذاشتن اما من فقط به سایت شما اطمینان دارم

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 15:15

     کد دیدگاه : 876433

     بحث ما فقط قرار دادن نمونه سوالات نیست دوست و همراه گرامی، اعتماد شما و سایرین دلیلی داره و ما هیچ زمان اون رو با عجله از بین نمیبریمش. سعی داره میشه کیفیت در حد بالا رعایت بشه و این زمانبر هست.

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ffff

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:20

   کد دیدگاه : 876438

   ممنون از شما .پس منتظر میمونم تا اماده شن . 😀

   پاسخ دهید
  • نویسنده : محسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 20:53

   کد دیدگاه : 893382

   ادمین جان لطفا پیگیر باش منم فقط به سایت شما اعتماد دارم و منتظرم که شما نمونه سوالات تخصصی تحلیل گر و برنامه نویس سیستم(پایگاه داد-تحلیل و طراحی سیستم-زبان های برنامه نویسی) را بگذارید.با تشکر از ادمین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:19

  کد دیدگاه : 876336

  با سلام
  کسی از دوستان می تونه من رو راهنمایی کنه که ازمون متمرکز دسنگاهها که 29 مرداد برگزار میشه چه ازمونی هست؟
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : لیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:28

  کد دیدگاه : 874727

  یکی جواب بده خواهشا???????? 🙁 🙁

  پاسخ دهید
 • نویسنده : لیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:52

  کد دیدگاه : 874021

  سلام. من برای کارشناس امور مالی میخوام ثبت نام کنم که فوق لیسانس میخواد منتها تو شرایطی نوشته باید معدل کارشناسی 17 باشه و معدل ارشد 16. درصورتیکه تو فرم ثبت نام فقط معدل آخرین مدرک تحصیلی رو خواسته. معدل کارشناسیم کمتر از17 هس و معدل ارشدم بالای 16. میتونم شرکت کنم؟! لطفا زود جواب بدید چون محدودیت زمان دارم واسه ثبت نام

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:04

   کد دیدگاه : 877711

   نمیدونم دفترچه را بخون

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:51

  کد دیدگاه : 873531

  سلام بسته نمونه سوالات دانلود نمیشه میشه راهنمائی کنین

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:29

   کد دیدگاه : 873594

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزانه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:19

  کد دیدگاه : 873083

  سلام ایا بارشته های هنر.گرافیک میتونیم گزینه های دارایی .و…. رو انتخاب کنیم!!؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:13

   کد دیدگاه : 877472

   سلام نه فکر نمیکنم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نفس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:16

  کد دیدگاه : 872676

  سلام
  لطفا نمونه سوالات مددکاری اجتماعی هم بزارید
  ممنونم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:12

  کد دیدگاه : 872674

  سلام لطفا اگه سوالات مددکاری اجتماعی رو داریم برای من بذارن,ممنون

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:42

  کد دیدگاه : 870679

  سلام بچه ها.بیزحمت هرکی سوالات عمومی و اختصاصی حسابداری رو گرفت واسه منم بزاره .

  پاسخ دهید
  • نویسنده : باران

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 18:03

   کد دیدگاه : 872794

   سلام، لطفا نمونه سوال تخصصی سازمان دامپزشکی رو هم بزارید،با تشکر

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 22:46

    کد دیدگاه : 873107

    سلام لطفا اگه سوالات تخصصی کاردانی دامپزشک استخدامی 94 دارین بزارین، ممنونم، شماره تماسم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : امیدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:53

  کد دیدگاه : 870624

  سلام، من نمونه سوال عمومی استخدامی خرید کردم ولی دانلود نشد، چندبار ناتمام دانلودشد دوباره از اول شروع به دانلود کرد ولی کامل نشد، حالا چطوری دوباره دانلود کنم??? میشه دانلود کرد ?

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:36

   کد دیدگاه : 870760

   پشتیبان فروشگاه تا ساعت ۱۲ شب در خدمت شماست:
   ۰۹۱۴۸۷۵۰۰۲۱

   پاسخ دهید
 • نویسنده : نجیب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:49

  کد دیدگاه : 870582

  باسلام،
  لطفا سوالات ازمون استخدامی سازمان دامپزشکس سال 94 را بزارید ممنون میشم،

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مدیریت

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:26

  کد دیدگاه : 870070

  دوستان توروخدا جواب بدید واسه امورمالیاتی واسه دروس تخصصی مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی چه چیزی بخونیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:33

  کد دیدگاه : 869529

  سلام خواهش میکنم یکی جواب منو بده برای مهندسی صنایع مقطع کارشناسی گرایش گذاشتن ولی من مدرکم روش گرایشی نوشته نشده چون گفته بودن تو ارشد گرایش مشخص میشه من میتونم شرکت کنم یا نه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:53

  کد دیدگاه : 867848

  سلام به سوال دارم من رشته تحصیلی ام کارشناسی برق مخابرات هستش برای خرید سوالات علاوه بر خرید سوالات عمومی باید سوالات وزارت برق و نیرو رو خریداری کنم یا بسته های تخصصی کلی رو؟؟؟ خواهشا جوابم رو بدید
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:52

  کد دیدگاه : 867845

  سلام به سوال دارم من رشته تحصیلی ام کارشناسی برق مخابرات هستش برای خرید سوالات علاوه بر خرید سوالات عمومی باید سوالات وزارت برق ویروس رو خریداری کنم یا بسته های تخصصی کلی رو؟؟؟ خواهشا جوابم رو بدید
  با تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : نگار

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:10

  کد دیدگاه : 867437

  پاسخنامه این پرسشنامه ها بصورت تشریحی هست یا فقط بصورت تک گزینه ای جواب ها رو دادن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد امیری

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:24

   کد دیدگاه : 867451

   بصورت تک گزینه ای هستند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : 1

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:27

  کد دیدگاه : 867130

  سلام
  سوال فوری دارم همین الان پاسخ میدهید؟(با شما مسئولین این سایت هستم)

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:25

  کد دیدگاه : 866996

  شرایط سنی دارد؟؟؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:38

   کد دیدگاه : 870678

   سلام .اره که شرایط سنی داره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : mri

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:13

  کد دیدگاه : 865514

  سلام.
  میخاستم بدونم
  فقط آموزش پرورش از طریق آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی نیرو میگیره
  یا مث همیشه یه آزمون جامع از همه شهرها میگیره؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...