آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

دانلود رایگان سوالات استخدامی کامپیوتر

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۳۴ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر

توجه: پاسخنامه خودآزمایی درس کامپیوتر ایران استخدام  به انتهای هر سوال اضافه شد

جهت دانلود نمونه سوالات پکیج ویژه شامل آزمونهای برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک کنید

خودآزمایی درس کامپیوتر
تامین اجتماعی ۱۳۹۴ تعداد سوالات: 15 پاسخنامه: دارد سال برگزاری: ۱۳۹۴
وزارت نیرو  ۱۳۹۳ تعداد سوالات: ۱0 پاسخنامه: دارد سال برگزاری: ۱۳۹۳
توجه: پاسخنامه خودآزمایی درس کامپیوتر ایران استخدام  به انتهای هر سوال اضافه شد

وزارت نیرو سال 1394

1- کدام گزینه راهکار مناسبی برای کوتاه کردن مسیر در موتورهای جست وجو نمی باشد؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) انتخاب کلیه واژه های مناسب

2) وارد کردن سوال مورد نظر در قالب یک جمله کامل

3) استفاده از عملگرهای منطقی مانند +و-

4) محدود کردن جستجو به یک یا چند سایت خاص مورد نظر در صورت وجود.

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (4


2- برای اینکه رونوشت نامه ای را برای فردی ارسال کنیم به گونه ای که گیرنده اصلی از این اقدام ما مطلع نشود،آدرس او را در کدام قسمت وارد می کنیم؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Subject

2) Recipient

3) CC

4) Bcc

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (4


3- در سایت های اینترنتی،دامنه edu برای کدام فعالیت ها کاربرد دارد؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) تجاری            2) دولتی                  3) آموزشی           4) نظامی

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (3


4- برای«درج اسلاید» ازکـدام کلـید میانبر استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Ctrl+M

2) Ctrl+N

3) Ctrl+V

4) Ctrl+W

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (1


5- فرمان« Slide Design» برای انجام چه کاری استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) تعیین نوع اسلاید

2) افکت گذاری بر روی Slide

3) ایجاد Transition

4) درج سر صفحه و پا صفحه

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (2


6- برای سایه دار کردن شکل های رسم شده از کدام گزینه استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Soft Edges

2) Glow

3) Reflection

4) Shadow style

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (4


7- برای نمایش مقایسه برنامه عملیاتی و عملکرد یک سازمان از کدام نرم افزار استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Access

2) Excel

3) Power Point

4) Word

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (1  اکسل بیشتر اطلاعات عددی ومتنی را نگه داری می کند وبرای انجام محاسبات آماری و ترسیم نموداری بیشتر استفاده می شود.


8- در نرم افزار Excel، گزینه قالب بندی برای اعداد کدام است؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) General

2) Number

3) Alignment

4) Font

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (2


9- برای ادغام سلول های مورد نظر،کدام یک از موارد زیر صحیح است؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Split cells

2) Wrap text

3) Alignment

4) Merge cell

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (4


10- کدام یک از موارد زیر برای محاسبه میانگین داده های یک محدوده از سلول های مورد استفاده قرار می گیرد؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Average

2) Min

3) Sub total

4) Sum

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (1


11- برای انتخاب دو سلول غیر همجوار از چه روشی استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) ماوس و Alt

2) ماوس و Ctrl

3) Ctrl

4) ماوس و Shift

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  2) برای انتخاب آیکن های پراکنده از کلید کنترل و برای انتخاب چند آیکون متوالی از کلید شیفت استفاده می شود.


12- جهت ایجاد سرصفحه وپاصفحه،از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) End note

2) Foot note

3) Header & Footer

4) Page Setup

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  3)


13- چنانچه بخواهیم هم زمان چند صفحه از یک سند را ببینیم،از چه طریقی امکان پذیر است؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Multipage

2) دکمه Scale

3) Preview

4) Web Layout

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه: 3)


14- در « Word Options» برای تبدیل اعداد لاتین به فارسی روی کدام گزینه کلیک می کنیم؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Add-Ins

2) Advanced

3) Customize

4) Display

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  2) (Word Options ) قسمت Advancedرا انتخاب کنید.در قسمت Show Document Content گزینهHindi  یا Contextرا از لیست کشویی Numeral انتخاب کنید.


15- کدام زبانه در پنجره « Page Setup » برای تنظیم اندازه صفحه به کار می رود؟(وزارت نیرو94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Paper

2) Layout

3) Orientation

4) Margin

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  (4


جهت دانلود نمونه سوالات پکیج ویژه شامل آزمونهای برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک کنید


تامین اجتماعی 1394

16-  فرض کنید از طریق کامپیوتر شخصی خود به اینترنت متصل شده اید کدام مورد جهت قطع ارتباط با اینترنت استفاده میشود؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Disconnect

2) Eject

3) No connect

4) Close

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه: 1)

برای قطع اتصال اینترنت کافیست از disconnect استفاده نماییم. و برای اتصال به یک مودم مد نظر باید از connevt استفاده نمود.


17-  در محیط ویندوز برنامه های در حال اجرا توسط کدام نوار نمایش داده می شود؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Tool bar

2) Title bar

3) Menu bar

4) Task bar

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  4)

نواری که برنامه­های در حال اجرا را نمایش می­دهد به نوار task bar معروف می­باشد.


18- جهت ایجاد BOOK MARK در یک سند Word 2007 به کدام زبانه مراجعه میکنید؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) page layout

2) insert

3) home

4) referenccs

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  2)

Bookmark یا همام نشانه گذاری به شما کمک می کند به راحتی بین قسمت های مختلفی که نشانه قرار داده اید جابجا شوید.Bookmark در قسمت insert در بخش link موجود می­باشد.


19- به منظور درج کردن یک رابطه ریاضی در محیط word 2007  از کدام مورد استفاده میشود؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) Tools>equetion

2) insert>function

3) insert>equetion

4) Tools>function

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  3)

برای درج کردن روابط ریاضی کافی است از بخش insert قسمت equation استفاده نمود.


20- خطای NUM# در محیط EXCEL در کدام مورد ظاهر می شود؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) حذف محتویات یک خانه توسط یک فرمول مورد ارجاع قرار گرفته است

2) تایپ اشتباه یک فرمول در یک خانه به لحاظ نگارشی

3) تقسیم کردن محتویات یک خانه در صفر

4) وارد کردن یک فرمول در یک خانه که منجر به تولید یک  عدد خیلی کوچک شود

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  4) این خطا یعنی یکی از اعدادی که در فرمول شما وجود داره مشکل داره. به عنوان مثال عدد خیلی خیلی بزرگ یا خیلی خیلی کوچک هست.


21-  شکل زیر بخشی از یک فایل EXCEL 2007 را نشان می دهد جهت فعالسازی نوار فرمول نویسی (FORMULA BAR) به کدام زبانه باید مراجعه کرد؟ (شکل ناخوانا است)(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

insert (1

data (2

view (3

formoula (4

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  3) ازاین نوار برای ایجاد و ویرایش ونمایش فرمول ها استفاده میکننداین نوارمختص محیط اکسل می باشد.


22-  در طراحی یک فایل power point کدام مورد وضوح بشتری دارد؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) نوشته های روشن با پس زمینه های تاریک

2) نوشته های تاریک با پس زمینه روشن

3) نوشته های تاریک با پس زمینه تاریک

4) نوشته های روشن با پس زمینه روشن

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  2)

در طراحی پاورپوینت بهتر است از نوشته­های تاریک با پس زمینه­ای روشن استفاده شود تا وضوح بیش­تری داشته باشد.


23- جهت اعمال کردن طرح های از پیش آماده به اسلاید های یک فایل  power point 2007  از کدام ابزار کمک میگیرید؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) smart art

2) Themes

3) slide master

4) clip art

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  3) برایاعمالکردنطرحهایازپیشآمادهبهاسلایدهاییکفایلPOWER POINT 2007ازبخشVIEWقسمتMASTER VIEWکافیاستSLIDR MASTERراانتخابنمایید.


24- کدام مورد جهت ایجاد یک زبانه جدید در مرورگر IE مورد استفاده قرار می گیرد؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) CTRL+N

2) CTRL+M

3) CTRL+W

4) CTRL+T

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه:  4)

برای ایجاد یک زبانه جدید با نگه داشتن دکمه­ی CTRL به ازای هر بار فشردن دکمه­ی T یک زبانه باز خواهد شد.


25-  در هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی از طریق Outlook کدام یک از موارد زیر در کادر attach قرار می گیرد؟(تأمین اجتماعی94) Www.IranEstekhdam.IR

1) فایل های ضمیمه شده

2) موضوع نامه

3) سایر مخاطبین

4) مخاطب اصلی نامه

پاسخ کارشناس ایران استخدام گزینه: 1)

در هنگام ارسال نامه الکترونیکی فایل­های ضمیمه شده در بخش ATTACH قرار می­گیرند.


جهت دانلود نمونه سوالات پکیج ویژه شامل آزمونهای برگزار شده توسط سنجش اینجا کلیک کنید

توجه: پاسخنامه خودآزمایی درس کامپیوتر ایران استخدام به انتهای هر سوال اضافه شد

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد