• بروزرسانی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
 • 0k نظر «نمایش»

کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۰ (نمایش)

کارت آزمون استخدامی شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین


آرشیو کارت آزمون های استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین
سال 1401 خبر 13 اسفند 1401: دریافت کارت ازمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین سیستان و بلوچستان دریافت کارت
سال 1401
خبر 14 اسفند 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اردبیل  دریافت کارت
سال 1401
تمامی اخبار مربوط در خصوص دریافت کارت ازمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین سمنان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401
تمامی اخبار مربوط در خصوص دریافت کارت ازمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آبادان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.
ـــــ
سال 1401 خبر 14 اسفند 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اصفهان دریافت کارت
سال 1401
تمامی اخبار مربوط در خصوص دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین بوشهر در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401
تمامی اخبار مربوط در خصوص دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آبادان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.  ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط در خصوص دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اصفهان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 9 بهمن 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین قزوین و تاکستان دریافت کارت
سال 1401 خبر 21 اسفند 1401: دریافت کارت ازمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین قم دریافت کارت
سال 1401 خبر 4 بهمن 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین تهران دریافت کارت
سال 1401
خبر 4 اسفند 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آذربایجان شرقی دریافت کارت
سال 1401 خبر 21 آذر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کردستان دریافت کارت
سال 1401 خبر 3 دی 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین گلستان دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زاهدان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401
خبر 6 آذر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خراسان شمالی
دریافت کارت
سال 1401 خبر 29 آبان 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین ایلام (اداره کل تامین اجتماعی) دریافت کارت
سال 1401 خبر 29 آبان 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین ایلام (درمانگاه مهران) دریافت کارت
سال 1401 خبر 14 آذر 1401: دریافت کارت آزمون شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خوزستان (بیمارستان آبادان)
دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین یزد در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خراسان رضوی در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین تهران در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خوزستان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین لرستان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کرمانشاه در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اصفهان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 23 آبان 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مازندران
دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خراسان رضوی در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 18 مهر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آذربایجان غربی دریافت کارت
سال 1401 خبر 8 شهریور 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین همدان دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین شهرستان های تهران در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین لرستان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 23 آبان 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زنجان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین بوشهر در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین مازندران در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 21 تیر 1401: زمان برگزاری آزمون استخدامی شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کهگیلویه و بویراحمد روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 می باشد. شرکت کنندگان می توانند ۲۴ ساعت قبل آزمون کارت ورود به جلسه خود را از سایت دریافت نمایند.(آدرس محل آزمون و ساعت آزمون بر روی کارت آزمون درج می شود.) ـــــ
سال 1401 خبر 31 خرداد 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین قزوین دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین یزد در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
سال 1401 خبر 8 تیر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کردستان دریافت کارت
سال 1401 تمامی اخبار مربوط به کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین سیستان و بلوچستان در همین صفحه به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. ـــــ
ایران استخدام
سال نو مبارک
جشنواره هدایای نوروزی ایران استخدام شروع شد..
کلیک کنید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • پشتیبان (پاشایی)
 • پشتیبان (پاشایی)

خبر 27 اسفند 1401: اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اصفهان، زاهدان و قم
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین اصفهان، زاهدان و قم اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 21 اسفند 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین قم
 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استان قم فعال گردید.
جهت دریافت کارت ازمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: rasool
 • تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۰:۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 • ساعت ارسال: ۱۰:۲۵
 • کد دیدگاه: ۴۳۶۵۴۳۴

شرکت تامین تاسیسات اصفهان آزمون داشته بعد تا دیروز هم مهلت ثبت نام داشته .... ی اطلاعیه نزده که تاکید کنه آزمون همون روز برگزار میشه که هیچ جا نشنیدم ثبت نام وآزمون تو یه روز باشه ....کارت ورود به جلسه هم که یه روز قبل میدن ...ینی کسی مشکل براش پیش بیاد تا بیاد درسش کنه آزمونی که دوس دارن و گرفتن و تموم شده .....
200هزار تومن هم هزینه آزمون گرفتن ..... قراره کسی کار کن باشه که اصلا نیازی به این آزمون ها نیست

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: Amir
 • تاریخ ارسال: سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۶:۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
 • ساعت ارسال: ۱۶:۳۹
 • کد دیدگاه: ۴۳۵۱۰۲۱

سلام خسته نباشید،زمان آزمون های ۱۴۰۲هنوز مشخص نشده؟؟

پاسخ دهید
 • پشتیبان 7 (زارعی)
 • پشتیبان 7 (زارعی)

دوست عزیز منظورتون آزمونهای مربوط  به شرکت  تاسیسات و انرژی تامین هست؟

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 4 اسفند 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آذربایجان شرقی
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آذربایجان شرقی فعال گردید.
جهت دریافت کارت آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۳:۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
 • ساعت ارسال: ۱۳:۱۰
 • کد دیدگاه: ۴۳۳۴۴۶۴

سلام،یه سوال از دوستانی که قبلا آزمون تاسیسات رو دادن دارم؛ آزمون تستی هستش یا تستی تشریحی؟ با سپاس

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 24 بهمن 1401: اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین تهران و قزوین
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج آزمون مراکز تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران و قزوین اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: mertaher
 • تاریخ ارسال: جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۷:۰۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
 • ساعت ارسال: ۱۷:۰۸
 • کد دیدگاه: ۴۳۰۰۸۵۳

سلام اقا کارت آزمون بیمارستان تاکستان قزوین رو چجوری دریافت کنیم؟؟ لطفا جواب بدید نه لینکی هست نه خبری خود سایتم هیچی نزده،تلفنم برنمیداره چیکارکنیم الان

پاسخ دهید
 • پشتیبان 7 (زارعی)
 • پشتیبان 7 (زارعی)

دوست عزیز فعلا لینک دریافت کارت ورود به جلسه فعال نشده است طبق متن اگهی مربوطه یک روز قبل از برگزاری آزمون یعنی امروز فعال خواهد شد

پاسخ دهید
 • نویسنده: Khatibi
 • تاریخ ارسال: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۵:۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
 • ساعت ارسال: ۱۵:۳۹
 • کد دیدگاه: ۴۳۰۲۱۸۸

فعال شده ولی چیزی بالا نمیاد

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: mertaher
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۴:۱۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
 • ساعت ارسال: ۱۴:۱۷
 • کد دیدگاه: ۴۳۰۳۷۲۰

چه وضعشههههه آخه یک ساعت قبل آزمون نوشتید برای کارت آزمون؟؟؟ 

بخشی از این دیدگاه توسط تیم پشتیبانی ایران استخدام ویرایش شده است.
(انجام ویرایش ممکن است به درخواست کاربر و یا دلایل دیگر باشد)
پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 4 بهمن 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین تهران
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بیمارستان هدایت تهران و شهرستانهای استان تهران فعال گردید.
جهت دریافت کارت آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: بی نام
 • تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۱۲:۵۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
 • ساعت ارسال: ۱۲:۵۶
 • کد دیدگاه: ۴۲۷۵۳۷۳

سلام فقط مرد استخدام میشه؟

پاسخ دهید
 • پشتیبان 7 (زارعی)
 • پشتیبان 7 (زارعی)

سلام کدام آزمون را میفرمایید؟ اگر منظورتون ازمون مربوط به بیمارستان قزوین و بیمارستان تاکستان است جنسیت مودر نیاز مرد می باشد

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: بدون نام
 • تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۲۰:۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
 • ساعت ارسال: ۲۰:۱۰
 • کد دیدگاه: ۴۳۱۵۱۹۷

ارع

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 4 دی 1401: اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زنجان و کردستان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زنجان و کردستان اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: ح
 • تاریخ ارسال: شنبه ۳ دی ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۲۱:۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
 • ساعت ارسال: ۲۱:۱۵
 • کد دیدگاه: ۴۲۵۳۱۵۲

باسلام ثبت نام کردم امروز واس کارت ورود ب جلسه اسمم بالا نمیاد گلستانم چ کنم فرداهم ازمون.لطفن راهنمایی کنید

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: بدون نام
 • تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۰۰:۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
 • ساعت ارسال: ۰۰:۱۲
 • کد دیدگاه: ۴۲۴۷۴۵۱

ی تاسیساتی اونم شرکتی میخواد برداره انگار میخواد واسه ریاست جمهوری نفر برداره! باید مجانی کنه ببینه اصلا کسی هست که بیاد یا نه! فازشون معلوم نیست چیه

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 26 آذر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زنجان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه  آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین زنجان فعال گردید. 
جهت دریافت کارت آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • نویسنده: بدون نام
 • تاریخ ارسال: جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱
 • تاریخ ارسال: ۲۳:۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
 • ساعت ارسال: ۲۳:۰۲
 • کد دیدگاه: ۴۲۴۳۳۸۰

ادمین این جور استخدامی ها نذار اولا کسی شرکت نمیکنه چون همه اصل ماجرا رو میدونن دوما سایت ایران استخدام رو شغلوغ کرده

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 21 آذر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کردستان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین کردستان فعال گردید.
جهت دریافت کارت آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
 • پشتیبان 12 (پاشایی)
 • پشتیبان 12 (پاشایی)

خبر 6 آذر 1401: دریافت کارت آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خراسان شمالی
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین خراسان شمالی فعال گردید.
جهت دریافت کارت آزمون به ابتدای همین صفحه مراجعه نمایید.

پاسخ دهید
🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.
لغو پاسخ
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
https://iranestekhdam.ir/?p=2566708
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi