اطلاعات بیشتر

کتابها و منابع تخصصی استخدامی رشته های تحصیلی و شغلی

 

>> با توجه به درخواست کارجویان گرامی، واحد آموزشی ایران استخدام با همکاری فروشگاه آنلاین آوا کتاب اقدام به معرفی بهترین منابع و کتب کمک تحصیلی و تخصصی در زمینه استخدامی وزارت بهداشت از ناشران معتبر را نموده است.
>> این صفحه شامل معرفی کتب استخدامی رشته های تخصصی وزارت بهداشت می باشد، از کاربران گرامی تقاضا میگردد که برای انتخاب بهترین کتاب این صفحه را تا انتها و با حوصله کافی بررسی نمایند.

 

معرفی مجموعه کتابهای تخصصی استخدام وزارت بهداشت از ناشران معتبر
کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE اثر سعید نجفی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 660


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مهندسی صدا و ارتعاش
عوامل زیان آور شیمیایی و طراحی تهویه
مهندسی روشنایی
بهداست پرتو ها
استرس های حرارتیسم شناسی و بیماری های ناشی از کار
ایمنی در محیط کار
ارگونومی
کلیات بهداشت حرفه ایی
شیمی عمومی
ریاضی
فیزیک

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی رادیولوژی اثر حسین زارعی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 512


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
فیزیولوژی
آناتومی
رادیوبیولوژی
تکنیک های رادیوگرافی
فیزیک پرتونگاری و محافظت در مقابل پرتوهای یونساز
اصول تاریکخانه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی فوریت های پزشکی (اورژانس) اثر فاطمه نژاد قنبری و فریبا زمانی امیر:
ناشر : انتشارات ایده پرستش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام(ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
نکته ها
تقلید
فارماکولوژی
آناتومی
فیزیولوژی
احیای قلبی ریوی
اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید 

کتاب استخدامی بهداشت عمومی اثر معصومه صفویه:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 575


فهرست مطالب:
سوالات تستی حقوق اساسی
پاسخنامه تست حقوق اساسی
سوالات تستی هوش و توانمندی های عمومی
پاسخنامه تست هوش و توانمندی های عمومی
سوالات تستی ریاضی و آمار
پاسخنامه تست ریاضی و آمار
سوالات تستی ادبیات فارسی
پاسخنامه تست ادبیات فارسی
سوالات تستی معارف
پاسخنامه تست معارف
سوالات تستی زبان انگلیسی
پاسخنامه تست زبان انگلیسی
سوالات تستی زبان عمومی
پاسخنامه تست زبان عمومی
سوالات تستی فناوری اطلاعات
پاسخنامه تست فناوری اطلاعات
نکات آزمون استخدامی
مجموعه تست تخصصی
پاسخنامه تست تخصصی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید 

کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی اثر سارا کرمی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 630


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مجموعه تست ایمنی و سرم شناسی
مجموعه تست باکتری، ویروس شناسی، قارچ و انگل
مجموعه تست بیوشیمی
مجموعه تست خونشناسی
مجموعه تست ژنتیک
مجموعه تست زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجموعه تست ویروس شناسی، قارچ و ایمنی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید 

کتاب استخدامی اتاق عمل اثر آیسان درویشی و کبری نوریان:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 492


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
آناتومی
فیزیولوژی
بیوشیمی
اتاق عمل

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید 

کتاب استخدامی روانشناسی اثر علی ذبیحی:
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی – تاریخ اسلام و انبیاء – قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی – اجتماعی
تقلید
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی رشد
روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی)
روانشناسی عمومی و شخصیت
آمار و روش تحقیق

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت محیط اثر سهیلا افشار اسبکی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 550


فهرست مطالب:
سوالات تستی حقوق اساسی
سوالات تستی هوش و توانمندی های عمومی
سوالات تستی ریاضی و آمار
سوالات تستی ادبیات فارسی
سوالات تستی معارف
سوالات تستی زبان انگلیسی
سوالات تستی زبان عمومی
سوالات تستی فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مجموعه تست تخصصی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی هوشبری اثر لیلا رفیعی وردنجانی و معصومه صالحی رزوه:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 568


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
آناتومی
فیزیولوژی
بیماری شناسی
بیوشیمی
اصول و روش های بیهوشی
تخصصی مراقبت های ویژه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی اثر حسین ستاورز:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 320


فهرست مطالب:
زیست شناسی سلولی و مولکولی
هماتولوژی
ایمونولوژی
پاتولوژی
بیوشیمی
ژنتیک
قارچ شناسی
باکتری شناسی
انگل شناسی
ویروس شناسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مامایی اثر حسین ستاورز و معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 432


فهرست مطالب:
بارداری و زایمان
بیماری های زنان و ناباروری
بهداشت و تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده
نوزادان
جنین شناسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت اثر جواد تقوی سوره برق:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 376


فهرست مطالب:
بهداشت عمومی
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای HSE

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مجموعه اتاق عمل اثر حسین ستاورز:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 464


فهرست مطالب:
فیزیولوژی
تکنولوژی های جراحی، بیهوشی
آناتومی
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
بیماری های داخلی و جراحی
بیوشیمی
احیای قلبی، ریوی و مغزی
مجموعه سوالات استخدامی اتاق عمل
پاسخ نامه کلیدی و تشریحی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی پرستاری اثر یاسمن فلاحی و طاهره صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 448


فهرست مطالب:
پرستاری بیماری های کودکان
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
پرستاری بیمارهای روانی (روان پرستاری)
پرستاری بیماری های داخلی و جراحی
پرستاری بهداشت جامعه(بهداشت همگانی)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی رشته حسابداری اثر محسن حسنی و مهسا عبدالمحمدی
ناشر : انتشارات نوآور
تعداد صفحات: 424


فهرست مطالب:
سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری
سوالات حسابداری مالی
سوالات حسابداری شرکتها
سوالات حسابداری میانه
سوالات حسابداری مالی و دولتی
سوالات حسابداری شرکتها
سوالات حسابرسی (سری اول)
سوالات حسابرسی (سری دوم)
سوالات حسابداری میانه
سوالات حسابداری صنعتی (سری اول)
سوالات حسابداری صنعتی (سری دوم)
سوالات بودجه و حسابداری دولتی
سوالات اصول حسابداری ـ حسابداری شرکتها
سوالات ریاضی و آمار
سوالات مدیریت مالی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی اتاق عمل اثر محمدعلی عزیزی و سایرین
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 408


فهرست مطالب:
آناتومی
بیماری های داخلی و جراحی
بیوشیمی
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
فیزیولوژی
زبان و ادبیات فارسی
معارف اسلامی و احکام
زبان انگلیسی عمومی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب سوالات استخدامی هوشبری اثر محمدعلی عزیزی و سایرین
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 408


فهرست مطالب:
اصول و روشهای بیهوشی
اصول و مراقبت های ویژه
فارماکولوژی
بیماری شناسی
تشریح
فیزیولوژی
زبان و ادبیات فارسی
معارف و احکام و اندیشه اسلامی
زبان انگلیسی عمومی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب سوالات استخدامی بهداشت عمومی اثر محمدعلی عزیزی و سایرین
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 384


فهرست مطالب:
زبان و ادبیات فارسی
زبان انگلیسی عمومی
معارف اسلامی
اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
مصون سازی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
میکروبیولوژی عمومی
جمعیت شناسی تنظیم خانواده و بهداشت باروری
بهداشت محیط
مبانی اپیدمیولوژی
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی پرستاری اثر لیلا رفیعی وردنجانی و سایرین
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 544


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
پرستاری داخلی و جراحی
پرستاری بیماری های کودکان
روان پرستاری
پرستاری کودکان
بهداشت جامعه
بهداشت مادران و نوزادان
مراقبت های ویژه
مدیریت پرستاری

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مامایی اثر اکرم کرمی دهکردی
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 534


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
مامایی بارداری، زایمان
مامایی جنین شناسی، نوزاد سالم ، نوزاد نارس
مامایی بیماری های زنان، بیماری های داخلی جراحی در مامایی
مامایی بهداشت مادر و کودک و بهداشت تنظیم خانواده

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مدارک پزشکی اثر امید اصلانی
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 408


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام
آزمون احکام اسلامی تاریخ اسلام و انبیا قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهارن
آزمون سیاسی اجتماعی
تقلید
کدگذاری داده های سلامت
اصطلاحات پزشکی
اصول بایگانی
مدارک پزشکی
بیماری شناسی (کلیات پزشکی)
فناوری اطلاعات سلامت
اطلاع رسانی پزشکی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی پرستاری اثر نسترن رنجبر
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 624


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
پرستاری بیماری های داخلی و جراحی
پرستاری بیماری های کودکان
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
پرستاری بیماری های روانی
پرستاری بهداشت همگانی (بهداشت جامعه ۱،۲،۳)

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی رادیولوژی اثر فاطمه نژاد قنبری و فریبا زمانی امیر انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 655


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
تکنیک های پرتو نگاری
تکنیک های رادیو گرافی
آناتومی رادیوگرافیک
استخوان شناسی و آناتومی عمومی
فیزیک پرتو نگاری و حفاظت در برابر پرتو های یونساز
رادیوبیولورژی و حفاظت پرتوی
تصویربرداری تشخیص مغناطیسی MRI
توموگرافی کامپیوتری C.Tscan
آلتراساند تشخیصی
ماموگرافی، زیرورادیوگرافی، فلوئورسکوپی
اصول تاریکخانه
فیزیولوژی
فیزیک پیراپزشکی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب کتاب استخدامی بهداشت حرفه ایی و HSE اثر مبینا شمس انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 527


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
مبانی سم شناسی
بیماری های شغلی
ارگونومی
ایمنی
بهداشت حرفه ایی
محیط زیست
ریاضی
فیزیک
شیمی
سایر مباحث

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی اتاق عمل اثر فاطمه نژاد قنبری و فریبا زمانی امیر انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 579


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
بیوشیمی
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
آناتومی
فیزیولوژی
بیماری های داخلی و جراحی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی بهزیستی اثر مهدی نادری و زهرا قنبری انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 168


فهرست مطالب:
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های کودکان
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی رشد
بهداشت و بیماری های روانی
روانشناسی عمومی و شخصیت
آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی
بیماری های مزمن غیر واگیر و بیماری های واگیر شایع

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی بهداشت محیط اثر مبینا شمس انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 560


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
آب و فاضلاب
بهداشت آب
مواد زائد جامد
دفع زباله و فاضلاب
حرارت و سیالات
دینامیک و ارتعاشات

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی بهداشت عمومی اثر امیر حسین خانی انتشارات پرستش
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 575


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
زبان عمومی
ادبیات فارسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
تقلید
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
زیست شناسی، زیست شناسی عمومی
روانشناسی
جامعه شناسی و جمعیت شناسی و اصول خانواده
بهداشت عمومی
آمار حیاتی و اصول کلیات اپیدمیولوژی
اصول تغذیه
مصون سازی
کمک های اولیه و کلیات پزشکی
میکروب شناسی
بیماری مزمن غیر واگیر و بیماری های واگیر شایع

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر اثر احسال گلچینی
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 212


فهرست مطالب:
اصول کار در اتاق عمل
جراحی گوارش و غدد
جراحی زنان و مامایی
جراحی اورولوژی
جراحی چشم
جراحی ENT
جراحی ارتوپدی
جراحی اعصاب
جراحی پلاستیک و ترمیمی
جراحی توراکس، قلب و عروق
جراحی اطفال
جراحی تروما
جراحی سالمندی و اقدامات مداخله ایی تصویربرداری

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی حراست فیزیکی و نیروی انسانی اثر جواد صباحک انزابی و امیر دنیایی
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 208


فهرست مطالب:
حقوق اداری
خلاصه و نکته های مهم فرهنگ سازمانی
مبانی سازمان و مدیریت و فرهنگ سازمانی
مبانی جامعه شناسی
مدیریت حفاظت فیزیکی
آزمون اصول نگهبانی و انتظامات

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی حقوق جزای عمومی اثر فاطمه و محمد ستار کشوری
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 344


فهرست مطالب:
حقوق جزای عمومی ۱
حقوق جزای عمومی ۲
حقوق جزای عمومی ۳

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی اثر فاطمه کشوری و محمد ستار کشوری
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 240


فهرست مطالب:
جرایم علیه اشخاص
جرایم علیه تمامیت معنوی افراد
جرایم علیه اموال و مالکیت
کلاهبرداری
خیانت در امانت
سرقت
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرایم علیه امنیت عمومی
جرایم علیه امنیت کشور مستوجب تعزیر
جرایم بر ضد آسایش عمومی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدام یار کارشناس امور اداری اثر محمد کشاورز
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 776


فهرست مطالب:
مبانی سازمان و مدیریت
رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تحول سازمانی
قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی
مالیه عمومی و بودجه

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی آیین دادرسی کیفری اثر مهدی خاکپور
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 216


فهرست مطالب:
تعریف آیین دادرسی کیفری
هدف آیین دادرسی کیفری
اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری
خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
تعقیب کیفری
تحقیقات مقدماتی
صلاحیت و رسیدگی مراجع کیفری
دلایل اثبات در امور کیفری

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار اثر آرمان کهریزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 208


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مهندسی نرم افزار
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخ نامه تشریحی مهندسی نرم افزار
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی معماری کامپیوتر اثر آرمان کهریزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 192


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث معماری کامپیوتر
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی اثر آرمان کهریزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 120


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدارهای منطقی و الکترونیکی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخ نامه تشریحی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی اصول طراحی پایگاه داده ها اثر آرمان کهریزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 136


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث اصول طراحی پایگاه داده ها
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی روانشناسی عمومی اثر زینب مرادی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 112


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث روانشناسی عمومی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخ نامه تشریحی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مدیریت منابع انسانی اثر رحیم اسعدی و محمدعلی عزیزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 72


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت منابع انسانی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت منابع انسانی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی روانشناسی رشد اثر کاترین وزیری و میلاد تراب ابطحی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 152


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی مدیریت رفتار سازمانی اثر رحیم اسعدی و محمدعلی عزیزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 176


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مدیریت رفتار سازمانی
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخنامه تشریحی مدیریت رفتار سازمانی
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی تربیت بدنی اثر سید ابراهیم حمیدی تنها و سایرین
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 480


فهرست مطالب:
زبان انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
معارف و اندیشه و احکام اسلامی
کامپیوتر (ICDL)
ریاضی و آمار مقدماتی
فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی
رشد و تکامل یادگیری حرکتی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
مدیریت سازمانها و مسابقات ورزشی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی تربیت بدنی اثر امیرحسین خانی و علی ذبیحی
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 640


فهرست مطالب:
معارف اسلامی (به همراه پاسخ نامه)
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روان شناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
نکته ها
تقلید
اصول و مبانی تربیت بدنی
آناتومی و فیزیولوژی انسان
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
رشد و یادگیری حرکتی
روش های آموزش تربیت بدنی
سنجش و اندازه گیری
فیزیولوژی و تغذیه ورزش
مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

کتاب استخدامی دبیر تربیت بدنی اثر یوسف عبدالله پور و احمد محمدنژاد پناه کندی
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 368


فهرست مطالب:
روش تدریس در تربیت بدنی
رشد و تکامل حرکتی
فیزیولوژی ورزشی
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
سوالات آزمون استخدامی تربیت بدنی (تالیفی و اصل سوالات استخدامی)

جهت سفارش اینجا کلیک کنید

جهت مشاهده سایر کتاب های استخدامی اینجا کلیک نمایید

 اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: بانو
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۵۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۲۵۷۴

سلام
ادمین کتابی از منابع، مسئول دفتر وزارت بهداشت دارید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۵۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۲۵۸۵

سلام جهت کسب اطلاعات لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: امیدی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۲۰
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۰۷۵۰

سلام برای کتاب سوالات ازمون استخدامی کارشناس سلامت روان کسی تجربه ای داره؟
هرچی میگردم منابع واسه این رشته نیست
آیا از همین کتاب ها سوال استخدامی میاد یا خیر؟
ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ دهید
 • نویسنده: سامان
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۲۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۰۶۵۹

سلام
کتاب استخدامی نمونه سوالات کارشناس مواد خوراکی موجود دارین؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۴۱۱۹۰

نه متاسفانه

پاسخ دهید
 • نویسنده: زهرا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۴۵
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۷۲۱

سلام میخواستم بدونم این کتابا شامل نمونه سوالای استخدامی سال های قبل هست؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۲۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۸۰۱

سلام لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: زینب
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۴۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۴۵۷

سلام و وقت بخیر …
خواستم بپرسم کسی از دوستان هس که درمورد دوکتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی زیر تجربه مطالعه داشته باشه ؟ و اینکه مطالعه کدومشو پیشنهاد میدین ؟⬇️⬇️
کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی خانم سارا کرمی
و
کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی آقای حسین ستاورز انتشارات آراه …

آیا واقعا برای دروس تخصصی علوم آزمایشگاهی مطالعه ی این کتابها کافی هس؟؟
ممنون از پاسخگویی دوستان

پاسخ دهید
 • نویسنده: زینب
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۳۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۴۴۳

سلام و وقت بخیر …
خواستم بپرسم کسی از دوستان هس که درمورد دوکتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی زیر تجربه مطالعه داشته باشه ؟ و اینکه مطالعه کدومشو پیشنهاد میدین ؟
آیا واقعا برای دروس تخصصی علوم آزمایشگاهی مطالعه ی این کتابها کافی هس؟؟
ممنون از پاسخگویی دوستان

پاسخ دهید
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۳۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۳۱۹

کتاب برای شغل مهندسی تاسیسات علوم پزشکی دارین؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۵۸
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۳۶۳

سلام جهت کسب اطلاعات لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: ناشناس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۱۳
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۲۵۵

سلام
برای شغل محل کارگزین چه کتاب یا فایلی دارید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۵۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۸۳۶۸

سلام همین صفحه را بررسی نمایید. جهت کسب اطلاعات لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: S
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۴۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۲۶۱۵

نمونه سوال يا كتاب براي كارشناسي تجهيزات پزشكي نداريد؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۲:۵۲
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۲۶۳۶

سلام لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهسا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۵:۵۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۱۷۸۳

سلام ببخشید یکی منو راهنمایی کنه برای رشته شغلی کارشناس ازمایشگاه که فقط رشته شیمی و تغذیه میتونن شرکت کنن چرا هیچ منبع و کتابی نیست؟ چی تهیه کنم؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: امین
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۳:۴۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۹۳۷۱

منابع رو پیدا کردین؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهسا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۲:۰۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۹۷۷۷

خیر شما پیداکردین چیزی؟

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی