اطلاعات بیشتر

کتابها و منابع تخصصی استخدامی رشته های تحصیلی و شغلی

>> با توجه به درخواست کارجویان گرامی، واحد آموزشی ایران استخدام با همکاری فروشگاه آنلاین آوا کتاب اقدام به معرفی بهترین منابع و کتب کمک تحصیلی و تخصصی در زمینه استخدامی از ناشران معتبر را نموده است.
>> این صفحه شامل معرفی کتب استخدامی رشته های تخصصی مختلف می شود، از کاربران گرامی تقاضا میگردد که برای انتخاب بهترین کتاب این صفحه را تا انتها و با حوصله کافی بررسی نمایند.
معرفی مجموعه کتابهای تخصصی استخدام از ناشران معتبر
کتاب تخصصی متون تخصصی روانشناسی اثر محسن طالب زاده نوبریان:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب
معرفی روان شناسی
مبانی زیستی رفتار
احساس و ادراک
هشیاری و تنوعاتش
یادگیری
حافظه
تفکر، زبان و هوش
انگیزش و هیجان
رشد در فراخنای زندگی
شخصیت
روان شناسی اجتماعی
فشار روانی، سلامتی و کنار آمدن
اختلالات روانی
درمان ها
روان شناسی تربیتی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE اثر سعید نجفی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 660


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مهندسی صدا و ارتعاش
عوامل زیان آور شیمیایی و طراحی تهویه
مهندسی روشنایی
بهداست پرتو ها
استرس های حرارتیسم شناسی و بیماری های ناشی از کار
ایمنی در محیط کار
ارگونومی
کلیات بهداشت حرفه ایی
شیمی عمومی
ریاضی
فیزیک

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی رادیولوژی اثر حسین زارعی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 512


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
فیزیولوژی
آناتومی
رادیوبیولوژی
تکنیک های رادیوگرافی
فیزیک پرتونگاری و محافظت در مقابل پرتوهای یونساز
اصول تاریکخانه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی فوریت های پزشکی (اورژانس) اثر فاطمه نژاد قنبری و فریبا زمانی امیر:
ناشر : انتشارات ایده پرستش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام(ره)
آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء-قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی، اجتماعی
نکته ها
تقلید
فارماکولوژی
آناتومی
فیزیولوژی
احیای قلبی ریوی
اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت عمومی اثر معصومه صفویه:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 575


فهرست مطالب:
سوالات تستی حقوق اساسی
پاسخنامه تست حقوق اساسی
سوالات تستی هوش و توانمندی های عمومی
پاسخنامه تست هوش و توانمندی های عمومی
سوالات تستی ریاضی و آمار
پاسخنامه تست ریاضی و آمار
سوالات تستی ادبیات فارسی
پاسخنامه تست ادبیات فارسی
سوالات تستی معارف
پاسخنامه تست معارف
سوالات تستی زبان انگلیسی
پاسخنامه تست زبان انگلیسی
سوالات تستی زبان عمومی
پاسخنامه تست زبان عمومی
سوالات تستی فناوری اطلاعات
پاسخنامه تست فناوری اطلاعات
نکات آزمون استخدامی
مجموعه تست تخصصی
پاسخنامه تست تخصصی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی اثر سارا کرمی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 630


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مجموعه تست ایمنی و سرم شناسی
مجموعه تست باکتری، ویروس شناسی، قارچ و انگل
مجموعه تست بیوشیمی
مجموعه تست خونشناسی
مجموعه تست ژنتیک
مجموعه تست زیست شناسی سلولی و مولکولی
مجموعه تست ویروس شناسی، قارچ و ایمنی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی اتاق عمل اثر آیسان درویشی و کبری نوریان:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 492


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
آناتومی
فیزیولوژی
بیوشیمی
اتاق عمل

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی اتاق عمل اثر آیسان درویشی و کبری نوریان:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 492


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
آناتومی
فیزیولوژی
بیوشیمی
اتاق عمل

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی روانشناسی اثر علی ذبیحی:
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب:
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی – تاریخ اسلام و انبیاء – قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی – اجتماعی
تقلید
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی رشد
روانشناسی مرضی (آسیب شناسی روانی)
روانشناسی عمومی و شخصیت
آمار و روش تحقیق

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت محیط اثر سهیلا افشار اسبکی:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 550


فهرست مطالب:
سوالات تستی حقوق اساسی
سوالات تستی هوش و توانمندی های عمومی
سوالات تستی ریاضی و آمار
سوالات تستی ادبیات فارسی
سوالات تستی معارف
سوالات تستی زبان انگلیسی
سوالات تستی زبان عمومی
سوالات تستی فناوری اطلاعات
نکات مصاحبه آزمون استخدامی
مجموعه تست تخصصی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی هوشبری اثر لیلا رفیعی وردنجانی و معصومه صالحی رزوه:
ناشر : انتشارات ایده نوین
تعداد صفحات: 568


فهرست مطالب:
حقوق اساسی
تست هوش و توانمندی عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
ادبیات فارسی
معارف اسلامی
زبان انگلیسی
زبان عمومی
فناوری اطلاعات
آناتومی
فیزیولوژی
بیماری شناسی
بیوشیمی
اصول و روش های بیهوشی
تخصصی مراقبت های ویژه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی علوم آزمایشگاهی اثر حسین ستاورز:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 320


فهرست مطالب:
زیست شناسی سلولی و مولکولی
هماتولوژی
ایمونولوژی
پاتولوژی
بیوشیمی
ژنتیک
قارچ شناسی
باکتری شناسی
انگل شناسی
ویروس شناسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مامایی اثر حسین ستاورز و معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 432


فهرست مطالب:
بارداری و زایمان
بیماری های زنان و ناباروری
بهداشت و تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده
نوزادان
جنین شناسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بهداشت اثر جواد تقوی سوره برق:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 376


فهرست مطالب:
بهداشت عمومی
بهداشت محیط
بهداشت حرفه ای HSE

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مجموعه اتاق عمل اثر حسین ستاورز:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 464


فهرست مطالب:
فیزیولوژی
تکنولوژی های جراحی، بیهوشی
آناتومی
تکنیک و اصول کار در اتاق عمل
بیماری های داخلی و جراحی
بیوشیمی
احیای قلبی، ریوی و مغزی
مجموعه سوالات استخدامی اتاق عمل
پاسخ نامه کلیدی و تشریحی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی پرستاری اثر یاسمن فلاحی و طاهره صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 448


فهرست مطالب:
پرستاری بیماری های کودکان
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
پرستاری بیمارهای روانی (روان پرستاری)
پرستاری بیماری های داخلی و جراحی
پرستاری بهداشت جامعه(بهداشت همگانی)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی رشته حسابداری اثر محسن حسنی و مهسا عبدالمحمدی
ناشر : انتشارات نوآور
تعداد صفحات: 424


فهرست مطالب:
سوالات کاربرد کامپیوتر در حسابداری
سوالات حسابداری مالی
سوالات حسابداری شرکتها
سوالات حسابداری میانه
سوالات حسابداری مالی و دولتی
سوالات حسابداری شرکتها
سوالات حسابرسی (سری اول)
سوالات حسابرسی (سری دوم)
سوالات حسابداری میانه
سوالات حسابداری صنعتی (سری اول)
سوالات حسابداری صنعتی (سری دوم)
سوالات بودجه و حسابداری دولتی
سوالات اصول حسابداری ـ حسابداری شرکتها
سوالات ریاضی و آمار
سوالات مدیریت مالی

جهت سفارش اینحا کلیک کنید

کتاب استخدامی دبیری فیزیک اثر هدی حمیدی
ناشر : انتشارات آرسا
تعداد صفحات: 450


فهرست مطالب:
بردار
حرکت شناسی (سینماتیک)
مکانیک
حرکت نوسانی
امواج
الکتریسیته
مغناطیس
فشار
حرارت و ترمودینامیک
نور
فیزیک جدید

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مجموعه نکته و تست آموزگار ابتدایی اثر گروه مولفین
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 592


فهرست مطالب:
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی پرورشی (تربیتی)
روانشناسی رشد
روشها و فنون تدریس
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی زبان انگلیسی اثر بهاره پدرامفر
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 128


فهرست مطالب:
دستور زبان
شکل فعل دوم
مبحث اسم
قواعد جمع بستن اسم در زبان فارسی
صفت های اسمی
مبحث قید
مبحث جملات شرطی
مبحث مجهول جملات شرقی
مبحث معلوم و مجهول
مبحث افعال خاص
مبحث جملات سببی
مبحث نقل قول
مبحث بررسی افعال دو کلمه ای
مبحث واژگان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی نرم افزار اثر آرمان کهریزی
ناشر : انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات: 208


فهرست مطالب:
خلاصه مباحث مهندسی نرم افزار
نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده
پاسخ نامه تشریحی مهندسی نرم افزار
منابع و مأخذ جهت پاسخگویی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب جامع استخدامی بانکدار (کد ۱) اثر كاظم آرمان پور
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 920


فهرست مطالب:
اصول حسابداري
اصول علم اقتصاد
پول، ارز و بانكداري
تئوري‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي
رياضيات و كاربرد آن در مديريت

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی استخدام یار آموزگار ابتدایی اثر گروه مؤلفین
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 980


فهرست مطالب:
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی پرورشی
روانشناسی رشد
روشها و فنون تدریس
اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
آزمون های استخدامی آموزگار ابتدایی (از سال ۹۶ تا ۹۸)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی نفت اثر کاظم طالبی
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 424


فهرست مطالب:
کنترل فرآیندها و طراحی راکتورها
انتقال جرم و عملیات واحد
ترمودینامیک و قانون های اصلی
زمین شناسی و زمین شناسی نفت
انتقال حرارت و مبدل های حرارتی
انواع مخازن؛ مبانی پمپ ها؛ مکانیک سیالات

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب جامع استخدامی قوه قضاییه (متصدی امور دفتری) اثر کاظم آرمان پور
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 784


فهرست مطالب:
مبانی سازمان و مدیریت
رفتار سازمانی
منابع انسانی
مالیه عمومی و بودجه
روانشناسی عمومی
حقوق اداری

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب آموزش کامل ICDL سطح یک اثر مجید سبز علی گل و سید علی موسوی
ناشر : انتشارات صفار
تعداد صفحات: 512


فهرست مطالب:
مهارت اول: مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهارت دوم :استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها (windows7)
مهارت هفتم: اینترنت و ارتباطات

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب آموزش کامل ICDL سطح دو اثر مجید سبز علی گل و سید علی موسوی
ناشر : انتشارات صفار
تعداد صفحات: 576


فهرست مطالب:
مهارت سوم : واژه پرداز (microsoft word 2007)
مهارت چهارم : صفحه گسترده (microsoft excel 2007)
مهارت پنجم : استفاده از پایگاه داده (microsoft access 2007)
مهارت ششم : ارایه مطالب (microsoft powerpoint 2007)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر ریاضی اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 440


فهرست مطالب:
ریاضیات عمومی
مبانی آنالیز ریاضی
مبانی آنالیز عددی
معادلات دیفرانسیل
مبانی جبر
آمار و احتمال
سوالات ادوار گذشته ی آزمون استخدامی دبیر ریاضی
سوالات اصول آموزش و خلاقیت ریاضی
سوالات تالیفی و شبیه سازی شده ی آزمون استخدامی ریاضی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی شهرداری ها اثر فرخنده رنجبر
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 420


فهرست مطالب:
آشنایی با قوانین مقدمانی و کلیدی شهرداری ها
مباحث عمومی شهرسازی و برنامه ریزی شهری
تاریخ شهر و شهرنشینی
زبان و ادبیات فارسی
معارف و احکام اسلامی
ریاضیات عمومی و آمار مقدماتی
علوم رایانه
زبان انگلیسی عمومی
هوش و استعداد و توانمندی‌های ذهنی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی بانک‌ها (دولتی و خصوصی) اثر نیر وهاب پور:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 448


فهرست مطالب:
علم اقتصاد؛ شناخت مسائل روز و اطلاعات عمومی (ویژه استخدامی بانک ها)
تئوری های مدیریت و برنامه ریزی
اصول حسابداری
پول، ارز و بانکداری
ریاضیات و آمار و کاربرد آن در مدیریت

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

 کتاب استخدامی تأمین اجتماعی و بیمه اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 378


فهرست مطالب:
اصول بیمه و قوانین تامین اجتماعی
زبان انگلیسی ، هوش ، علوم رایانه
مروری بر قوانین بیمه
احکام و معارف اسلامی
زبان و ادبیات فارسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی سردفتری اسناد رسمی اثر احمد یوسفی صادقلو:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 496


فهرست مطالب:
حقوق مدنی
حقوق تجارت
حقوق جزا
حقوق ثبت و مقرارات ثبتی (سردفتری ثبت اسناد ، املاک )
مباحث مربوط به سردفتری ازدواج و طلاق
سوالات سردفتری و طلاق
ویژه نامه تخصصی شب امتحان
سوالات ادوار گذشته آزمون سردفتری اسناد رسمی
سوالات ادبیات عرب
سوالات زبان و ادبیات فارسی
سوالات احکام و اندیشه اسلامی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی معارف اسلامی اثر داود مجیدی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 208


فهرست مطالب:
خودشناسی
برهان فطرت بروجود خدا
برهان علی
برهان نظم
انواع صفات خدا
گستره رسالت پیامبر
یگانه بی همتا
سنت های خداوند
حقیقت توبه
نکته ها و دانستنی های قرآنی
سؤالات ادوار گذشته آزمون های استخدامی
پاسه نامه تشریحی و معرفی نکات برتر سؤالات پرتکرار

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی نیروهای مسلح اثر ابوالقاسم شم آبادی و معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 320


فهرست مطالب:
آشنایی با قوانین عمومی نیرو های مسلح
زبان و ادبیات فارسی
معارف و احکام اسلامی
اطلاعات عمومی (شناخت مسائل روز)
علوم رایانه
ریاضیات عمومی و آمار مقدماتی
هوش و استعداد تحصیلی
زبان انگلیسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی آزمون های اطلاعات عمومی و قانون اساسی اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 256


فهرست مطالب:
آشنایی با مبانی قانون: قانون اساسی
قوه مقننه
تاریخ ایران: ایران در عصر صفویه
روابط خارجی ایران در دوره قاجار
آشنایی با زمینه های انقلاب مشروطیت ایران
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی
ایران در دوران جمهوری اسلامی
آشنایی با دفاع مقدس
مفاد بیانیه ۱۹۷۵ الجزایر
آشنایی با وزارت خانه ها منطقه ای و فرامنطقه ای
نگاهی به ایران
ساختار جمهوری اسلامی ایران
معرفی مناسبت ها
ساختار تشکیلات جمهوری اسلامی ایران
معرفی برترین های جهان
سؤالات ادوار گذشته آزمون های استخدامی
روابط خارجی ایران در دوره قاجار
پاسخ نامه تشریحی و معرفی نکات برتر سؤالات پرتکرار

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی نیروی انتظامی اثر ابوالقاسم شم آبادی و معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 320


فهرست مطالب:
بخش آشنایی با قوانین مقدماتی و عمومی نیروهای مسلح
بخش زبان و ادبیات فارسی
بخش معارف و احکام اسلامی
بخش اطلاعات عمومی: شناخت مسائل روز
بخش علوم رایانه (فناوری اطلاعات)
بخش هوش و استعداد تحصیلی (توانمندی های ذهنی)
بخش ریاضیات و آمار مقدماتی
بخش زبان انگلیسی عمومی
کتاب استخدامی نیروهای انتظامی شامل کلی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی کامپیوتر اثر علی مسگری:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 360


فهرست مطالب:
مهندسی نرم افزار
نظریه زبان ها
نظریه ماشین ها
طراحی الگوریتم
ساختمان داده ها
پایگاه داده ها
سیستم عامل
ساختمان گسسته

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر تربیت بدنی اثر یوسف عبدالله پور و احمد محمدنژاد پناه کندی
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 368

فهرست مطالب:
روش تدریس در تربیت بدنی
رشد و تکامل حرکتی
فیزیولوژی ورزشی
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
سوالات آزمون استخدامی تربیت بدنی (تالیفی و اصل سوالات استخدامی)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر عربی اثر حامد جنیدی
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 352


فهرست مطالب:
تاریخ ادبیات و نقد ادبی
صرف و نحو (کاربردی)
ترجمه
تعریب
درک مطلب
علوم بلاغی ( معانی و بیان؛ بدیع؛ عروض)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر زیست اثر سمیه جنیدی جعفری:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 352


فهرست مطالب:
ژنتیک
زیست شناسی سلولی و مولکولی
فیزیولوژی جانوری و گیاهی
میکروبیولوژی
بیوشیمی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر ادبیات فارسی اثر پریسا صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 352


فهرست مطالب:
تاریخ ادبیات
سبک شناسی
فنون ادبی
عروض و قافیه
نظم و نثر
نگارش
املا و دستور زبان فارسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی حسابداری (امور مالی، حسابرسی) اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 352


فهرست مطالب:
حسابداری شرکت ها
اقتصاد خرد و کلان
اصول حسابداری
حسابداری مالی
حسابداری صنعتی
حسابداری میانه
ریاضی و آمار

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی آتش نشانی و خدمات ایمنی اثر ابولفضل میرزایی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 368


فهرست مطالب:
پیشگیری از بروز و گسترش حریق
شیمی حریق
ایمنی حوادث و آتش سوزی
مدیریت بحران
آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار HSE
آموزش آتش نشان داوطلب
اطلاعات عمومی (دانش مسائل روز)
علوم رایانه
معارف و احکام اسلامی
ریاضی و آمار
زبان و ادبیات فارسی
هوش و استعداد تحصیلی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی عمران اثر حامد جنیدی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 464


فهرست مطالب:
مکانیک جامدات (مقاومت مصالح؛ تحلیل سازه ها)
طراحی سازه های فولادی و بتنی
مکانیک خاک و پی
استاتیک
مکانیک سیالات
کنترل پروژه
مقررات ملی ساختمان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی معماری اثر پریا حوریان:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 400


فهرست مطالب:
ترسیم فنی و نقشه کشی
طراحی معماری
عناصر و جزییات ساختمانی و طراحی فنی
متره و برآورد
مبانی نظری و معماری
روستا
تحلیل و طراحی و معماری منظر
سوالات ایستایی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر معارف اسلامی اثر پريسا صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 384


فهرست مطالب:
علوم و تفسیر قرآن
اصول فقه
آیین زندگی
اندیشه اسلامی
آموزش کامل احکام
شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر شیمی اثر آزاده صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 480


فهرست مطالب:
شیمی تجزیه ۱ و ۲
شیمی آلی ۱ و ۲ و ۳
شیمی معدنی ۱ و ۲
شیمی فیزیک ۱ و ۲

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر علوم اجتماعی اثر جواد تقوی سوره برق:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 416


فهرست مطالب:
مبانی جامعه شناسی
نظریه های جامعه شناسی
مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی
روش تحقیق
معرفی نکات طلایی ویژه ی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی مهندسی مکانیک اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 480


فهرست مطالب:
ریاضیات
استاتیک
مقاومت مصالح
مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت
دینامیک
ارتعاشات مکانیکی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر هنر اثر پریا حوریان:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 352


فهرست مطالب:
درک عمومی هنر
مبانی هنرهای تجسمی
خلاقیت تصویری و تجسمی
طراحی
معرفی نکات طلایی ویژه ی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر جغرافیا اثر یوسف بهرامی
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 448


فهرست مطالب:
جغرافیای روستایی (مبانی و ایران)
جغرافیای شهری (مبانی و ایران)
جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)
ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)
آب و هوا شناسی (مبانی و ایران)
معرفی نکات طلایی ویژه ی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب جامع دروس تخصصی استخدامی آموزگار ابتدایی اثر کاظم آرمان پور:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 786


فهرست مطالب:
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
روانشناسی پرورشی
روانشناسی رشد
روشها و فنون تدریس
اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب جامع زبان انگلیسی آزمون استخدامی متمرکز کشور اثر مینا شبانی:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 280


فهرست مطالب:
اسم، فعل، جمله
ضمایر
زمان ها
صفت
عبارات وصفی
وجه سببی
جملات آرزویی
نقل قول
قید
جملات شرطی
معلوم و مجهول
حروف اضافه
دنباله های سوالی
مجموعه تست های تکمیلی
سوالات استخدامی اخیر
واژه نامه
ضمیمه

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی فرهنگ و معارف اسلامی اثر لیلا حیدری:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 420


فهرست مطالب:
جهان بینی
براهین اثبات خداوند
جبر و اختیار
دین
خداشناسی
صفات خداوند
انسان شناسی
جهان شناسی
جاودانگی انسان
مرگ
برزخ
معاد
شرک
نبوت
امامت و ولایت
توبه
عفاف و خانواده
تاریخ اسلام
احکام

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی کارشناس امور اداری اثر محمد کشاورز:
ناشر : انتشارات اندیشه ارشد
تعداد صفحات: 776


فهرست مطالب:
مبانی سازمان و مدیریت
رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تحول سازمانی
قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تأمین اجتماعی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی تامین اجتماعی و بیمه اثر سعید ملکی:
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 528


فهرست مطالب:
معارف اسلامی – ادبیات فارسی – زبان عمومی – ریاضیات عمومی – آمار و احتمالات – روانشناسی و سنجش هوش – دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی – آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره) – آزمون احکام اسلامی-تاریخ اسلام و انبیاء – قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان – آزمون سیاسی، اجتماعی
نکته ها – تقلید – احکام طهارت – نماز – روزه – فرهنگ لغات – ایام و روز های شمسی و قمری
بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران (سخنان رهبر)
اصول بیمه (به همراه پاسخنامه)
سؤال های عمومی (به همراه پاسخنامه)
مؤسسات بیمه غیر دولتی (به همراه پاسخنامه)
تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی (به همراه پاسخنامه)
نکات خصوصی سازی
درمان (به همراه پاسخنامه)
تأمین اجتماعی (سوالات تشریحی)
سرمایه گذاری (به همراه پاسخنامه)
فروش (به همراه پاسخنامه)
بیمه اعتبار

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب استخدامی دبیر ادبیات فارسی اثر گروه مؤلفین:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 1152


فهرست مطالب:

عروض و قافیه
بدیع
سبک شناسی
تاریخ ادبیات ایران
معانی
بیانگزیده اشعار رودکی
گزیده اشعار منوچهری
گزیده اشعار فرخی سیستانی
گزیده اشعار کسایی مروزی
گزیده اشعار حدیقه الحقیقه سنایی
گزیده اشعار خاقانی
گزیده اشعار حافظ
منطق الطیر عطار نیشابوری
مخزن الاسرار نظامی
گزیده غزلیات سعدی
گزیده بوستان سعدی
گزیده اشعار ناسر خسرو
گزیده مثنوی معنوی
گزیده اشعار مسعود سعد سلمان
گزیده شاهنامه فردوسی
گزیده اشعار صائب تبریزیگزیده تاریخ بیهقی
گزیده کلیله و دمنه
خلاصه چهار مقاله نظامی عروضی
گزیده گلستان سعدی
مرصاد العباد
دستور سنتی
ساخت زبان فارسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی زبان و ادبیات فارسی اثر معصومه صادقی و لاچین جعفری دودران:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 216


فهرست مطالب
دستور زبان فارسی
انواع فعل ماضی و مضارع
ساختار کلمه ای فعل
انواع صفت
انواع حرف
مصرع، بیت، قافیه و قالب های شعری
انواع قالب های شعری
استعاره مصرحه و استعاره مکنیه
آرایه های بدیعی
جمع بندی کتاب ها و آثار ادبی
جمع بندی شاعران و نویسندگان
معرفی قرن و سده زندگی شاعران و نویسندگان
سوالات ادوار گذشته آزمون های استخدامی
پاسخنامه تشریحی و معرفی نکات برتر سوالات پرتکرار

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی رشته مهندسی برق اثر گروه مولفین:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 475


فهرست مطالب
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
ماشین های الکتریکی ۱ و ۲
الکترومغناطیس
ریاضیات مهندسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی اثر لاچین جعفری دودران و معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 560


فهرست مطالب
بخش زبان و ادبیات
بخش معارف و احکام اسلامی
بخش اطلاعات عمومی، قانون اساسی (دانش مسائل روز)
بخش علوم رایانه
بخش ریاضیات عمومی و آمار
بخش هوش و استعداد تحصیلی
بخش زبان انگلیسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور اثر لیلی صادقی زرینی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 560


فهرست مطالب
بخش زبان و ادبیات فارسی
بخش معارف و احکام اسلامی
بخش اطلاعات عمومی (دانش مسائل روز)
بخش علوم رایانه
بخش ریاضیات عمومی و آمار
بخش هوش و استعداد تحصیلی
بخش زبان انگلیسی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی آموزگار ابتدایی اثر معصومه صادقی و لاچین جعفری دودران:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 560


فهرست مطالب
روان شناسی تربیتی
اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
روش ها و فنون تدریس
اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی
روان شناسی رشد

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی علوم رایانه (فناوری اطلاعات) اثر علی مسگری:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 224


فهرست مطالب
معرفی کامل کلیدهای میانبر
مفهوم حافظه
کلیدهای صفحه کلید
آشنایی با پنجره اصلی word
آشنایی با محیط کار Excel
چاپ اطلاعات
پایگاه داده
کار با جداول
بازیابی اطلاعات
استفاده از فرم
آشنایی با Power Poin
استفاده از نمودارها
نمونه سوالات منتخب علوم رایانه
پاسخ نامه تشریحی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی هوش و توانمندی های عمومی اثر علی مسگری:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 176


کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی هوش و توانمندی های عمومی شامل کلیه مباحث مورد استفاده در آزمون استخدامی در یک مجموعه کامل می باشد که در هر بخش، در ابتدا خلاصه نکات و شرح درس مربوطه با ویرایشی منحصر بفرد با تکیه بر نکات برتر و کلیدی ارائه شده.

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی بانک سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی اثر فرشته یارحسین و سایرین:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 320


فهرست مطالب
روان شناسی تربیتی
روان شناسی رشد
تکنولوژی آموزشی
روش ها و فنون تدریس
اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت
سنجش و اندازه گیری

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی مدیریت اثر سامیار نجومی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 420


فهرست مطالب
تئوری های مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت)
مدیریت بازار و بازاریابی
مدیریت مالی
مالیه عمومی
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
سوالات طبقه بندی شده استخدامی مجموعه مدیریت
سوالات استخدامی بخش ریاضی و آمار و تحقیق در عملیات
ویژه نامه تخصصی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی بانکدار اثر گروه مولفین:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 1043


فهرست مطالب
مبانی مدیریت و سازمان، رفتار سازمانی و منابع انسانی
اقتصاد خرد و کلان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
بازاریابی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی وزارت نیرو اثر امیرحسین خانی:
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 624


فهرست مطالب
معارف اسلامی
ادبیات فارسی
زبان عمومی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات
روانشناسی و سنجش هوش
دانش کامپیوتر
آزمون قانون اساسی
آزمون چهارگزینه ای از وصیت امام (ره)
آزمون احکام اسلامی – تاریخ اسلام و انبیاء – قرآن
آزمون تاریخ ایران و جهان
آزمون سیاسی – اجتماعی
تقلید
آب و فاضلاب (شیمی آب و فاضلاب و هیدرولیک، میکروبیولوژی آب و فاضلاب)
بهداشت آب (تصفیه آب و فاضلاب، کیفیت و نگهداری)
مواد زائد جامد
دفع زباله و فاضلاب
حرارت و سیالات
دینامیک و ارتعاشات
سازه های انتقال آب (آبیاری و زهکشی)

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دبیر علوم تجربی اثر علی ذبیحی:
ناشر : انتشارات آیین طب
تعداد صفحات: 118


فهرست مطالب
شیمی آلی ۳،۲،۱ و طیف سنجی
شیمی تجزیه ۱و۲
عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
فیزیک
فیزیولوژی جانوری و گیاهی
زیست شناسی مولکولی
زیست شناسی سلول

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی امور مالیاتی اثر مهدی ذبیحی:
ناشر : انتشارات پرستش
تعداد صفحات: 256


فهرست مطالب
حسابداری
اصول حسابداری
حسابداری صنعتی
حسابداری دولتی
حسابداری شرکت ها
حسابرسی
اقتصاد خرد و کلان
مالیه عمومی و بودجه
حقوق تجارت
حقوق مدنی
اشخاص مشمول مالیات

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی مرجع کامل ترمودینامیک اثر امید بابایی:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 787


فهرست مطالب
مفاهیم مقدماتی
روابط ترمودینامیکی
خواص مواد خالص و بررسی معادلات حالت
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک و آنتروپی
محاسبه کار و راندمان فرایند های جریان دار
برگشت ناپذیری و قابلیت کاردهی (اکسرژی)
سیکل های توان و تبرید
محلول ها و مخلوط ها
تعادل فازها
تعادل واکنش های شیمیایی
درجه آزادی
مخلوط های گازی
احتراق
تست های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دبیر تاریخ اثر معصومه صادقی:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 432


فهرست مطالب
تاریخ ایران باستان (پیش از اسلام)
تاریخ ایران دوره اسلامی
تاریخ معاصر (انقلاب اسلامی،دفاع مقدس)
تاریخ اسلام
تاریخ جهان
بخش سوالات ادوار گذشته آزمون استخدامی دبیر تاریخ
بخش سوالات تالیفی و شبیه سازی شده آزمون های استخدامی
بخش ویژه نامه تخصصی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دبیر اقتصاد اثر گروه مولفین:
ناشر : انتشارات آراه
تعداد صفحات: 368


فهرست مطالب
بخش اقتصاد خرد
بخش اقتصاد کلان
بخش اقتصاد ایران
بخش اقتصاد اسلامی
بخش اقتصاد بین الملل
بخش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
بخش سوالات ادوار گذشته آزمون استخدامی دبیر اقتصاد
بخش سوالات تالیفی و شبیه سازی شده آزمون استخدامی
بخش ویژه نامه تخصصی شب امتحان

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دبیر ادبیات انگلیسی اثر علی اصلانی:
ناشر : انتشارات آیین طب
تعداد صفحات: 112


فهرست مطالب
زبان شناسی (Linguistics)
اصول و تئوری های تدریس (methodology)
آزمون سازی (testing)
روش تحقیق

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی بانکدار دوجلدی اثر گروه مولفین:
ناشر : انتشارات جهش
تعداد صفحات: 1259


فهرست مطالب
اصول حسابداری ۱و۲
مالیه عمومی و بودجه ریزی
اقتصاد خرد و کلان
اصول مدیریت
رفتار سازمانی
منابع انسانی

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

کتاب تخصصی استخدامی دبیر فیزیک اثر مهدی نادری:
ناشر : انتشارات آیین طب
تعداد صفحات: 228


فهرست مطالب
فیزیک جدید (مدرن)
مکانیک
حرارت
حرکت نوسانی
نور

جهت سفارش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده سایر کتاب های استخدامی اینجا کلیک نمایید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: علی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۱:۵۲
 • کد دیدگاه: ۳۴۴۸۵۳۰

سلام ، 2تا کتاب برای استخدامی بانک است ، یکی 220 دیگری 160 ، جامع ترین کتاب کدوم هست؟ آیا باید 2تاش را خرید؟(کدام کتاب اولویت بیشتری دارد)
آیا فایل PDF چنین کتابی موجود است؟

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۰:۵۲
 • کد دیدگاه: ۳۴۴۸۷۶۶

سلام
برای مشاوره با واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید:
02191300113

پاسخ دهید
 • نویسنده: عباس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۸:۱۲
 • کد دیدگاه: ۳۴۴۴۷۶۰

کتاب جامع که مباحث بازاریابی و بازارهای مالی و سرمایه رو داشته باشه

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۳۲
 • کد دیدگاه: ۳۴۴۴۹۹۶

سلام جهت مشاوره برای خرید کتاب، لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: سعید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۵۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۸۵۰۰

سلام
وقت بخیر
کتاب در مورد استخدامی مهندسی شیمی موجود نبود. لطفا راهنمایی کنید

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (مریم احمدی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۰۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۸۵۱۷

سلام لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: ظفر درخشان
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۶:۰۷
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۶۸۰۹

س اصل دفترچه سوالات تخصصی دبیری زبان گیر میاد

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۰۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۶۹۱۹

کل آرشیو کتابهای چاپی و سوالات و جزوات موجود در سایت ایران استخدام در لینکهای زیر موجود است و بیش از این آرشیو بسته های دیگری موجود نیست، لطفا خودتان با دقت هر سه (3) لینک ارسالی زیر را به صورت کامل بررسی نمایید (توجه کنید که این این آرشیو هم شامل جزوات و سوالات رایگان و هم غیر رایگان می باشد):

جهت ورود به صفحه دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به آرشیو تمامی نمونه سوالات استخدامی سایت ایران استخدام اینجا کلیک نمایید.

جهت سفارش کتابهای چاپ شده با ارسال پستی رایگان اینجا کلیک نمایید

همچنین گروه آموزشی سایت ایران استخدام در خصوص نحوه مطالعه و همچنین منابع آزمون های استخدامی اقدام به ارائه توضیحات کاملی نموده است، جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: فرشید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۲۶
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۱۹۴۰

سلام من کتاب مامور گارد زندان میخواستم

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۰:۳۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۹۱۹۴۸

سلام جهت کسب اطلاعات لطفا در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل با پشتیبانی واحد کتاب ایران استخدام تماس بگیرید: 02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: حسین قاسمی
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۴:۵۰
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۸۱۸۰

سلام خسته نباشید من کتاب کارسناس حقوق میخاستم موجود نبود تو اگهی

پاسخ دهید
 • نویسنده: admin (علی احمدزاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۰:۵۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۸۸۸۴۵

سلام
لطفا با داخلی 105 تماس بگیرید
02191300013

پاسخ دهید
 • نویسنده: مریم
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۱۱
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۴۱۱۶

تست های تخصصی کارشناس موادخوراکی و اشامیدنی رو میخواستم
تو فهرست سوالات استخدامی نبود😊

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان هفت (زارعی)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۶:۱۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۴۱۲۴

کل آرشیو کتابهای چاپی و سوالات و جزوات موجود در سایت ایران استخدام در لینکهای زیر موجود است و بیش از این آرشیو بسته های دیگری موجود نیست، لطفا خودتان با دقت هر سه (3) لینک ارسالی زیر را به صورت کامل بررسی نمایید (توجه کنید که این این آرشیو هم شامل جزوات و سوالات رایگان و هم غیر رایگان می باشد):

جهت ورود به صفحه دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به آرشیو تمامی نمونه سوالات استخدامی سایت ایران استخدام اینجا کلیک نمایید.

جهت سفارش کتابهای چاپ شده با ارسال پستی رایگان اینجا کلیک نمایید

همچنین گروه آموزشی سایت ایران استخدام در خصوص نحوه مطالعه و همچنین منابع آزمون های استخدامی اقدام به ارائه توضیحات کاملی نموده است، جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جهت مشاهده اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: مهندس
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۰۴
 • کد دیدگاه: ۳۳۳۹۶۵۶

رشته تاسیسات هم منابعی نگذاشتین که هیج جا هم گیر نمیاد این موادی که سنجش گذاشته

پاسخ دهید
 • نویسنده: طیبه
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۹:۳۹
 • کد دیدگاه: ۳۳۱۵۵۳۸

لطفا کتابای هنرآموز زراعی و باغی رو هم بیارید

پاسخ دهید
 • نویسنده: مختاری
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۲۳:۰۵
 • کد دیدگاه: ۳۲۹۰۰۹۴

معنی لغات اینا کی بلده؟
humiliation, fashionable, refuseniks,swiftly,tenacious,designates,
اینا تست سالهای قبل هستن.

پاسخ دهید
 • نویسنده: لیلا
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۱۱:۰۶
 • کد دیدگاه: ۳۲۷۹۸۸۹

لطفا برای کارشناس تجهیزات پزشکی هم کتاب بیارین، منابع گستردست، اصلا نمیشه به یه منبع خاص استناد کرد و اونو خوند…

پاسخ دهید
 • نویسنده: سپید
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۱:۰۵
 • کد دیدگاه: ۳۲۷۰۳۶۴

لطفا برای کارشناس امور توانبخشی سازمان بهزیستی کتاب بیارین، من اصلا نمی تونن منابع رو پیدا کنم، ممنون از سایت خوبتون

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی