اطلاعات مصاحبه استخدامی
۹
آذر
۱۴۰۱
۹ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان سال 1401 تجربیات استخدامی شرکت پالایش نفت...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۷
آذر
۱۴۰۱
۷ آذر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی تامین اجتماعی در سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی تامین اجتماعی سال 1401 تجربیات استخدامی تامین اجتماعی سال 99 این مب...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۲۸
آبان
۱۴۰۱
۲۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی فولاد خراسان سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی فولاد خراسان سال 1401 تجربیات استخدامی فولاد خراسان سال 1400 این مب...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۴
آبان
۱۴۰۱
۲۴ آبان ۱۴۰۱

آدرس گزینش نیروی هوایی ارتش (نهاجا)

آدرس مراکز گزینش و استخدام نیروی هوایی ارتش نیروی هوایی ارتش معمولا هرساله نیروی مورد نیاز خود را د...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۴
آبان
۱۴۰۱
۲۴ آبان ۱۴۰۱

آدرس گزینش نیروی دریایی ارتش (نداجا)

آدرس مراکز گزینش و استخدام نیروی دریایی ارتش نیروی دریایی ارتش معمولا هرساله نیروی مورد نیاز خود را...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

سوالات مصاحبه آزمون استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی آرشیو تجربیات کارجویان سایت ایران استخدام...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۸
آبان
۱۴۰۱
۱۸ آبان ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی تجربیات استخدامی موسسه حسابرسی تامین ا...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۵
آبان
۱۴۰۱
۱۵ آبان ۱۴۰۱

آدرس گزینش نیروی زمینی ارتش (نزاجا)

آدرس مراکز گزینش و استخدام نیروی زمینی ارتش نیروی زمینی ارتش معمولا هرساله نیروی مورد نیاز خود را...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۱۱
آبان
۱۴۰۱
۱۱ آبان ۱۴۰۱

در مصاحبه های تخصصی و عمومی استخدامی چه می پرسند؟

مصاحبه تخصصی سازمانهای دولتی و نیمه دولتی در این مبحث ما در "تیم آموزشی سایت ایران استخدام" قصد دا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۳۰
مهر
۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401 تجربیات استخدامی نیروی زمینی ارتش سال 1401...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۳۰
مهر
۱۴۰۱
۳۰ مهر ۱۴۰۱

تجربیات و سوالات مصاحبه استخدامی شرکت کار و تامین در سال 1401

تجربیات پذیرفته شدگان استخدامی کار و تامین سال 1401 تجربیات استخدامی شرکت کار و تامین سال 1401 این...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۶
مهر
۱۴۰۱
۲۶ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی بانک مسکن

مراحل معاینات پزشکی استخدامی بانک مسکن (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربران سایت ا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۶
مهر
۱۴۰۱
۲۶ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی مجتمع فولاد خراسان

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی مجتمع فولاد خراسان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پز...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست

مراحل معاینات پزشکی و تست ورزش استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات مت...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه هرمزگان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه هرمزگان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشک...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت نفت

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت نفت (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربران سایت ای...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی

مراحل معاینات پزشکی استخدامی دستگاه های اجرایی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کاربرا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی بانک ملی

مراحل معاینات پزشکی و تست ورزش استخدامی بانک ملی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کارب...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت توسعه پلیمر پاد جم (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متع...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پالایش نفت اصفهان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعد...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۵
مهر
۱۴۰۱
۲۵ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پارس فنل

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پارس فنل (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی ک...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (ارسالی کاربران) با توجه به سو...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت تعاونی انتقال توان جنوب

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت تعاونی انتقال توان جنوب (ارسالی کاربران) با توجه به سوالا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت مهار فن آوران

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی شرکت مهار فن آوران (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پز...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی مشاغل عملیات ریلی

مراحل معاینات پزشکی و طب کار استخدامی مشاغل عملیات ریلی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزش...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد زرند ایرانیان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد زرند ایرانیان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزش...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان

مراحل معاینات پزشکی استخدامی شرکت پالایش نفت لاوان (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
مهر
۱۴۰۱
۲۴ مهر ۱۴۰۱

تجربیات معاینات پزشکی استخدامی سازمان تامین اجتماعی

مراحل معاینات پزشکی استخدامی سازمان تامین اجتماعی (ارسالی کاربران) با توجه به سوالات متعدد پزشکی کار...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi