آشنایی با مشاغل

۳۱
اردیبهشت
۱۴۰۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با شغل کارشناس امور مالی

معرفی شغل کارشناس امور مالی اختصاصی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در ر...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

معرفی شغل تدوینگر

معرفی شغل تدوینگر آشنایی با شغل تدوینگر همان طور که خودتان هم می‌دانید این روزها محتوای ویدیویی نقش...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۷
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با شغل کارشناس برنامه و بودجه

معرفی شغل کارشناس برنامه و بودجه ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در راب...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۷
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با شغل دستیار پزشکی

معرفی شغل دستیار پزشکی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “مع...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۷
اردیبهشت
۱۴۰۲
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

آشنایی با شغل کاراگاه پلیس

معرفی شغل کاراگاه پلیس سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی شغل کاراگاه پ...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

آشنایی با شغل تایپیست و پردازشگر اطلاعات

معرفی شغل تایپیست و پردازشگر اطلاعات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
مهر
۱۴۰۱
۲۱ مهر ۱۴۰۱

آشنایی با شغل تعمیرکار لوازم خانگی

معرفی شغل تعمیرکار لوازم خانگی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

معرفی شغل آرایشگری

آشنایی با شغل آرایشگر مقدمه آیا شما از آن دسته افرادی هستید که به مشاغل هنری علاقه دارید و شغل آرای...

مشاهده بیشتر ۱۰ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ

معرفی شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطل...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاع...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری ایران استخدام: سایت ایران...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری

معرفی شغل سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری ایران استخدام: سایت ای...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا

معرفی شغل متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها

معرفی شغل کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کافه چی

معرفی شغل کافه چی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی شغ...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری

معرفی شغل پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر کنترل آفات

معرفی شغل کارگر کنترل آفات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۴
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر تزیین مناظر، و باغداری

معرفی شغل کارگر تزیین مناظر، و باغداری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها

معرفی شغل رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این ص...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل هرس کننده درختان و درخت آرا

معرفی شغل هرس کننده درختان و درخت آرا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی د...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل ناظر بازی و سرگرمی

معرفی شغل ناظر بازی و سرگرمی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه ب...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مسئول بازی های ماشینی

معرفی شغل مسئول بازی های ماشینی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابط...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم

معرفی شغل مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه ا...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل پرورش دهنده حیوانات

معرفی شغل پرورش دهنده حیوانات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مامور مراقبت از حیوانات اهلی

معرفی شغل مامور مراقبت از حیوانات اهلی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل راهنما، کنترل چی و مامور اخذ بلیط

معرفی شغل راهنما، کنترل چی و مامور اخذ بلیط ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات م...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل گریمور، تئاتر و اجرا

معرفی شغل گریمور، تئاتر و اجرا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در راب...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل آپاراتچی سینما

معرفی شغل آپاراتچی سینما ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “م...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۷
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهارت های گرافیست

مهارت های مورد نیاز گرافیست موفق شما برای انجام هر کاری به مهارت و استعداد انجام آن کار نیاز دارید ت...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد