کارآفرینی
۳
بهمن
۱۴۰۱
۳ بهمن ۱۴۰۱

اخبار شرکت‌ های خصوصی و دانش‌ بنیان در سال 1401

اطلاعیه ها و اخبار شرکت‌ های خصوصی و دانش‌ بنیان لینک های مرتبط: شرکت های معتبر | اپلیکیشن استخ...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۳
دی
۱۴۰۱
۱۳ دی ۱۴۰۱

جزئیات خود اشتغالی در سال 1401

اخبار و جزئیات مرتبط با خود اشتغالی لینک های مفید و مرتبط اخبار وام اشتغال آخرین اخبار مشاغل خانگی...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۱۱
دی
۱۴۰۱
۱۱ دی ۱۴۰۱

تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

اخبار مرتبط با تسهیلات صندوق کارآفرینی امید لینک های مفید و مرتبط استخدام صندوق کارآفرینی مهر امید...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

آشنایی با شغل تایپیست و پردازشگر اطلاعات

معرفی شغل تایپیست و پردازشگر اطلاعات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۱
مهر
۱۴۰۱
۲۱ مهر ۱۴۰۱

آشنایی با شغل تعمیرکار لوازم خانگی

معرفی شغل تعمیرکار لوازم خانگی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ

معرفی شغل میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطل...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاع...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری ایران استخدام: سایت ایران...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری

معرفی شغل سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری ایران استخدام: سایت ای...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا

معرفی شغل متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها

معرفی شغل کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۱
۳ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کافه چی

معرفی شغل کافه چی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی شغ...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری

معرفی شغل پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفی...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر کنترل آفات

معرفی شغل کارگر کنترل آفات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۴
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل کارگر تزیین مناظر، و باغداری

معرفی شغل کارگر تزیین مناظر، و باغداری ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها

معرفی شغل رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این ص...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل هرس کننده درختان و درخت آرا

معرفی شغل هرس کننده درختان و درخت آرا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی د...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل ناظر بازی و سرگرمی

معرفی شغل ناظر بازی و سرگرمی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه ب...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مسئول بازی های ماشینی

معرفی شغل مسئول بازی های ماشینی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابط...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲۰
اردیبهشت
۱۴۰۱
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی

معرفی شغل سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم

معرفی شغل مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه ا...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل پرورش دهنده حیوانات

معرفی شغل پرورش دهنده حیوانات ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل مامور مراقبت از حیوانات اهلی

معرفی شغل مامور مراقبت از حیوانات اهلی ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل راهنما، کنترل چی و مامور اخذ بلیط

معرفی شغل راهنما، کنترل چی و مامور اخذ بلیط ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات م...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل گریمور، تئاتر و اجرا

معرفی شغل گریمور، تئاتر و اجرا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در راب...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۹
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل آپاراتچی سینما

معرفی شغل آپاراتچی سینما ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “م...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۷
اردیبهشت
۱۴۰۱
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهارت های گرافیست

مهارت های مورد نیاز گرافیست موفق شما برای انجام هر کاری به مهارت و استعداد انجام آن کار نیاز دارید ت...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۱
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل ناخن آرا

معرفی شغل ناخن آرا ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی ش...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۱
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل آشپز، رستوران

معرفی شغل آشپز، رستوران ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “مع...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۱
۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با شغل آشپز، فست فود

معرفی شغل آشپز، فست فود ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “مع...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi