استخدام در شهر نجف‌ آباد

امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام تکنسین تعمیرات و نگهداری برای شرکت نوین آرا پوش اسپادانا در اصفهان

استخدام شرکت نوین آرا پوش اسپادانا شرکت نوین آرا پوش اسپادانا در اصفهان (شهرک صنعتی جی) جهت تکمیل ک...

مشاهده بیشتر ۵ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس صنایع برای شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان در نجف آباد

استخدام شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی و...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام اپراتور دستگاه CNC با بیمه در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

استخدام شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی و...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام تراشکار آقا برای شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان در نجف آباد

استخدام شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی و...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مدیر پروژه های اجرایی آقا در شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان

استخدام شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی و...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مدیر امور مالی برای شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان در نجف آباد

استخدام شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان شرکت تولیدی صنعتی گازسوزان، تولیدکننده اقلام و تجهیزات گازرسانی و...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام نیروی خدماتی آقا در موسسه به رویان (بانک خون بند ناف رویان اصفهان)

استخدام موسسه به رویان موسسه به رویان ( بانک خون بند ناف رویان اصفهان) به منظور تکمیل کادر خدماتی خو...

مشاهده بیشتر ۶ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام حسابدار خانم برای شرکت رادین تجارت راشا در اصفهان

استخدام شرکت رادین تجارت راشا شرکت رادین تجارت راشا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، از همه شهره...

مشاهده بیشتر ۷ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام حسابدار خانم برای شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا در اصفهان

شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان (شهرک صنعتی نجف آباد 2) از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۸ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام ترسیم کننده نقشه های تاسیسات مکانیکی در شرکت فرا عمران سپاهان

استخدام شرکت فرا عمران سپاهان شرکت فرا عمران سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، از همه شهرها...

مشاهده بیشتر ۸ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس متالورژی در شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا

شرکت ریخته گری فولاد اسپادانا در اصفهان (شهرک صنعتی نجف آباد 2) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ز...

مشاهده بیشتر ۸ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام تکنسین مکانیک برای شرکت کاشی مرجان در نجف آباد

استخدام شرکت کاشی مرجان شرکت کاشی مرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان/شهر نجف آباد از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کارشناس سرامیک برای شرکت کاشی مرجان در نجف آباد

استخدام شرکت کاشی مرجان شرکت کاشی مرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان/شهر نجف آباد از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کمک انباردار آقا برای شرکت کاشی مرجان در نجف آباد

استخدام شرکت کاشی مرجان شرکت کاشی مرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان/شهر نجف آباد از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام اپراتور تولید برای شرکت کاشی مرجان در نجف آباد

استخدام شرکت کاشی مرجان شرکت کاشی مرجان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان/شهر نجف آباد از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام حسابدار خانم برای گروه فنی مهندسی طرح برتر در اصفهان

استخدام گروه فنی مهندسی طرح برتر گروه فنی مهندسی طرح برتر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متق...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس مکانیک با بیمه در شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار در نجف آباد

استخدام شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار شرکت دانش بنیان الکترونیک و منبع تغذیه نگار با سال ها فعالی...

مشاهده بیشتر ۱۲ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار

استخدام شرکت الکترونیک و منبع تغذیه نگار شرکت دانش بنیان الکترونیک و منبع تغذیه نگار با سال ها فعالی...

مشاهده بیشتر ۱۲ ساعت پیش
امروز
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کارمند اداری برای یک مجموعه معتبر در شهرک صنعتی نجف آباد 2

استخدام کارمند اداری یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر نجف آباد از متقاضیان و...

مشاهده بیشتر ۱۲ ساعت پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس ناظر آقا با مدرک عمران در یک مجموعه معتبر

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر نجف آباد از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکا...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس عمران آقا برای یک مجموعه معتبر در نجف آباد

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر نجف آباد از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکا...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام نقشه بردار آقا با بیمه برای یک مجموعه معتبر در نجف آباد

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، شهر نجف آباد از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکا...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

دعوت به همکاری موشن گرافیست بصورت دورکار در مجموعه مدیو

مجموعه مدیو جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان، از همه شهرها از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری م...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کارشناس تولید برای شرکت شریف در منطقه صنعتی دولت آباد

استخدام شرکت شریف شرکت شریف در اصفهان (منطقه صنعتی دولت آباد) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کارشناس برق الکترونیک در شرکت کیان پرداز نقش جهان

شرکت مهندسی کیان پرداز نقش جهان در اصفهان (محدوده بزرگمهر) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دع...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام حسابدار باسابقه برای مجموعه علمی سازان در اصفهان

مجموعه علمی سازان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. ع...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام برنامه نویس وب (web) برای یک مجموعه معتبر در اصفهان

استخدام برنامه نویس وب (web) یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متقاضیان واجد شرا...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام برنامه نویس لاراول (Laravel) با بیمه در یک مجموعه معتبر

استخدام برنامه نویس لاراول (Laravel) یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متقاضیان...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام وردپرس کار برای یک مجموعه معتبر در اصفهان

استخدام وردپرس کار یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متقاضیان واجد شرایط دعوت ب...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام محتوا گذار (نویسنده سایت) برای یک مجموعه معتبر در اصفهان

استخدام محتوا گذار (نویسنده سایت) یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از متقاضیان واج...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi