آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
استخدام در شهر ایوانکی
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس نت با مدرک لیسانس برق در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر تصفیه خانه جهت شرکت ذوب آهن آرمان آسیا در ایوانکی

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام تکنسین تراشکاری جهت شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنان

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی سرشیفت مکانیک مجرب در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی سرشیفت برق جهت شرکت آرمان آسیا در سمنان و تهران

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی سرشیفت تاسیسات جهت شرکت آرمان آسیا در شهرک صنعتی جنت آباد

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شهرک صنعتی...

مشاهده بیشتر ۲۲ دقیقه پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر تاسیسات دارای سابقه کار و مدرک دیپلم در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنانشرکت ذوب آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر مکانیک دارای مدرک دیپلم فنی در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنانشرکت ذوب آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر برق دارای سابقه کار در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنانشرکت ذوب آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام مهندس مکانیک و تاسیسات جهت نگهداری و تعمیرات در یک شرکت معتبر

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبریک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فولادی جهت تکمیل کادر ساز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام مهندس و تکنسین متالورژی جهت یک شرکت تولیدی معتبر از تهران و سمنان

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبریک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فولادی جهت تکمیل کادر ساز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام مهندس برق و اتوماسیون جهت تعمیرات و کنترل تجهیزات نوردی در یک شرکت

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبریک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فولادی جهت تکمیل کادر ساز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارگر ساده مکانیک، برق و کارگر ساده عمومی در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبریک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فولادی جهت تکمیل کادر ساز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام تکنسین مکانیک، برق، نوردکار و کارگر ساده نوردکار در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی معتبریک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فولادی جهت تکمیل کادر ساز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی فنی جهت سرپرستی نیروگاه و مدیریت تیم اپراتوری در شهرک صنعتی پایتخت

استخدام یک شرکت واقع در شهرک صنعتی پایتختیک شرکت فعال در حوزه نیروگاه‎های تولید پراکنده در نظر د...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۵
مرداد
۱۴۰۰
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی فنی باسابقه جهت اپراتوری نیروگاه در شهرک صنعتی پایتخت

استخدام یک شرکت واقع در شهرک صنعتی پایتختیک شرکت فعال در حوزه نیروگاه‎های تولید پراکنده در نظر د...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
۱۴
مرداد
۱۴۰۰
۱۴ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کادر کنترل تولید برای شرکت فرآورده های بتنی مهان در شهرک صنعتی ایوانکی

استخدام شرکت فرآورده های بتنی مهان در شهرک صنعتی ایوانکیشرکت فرآورده های بتنی مهان در سمنان (شهرک صن...

مشاهده بیشتر ۱۶ ساعت پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۰
۱۱ مرداد ۱۴۰۰

استخدام رئیس حسابداری برای شرکت تولیدی تکین درخشان در شهرک صنعتی ایوانکی

استخدام شرکت تولیدی تکین درخشان در شهرک صنعتی ایوانکیشرکت تولیدی تکین درخشان در سمنان (شهرک صنعتی ای...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام مهندس مکانیک و تاسیسات برای نگهداری و تعمیرات از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام مهندس متالورژی با مدرک کنترل کیفیت و فرآیند از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام مهندس برق و اتوماسیون باسابقه در زمینه برق و تجهیزات نورد از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام تکنسین مکانیک با مدرک فوق دیپلم در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام تکنسین برق جهت شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام تکنسین متالورژی با مدرک فوق دیپلم از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام تکنسین نوردکار و کارگر ساده نوردکار برای یک شرکت از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارگر ساده مکانیک، برق و کارگر ساده عمومی در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فول...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارگر تصفیه خانه آشنا به تاسیسات تصفیه خانه از تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا شرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران -...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام تکنسین تراشکاری جهت یک شرکت در شهرک صنعتی جنت آباد

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا شرکت ذوب آهن آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران -...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارگر مکانیک برای تعمیر و مراقبت از تجهیزات مکانیکی در ایوانکی

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنانشرکت ذوب آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شه...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارگر برق در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا از تهران و سمنانشرکت ذوب آرمان آسیا برای تکمیل کادر پرسنلی خود در شه...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد