استخدام در شهر آبیک

امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام نیروی آبدارچی و نظافتی آقا برای شرکت معتبر در شهر البرز

استخدام شرکت معتبر یک شرکت معتبر در استان قزوین (شهر البرز) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۸ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام اپراتور دستگاه با بیمه در شرکت مبدل سازان ژرف اندیش

استخدام شرکت مبدل سازان ژرف اندیش شرکت مبدل سازان ژرف اندیش جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین، از هم...

مشاهده بیشتر ۹ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کمک انباردار برای شرکت مبدل سازان ژرف اندیش در قزوین

استخدام شرکت مبدل سازان ژرف اندیش شرکت مبدل سازان ژرف اندیش جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین، از هم...

مشاهده بیشتر ۹ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مهندس و کارشناس شیمی در مجموعه معتبر تولیدی و شیمیایی

استخدام مجموعه معتبر تولیدی و شیمیایی یک مجموعه معتبر تولیدی و شیمیایی در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین)...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام اپراتور تولید در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

استخدام شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام تراشکار در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

استخدام شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام فرزکار برای شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) در قزوین

استخدام شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
امروز
۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام پرسکار با بیمه در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

استخدام شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک...

مشاهده بیشتر ۱۱ ساعت پیش
۱۳
خرداد
۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

استخدام کارگر ساده آقا در شرکت اورست مدرن پارس

استخدام شرکت اورست مدرن پارس شرکت اورست مدرن پارس در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) برای تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۳
خرداد
۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

استخدام راننده ترابری با بیمه در شرکت اورست مدرن پارس

استخدام شرکت اورست مدرن پارس شرکت اورست مدرن پارس در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) برای تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۳
خرداد
۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

استخدام راننده لیفتراک در شرکت اورست مدرن پارس

استخدام شرکت اورست مدرن پارس شرکت اورست مدرن پارس در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) برای تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۳
خرداد
۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

اعطای نمایندگی بیمه سامان در استان قزوین

اعطای نمایندگی بیمه سامان بیمه سامان جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین، از همه شهرها از متقاضیان وا...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام راننده لیفتراک با بیمه در شرکت اورست مدرن پارس

شرکت اورست مدرن پارس جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۳۱
اردیبهشت
۱۴۰۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارشناس حسابداری برای کارخانه تولیدی در آبیک

یک کارخانه معتبر تولیدی در قزوین (آبیک) برای تکمیل کادر مالی خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

اعطای نمایندگی بیمه سامان در استان قزوین

بیمه سامان-سهامی عام(1166) از سال 1383 جزو شرکتهای بیمه ای خصوصی است که جهت تکمیل نیروی انسانی مورد...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۵
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارشناس حسابداری برای کارخانه معتبر تولیدی در آبیک

یک کارخانه معتبر تولیدی در قزوین (آبیک) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: عنو...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۴
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام مهندس صنایع در شرکت خدمات فرآوری داده های فراز

شرکت خدمات فرآوری داده‎ های فراز جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین 1) از متقاضیان واجد...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام اپراتور تولید باسابقه در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) از متقاضیان واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام تراشکار با بیمه در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) از متقاضیان واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام فرزکار با بیمه در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) از متقاضیان واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام پرسکار در شرکت پویش پارت سیمین (ویناک)

شرکت پویش پارت سیمین (ویناک) جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی کاسپین) از متقاضیان واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارشناس مکانیک با سابقه در شرکت صنعت غذایی کورش

شرکت صنعت غذایی کورش جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی حیدریه) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارشناس تأسیسات با بیمه در شرکت صنعت غذایی کورش

شرکت صنعت غذایی کورش جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی حیدریه) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارشناس ایمنی بهداشت در شرکت صنعت غذایی کورش

شرکت صنعت غذایی کورش جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی حیدریه) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
اردیبهشت
۱۴۰۲
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارگر ساده برای شرکت صنعت غذایی کورش در قروین

شرکت صنعت غذایی کورش جهت تکمیل کادر خود در قزوین (شهرک صنعتی حیدریه) از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

دعوت به همکاری مهندس برق و کنترل (طراح برق) در کارخانه تولیدی

یک کارخانه معتبر تولیدی در قزوین (آبیک) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نما...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۹
اردیبهشت
۱۴۰۲
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام حسابدار برای کارخانه معتبر تولیدی در آبیک

یک کارخانه معتبر تولیدی در قزوین (آبیک) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: عنو...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۸
اردیبهشت
۱۴۰۲
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام سرپرست تولید آقا در شرکت آرتا صنعت گاتا

شرکت آرتا صنعت گاتا تولید کننده سیستم های تهویه (هواساز، اگراست کابینت فن و چیلر) در قزوین (آبیک) بر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۸
اردیبهشت
۱۴۰۲
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام کارگر تولید و مونتاژکار با سابقه در شرکت آرتا صنعت گاتا

شرکت آرتا صنعت گاتا تولید کننده سیستم های تهویه (هواساز، اگراست کابینت فن و چیلر) در قزوین (آبیک) بر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۷
اردیبهشت
۱۴۰۲
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

استخدام تکنسین تولید آشنا به مونتاژ کامپیوتر در مجموعه معتبر

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین (شهر صنعتی البرز)، از متقاضیان واجد شرایط دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi