استخدام شهرداری ها

۲۴
فروردین
۱۴۰۲
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

استخدام شهرداری گلستان

استخدام شهرداری گلستان (گرگان) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۴
فروردین
۱۴۰۲
۲۴ فروردین ۱۴۰۲

استخدام شهرداری های کشور

استخدام شهرداری ها اعلام نتایج آزمون کتبی شهرداری‌ گرگان خبر 24 فروردین 1402: اعلام نتایج آزمون اس...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۸
اسفند
۱۴۰۱
۲۸ اسفند ۱۴۰۱

استخدام شهرداری قم

استخدام شهرداری قم اعلام نتایج نهایی خبر 28 اسفند 1401: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام نیروی قرار...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۱
اسفند
۱۴۰۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۱

جزئیات استخدام شهرداری های کشور

اخبار استخدام شهرداری ها آرشیو استخدام شهرداری های کشور

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۱
اسفند
۱۴۰۱
۲۱ اسفند ۱۴۰۱

اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری ها

اخبار تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی شهرداری ها آرشیو اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری ها...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۹
اسفند
۱۴۰۱
۹ اسفند ۱۴۰۱

استخدام شهرداری فارس (خبر جدید)

استخدام شهرداری فارس (شیراز) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۱
اسفند
۱۴۰۱
۱ اسفند ۱۴۰۱

شرایط آزمون استخدام شهرداری ها

شرایط آزمون استخدامی شهرداری ها آرشیو شرایط آزمون های استخدام شهردرای ها مشاهده شرایط آزمون استخدا...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۶
بهمن
۱۴۰۱
۲۶ بهمن ۱۴۰۱

استخدام شهرداری مرکزی

استخدام شهرداری مرکزی (اراک) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۴
بهمن
۱۴۰۱
۲۴ بهمن ۱۴۰۱

استخدام شهرداری آذربایجان شرقی

استخدام شهرداری آذربایجان شرقی (تبریز) اعلام نتایج بررسی مدارک شهرداری‌ها خبر 24 بهمن 1401: اعلام...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۰
بهمن
۱۴۰۱
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شهرداری ها

اعلام نتایج آزمون استخدامی شهرداری ها آرشیو نتایج آزمون های استخدام شهردرای ها سال 1401 تمامی اخب...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۰
بهمن
۱۴۰۱
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

کارت آزمون استخدامی شهرداری ها

کارت آزمون استخدامی شهرداری ها آرشیو کارت آزمون های استخدام شهردرای ها سال 1401 کارت شرکت در آزمو...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۰
بهمن
۱۴۰۱
۲۰ بهمن ۱۴۰۱

زمان آزمون استخدام شهرداری ها

زمان آزمون استخدامی شهرداری ها آرشیو زمان آزمون های استخدام شهردرای ها سال 1401 آزمون استخدام شهر...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۳
بهمن
۱۴۰۱
۳ بهمن ۱۴۰۱

مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها

مقررات استخدامی شهرداری ها قانون استخدام شهرداری ها لینک های مفید مرتبط: قوانین استخدامی کشوری دس...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۶
آبان
۱۴۰۱
۲۶ آبان ۱۴۰۱

استخدام شهرداری زنجان

استخدام شهرداری زنجان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۱۷
آبان
۱۴۰۱
۱۷ آبان ۱۴۰۱

استخدام شهرداری اصفهان

استخدام شهرداری اصفهان استخدام شرکت اتوبوس رانی اصفهان آگهی 17 دی 1401: استخدام 400 راننده پایه یک...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۷
مهر
۱۴۰۱
۲۷ مهر ۱۴۰۱

استخدام شهرداری تهران

استخدام شهرداری‌ های استان تهران + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمای...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۹
دی
۱۴۰۰
۹ دی ۱۴۰۰

استخدام شهرداری البرز

استخدام شهرداری البرز (کرج) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
آبان
۱۳۹۹
۱۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام شهرداری سمنان

استخدام شهرداری سمنان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۱۷
شهریور
۱۳۹۹
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خوانسار

استخدام شهرداری خوانسار + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جه...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۶
اردیبهشت
۱۳۹۹
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خراسان شمالی

استخدام شهرداری خراسان شمالی (بجنورد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۱۸
فروردین
۱۳۹۹
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خوزستان

استخدام شهرداری خوزستان (اهواز) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایی...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۹
بهمن
۱۳۹۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

استخدام شهرداری بوشهر

استخدام شهرداری بوشهر + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۹
شهریور
۱۳۹۸
۹ شهریور ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کرمان

استخدام شهرداری کرمان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۳
تیر
۱۳۹۸
۳ تیر ۱۳۹۸

استخدام شهرداری قزوین

استخدام شهرداری قزوین + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری یزد

استخدام شهرداری یزد + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سفار...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری همدان

استخدام شهرداری همدان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری هرمزگان

استخدام شهرداری هرمزگان (بندرعباس) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نم...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری مازندران

استخدام شهرداری مازندران (ساری) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایی...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری لرستان

استخدام شهرداری لرستان (خرم آباد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نما...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کهگیلویه و بویراحمد

استخدام شهرداری کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینج...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد