استخدام شهرداری ها
۲۹
شهریور
۱۴۰۱
۲۹ شهریور ۱۴۰۱

استخدام شهرداری تهران

استخدام شهرداری‌ های استان تهران + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمای...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۷
شهریور
۱۴۰۱
۲۷ شهریور ۱۴۰۱

اخبار تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری ها

اخبار تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی شهرداری ها لینک های مفید و مرتبط اخبار تبدیل وضعیت نیر...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۳
مرداد
۱۴۰۱
۲۳ مرداد ۱۴۰۱

استخدام شهرداری گلستان

استخدام شهرداری گلستان (گرگان) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۸
تیر
۱۴۰۱
۲۸ تیر ۱۴۰۱

استخدام شهرداری های کشور

استخدام شهرداری ها + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سفار...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۷
اسفند
۱۴۰۰
۷ اسفند ۱۴۰۰

استخدام شهرداری مرکزی

استخدام شهرداری مرکزی (اراک) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۷
بهمن
۱۴۰۰
۲۷ بهمن ۱۴۰۰

جزئیات استخدام شهرداری های کشور

اخبار و اطلاعیه های استخدامی شهرداری لینک های مفید و مرتبط مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ ها و ده...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۹
دی
۱۴۰۰
۹ دی ۱۴۰۰

استخدام شهرداری البرز

استخدام شهرداری البرز (کرج) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
۲۹
بهمن
۱۳۹۹
۲۹ بهمن ۱۳۹۹

مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها

مقررات استخدامی شهرداری ها قانون استخدام شهرداری ها لینک های مفید مرتبط: قوانین استخدامی کشوری دس...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
آبان
۱۳۹۹
۱۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام شهرداری سمنان

استخدام شهرداری سمنان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۷
شهریور
۱۳۹۹
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خوانسار

استخدام شهرداری خوانسار + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جه...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۶
اردیبهشت
۱۳۹۹
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خراسان شمالی

استخدام شهرداری خراسان شمالی (بجنورد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۱۸
فروردین
۱۳۹۹
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

استخدام شهرداری خوزستان

استخدام شهرداری خوزستان (اهواز) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایی...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۲۹
بهمن
۱۳۹۸
۲۹ بهمن ۱۳۹۸

استخدام شهرداری بوشهر

استخدام شهرداری بوشهر + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۲۶
دی
۱۳۹۸
۲۶ دی ۱۳۹۸

استخدام شهرداری فارس (خبر جدید)

استخدام شهرداری فارس (شیراز) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید +...

مشاهده بیشتر ۲ سال پیش
۹
شهریور
۱۳۹۸
۹ شهریور ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کرمان

استخدام شهرداری کرمان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۳۰
تیر
۱۳۹۸
۳۰ تیر ۱۳۹۸

استخدام شهرداری قم

استخدام شهرداری قم + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سفارش...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۳
تیر
۱۳۹۸
۳ تیر ۱۳۹۸

استخدام شهرداری قزوین

استخدام شهرداری قزوین + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری یزد

استخدام شهرداری یزد + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سفار...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری همدان

استخدام شهرداری همدان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری هرمزگان

استخدام شهرداری هرمزگان (بندرعباس) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نم...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری مازندران

استخدام شهرداری مازندران (ساری) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایی...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری لرستان

استخدام شهرداری لرستان (خرم آباد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نما...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کهگیلویه و بویراحمد

استخدام شهرداری کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینج...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کرمانشاه

استخدام شهرداری کرمانشاه + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری کردستان

استخدام شهرداری کردستان (سنندج) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایی...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری زنجان

استخدام شهرداری زنجان + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نمایید + جهت سف...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری خراسان رضوی (خبر جدید)

استخدام شهرداری خراسان رضوی (مشهد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک نم...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری خراسان جنوبی

استخدام شهرداری خراسان جنوبی (بیرجند) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا کلیک...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری چهار محال و بختیاری

استخدام شهرداری چهار محال و بختیاری (شهرکرد) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها این...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
۲۲
خرداد
۱۳۹۸
۲۲ خرداد ۱۳۹۸

استخدام شهرداری سیستان و بلوچستان

استخدام شهرداری سیستان و بلوچستان (زاهدان) + جهت دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی شهرداری‌ ها اینجا...

مشاهده بیشتر ۳ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi