استخدام دانشگاه علوم پزشکی

۱۴
خرداد
۱۴۰۲
۱۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایرا...

مشاهده بیشتر ۱۶ ساعت پیش
۱۳
خرداد
۱۴۰۲
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

اخبار استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی ارشیو اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی صفحات مرتبط صفحه...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام بیمارستان شهداء لردگان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دعوت به همکاری داشگاه علوم پزشکی شهرکرد آگهی 9 خرداد 1402: دعو...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام شبكه و مركز بهداشت شهرستان كوهبنان

استخدام شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان استخدام شبکه و مرکز بهداشت شهرستان کوهبنان آگهی 11 خردا...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام بیمارستان سیدالشهداء فارسان

استخدام بیمارستان سیدالشهداء فارسان دعوت به همکاری بیمارستان سیدالشهداء فارسان آگهی 9 خرداد 1402:...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد

استخدام مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دعوت به همکاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی آگهی...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام شرکت برزین رهاب آبادیس

استخدام شرکت برزین رهاب آبادیس استخدام متصدی خدمات عمومی آگهی 8 خرداد 1402: استخدام متصدی خدمات ع...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام شرکت بهینه سازان راه حقیقت

استخدام شرکت بهینه سازان راه حقیقت استخدام متصدی خدمات عمومی آگهی 8 خرداد 1402: استخدام متصدی خدم...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی ایلام اطلاعیه نتایج آزمون استخدام پیمانی خبر 11 خرداد 1402: اطلاعی...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشکده علوم پزشکی تربت جام

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی تربت جام دعوت به همکاری پزشک آگهی 11 خرداد 1402: دعوت به همکاری د...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۱
خرداد
۱۴۰۲
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی کرمان استخدام کارشناس آزمایشگاه آگهی 11 خرداد 1402: استخدام کارشن...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۱۰
خرداد
۱۴۰۲
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نحوه ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات فردی خبر 10 خرد...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱۰
خرداد
۱۴۰۲
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی هرمزگان اعلام سهمیه هرمزگان در آزمون استخدام وزارت بهداشت خبر 10...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۹
خرداد
۱۴۰۲
۹ خرداد ۱۴۰۲

استخدام شبكه بهداشت و درمان شهرستان جاسک

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک شبکه بهداشت و...

مشاهده بیشتر ۵ روز پیش
۹
خرداد
۱۴۰۲
۹ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختياری

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دعوت به همکاری داشگاه علوم پزشکی شهرکرد آگهی 9 خرداد 140...

مشاهده بیشتر ۵ روز پیش
۹
خرداد
۱۴۰۲
۹ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی خبر اخذ مجوز استخدام پیمانی 209 نفر خبر 9 خرداد 14...

مشاهده بیشتر ۵ روز پیش
۸
خرداد
۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی ساوه استخدام متصدی خدمات عمومی آگهی 8 خرداد 1402: استخدام متصدی خ...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۸
خرداد
۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی مرکزی دعوت به همکاری گروه پزشکی آگهی 8 خرداد 1402: فراخوان جذب پ...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۸
خرداد
۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان دعوت به همکاری پزشک عمومی آگهی 8 خرداد 1402: دعوت به همکاری...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۸
خرداد
۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان استخدام بهورز روستای الهیه آگهی 8 خرداد 1402: استخدام بهو...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۸
خرداد
۱۴۰۲
۸ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اطلاعیه رفع نواقص آزمون استخدام پیمانی و قراردادی خبر 8 خرد...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی لرستان خبر استخدام 325 نفر خبر 7 خرداد 1402: خبر استخدام 325 نفر...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش دعوت به همکاری هیات علمی آگهی 7 خرداد 1402: دعوت به همکاری ه...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی اصفهان استخدام کارشناس منابع انسانی و امور دفتری آگهی 7 خرداد 140...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۷
خرداد
۱۴۰۲
۷ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی بم صدور مجوز استخدام 191 نفر خبر 7 خرداد 1402: خبر صدور مجوز استخ...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۶
خرداد
۱۴۰۲
۶ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی گیلان خبر استخدام بیش از 500 نفر خبر 6 خرداد 1402: خبر استخدام بی...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۴
خرداد
۱۴۰۲
۴ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشکده علوم پزشكی خمین

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی خمین اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام بهورزی خبر 4 خرداد 1402: اط...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۲
خرداد
۱۴۰۲
۲ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز صدور مجوز استخدام 656 نفر خبر 2 خرداد 1402: صدور مجوز استخدام ۶۵...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۲
خرداد
۱۴۰۲
۲ خرداد ۱۴۰۲

استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی لارستان دعوت به همکاری هیات علمی آگهی 2 خرداد 1402: دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱
خرداد
۱۴۰۲
۱ خرداد ۱۴۰۲

استخدام مرکز خدمات جامع سلامت درز 

استخدام مرکز خدمات جامع سلامت درز استخدام مرکز خدمات جامع سلامت درز آگهی 30 اردیبهشت 1402: استخد...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi