اخبار پربازدید استخدامی
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

جذب هیات علمی در سال 1401

اخبار مربوط به جذب هیئت علمی جهت عضویت در سامانه اطلاع رسان آگهی های استخدام کشور از طریق پیامک و ای...

مشاهده بیشتر ۴ دقیقه پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

استخدام مربیان حق التدریس (اخبار جدید)

اخبار استخدام مربیان فنی و حرفه ای (معلم حق التدریس) جدول لینک های مفید و مرتبط لینک های مفید و مر...

مشاهده بیشتر ۴ دقیقه پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در سال 1401

آخرین اخبار نظام وظیفه و معافیت خدمت سربازی در سال 1401 جدول لینک های مفید و مرتبط لینک های مفید...

مشاهده بیشتر ۴۵ دقیقه پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

استخدام سرباز امریه

امریه سربازی 1401 لینک های مفید و مرتبط اخبار نظام وظیفه و معافیت خدمت سربازی جزئیات و اخبار استخد...

مشاهده بیشتر ۴۵ دقیقه پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

اخبار استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی لینک های مرتبط: اپلیکیشن استخدام | جستجوی شغل | لیست مشاغل |...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار استخدام پرستاران

آخرین اخبار استخدام پرستاران لینک های مرتبط جدول صفحات مرتبط اخبار و جزئیات استخدام وزارت بهداشت ا...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار پرداخت حقوق پرستاران و پیراپزشکان

حداقل حقوق پرستاران لینک های مفید و مرتبط اخبار و جزئیات استخدام پرستاران اخبار و جزئیات پرداخت کار...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار و اطلاعیه های آزمون دستیاری سال 1401

اخبار و اطلاعیه های آزمون دستیاری جهت پیگیری آخرین اخبار و آگهی های استخدامی از طریق پیام رسانها ای...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت

اخبار لحظه به لحظه استخدام وزارت بهداشت لینک های مرتبط: اپلیکیشن استخدام | جستجوی شغل | لیست مشاغل...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار حقوق و دستمزد و مزایا در سال 1401

اخبار مربوط به حقوق و دستمزد ها لینک های مرتبط: اپلیکیشن استخدام | جستجوی شغل | لیست مشاغل | لیست ا...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار حقوق کارمندان دولت

میزان حقوق کارمندان دولت لینک های مفید و مرتبط افزایش حقوق کارکنان اخبار حقوق و دستمزد و مزایا...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار مربوط به بازنشستگان در سال 1401

آخرین اخبار استخدام بازنشستگان کشور لینک های مفید و مرتبط اخبار و جزئیات وام بازنشستگان اخبار حقوق...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار حقوق بازنشستگان در سال 1401

اخبار حقوق بازنشستگان لینک های مفید و مرتبط اخبار مطالبات فرهنگیان بازنشسته اخبار بازنشستگان کشور...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار تبدیل وضعیت کارکنان

جزئیات تبدیل وضعیت کارکنان جهت عضویت در سامانه اطلاع رسان آگهی های استخدام کشور از طریق پیامک و ایمی...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

اخبار مرتبط با کارمندان

اخبار استخدامی کارمندان لینک های مرتبط و مفید اخبار حقوق کارمندان دولت اخبار بیمه کارمندان و کارگرا...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

استخدام آموزش و پرورش در سال 1401

آزمون استخدام آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان و نیز تربیت مع...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۱۲
مهر
۱۴۰۱
۱۲ مهر ۱۴۰۱

استخدام وزارت بهداشت

استخدام وزارت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی و در...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار لحظه به لحظه استخدام سازمان تامین اجتماعی

اخبار استخدام سازمان تامین اجتماعی لینک های مرتبط: اپلیکیشن استخدام | جستجوی شغل | لیست مشاغل | لیس...

مشاهده بیشتر ۱۸ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار استخدامی دانشگاه ها (خبر جدید)

فراخوان های استخدامی دانشگاه های سراسر کشور آرشیو اخبار استخدامی دانشگاه ها

مشاهده بیشتر ۱۹ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

جزئیات افزایش دستمزد سال 1401

تعیین دستمزد 1401 لینک های مفید و مرتبط اخبار حقوق و دستمزد و مزایا اخبار تعیین دستمزد کارگران جدول...

مشاهده بیشتر ۱۹ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

تعیین دستمزد کارگران (خبر جدید)

اخبار دستمزد کارگران لینک های مرتبط در صفحه اخبار تعیین دستمزد کارگران: جزئیات افزایش دستمزد در هر س...

مشاهده بیشتر ۱۹ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان

اخبار جدید مرتبط با کارفرمایان و کارگران لینک های مفید و مرتبط آخرین اخبار مشاغل سخت اخبار حقوق و د...

مشاهده بیشتر ۱۹ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار مهم استخدامی سال 1401

مهم ترین اخبار حوزه اشتغال در سال 1401 مهم ترین اخبار استخدامی صفحه استخدام دریافت کارت آزمون ا...

مشاهده بیشتر ۱۹ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش

اخبار لحظه به لحظه استخدام آموزش و پرورش در سال 1401 لینک های مرتبط: اپلیکیشن استخدام | جستجوی شغل...

مشاهده بیشتر ۲۰ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

جزئیات نظام رتبه بندی معلمان در سال 1401

جزئیات طرح نظام رتبه بندی معلمان لینک های مرتبط در صفحه اخبار طرح نظام رتبه بندی معلمان: اخبار استخد...

مشاهده بیشتر ۲۰ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان در سال 1401

اخبار دستمزد و حقوق فرهنگیان لینک های مفید و مرتبط آخرین اخبار معلمان و فرهنگیان اخبار پرداخت مطال...

مشاهده بیشتر ۲۰ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

آخرین اخبار معلمان و فرهنگیان در سال 1401

اخبار معلمان و فرهنگیان لینک های مفید و مرتبط اخبار استخدام فرزندان فرهنگیان اخبار نظام رتبه بندی م...

مشاهده بیشتر ۲۰ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

شروع استخدام های جدید در سال 1401

اخبار استخدام های مهم سال 1401 آگهی های استخدام جدید سال 1401 خبر 10 مهر 1401: خبر استخدام 10 هزا...

مشاهده بیشتر ۲۰ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

اخبار نقل و انتقال فرهنگیان در سال 1401

جزئیات نقل و انتقال فرهنگیان لینک های مفید و مرتبط اخبار حقوق و دستمزد فرهنگیان اخبار معلمان و فرهن...

مشاهده بیشتر ۲۱ ساعت پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

استخدام کمیته امداد (اخبار جدید)

اخبار استخدام کمیته امداد امام خمینی (ره) لینک های مفید و مرتبط اخبار اشتغال مددجویان اخبار استخدا...

مشاهده بیشتر ۲۲ ساعت پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi