اعلام نتایج آزمون های استخدامی
امروز
۱۹
مرداد
۱۴۰۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت توز...

مشاهده بیشتر ۷ ساعت پیش
امروز
۱۹
مرداد
۱۴۰۱
۱۹ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی هتل خورشید هشتم رئوف کوثر

اعلام نتایج آزمون استخدامی هتل خورشید هشتم رئوف کوثر آرشیو نتایج آزمون های استخدام هتل خورشید هشتم...

مشاهده بیشتر ۷ ساعت پیش
۱۸
مرداد
۱۴۰۱
۱۸ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان آرشیو نتایج آزمون استخدام شرکت نص...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۱۵
مرداد
۱۴۰۱
۱۵ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش

اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش آرشیو اعلام نتایج آزمون های استخدام آموزش و پرورش سال 01...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱۳
مرداد
۱۴۰۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت شیراز

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پالایش نفت شیراز آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت پالایش نفت شیرا...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۱۳
مرداد
۱۴۰۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شركت مهندسی معدنی نوآوران مس

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس نتایج آزمون های استخدام شركت مهندسی معدنی ن...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۱۳
مرداد
۱۴۰۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی مجتمع مس شهربابک

اعلام نتایج آزمون استخدامی مجتمع مس شهربابک آرشیو نتایج آزمون های استخدام مجتمع مس شهربابک سال 140...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۱۳
مرداد
۱۴۰۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی مجتمع مس سرچشمه

اعلام نتایج آزمون استخدامی مجتمع مس سرچشمه آرشیو نتایج آزمون های استخدام مجتمع مس سرچشمه سال 1401...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۱۳
مرداد
۱۴۰۱
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت صنایع مس افق کرمان آرشیو نتایج آزمون های استخدام صنایع مس افق کرمان...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت مهن...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت مدی...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت فنی رامین ماهشهر

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت فنی رامین ماهشهر آرشیو نتایج آزمون استخدام شرکت فنی رامین ماهشهر س...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۱
مرداد
۱۴۰۱
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان آرشیو نتایج آزمون های استخدام شر...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۰
مرداد
۱۴۰۱
۱۰ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت نیروگاه صبا دهلران

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت نیروگاه صبا دهلران آرشیو نتایج آزمون های استخدام نیروگاه صبا دهلران...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۹
مرداد
۱۴۰۱
۹ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شركت نیروگاه سیکل تركیبی خرم آباد

اعلام نتایج آزمون استخدامی شركت نیروگاه سیکل تركیبی خرم آباد آرشیو نتایج آزمون های استخدام شركت نیر...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۹
مرداد
۱۴۰۱
۹ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرک...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۸
مرداد
۱۴۰۱
۸ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت گل گهر

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت گل گهر ارد...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۸
مرداد
۱۴۰۱
۸ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی بانک گردشگری

اعلام نتایج آزمون استخدامی بانک گردشگری آرشیو نتایج آزمون استخدام بانک گردشگری مرداد 1401 جذب از ط...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۸
مرداد
۱۴۰۱
۸ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی بانک سرمایه

اعلام نتایج آزمون استخدامی بانک سرمایه آرشیو نتایج آزمون های استخدام بانک سرمایه تمامی سال ها نتای...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۴
مرداد
۱۴۰۱
۴ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت کار و تامین

اعلام نتایج آزمون استخدامی‌ شرکت کار و تامین اجتماعی آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت کار و تامین...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱
مرداد
۱۴۰۱
۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران

اعلام نتایج آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران آرشیو نتایج آزمون های استخدام ارتش مرداد 1401...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱
مرداد
۱۴۰۱
۱ مرداد ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت بابک مس ایرانیان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت بابک مس ایرانیان آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت بابک مس ایرانیا...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۳۰
تیر
۱۴۰۱
۳۰ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی طیف افشان آرسکای

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت مهندسی طیف افشان آرسکای آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت مهندسی ط...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۹
تیر
۱۴۰۱
۲۹ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش

اعلام نتایج آزمون استخدامی‌ نیروی دریایی ارتش آرشیو نتایج آزمون استخدام نیروی دریایی ارتش تیر 1401...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۸
تیر
۱۴۰۱
۲۸ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت فولاد امیرک...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۶
تیر
۱۴۰۱
۲۶ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی جم

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی جم آرشیو نتایج آزمون های استخدام شرکت پتروشیمی جم بهمن 14...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۲
تیر
۱۴۰۱
۲۲ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش

اعلام نتایج آزﻣﻮن استخدامی دانشگاه افسری ارتش آرشیو نتایج آزمون های دانشگاه های افسری سال 1400 خبر...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۲۰
تیر
۱۴۰۱
۲۰ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی شازند اراک

اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شازند آرشیو نتایج آزمون های استخدامی پتروشیمی شازند خرداد...

مشاهده بیشتر ۴ هفته پیش
۱۸
تیر
۱۴۰۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱

نتایج آزمون تصدی امر قضا

اعلام نتایج آزمون قضاوت آرشیو نتایج آزمون تصدی امر قضا سال 01 - 1400 تمامی اخبار مربوط به اعلام نت...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۸
تیر
۱۴۰۱
۱۸ تیر ۱۴۰۱

اعلام نتایج آزمون استخدامی نیروی انتظامی

اعلام نتایج آزمون استخدامی نیروی انتظامی آرشیو نتایج آزمون های استخدام نیروی انتظامی نتایج از طریق...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی