آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
جامه سرای پارسیک
۲
دی
۱۳۹۹
۲ دی ۱۳۹۹

استخدام مدیر تولید جهت یک مجموعه پوشاک در تهران

استخدام جامه سرای پارسیک مجموعه جامه سرای پارسیک در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعو...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری و مدیر مالی باتجربه بصورت تمام وقت در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام دستیار مدیرعامل مجرب آقا با مدرک کاردانی یا بالاتر در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود به افراد...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام دو ردیف شغلی در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک مجموعه ای فعال و پویا در حوزه پوشاک در اهواز...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام نیروی عکاس، تولید و مونتاژ تیزر دارای سابقه در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک، با سابقه دیرینه در حوزه تولید و فروش پوشاک تخصصی آقا...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام نیروی خیاط آقا جهت یک فروشگاه پوشاک در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز فروشگاه پوشاک جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت ت...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳۰
آذر
۱۳۹۹
۳۰ آذر ۱۳۹۹

استخدام مدیر فروشگاه زنجیره ای پوشاک آقایان از چند استان

آگهی جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک جهت تکمیل کادر خود از استانهای "تهران، آذربایجان شرقی، فارس،...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۹
آذر
۱۳۹۹
۲۹ آذر ۱۳۹۹

استخدام فروشنده تمام وقت دارای روابط عمومی بالا در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک مجموعه ای فعال و پویا در حوزه پوشاک در اهواز...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۹
آذر
۱۳۹۹
۲۹ آذر ۱۳۹۹

استخدام صندوقدار باتجربه در یک فروشگاه زنجیره ای پوشاک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک مجموعه ای فعال و پویا در حوزه پوشاک در اهواز...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام عکاس، تولید و مونتاژ تیزر مسلط به عکاسی صنعتی در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک با سابقه دیرینه در حوزه تولید و فروش پوشاک تخصصی آقای...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام پیک موتوری و نظافتچی در مجموعه بزرگ پارسیک

استخدام مجموعه بزرگ پارسیک  جامه سرای پارسیک در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام دستیار مدیرعامل آقا بصورت تمام وقت در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود به افراد...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام صندوقدار مسلط به ثبت فاکتور در فروشگاه زنجیره ای پوشاک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک واقع در خوزستان جهت تکمیل کادر خود از "شهر اهواز" با...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام مدیر فروشگاه زنجیره ای پوشاک آقایان دارای مدرک کاردانی یا بالاتر در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) افراد واجد شرایط ذی...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام خیاط آقا مسلط به کار به چرخ خیاطی صنعتی در خوزستان

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک واقع در خوزستان جهت تکمیل کادر خود از "شهر اهواز" با...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری و مدیر مالی تمام وقت دارای سابقه در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام فروشنده پوشاک دارای سابقه جهت یک جامعه سرا در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۴
آذر
۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام مدیر تولید جهت یک فروشگاه زنجیره ای پوشاک در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک مجموعه ای فعال و پویا در حوزه پوشاک در اهواز (استان خ...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام پیک موتوری و نظافت چی آقا در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام مجموعه جامه سرای پارسیک در تهران مجموعه جامه سرای پارسیک در تهران (فردوسی) افراد واجد ش...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام مدیر فروشگاه زنجیره ای پوشاک آقایان دارای تجربه در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) افراد واجد شرایط ذی...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام فروشنده پوشاک خانم و آقا دارای روابط عمومی بالا در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری و مدیر مالی بصورت تمام وقت در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام دستیار مدیرعامل آقا دارای سابقه جهت یک جامه سرای در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود به افراد...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام خیاط آقا با مدرک دیپلم یا بالاتر بصورت تمام وقت در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام صندوقدار فروشگاه زنجیره ای پوشاک ترجیحا آقا در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام مامور خرید مسلط به پوشاک آقایان در تهران

استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به هم...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام نیروی تاسیسات آقا بصورت تمام وقت در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک، با سابقه دیرینه در حوزه تولید و فروش پوشاک...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۹
آبان
۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹

استخدام نیروی عکاس، تولید و مونتاژ تیزر، تولید محتوا بصورت تمام وقت در اهواز

آگهی استخدام مجموعه جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز(استان خوزستان) افراد واجد شر...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱۲
آبان
۱۳۹۹
۱۲ آبان ۱۳۹۹

استخدام دستیار مدیرعامل با حداقل مدرک کاردانی در جامه سرای پارسیک

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک جامه سرای پارسیک واقع در خوزستان جهت تکمیل خود از "شهر اهواز" با شرایط...

مشاهده بیشتر ۵ ماه پیش
۱۲
آبان
۱۳۹۹
۱۲ آبان ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری و مدیر مالی مجرب به صورت تمام وقت در اهواز

آگهی استخدام جامه سرای پارسیک در اهواز جامه سرای پارسیک در اهواز (استان خوزستان) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۵ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد