آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
رایا مارکتینگ
۲
اسفند
۱۳۹۹
۲ اسفند ۱۳۹۹

دعوت به همکاری چند ردیف شغلی بصورت غیرحضوری از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
بهمن
۱۳۹۹
۲ بهمن ۱۳۹۹

دعوت به همکاری غیرحضوری چند ردیف شغلی از سراسر کشور در رایا مارکتینگ

استخدام رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور استخدا...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۹
دی
۱۳۹۹
۹ دی ۱۳۹۹

دعوت به همکاری از سراسر کشور بصورت غیر حضوری در رایا مارکتینگ

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ از سراسر کشور مجموعه رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری (در تمامی...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۹
آذر
۱۳۹۹
۲۹ آذر ۱۳۹۹

دعوت به همکاری کارمند دورکار تمام وقت جهت رایا مارکتینگ از سراسرکشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ  رایا مارکتینگ برای پشتیبانی وب سایت خود از واجدین شرایط ذیل از سراسر ک...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۸
آبان
۱۳۹۹
۸ آبان ۱۳۹۹

دعوت به همکاری غیرحضوری چند رده شغلی از سراسر کشور در رایا مارکتینگ

استخدام رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور استخدا...

مشاهده بیشتر ۵ ماه پیش
۳۰
شهریور
۱۳۹۹
۳۰ شهریور ۱۳۹۹

دعوت به همکاری غیرحضوری چند ردیف شغلی از سراسر کشور در رایا مارکتینگ

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشو...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۴
شهریور
۱۳۹۹
۴ شهریور ۱۳۹۹

دعوت به همکاری نویسنده، کارشناس تولید محتوا و مترجم بصورت غیر حضوری از سراسر کشور

استخدام رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور با شرا...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۳
مرداد
۱۳۹۹
۳ مرداد ۱۳۹۹

دعوت به همکاری کارشناس فروش با حقوق ثابت بصورت دورکار در رایا مارکتینگ

آگهی دعوت به همکاری محتوا نگاران رایا (رایا مارکتینگ) محتوا نگاران رایا (رایا مارکتینگ) برای تکمیل ک...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲
مرداد
۱۳۹۹
۲ مرداد ۱۳۹۹

دعوت به همکاری کارمند اداری بصورت دورکاری در رایامارکتینگ

آگهی دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ (شرکت تجاری محتوا نگاران رایا) جهت تکمیل کادر اداری...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۱۵
تیر
۱۳۹۹
۱۵ تیر ۱۳۹۹

دعوت به همکاری غیرحضوری نویسنده، کارشناس تولید محتوا و مترجم از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ  رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسرکشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۹ ماه پیش
۱۵
خرداد
۱۳۹۹
۱۵ خرداد ۱۳۹۹

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ بصورت غیر حضوری در سراسر کشور

آگهی دعوت به همکاری رایا مارکتینگ در سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود در سراسر...

مشاهده بیشتر ۱۰ ماه پیش
۶
خرداد
۱۳۹۹
۶ خرداد ۱۳۹۹

دعوت به همکاری غیرحضوری نویسنده، مترجم و تایپیست در رایا مارکتینگ

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ بصورت غیر حضوری رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر ک...

مشاهده بیشتر ۱۰ ماه پیش
۲۶
اردیبهشت
۱۳۹۹
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

دعوت به همکاری کارمند اداری تمام وقت بصورت دورکار در رایا مارکتینگ

آگهی دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ (محتوا نگاران رایا) واقع در تهران جهت تکمیل کادر ادا...

مشاهده بیشتر ۱۰ ماه پیش
۴
اردیبهشت
۱۳۹۹
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام غیرحضوری نویسنده، کارشناس تولید محتوا، محقق، مترجم و تایپیست

استخدام رایا مارکتینگ در سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود در سراسر کشور استخدا...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۲۳
فروردین
۱۳۹۹
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

استخدام نیروی کارمند اینترنتی بصورت دور کار در رایا مارکتینگ

استخدام رایا مارکتینگ در تهران سایت معتبر رایامارکتینگ در تهران از سراسر کشور به افراد واجد شرایط ذی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۷
اسفند
۱۳۹۸
۲۷ اسفند ۱۳۹۸

استخدام مترجم، نویسنده و تایپیست بصورت غیر حضوری از سراسر کشور

دعوت به همکاری سه ردیف شغلی در رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خ...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲
اسفند
۱۳۹۸
۲ اسفند ۱۳۹۸

استخدام کارمند اداری جهت شرکت رایا مارکتینگ در تهران

آگهی استخدام شرکت رایامارکتینگ در شعبه تهران شرکت رایا مارکتینگ جهت تکمیل کادر اداری خود در شعبه ته...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۰
بهمن
۱۳۹۸
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

دعوت به همکاری غیرحضوری مترجم، نویسنده و تایپیست از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ بصورت غیر حضوری رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر ک...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۷
دی
۱۳۹۸
۱۷ دی ۱۳۹۸

دعوت به همکاری سه ردیف شغلی در رایا مارکتینگ از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ بصورت غیر حضوری رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر ک...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
دی
۱۳۹۸
۳ دی ۱۳۹۸

دعوت به همکاری نویسنده، گرافیست، تایپیست، مترجم و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۹
آذر
۱۳۹۸
۹ آذر ۱۳۹۸

دعوت به همکاری گرافیست، نویسنده، تایپیست، مترجم و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۸
آبان
۱۳۹۸
۱۸ آبان ۱۳۹۸

دعوت به همکاری مترجم، تایپیست محتوا گذار و نویسنده بصورت غیر حضوری

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ بصورت غیر حضوری رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر ک...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۲۳
مهر
۱۳۹۸
۲۳ مهر ۱۳۹۸

دعوت به همکاری مترجم، نویسنده، تایپیست، گرافیست و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
مهر
۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸

استخدام کارمند اداری آشنا به اینستاگرام در آمل

استخدام رایا مارکتینگ  رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر اداری خود در شعبه آمل استخدام می نماید: ردیف...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۹
مهر
۱۳۹۸
۱۹ مهر ۱۳۹۸

استخدام کارمند اداری آشنا به گوگل ادوردز در آمل

استخدام رایا مارکتینگ  رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر اداری خود در شعبه آمل، استخدام می نماید: ردی...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۸
مهر
۱۳۹۸
۸ مهر ۱۳۹۸

دعوت به همکاری نویسنده، مترجم، تایپیست، گرافیست و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۰
شهریور
۱۳۹۸
۱۰ شهریور ۱۳۹۸

دعوت به همکاری کادر غیرحضوری در رایا مارکتینگ

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ از سراسر کشور رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۶
شهریور
۱۳۹۸
۶ شهریور ۱۳۹۸

دعوت به همکاری نویسنده غیر حضوری در رایا مارکتینگ

استخدام رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از واجدین شرایط ذیل در سراسر کشور...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۱۷
مرداد
۱۳۹۸
۱۷ مرداد ۱۳۹۸

استخدام غیرحضوری تایپیست، مترجم، نویسنده، گرافیست و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
مرداد
۱۳۹۸
۳ مرداد ۱۳۹۸

دعوت به همکاری تایپیست، مترجم، نویسنده، گرافیست و گوینده از سراسر کشور

دعوت به همکاری رایا مارکتینگ رایا مارکتینگ برای تکمیل کادر غیر حضوری خود از سراسر کشور دعوت به همکار...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد