آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
رونیکس
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش با بیمه در شرکت بین المللی رونیکس

آگهی استخدام شرکت بین المللی رونیکسشرکت بین المللی رونیکس معتبر و فعال در زمینه ابزار آلات صنعتی در...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش با حقوق و بیمه برای شرکت بین المللی رونیکس در کرمان

استخدام شرکت بین المللی رونیکس در کرمانشرکت بین المللی رونیکس معتبر و فعال در زمینه ابزار آلات صنعتی...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارمند خدمات پس از فروش برای مجموعه رونیکس در تهران

استخدام مجموعه رونیکس در تهرانمجموعه رونیکس در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط ز...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش تلفنی خانم با حقوق ثابت و مزایا در رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در تهرانمجموعه رونیکس واقع در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینما...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام راننده وانت جهت مجموعه رونیکس در اهواز

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در اهوازمجموعه رونیکس در اهواز (خوزستان) افراد واجد شرایط ذیل را استخدام...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام انباردار برای مجموعه رونیکس واقع در بیرجند

استخدام مجموعه رونیکس واقع در بیرجندمجموعه رونیکس واقع در خراسان جنوبی (بیرجند) جهت تکمیل کادر پرسنل...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام بازاریاب مویرگی آقا با حقوق ثابت و مزایا در رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در اهوازمجموعه رونیکس در اهواز (خوزستان) افراد واجد شرایط ذیل را استخدام...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام بازاریاب مویرگی آقا با حقوق ثابت جهت مجموعه رونیکس در کرمانشاه

استخدام مجموعه رونیکس در کرمانشاهمجموعه رونیکس در کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دع...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام بازاریاب مویرگی با حقوق ثابت جهت مجموعه رونیکس در بندرعباس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در بندرعباس (هرمزگان)مجموعه رونیکس در بندرعباس (هرمزگان) جهت تکمیل کادر خ...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس بازرگانی آقا مسلط به زبان انگلیسی در مجموعه رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در تهران مجموعه رونیکس واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرا...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام راننده آقا جهت توزیع و تحویل بار ابزارآلات صنعتی در مجموعه رونیکس

استخدام مجموعه رونیکس در کرمانشاهمجموعه رونیکس در کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دع...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی آقا با بیمه جهت مجموعه رونیکس در تهران

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در تهران مجموعه رونیکس واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرا...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام حسابدار خانم جهت مجموعه رونیکس در اصفهان

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در اصفهانمجموعه رونیکس جهت تکمیل کادر خود در اصفهان به افراد واجد شرایط ز...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام راننده وانت آقا با حقوق ثابت جهت مجموعه رونیکس در بوشهر

استخدام مجموعه رونیکس در بوشهرمجموعه رونیکس در بوشهر جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی با حقوق ثابت در مجموعه رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در شیرازمجموعه رونیکس جهت تکمیل کادر خود در فارس افراد واجد شرایط ذیل را...

مشاهده بیشتر ۳ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کمک انباردار آقا برای مجموعه رونیکس واقع در کرمان

استخدام مجموعه رونیکس واقع در کرمانمجموعه رونیکس واقع در کرمان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس شیرپوینت مسلط با ابزار طراحی فرم در رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در تهران مجموعه رونیکس واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی آقا با حقوق ثابت جهت مجموعه رونیکس در اراک

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در اراک (مرکزی)مجموعه رونیکس در اراک (مرکزی) جهت تکمیل کادر خود به افراد...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی با سابقه آقا جهت مجموعه رونیکس در مشهد

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در مشهد مجموعه رونیکس واقع در مشهد جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی با حقوق ثابت جهت مجموعه رونیکس در گیلان

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در گیلانمجموعه رونیکس در گیلان جهت تکمیل کادر خود به افراد با شرایط ذیل ن...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام راننده وانت آقا با حقوق ثابت و بیمه جهت مجموعه رونیکس در رشت

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در رشت (گیلان)مجموعه رونیکس در رشت (گیلان) جهت تکمیل کادر خود به افراد با...

مشاهده بیشتر ۵ ساعت پیش
امروز
۶
مرداد
۱۴۰۰
۶ مرداد ۱۴۰۰

استخدام تعمیرکار ابزار آلات صنعتی برای مجموعه رونیکس واقع در تهران

استخدام مجموعه رونیکس واقع در تهرانمجموعه رونیکس واقع در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۵ ساعت پیش
۵
مرداد
۱۴۰۰
۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی انتظامات و پارکبان برای مجموعه رونیکس در تهران

استخدام مجموعه رونیکس در تهرانمجموعه رونیکس در تهران (محدوده حافظ) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افرا...

مشاهده بیشتر ۱۶ ساعت پیش
۵
مرداد
۱۴۰۰
۵ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کمک انبار آقا با بیمه و مزایا جهت مجموعه رونیکس از کرج

آگهی استخدام مجموعه رونیکس از کرجمجموعه رونیکس واقع در البرز در راستای تکمیل کادر خود به افراد واجد...

مشاهده بیشتر ۲۲ ساعت پیش
۴
مرداد
۱۴۰۰
۴ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کمک انباردار آقا جهت مجموعه رونیکس در شیراز

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در شیرازمجموعه رونیکس در شیراز(فارس) افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینم...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۴
مرداد
۱۴۰۰
۴ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی آبدارچی و خدماتی آقا جهت مجموعه رونیکس در تهران

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در تهرانمجموعه رونیکس در تهران جهت تکمیل کادر خود به افراد با شرایط ذیل ن...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۴
مرداد
۱۴۰۰
۴ مرداد ۱۴۰۰

استخدام انباردار آقا آشنا به اصول انبارداری در مجموعه رونیکس

آگهی استخدام مجموعه رونیکس در مشهد مجموعه رونیکس واقع در مشهد (استان خراسان رضوی) جهت تکمیل کادر خود...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۴
مرداد
۱۴۰۰
۴ مرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی انتظامات (پارکبان) جهت مجموعه رونیکس در تهران

استخدام مجموعه رونیکس در تهرانمجموعه رونیکس در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به...

مشاهده بیشتر ۱ روز پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش مویرگی با حقوق ثابت در مجموعه رونیکس

آگهی استخدام کارشناس فروش مویرگی در مجموعه رونیکسمجموعه رونیکس در فارس افراد واجد شرایط ذیل را استخد...

مشاهده بیشتر ۵ روز پیش
۳۱
تیر
۱۴۰۰
۳۱ تیر ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش و بازاریاب مویرگی آقا با حقوق ثابت در مجموعه رونیکس

استخدام مجموعه رونیکس در کرمانشاهمجموعه رونیکس در کرمانشاه جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دع...

مشاهده بیشتر ۵ روز پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد