آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
امروز
۸
مرداد
۱۴۰۰
۸ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس صادرات با سابقه خانم و آقا در شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۸
مرداد
۱۴۰۰
۸ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی با سابقه در شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۸
مرداد
۱۴۰۰
۸ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس تولید با حداقل مدرک لیسانس جهت یک شرکت در تهران

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۸
مرداد
۱۴۰۰
۸ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس کنترل کیفیت خانم در شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
امروز
۸
مرداد
۱۴۰۰
۸ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس تعمیرات و نگهداری آقا با حداقل مدرک لیسانس در تهران

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۴۰ دقیقه پیش
۷
مرداد
۱۴۰۰
۷ مرداد ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی جهت شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران

آگهی استخدام شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان تولید کننده انواع...

مشاهده بیشتر ۱۸ ساعت پیش
۲۶
فروردین
۱۴۰۰
۲۶ فروردین ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارمند فروش مسلط به زبان انگلیسی جهت یک شرکت در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام حسابدار با مدرک کارشناسی و ارشد جهت یک شرکت دانش بنیان در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارشناس کنترل کیفیت خانم با مدرک مهندسی مواد در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی خانم و آقا برای واحد منابع انسانی در شرکت صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیرو با مدرک کارشناسی و ارشد مکانیک برای واحد فنی در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۵
فروردین
۱۴۰۰
۲۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی آقا با مدرک مهندسی مواد برای واحد تولید جهت شرکتی در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیانشرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران جه...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۳
بهمن
۱۳۹۹
۳ بهمن ۱۳۹۹

استخدام سه ردیف شغلی در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲
بهمن
۱۳۹۹
۲ بهمن ۱۳۹۹

استخدام کارمند خرید مسلط به زبان انگلیسی جهت یک شرکت دانش بنیان در تهران

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲
بهمن
۱۳۹۹
۲ بهمن ۱۳۹۹

استخدام منشی اداری مسلط به Office و گزارش­های مدیریتی در تهران

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲
بهمن
۱۳۹۹
۲ بهمن ۱۳۹۹

استخدام کارمند فروش مجرب در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۱۵
آذر
۱۳۹۹
۱۵ آذر ۱۳۹۹

استخدام کارمند فروش و خرید و منشی اداری در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان  شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام کارمند فروش مسلط به Office در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان  شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام کارمند خرید در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان  شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲
آذر
۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام 3 رده شغلی در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ج...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۲
آذر
۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام چند رده شغلی در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۹
مرداد
۱۳۹۹
۹ مرداد ۱۳۹۹

استخدام منشی اداری باتجربه در یک شرکت دانش بنیان

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۹
مرداد
۱۳۹۹
۹ مرداد ۱۳۹۹

استخدام کارمند فروش در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۹
مرداد
۱۳۹۹
۹ مرداد ۱۳۹۹

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل مسلط به زبان انگلیسی در تهران

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۹
مرداد
۱۳۹۹
۹ مرداد ۱۳۹۹

استخدام کارمند خرید مجرب جهت شرکت دانش بنیان در تهران

آگهی استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در ته...

مشاهده بیشتر ۱۱ ماه پیش
۳
اردیبهشت
۱۳۹۹
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام حسابدار مالی با مدرک کارشناس حسابداری در یک شرکت دانش بنیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
اردیبهشت
۱۳۹۹
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام کارمند خرید در شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
۳
اردیبهشت
۱۳۹۹
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

استخدام کارمند فروش با سابقه جهت شرکت دانش بنیان در تهران

استخدام شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان شرکت دانش بنیان صنعت ذوب و نسوز ایرانیان در تهران ج...

مشاهده بیشتر ۱ سال پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد