آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
نقش فیلم
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

استخدام مدیر تولید بصورت تمام وقت جهت شرکت نقش فیلم در تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلمشرکت نقش فیلم تبریز (تولید کننده انواع روکش های پی وی سی) برای عنوان شغلی...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۸
خرداد
۱۴۰۰
۸ خرداد ۱۴۰۰

استخدام مدیر تولید آقا با حداقل مدرک کارشناسی در شرکت نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم تبریزشرکت نقش فیلم تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۸
خرداد
۱۴۰۰
۸ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس کنترل کیفی در شرکت نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم تبریزشرکت نقش فیلم تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۰
۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام کارشناس فروش آشنا به چاپ سلفون در تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم تبریزشرکت نقش فیلم تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۳
خرداد
۱۴۰۰
۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام حسابدار خانم و آقا در شرکت نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم تبریزشرکت نقش فیلم تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۷
اردیبهشت
۱۴۰۰
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام کمک انباردار ماهر در شرکت نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم تبریزشرکت نقش فیلم تبریز جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر استخدام می نماید...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۱
فروردین
۱۴۰۰
۱ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس فنی تولید با حداقل مدرک کارشناسی در گروه صنعتی نقش فیلم تبریز

استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز (چاپ هلیو) گروه صنعتی نقش فیلم تبریز (چاپ هلیو) واقع در آذربایجان...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۱
فروردین
۱۴۰۰
۱ فروردین ۱۴۰۰

استخدام انباردار و کمک انباردار مجرب در گروه صنعتی نقش فیلم تبریز

استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز (چاپ هلیو) گروه صنعتی نقش فیلم تبریز (چاپ هلیو) واقع در آذربایجان...

مشاهده بیشتر ۴ ماه پیش
۲۷
دی
۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹

استخدام پنج ردیف شغلی در گروه صنعتی نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۵
دی
۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

استخدام مدیر مالی مسلط به نرم افزارهای حسابداری در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۵
دی
۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

استخدام گرافیست آشنا به چاپ صنعتی در گروه صنعتی نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۵
دی
۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

استخدام کمک اپراتور با حقوق قانون کار در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۵
دی
۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

استخدام کارگر ساده در گروه صنعتی نقش فیلم تبریز

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۵
دی
۱۳۹۹
۲۵ دی ۱۳۹۹

استخدام مدیر تولید آشنا به صنعت چاپ در گروه صنعتی نقش فیلم

آگهی استخدام گروه صنعتی نقش فیلم تبریز گروه صنعتی نقش فیلم تبریز جهت تکمیل نیروی انسانی خود از آذرب...

مشاهده بیشتر ۶ ماه پیش
۲۴
آذر
۱۳۹۹
۲۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام هشت ردیف شغلی در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام آشپز مسلط به هتلداری و پذیرایی در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام نیروی خدمات خانم و آقا با حقوق قانون کار در تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام گرافیست آشنا به چاپ هلیو سلفون در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام کارشناس کنترل کیفی در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام کمک اپراتور آقا در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام مدیر تولید با حداقل مدرک کارشناسی در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری خانم و آقا در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲۱
آذر
۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

استخدام کارشناس فروش با حداقل مدرک کاردانی در تبریز

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم آذربایجان شرقی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از شهرهای "تبریز-...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۴
آذر
۱۳۹۹
۱۴ آذر ۱۳۹۹

استخدام چهار ردیف شغلی در مجموعه نقش فیلمِ آذربایجان شرقی

آگهی استخدام مجموعه نقش فیلم در تبریز مجموعه نقش فیلم واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کادر خود از ش...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۲
آذر
۱۳۹۹
۱۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری جهت مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی مجموعه نقش فیلم واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کاد...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۲
آذر
۱۳۹۹
۱۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام مدیر تولید با حداقل مدرک کارشناسی در مجموعه نقش فیلم

آگهی استخدام مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی مجموعه نقش فیلم واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کاد...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۲
آذر
۱۳۹۹
۱۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام مهندس فنی جهت مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی مجموعه نقش فیلم واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کاد...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۱۲
آذر
۱۳۹۹
۱۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام آشپز و آبدارچی آشنا به هتلداری و پذیرایی در آذربایجان شرقی

آگهی استخدام مجموعه نقش فیلم در آذربایجان شرقی مجموعه نقش فیلم واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل کاد...

مشاهده بیشتر ۷ ماه پیش
۲
آذر
۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹

استخدام رئیس حسابداری و نیروی تاسیسات در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم فعال در صنعت چاپ دکوراتیو واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
۳۰
آبان
۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹

استخدام نیروی تاسیسات آشنا به برق صنعتی در شرکت نقش فیلم

آگهی استخدام شرکت نقش فیلم شرکت نقش فیلم فعال در صنعت چاپ دکوراتیو واقع در آذربایجان شرقی جهت تکمیل...

مشاهده بیشتر ۸ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد