آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
پارسیان داده اترک
۳
مرداد
۱۴۰۰
۳ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارمند آرشیو فنی و مهندسی در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی " پارسیان داده اترک " ب...

مشاهده بیشتر ۲ روز پیش
۳
مرداد
۱۴۰۰
۳ مرداد ۱۴۰۰

استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارس...

مشاهده بیشتر ۲ روز پیش
۱
مرداد
۱۴۰۰
۱ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارمند و کارآموز اداری در شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارس...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱
مرداد
۱۴۰۰
۱ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارمند جهت واحد منابع انسانی در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارس...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱
مرداد
۱۴۰۰
۱ مرداد ۱۴۰۰

استخدام مدیر اجرایی و کارآموز اجرا در شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارس...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱
مرداد
۱۴۰۰
۱ مرداد ۱۴۰۰

استخدام کارمند جهت بخش حقوقی و قراردادهای واحد اداری در شرکت پارسیان داده اترک

استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان د...

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱۲
تیر
۱۴۰۰
۱۲ تیر ۱۴۰۰

استخدام پنج ردیف شغلی در شرکت پارسیان داده اترک

استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز اداری و کارآموز منشیگری مسلط به کار با کامپیوتر در تهران

دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

استخدام منشی خانم مسلط به word و excel جهت یک شرکت در تهران

استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز اجرا و بخش نظارت با حداقل کارشناسی عمران در تهران

دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

استخدام مدیر عامل آشنا به مدیریت مدرن در شرکت پارسیان داده اترک

استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۱۰
تیر
۱۴۰۰
۱۰ تیر ۱۴۰۰

استخدام آبدارچی خانم یا آقا برای یک شرکت واقع در تهران

استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت پارسیان داده اترک جهت تکمیل کادر خود در تهران از واجدین شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲۳
خرداد
۱۴۰۰
۲۳ خرداد ۱۴۰۰

استخدام مهندس اجرا در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی پارسیان داده اترک در تهرانشرکت مشاور فنی و مهندسی پارسیان داده...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۵
خرداد
۱۴۰۰
۱۵ خرداد ۱۴۰۰

استخدام دو ردیف شغلی جهت شرکت پارسیان داده اترک در تهران

استخدام شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت پارسیان داده اترک در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۴
خرداد
۱۴۰۰
۱۴ خرداد ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز اداری و منشیگری در شرکت پارسیان داده اترک

دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت پارسیان داده اترک در تهران جهت تکمیل کادر خود از...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۴
خرداد
۱۴۰۰
۱۴ خرداد ۱۴۰۰

استخدام منشی خانم جهت شرکت پارسیان داده اترک در تهران

استخدام شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت پارسیان داده اترک در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
خرداد
۱۴۰۰
۲ خرداد ۱۴۰۰

استخدام نیروی 3dmax کار و مهندس معمار در پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک در ته...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۳۰
اردیبهشت
۱۴۰۰
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام چهار ردیف شغلی در شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک

استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان د...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام مهندس معمار آقا و خانم مسلط به اصول و ضوابط معماری و شهر سازی در تهران

استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان د...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز اداری و کارآموز منشیگری برای یک شرکت در تهران

دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک اقدام به جذب...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز طراحی معماری در شرکت پارسیان داده اترک

دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک اقدام به جذب...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۲۸
اردیبهشت
۱۴۰۰
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام مسئول دفتر خدمات مهندسی شرکت با مدرک کارشناسی معماری در رودهن

استخدام شرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان د...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۸
اردیبهشت
۱۴۰۰
۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام چند ردیف شغلی در شرکت مشاور فنی ومهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام نیروی امور اداری خانم آشنا به ورد و اکسل در تهران

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام کارشناس گزارش نویسی و انجام آزمایشات خاک در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام سرپرست اجرا با مدرک حداقل کارشناسی عمران در تهران

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام کارآموز اداری یا منشیگری با مدرک حداقل کارشناسی در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

استخدام مسئول دفتر خدمات مهندسی شرکت با مدرک کارشناسی معماری در تهران

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۶
اردیبهشت
۱۴۰۰
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دعوت به همکاری کارآموز اجرا با مدرک حداقل کارشناسی عمران در تهران

آگهی استخدام شرکت پارسیان داده اترکشرکت مشاور فنی و مهندسی ساختمانی پارسیان داده اترک واقع در تهران...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
۲۸
فروردین
۱۴۰۰
۲۸ فروردین ۱۴۰۰

دعوت به همکاری ناظر عالیه گود در شرکت پارسیان داده اترک

آگهی دعوت به همکاری شرکت پارسیان داده اترک در تهرانشرکت مشاور فنی و مهندسی پارسیان داده اترک در تهرا...

مشاهده بیشتر ۳ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد