• ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام دانشکده علوم پزشكی خمین

استخدام دانشکده علوم پزشكی خمین (استخدام جدید)

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی خمین  


استخدام بهورز

آگهی 5 اسفند 1402: استخدام دانشگاه علوم پزشکی خمین
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی از بین داوطلبان بومی دارای مدرک تحصیلی کاردان و کارشناس رشته های مرتبط در یک فضای رقابتی از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه و گزینش برای شغل بهورزی به تعداد 12 نفر به صورت پیمانی استخدام می نماید.

دانلود دفترچه شرایط

ثبت نام

اطلاعیه شرایط و ضوابط تست آمادگی جسمانی

خبر 10 بهمن 1402: اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی خمین درخصوص شرایط و ضوابط تست آمادگی جسمانی در آزمون استخدام وزارت بهداشت
ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان محترم رشته شغلی کاردانی و کارشناسی فوریت هاي پزشکی آزمون پیمانی مورخ 1402/07/28 ، به آگاهی می رساند: فرآیند ارزیابی تکمیلی(حیطه تخصصی، شاخص توده بدنیBMI و... )در روز چهارشنبه مورخ 1402/11/11 ساعت 8 صبح به آدرس: خمین میدان نماز، بلوار شهداي هسته اي ،میدان صنعت سالن 1000 نفري یادگار امام(ره) برگزار می گردد. لذا به همراه داشتن کارت ملی ، لباس و کفش ورزشی مناسب الزامی می باشد.

مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه شماره 5 درخصوص زمانبندی مصاحبه

خبر 21 دی 1402: جدول زمان بندی فرآیند ارزیابی تکمیلی
ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلبان محترمی که طی فرآیند بررسی مدارك و نتایج اعلام شده توسط جهاد دانشگاهی، واجد شرایط انجام مرحله ارزیابی تکمیلی گردیده اند، به آگاهی می رساند، فرآیند ارزیابی تکمیلی (حیطه عمومی و تخصصی) دانشکده علوم پزشکی خمین مطابق با جدول زمانبندي اعلام شده انجام خواهد شد. لذا تاکید می گردد، داوطلبین محترم موارد مندرج در این آگاهی را مطالعه و صرفا در زمان اعلام شده به آدرس: خمین، بلوار قدس معاونت آموزش و تحقیقات مراجعه نمایند.

مشاهده زمانبندی

اطلاعیه فرایند ارزیابی تکمیلی

خبر 22 آذر 1402: اطلاعیه شماره 3 دانشگاه علوم پزشکی خمین درخصوص فرآیند ارزیابی تکمیلی آزمون استخدام وزارت بهداشت
پیرو اطلاع رسانی قبلی و با یاد آوری این موضوع که تحویل مدارک به منزله قبولی نهایی برای داوطلبین پذیرفته شده مرحله اول تلقی نمی گردد ، به آگاهی می رساند نتایج بررسی مدارک در حال ثبت و تایید در سامانه جهاد دانشگاهی می باشد و پس ازآن لیست افراد واجد شرایط مصاحبه و تاریخ و ساعت مصاحبه از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد گردید . لذا مورد تاکید است داوطلبین محترم ، به صورت مداوم نسبت به بررسی و مطالعه اطلاعیه های بعدی اقدام نمایند. همچنین به اطلاع می رساند، ارزیابی تکمیلی بر اساس محورهای مندرج در صفحه 18 دفترچه راهنمای آزمون استخدامی (به شرح مندرج در همین اطلاعیه) برگزار خواهد گردید.

مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه زمانبندی بررسی مدارک مورد نیاز آزمون استخدام وزارت بهداشت

خبر 5 آذر 1402: اطلاعیه زمانبندی بررسی مدارک مورد نیاز آزمون استخدام وزارت بهداشت
ضمن آرزوی موفقیت برای شرکت کنندگان آزمون استخدام پیمانی به اطلاع می رساند؛ اطلاعیه شماره (2) - جدول زمان بندی بررسی مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت منتشر گردید.

مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه فرایند بررسی مدارک آزمون استخدام وزارت بهداشت

خبر 1 آذر 1402: اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی خمین درخصوص فرآیند بررسی مدارک در آزمون استخدام وزارت بهداشت
ضمن تبریک وآرزوی موفقیت برای داوطلبان محترمی که بر اساس نتایج اولیه اعلام شده آزمون کتبی توسط جهاد دانشگاهی جهت فرآیند بررسی مدارک و ارزیابی تکمیلی دعوت گردیده اند، به آگاهی می رساند جدول زمانبدی و محل تحویل مدارک متعاقبا از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد. فلذا مورد تاکید است، داوطلبین مفاد مندرج در این اطلاعیه را با دقت مطالعه و نسبت به تهیه مستندات مربوطه اقدام مقتضی معمول نمایند.

مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه امتیاز کزونا

خبر 17 مهر 1402: اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی خمین در خصوص متقاضیان استفاده از امتیاز کرونا
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ اطلاعیه دانشکده علوم پزشکی خمین در خصوص متقاضیان استفاده از امتیاز کرونا منتشر شد.

مشاهده اطلاعیه

دانلود فرم امتیاز کرونا

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خمین

آگهی 28 شهریور 1402: استخدام دانشگاه علوم پزشکی خمین
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین در نظر دارد براي تامین 25 نفرنیروي مورد نیاز خود از طریق آزمون کتبی در حیطه هاي عمومی و مصاحبه تخصصی به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نمایند.
مهلت ثبت نام تا 3 مهر 1402 می باشد.

شرایط عمومی (مشاهده)
داشتن تابعیت ایران
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران
انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان
تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان که پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهاي برتر نیروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی کرده باشند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاري آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند. درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به کارگیري آنها کان لم یکن تلقی می شود.
داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند(به تشخیص شوراي طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشکده).
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذي صلاح.
داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهاي بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاه هاي اجرایی باشند.
دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:
افرادي که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:
1. افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههاي اجرایی
2. انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3. افرادي که به موجب آراء مراجع قضائی و ذيصلاح، از خدمات دولتی منع شده باشند.
4. افرادي که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههاي اجرایی دارند.
5. دارندگان مدارك تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.
6. دارندگان تابعیت مضاعف
نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصیلی بالاتر (مرتبط یا غیرمرتبط) با شرایط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
زمان برگزاری آزمون (مشاهده)
کارت شرکت در امتحان مذکور از روز سه شنبه مورخ 1402/07/11 براي مشاهده و پرینت بر روي سایت دانشکده علوم پزشکی خمین قرار خواهد گرفت. آزمون مذکور در روز جمعه مورخ 1402/07/14 در شهرستان خمین برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت ورود به جلسه درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط دانشکده مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

توجه: کارجوی گرامی، متن بالا شامل بخشی از شرایط دفترچه استخدامی می باشد، جهت مشاهده متن کامل بر روی دانلود دفترچه شرایط در کادر پایین کلیک نمایید.

اطلاعات آزمون
+ دانلود دفترچه شرایط (PDF) 


تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 3 مهر 1402
دریافت کارت آزمون: 11 مهر 1402
زمان برگزاری آزمون: 14 مهر 1402


منابع آزمون:
+ دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی
+ سفارش کتاب های استخدامی جهت آمادگی در آزمون 


توجه: مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

اخبار لحظه به لحظه

منابع مطالعه

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=886233
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k