• ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان

استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۷ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان - سال 96

آگهی 13 آبان 96: استخدام دانشگاه سیستان وبلوچستان
دانشگاه سیستان وبلــوچستان به استناد بند ((ب)) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشــور و ازمحل مجوز مصــوبه دستـــور بیست و هفتم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیــات امنای دانشگاه مورخ 95/12/11 جهت تامین نیروی انسانی مـــورد نیازخود جهت خدمت در دانشكده صنعت ومعدن تعداد 2 نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد انجام کار معین طبق شرایط ذیل استخدام می نماید.

ردیف عنوان شغل تعداد مورد نیاز واحد محل خدمت محل جغرافیایی خدمت جنسیت شرایط احراز شغل
1 کارشناس گروه آموزشی مهندسی صنایع یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرك کارشناسی مهندسی صنایع كلیه گرایش ها
2 کارشناس گروه آموزشی مهندسی معدن یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مــدرک کارشناسی مهندسی معدن كلیه گرایش ها

تذکر : دانشجویان و افراد دارای مدرک بالاترو یا پایین از شرایط احراز تعیین شده حق شرکت درآزمون را ندارند.

شرایط عمومی
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعتقاد به ولایت فقیه
ج- اعتقاد والتزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ح- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
ر- عدم اشتهار به فسق وفجور وعمل به مناهی اخلاقی واعمال و رفتار خلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی
ز- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
ط-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
ظ- عدم اعتیاد واشتهار به خرید وفروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ونظایر آن
ک- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم
گ-بر خورداری از سلامت و توانایی روانی مناسب با خدمت مورد نظر
ل- برخورداری از سلامت جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
و- حداقل سن 20سال وحداکثر سن برای داوطلبان 03سال تا تاریخ انتشار آگهی
شرایط اختصاصی
1- دارا بودن دانشنامه لیسانس براساس شرایط احراز قید شده برای شغل مورد تقاضا
2- حداقل معدل لیسانس 14
3- داشتن گواهی مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
4- توانایی تدریس وبرگزاری آزمایشگاه جهت دانشجویان
مواد آزمون کتبی
- آزمون کتبی 70 نمره شامل: آزمون توانمندهای عمومی (100سوال ) شامل : زبان وادبیات فارسی وآیین نگارش ، زبان انگلیسی ، دانش عمومی ، کامپیوتر ، معارف اسلامی واطلاعات سیاسی و اجتماعی ، ریاضی و هوش واستعداد وسوالات تخصصی براساس هرشغل (60سوال)می باشد
- حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت مورد نیاز براساس بالاترین نمره کتبی برای مراحل مصاحبه انتخاب خواهند شد ونتیجه نهایی پس از جمع نمرات آزمون و مصاحبه به هسته گزینش اعلام خواهد گردید.
سایر شرایط
1- ایثارگران شامل خانواده های شهداء جانبازان ، آزادگان ، همسر وفرزندان شهدا، و جانبازان 25% وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت ، اسراء و خواهر وبرادر شاهد ورزمندگان با حداقل سابقه حضور در جبهه ، در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهند شد.
2- از کل این سهمیه استخدامی 30% برای استخدام ایثارگران (25% خانواده های شاهد ، جانبازان وآزادگان ، همسر و فرزندان شهدا وجانبازان بیست وپنج درصد وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال وبالای یک سال اسارت ، خواهر وبرادر شاهد اختصاص دارد و5% سهمیه استخدامی به رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دارد)
تبصره 1- کلیه ایثارگران موظف به ثبت نام وشرکت در آزمون می باشند ودر صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی از مزایای ویژه طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بهره مند خواهند شد.
تبصره 2- کسب حداقل هشتاد درصد (80%) حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای ایثارگران الزامی می باشد.
3- بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردان های عاشورا را داشته باشند در شرایط مساوی با سایر داوطلبان اولویت خواهند داشت .
تبصره 3- مشمولین بندهای 1 و3 سایر شرایط ، ملزم به دریافت معرفی نامه مربوطه از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید وامور ایثارگران ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وارسال آن به همراه سایر مدارک می باشند.
4- داوطلبان بومی به افرادی اطلاق میگردد که محل تولدآنها استان سیستان وبلوچستان بوده ویا اینکه حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع ابتدایی ، متوسطه و دانشگاه را دراین استان گذرانده باشند دراین صورت داوطلبان ذیربط بایستی گواهی مربوطه را از سازمان آموزش وپرورش ویا دانشگاه دریافت وبه همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
5- افرادی که بموجب احکام صادره از سوی مراجع قضایی ویا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای دولتی از خدمات دولتی معزول گردیده اند در هر مرحله ای که کشف گردد ادامه همکاری وی کان لم یکن خواهد شد.
6- داوطلبان نباید از مستخدمین قراردادی سایر دستگاههای دولتی باشند.
7- هریک از داوطلبان تنها برای یک مورد از مشاغل مورد نیاز حق شرکت خواهند داشت .
8- در هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان کتبی و مصاحبه ویا پذیرش نهایی چنانچه اطلاعات خلاف یا غیر واقعی توسط داوطلب اعلام گردیده باشد 0داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ودر صورت انعقاد قرارداد استخدامی نیز قرارداد مزبور لغو وبلااثر می گردد.
9- دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص تبدیل وضع نیروهای جذب شده به پیمانی ویا رسمی نخواهد داشت .
نحوه شرکت درآزمون و مدارک مورد نیاز

1- تهیه رسید بانکی مبنی بر پرداخت 300/000ریال به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه شماره2177362604004 بانک ملی به شماره شناسه پرداخت00101701000000095 بعنوان هزینه شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه ( ایثارگران 50% مبلغ مذکور وفرزندان شاهد از پرداخت هزینه معاف می باشند)
2- داوطلبان متقاضی جهت ثبت نام و تکمیل فرم در خواست شغل می توانند از طریق سایت اینترنتی ازتاریخ 1396/8/13 لغایت 1396/8/23 اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان در آزمون بایستی اصل مدارک ذیل را در زمان مصاحبه تخصصی ارائه نمایند:
1- اصل و تصویر گواهی فراغت از تحصیل
2- اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی تمام صفحات
3- اصل وتصویرپشت ورو از کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا کارت معافیت از خدمت (ویژه آقایان)
4- سه قطعه عکس 4 ×3 جدید تمام رخ پشت نویس شده
داوطلبان پس ازتکمیل ثبت نام خود بایستی پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ 1396/9/8 و 1396/9/9 ازطریق سایت ثبت نام درآزمون دریافت نمایند
داوطلبان می بایست در زمان حضور درجلسه امتحان با در دست داشتن اصل شناسنامه ویا کارت ملی وپرینت کارت ورود به جلسه آزمون را همراه داشته باشند.
5- زمان برگزاری آزمون صبح روز جمعه مورخ  1396/09/10 در محل تعیین شده كه متعاقبأ در كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
6- مکان برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

تاریخ های مهم
از 11 صبح 96/08/13 تا تا ساعت 24 96/08/23 ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری
96/09/08 توزیع كارت ورود به جلسه آزمون
96/09/10 برگزاری آزمون

استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان - سال 94

آگهی 9 اسفند 94: استخدام دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه سیستان وبلوچستان به استناد بند ((ب)) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و از محل مجوز مصــوبه دستـــور دوازدهم صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه مورخ 94/5/4 جهت تامین نیروی انسانی مـــورد نیازخود تعداد 5 نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد انجام کار معین طبق شرایط ذیل استخدام می نماید.

شرایط احراز
1 کارشناس گروه و آزمایشگاههای معدن یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش خاش مرد یا زن فقط افراد کارشناسی ارشد معدن - زمین شناسی ( کلیه گرایش ها)
2 کارشناس گروه آموزشی یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی با گرایش سخت افزار - نرم افزار
3 کارشناس کتابخانه و امور فرهنگی یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی کتابداری - زبان وادبیات فارسی (کلیه گرایش ها )
4 حسابدار یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی حسابداری ( کلیه گرایش ها)
5 کارشناس تربیت بدنی یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی (کلیه گرایش ها)

تذکر: دانشجویان و افراد دارای مدرک بالاترو یا پایین از شرایط احراز تعیین شده حق شرکت درآزمون را ندارند.

شرایط عمومی
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعتقاد به ولایت فقیه
ج- اعتقاد والتزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ح- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
ر- عدم اشتهار به فسق وفجور وعمل به مناهی اخلاقی واعمال و رفتار خلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی
ز- نداشتن سوء پیشنه کیفری موثر
ط-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
ظ- عدم اعتیاد واشتهار به خرید وفروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ونظایر آن
ک- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم
گ-بر خورداری از سلامت و توانایی روانی مناسب با خدمت مورد نظر
ل- برخورداری از سلامت جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
و- حداقل سن 20سال وحداکثر سن برای داوطلبان 33 سال تا تاریخ انتشارآگهی
شرایط اختصاصی
1- دارا بودن دانشنامه لیسانس ویا فوق لیسانس براساس شرایط احراز قید شده برای شغل مورد تقاضا
2- حداقل معدل لیسانس 14 فوق لیسانس 16
3- داشتن گواهی مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
4- توانایی تدریس وبرگزاری آزمایشگاه جهت دانشجویان
مواد آزمون
- آزمون کتبی 70 نمره شامل: آزمون توانمندهای عمومی (100سوال ) شامل : زبان وادبیات فارسی وآیین نگارش ، زبان انگلیسی ، دانش عمومی ، کامپیوتر ، معارف اسلامی واطلاعات سیاسی و اجتماعی ، ریاضی و هوش واستعداد وسوالات تخصصی براساس هرشغل (60سوال)می باشد
- حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت مورد نیاز براساس بالاترین نمره کتبی برای مراحل مصاحبه انتخاب خواهند شد ونتیجه نهایی پس از جمع نمرات آزمون و مصاحبه به هسته گزینش اعلام خواهد گردید.
سایر شرایط
1- ایثارگران شامل خانواده های شهداء جانبازان ، آزادگان ، همسر وفرزندان شهدا، و جانبازان 25% وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت ، اسراء و خواهر وبرادر شاهد ورزمندگان با حداقل سابقه حضور در جبهه ، در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهند شد.
2- از کل این سهمیه استخدامی 30% برای استخدام ایثارگران (25% خانواده های شاهد ، جانبازان وآزادگان ، همسر و فرزندان شهدا وجانبازان بیست وپنج درصد وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال وبالای یک سال اسارت ، خواهر وبرادر شاهد اختصاص دارد و5% سهمیه استخدامی به رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دارد)
تبصره 1- کلیه ایثارگران موظف به ثبت نام وشرکت در آزمون می باشند ودر صورت داشتن شرابط مندرج در آگهی از مزایای ویژه طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بهره مند خواهند شد.
تبصره 2- کسب حداقل هشتاد درصد (80%) حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای ایثارگران الزامی می باشد.
3- بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردان های عاشورا را داشته باشند در شرایط مساوی با سایر داوطلبان اولویت خواهند داشت .
تبصره 3- مشمولین بندهای 1 و3 سایر شرایط ، ملزم به دریافت معرفی نامه مربوطه از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید وامور ایثارگران ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وارسال آن به همراه سایر مدارک می باشند.
4- داوطلبان بومی به افرادی اطلاق میگردد که محل تولدآنها استان سیستان وبلوچستان بوده ویا اینکه حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع ابتدایی ، متوسطه و دانشگاه را دراین استان گذرانده باشند می باشد دراین صورت داوطلبان ذیربط بایستی گواهی مربوطه را از سازمان آموزش وپرورش ویا دانشگاه دریافت وبه همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
5- افرادی که بموجب احکام صادره از سوی مراجع قضایی ویا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای دولتی از خدمات دولتی معزول گردیده اند در هر مرحله ای که کشف گردد ادامه همکاری وی کان لم یکن خواهد شد.
6- داوطلبان نباید از مستخدمین قراردادی سایر دستگاههای دولتی باشند.
7- هریک از داوطلبان تنها برای یک مورد از مشاغل مورد نیاز حق شرکت خواهند داشت .
8- در هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان کتبی و مصاحبه ویا پذیرش نهایی چنانچه اطلاعات خلاف یا غیر واقعی توسط داوطلب اعلام گردیده باشد 0داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ودر صورت انعقاد قرارداد استخدامی نیز قرارداد مزبور لغو وبلااثر می گردد.
9- دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص تبدیل وضع نیروهای جذب شده به پیمانی ویا رسمی نخواهد داشت.
نحوه شرکت در آزمون و مدارک مورد نیاز
1- تهیه رسید بانکی مبنی بر پرداخت 300.000 ریال به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه شماره2177362604004 بانک ملی به شماره شناسه پرداخت00101701000000095 بعنوان هزینه شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه ( ایثارگران 50% مبلغ مذکور وفرزندان شاهد از پرداخت هزینه معاف می باشند)
2- داوطلبان متقاضی جهت ثبت نام و تکمیل فرم در خواست شغل می توانند از طرق سایت اینترنتی ازتاریخ 1394/12/9 لغایت1394/12/15 اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان در آزمون بایستی اصل مدراک ذیل را در زمان مصاحبه تخصصی ارائه نمایند.
1- اصل و تصویر گواهی فراغت از تحصیل
2- اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی تمام صفحات
3- اصل وتصویرپشت ورو از کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا کارت معافیت از خدمت (ویژه آقایان)
4- سه قطعه عکس 4 ×3 جدید تمام رخ پشت نویس شده
داوطلبان پس ازتکمیل ثبت نام خود بایستی پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را در روزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ 1394/12/19 و 1394/12/20  از طریق سایت ثبت نام درآزمون دریافت نمایند
داوطلبان می بایست در زمان حضور درجلسه امتحان با در دست داشتن اصل شناسنامه ویا کارت ملی وپرینت کارت ورود به جلسه آزمون را همراه داشته باشند.
3- زمان برگزاری آزمون صبح روز جمعه مورخ 1394/12/21 در محل تعیین شده كه متعاقبأ در كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
4- مکان برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه نوشته اعلام خواهد شد.

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=177587
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k