• ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
  • 1k نظر «نمایش»

سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۸

سوالات و پاسخنامه ارسالی کاربران از آزمون استخدام آموزش و پرورش سال ۹۸

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۳۵ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

سوالات و پاسخنامه احتمالی آزمون استخدام آموزش و پرورش

جهت ورود به صفحه جامع استخدام آموزش و پرورش اینجا کلیک نمایید 

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید که پاسخنامه های ارسالی در این بخش به صورت احتمالی می باشند.


سوالات ژنتیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سوین - بیوشیمی تاریخ ارسال: جمعه ۰۹ خرداد ۹۹ ساعت ارسال: ۲۳:۱۰ کد دیدگاه: ۲۹۲۷۶۳۷۰
به معصومه دبیری زیست
سلام
یکی از دوستان این سوالارو به عنوان سوالات ژنتیک فراگیر۸۸ گذاشته بودن چهار جوابیارو ندارم متاسفانه
امیدوارم به دردت بخوره
سوالات ژنتیک….1. با وجود انکه باز یوراسیل وتیمین هر دو با ادنین جفت میشوند چرا در ساختار DNAبرخلافRNAبه جای یوراسیل تیمین به کار رفته است2.کدام ویژگی DNAواتسون-کریک B-DNAاز تفاوت های این مولکول باDNAدرالین فرانکلین A-DNAبه شمار می اید 3.در یوکاریوت ها کدام مورد از پیامد های ایجاد ریز تغییرات شیمیایی در هیستون های متصل شونده به DNAاست4.با توجه به مبدا همانند سازی در باکتری اشرشیاکلی جایگاه Iمحل اتصال کدام پروتیین است5.در یوکاریوت ها جداشدن واجتماع اکتامرهیستونی در هنگام همانندسازی DNAچگونه است6.کدام مورد از ویژگی های ساختاری وکتور پلاسمیدی PBR322برای باکتری E.coliاست7.پیامد کدام نوع جهش در مناظق کد کننده اسید های امینه ساخته شدن پروتیین با طول بیشتر در پایانه کربوکسیلی است8.با توجه به فاکتور های اغاز گر فرایندترجمه در پروکاریوت ها کدام مورد در خصوص فاکتور اغاز گر IF1صحیح است9.به منظور تهیه کاریوتایپ انسان از گسترش کروموزومی در کدام مرحله از چرخه سلولی استفاده میشود10.کدام مورد در خصوص تکثیر DNAبا استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازPCRاستاندارصحیح است11.در ازمایش گریفیت تمایز عصاره باکتری های Sبا کدام انزیم توانایی ان را برای تغییر شکل یا ترانسفورماسیون باکتری های Rاز بین میبرد12.در یوکاریوت ها اصلی ترین عملکرد miRNAچیست13.در خصوص فرایند تولید واکسن هپاتیتBچند مورد است14.با توجه به ویژگی های ساختاری mRNAبالغ یوکاریوتی کدام بخش در مجاورت دم پلیAقرار دارد

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی دبیری ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مسجدسلیمان تاریخ ارسال: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ ساعت ارسال: ۰۰:۲۷ کد دیدگاه: ۲۹۱۵۴۷۵۰
دوستانی ک میخوان ادبیات فارسی شرکت کنند من برخی ازسوالات و پاسخهای احتمالی دبیری ادبیات پارسال رو براتون میزارم
سوالات مربوط به سال ۹۵ هم تصویرشون رو دارم که منتظر جواب ادمین هستم تا ببینم کجا بارگذاری کنم.

سوالات و پاسخ های احتمالی ادبیات اختصاصی سال ۹۸

نظم و نثر
106)؟؟؟؟؟ پاسخ:می شود مال بخیلان باد دستان را نصیب خرده گل عاقبت خرج صبا خواهد شدن
107؟؟؟؟ پاسخ
ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آنچ از تو آید به چشمش نکوشت
108)کدام گزینه با بقیه متفاوت
است؟
الف در قبـضه سـعی است کلـیـد در روزی شـیـر از کـشـش طـفـل زپـسـتـان بـه درآیـد
ب مرغ دست آ موز روزی بی نیاز است از طلب ،در تـلاش ایــن شــکـار رام دســت وپـا مــزن ✔️
ج به کار تا نرود دست و پای سعی تـو راامـیـد، رزق ز دسـت دعــا نــبــایــد داشــــت
د از توکل در حنا مگذار دست سعـی راقفل روزی گر کلیدی دارد ابرام است و بس
109؟؟؟:پاسخ: بگذشتی و بگذاشتی ما را و هیچ انگاشتی جانا زخشم و آشتی بگذر که این هم بگذرد
110؟؟؟:پاسخ:من ماه و تو آفتابی از دور چشمی به تو می گشایم از دور
111 )رباعی زیر با کدام یک از ابیات قرابت مفهومی دارد؟
نه هرکه زمانه کار او دربندد/فریاد و جزع برآسمان پیوندد
بسیارکسا که اندرونش چو دهل/مینالد و چون برق لبش میخندد
الف زمانه ایست که هرکس به خود گرفتار است/ تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی
ب -خوشم ز سنگ حوادث که استخوان مرا / چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد
ج -طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع / که سوزهاست نهانی درون پیرهنم✔️
د -چون داغ لاله سوخته نانی است روزیم / آن هم فلک به خون جگر میدهد مرا
112)مفهومِ بیتِ زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟
«خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند اینجا مقام مرغ کز ان بحر خاست»
الف) منزلی خوش خانه ی دلکش مقامی دلگشاست / ساقی گلچهره کو و مطرب خوشگو کجاست
ب) هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند / گل دیده ام امروز که بلبل شده ام باز
ج) چون بوم بدخبر مفکن سایه بر خراب / در اوج سِدره کوش که فرخنده طایری✔️
د) دولت از مرغ همایون طلب و سایه ی او / زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود
113؟؟؟؟ پاسخ:هر که سازد همچو غواصان نفس در دل گره از محیط تلخ رو دامان پر گوهر برد
114)سوال مربوط به قرابت معنایی لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود که پرتوان زد:
پاسخ:چو یاقوت باید سخن بی
زبان سبک سنگین لیکن بهایش گران
115؟؟؟:پاسخ: رطب ناورد چوب خرزهره بار چو تخم افکنی بر همان چشم دار
116؟؟؟ پاسخ:سلامتیان را از ذوق حلاوت ملامتیان چیه چاشنی
117)مفهوم کلی عبارت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟ در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد وخود را ایثارعشق کند…ای عزیز عشق بنده را به خدارساند
الف- فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی / بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
ب -طفیل هستی عشقند آدمی و پری/ ارادتی بنما تا سعادتی ببری
ج-در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی/ تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی✔️
118- ؟؟؟؟؟پاسخ چو خوشنود داری جهان را به داد توانگر بمانی و از داد شاد
119)کدام ابیات به ترتیب عذر آوردن باز و بلبل و طاووس را بازگو میکند
الف)عزم آن دارم کزین تاریک جای/رهبری باشد به خلدم رهنمای
ب)بازگویم هرزمان رازی دگر/ دردهم هرساعت آوازی دگر
ج)من اگر شایشته ی سلطان شوم /به که در وادی بی پایان شوم
1)الف،ب،ج
2)ب،الف،ج
3)ج، الف،ب
4)ج،ب،الف✔️
120)قرابت یا تفاوت معنایی متن زیر:
درویشی در ان میان از او پرسید که عشق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش بر باد دادند
پاسخ :چو اوحدی در کوی دل تا من شنیدم بوی دل هرجا که کردم روی دل پیروز و منصور آمدم
121-؟؟؟؟پاسخ: من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر این متاعم که همه بینی و کمتر زینم
122؟؟؟پاسخ :چو گل شکفته بدم پیش از این ز شادی وصل به غم فرو شدم اکنون بنفشه وار دریغ
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
123)کدام گزینه غلط است:
پاسخ: چهارمقاله یکی از بهترین نمونه های انشای نثرمسجع است
124)شاعر سربداران:پاسخ:ابن یمین
125)پدید آورندگان آثارزیر در کدام گزینه درست آمده است؟
طاقدیس،حاجی بابا اصفهانی
پاسخ:ملااحمدنراقی-جیمزموریه
126)در قرن دهم چه کسی کتاب کلیله و دمنه را به زبان ساده ی فارسی بازنویس کرد و آن را چه نامید؟
الف- ظهیرالدین بابر-بابرنامه
ب- فیض کاشانی،انوارسهیلی
ج -ملاحسین واعظ کاشفی،انوارسهیلی✔️
د- ملاحسین واعظ کاشفی،محاکمه اللغتین
127)کدام گزینه جزء آثار صبا نیست ؟پاسخ:اسرارنامه
128) کدام گزینه درست نیست؟ ( احتمالا در مورد سبک شناسی دوره ی معاصر بود) پاسخ:برخورداری ازخصلت های اجتماعی و فرهنگی و بیداری افکار
129)کدام گزینه درمورد ملک الشعرای بهار صحیح نیست؟پاسخ:
بهار شاعر عشق و غزل است و دراین زمینه توفیق چشمگیری دارد
130)نوع نثر دهخدا در چرند و پرند مورد توجه چه کسانی در نویسندگی قرار گرفت؟
الف جلال آل احمد-صادق هدایت
ب-جلال آل احمد-سیمین دانشور
ج- محمدعلی جمالزاده-صادق هدایت✔️
د- محمد علی جمالزاده-سیمین دانشور
131)دو اثر وداع با اسلحه و خشم و هیاهو به ترتیب از چه کسانی است.پاسخ : ارنست همینگوی-ویلیام فالکنر
132 ؟؟؟؟پاسخ: قصیده-مثنوی-رباعی
133؟؟؟ خراسانی
134) متن زیر از کدام کتاب و مربوط به چه سبکی است: نصربن احمد که واسطه العقد… پاسخ: چهارمقاله-عراقی
135) مربوط به سبک شناسی: پاسخ:ازمیان رفتن لغات مهجور فارسی
136) مربوط به سبک شناسی :.مرا این سخن بود نادل پذیر چو اندیشه کردم من از هردری
137)سعدی در شعر قلندری پیرو چه کسانی بود پاسخ:سنایی و عطار
138 کدام حبسیه سرا نیست؟ پاسخ: نظامی
139) کدام بیت از دیدگاه نقد لغوی قابل تامل است؟
الف همه تیغ و گرز و کمند آورید /به ایرانیان تنگ و بند آورید
ب- همه تیغ و ساعد زخون بود لعل/ خروشان دل خاک در زیر نعل
ج) که گودرز و گیو اندر آمد به جنگ/ سپه راند باید کنون بی درنگ✔️
د برفتند ازآن جای شیران نر /عقاب دلاور برآورد پر
140)کدام دو اثر مربوط به سبک هندی است؟پاسخ:بدایع الوقایع_عین الحیات
فنون ادبی
141:؟؟؟؟؟ پاسخ: پس چو بینم که رای شما برصواب است مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد
142)در کدام بیت «نوع جناس» متفاوت است?
1) کفر است در طریقت ما کینه داشتن آیین ماست سینه چو آیینه داشتن
2) تا روانم هست نامت بر زبان دارم روان تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر✔️
3) گر مر او را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشتی خاک دام
4مگذران روز سلامت به ملامت، حافظ / چه توقّع ز جهان گذران می داری
143)در کدام بیت آرایه ی تشبیه بیشتر است؟
الف)روی من زردتر از برگ خزان درهمه فصل/ ازهوای رخ چون تازه بهارش باشد
ب)هرکه در بحر غمش راند چومن کشتی عمر/ زان میان غایت مقصود کنارش باشد✔️( سه تشبیه:بحرغم،چومن،کشتی عمر)
ج)عالمی مست می لعل تو وین نادره بین/چشم خود را که همه سال خمارش باشد
د)گنج حسن است رخ او نتوان داد زدست/ گرچه از غالیه صدحلقه مارش باشد
144)کدام مورد حسن تعلیل دارد؟پاسخ:خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده که اندرخاک میجویندایام جوانی را
145)کدام گزینه آرایه پارادوکس دارد: پاسخ:کفر ودین
146 )همه ی واژه ها در بیت زیر آرایه ایهام یا ایهام تناسب دارند.به جز:
الف- خسرو ب- شیرین ج -شکر د- وصال✔️
147:؟؟؟؟پاسخ کنایه-ایهام تناسب-حس آمیزی
148:؟؟؟؟پاسخ تشبیه-استعاره-ایهام تناسب
149)آرایه های مجاز،ایهام،حسن تعلیل و استعاره به ترتیب در کدام ابیات است؟
الف- به خون از نعمت الوان قناعت کن که مشک تر /به خون خوردن شد از ناف غزالان ختن پیدا
ب- زمین قابل اگر بهر فکر میطلبی/ ز پیش مصرع ما بیشتر شود پیدا
ج- غنچه دلگیر مارا برگ شکر خند نیست / ای نسیم عافیت شبگیر کن از کوی ما
د- تا دور آن لب شکرین همچون نی شدیم / ترجیع بند ناله بود بندبند ما
ا)ب،الف،ج،د
2)ب،د،الف،ج ✔️
3)ج،الف،د،ب
4)ج،د،ب،الف
150) کدام قافیه مربوط به قاعده ی 1 است:پاسخ
دوش در حلقه ی ما قصه گیسوی توبود/تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
151 )قافیه در همه ی ابیات درست است.به جز:
الف- ازهمه باشد به حقیقت گزیر / ازتو نباشد که نداری نظیر
ب- ای خنده ی تو راهزن کاروان قند / ما نیش عشق خورده و لعل تو نوش خند
ج -گرچه آتش نیز هم جسمانی است/ نه ز روح است و نه از روحانی است✔️
د- تو آنچ از تو سزد گفتی و کردی / غم جان من بیچاره خوردی
152).عیب قافیه:پاسخ شکر و کفر (مر مرا اینجا شکایت شکر شد/کفرایمان گشت و ایمان کفرشد)✔️
برخی دوستان گفتند هفت و زفت (باز آن یکبار دیگر هفت شد/مستی و حیرانی من زفت شد
153)کدام گزینه بر اساس این وزن است؟
–uu–uu–uu–
پاسخ: از چنگ منش اختر بد مهر به در برد
154)کدام گزینه وزن مقابل آن نادرست است؟
پاسخ احتمالی- تیره ان دل که در او شمع محبت نبود
پاسخ احتمالی- دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد ( فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلن)
155)؟ گوییا باورنمیدارند روز داوری
156)کدام وزن دوری است: پاسخ: ازخم ابروی توام هیچ گشایشی نشد
پاسخ احتمالی گزینه ای دیگر است چون در گزینه (از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد) فقط تکرار مفتعلن می باشد و وزن متناوب نیست
157)اختیار قلب.پاسخ: کیست که پیغام من به شهرشروان برد
158)کدام گزینه بر وزن رجز مثمن مطوی مخبون است؟
پاسخ :بار فراق دوستان بس که نشست بردلم میروم و نمیرود ناقه به زیر محملم
دستور ونگارش
159)درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟
پاسخ:صواب ودرست،مهمل وبیهوده:جزراعداد
160)درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟2 پاسخ دارد:سره،رای ذلت بخشای
161- در متن زیر چند «غلط املایی» وجود دارد؟
«از احترام شرع دقیقه ای فرو نگزارند و بر مطیع و عاصی شفقت یکسان برند و کتمان اصرار یکدیگر نمایند و باز هم به حسن خلق و سعت صدر معاشرت نمایند»
1) یک 2) دو✔️ 3) سه 4) چهار
نگزارند و اصرار
162)غلط نگارشی: پاسخ:غریو از بزرگان مجلس بخواست/که گویی چنین شوخ چشم از کجاست
163)کدام انشعاب است
164- در متن زیر چند «غلط نگارشی» وجود دارد؟
«عارف از سن شانزده سالگی به دنیای شعر روی آورد، وی با زمزمه مشروطه، یقینا به آزادی خواهان پیوست و استعدادی که به شعر و موسیقی داشت را به خدمت انقلاب درآورد.»
1) چهار✔️ 2) سه 3) دو 4) یک
این سوال مربوط به کنکور سراسری تجربی سال 97 میباشد که با توجه به کلید سنجش 4 غلط دارد
165)غلط نگارشی. پاسخ:باید مواظب آن نسخه های قدیمی باشیم زیرا از پوسیدگی واستهلاک زیادی برخوردارند
166)غلط نگارشی:مسئله کاربرد شیوه مناظره درادبیات فارسی سابقه ای بس طولانی است
167)غلط نگارشی: مفهوم خط وزبان چنان بایکدیگرآمیخته است که ذهن کمتر موفق در جداکردن آن دو از یکدیگراست
168) «فعل معین» در کدام گزینه، به قرینه لفظی، حذف شده است؟
1) به نام او که فرمان ها روان از نام او
2) چرخ ار چه رفیع، خاک پایت
3) فصلی خواهم نبشت و پس به سرقصه شد✔️
4) مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا
169)؟؟؟؟خاک مضاف الیه
170) نقش گل در کدام گزینه اشتباه وارد شده است؟
ای گلفروش، گل چه فروشی به جای سیم / وز گل عزیزتر چه
ستانی به سیم گل؟ پاسخ: ای گل: نهاد
171)در کدام گزینه، همه گروه واژه‌ها، دارای «وابسته وابسته» هستند؟
الف-ظرافت طبع سخنور، ماجرای کاملاً اتفاقی✔️
ب-دو فرسخ راه نپیموده، غنچه‌های بی‌خار باغچه
ج-گوشه‌های لب پیرمرد، رفیق جهاندیده من
د-معتبر‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای، نوجوان نسبتاً کوتاه قد
172) در کدام گزینه صفت از ترکیب بن مضارع+الف ساخته میشود؟پاسخ: شنیدن و خواندن
173)معنی فعل گرفتن در کدام گزینه متفاوت است؟ پاسخ:حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم براو
174)باتوجه به بیت زیر کدام مورد صحیح است؟
که سهل است لعل بدخشان شکست/شکسته نشاید دگرباره بست
الف-شکسته درمصرع دوم صفت مفعولی است ونقش قیددارد
ب-شکست درمصراع اول فعل است ولعل بدخشان نهاد آن است
ج-لعل بدخشان شکست یک گروه اسمی است وبدخشان ” مضاف الیه مضاف الیه” است✔️
د- دگرباره از هسته ووابسته تشکیل شده است
175)در کدام بیت، حذف فعل وجود ندارد؟
الف-گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ / گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا
ب-تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی / چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی
ج-گوش بر ناله بلبل کن و بلبل بگذ ار / تا نگوید سخن از سعدی شیرازی به✔️
د-هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی / نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باش

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی زبان و ادبیات فارسی  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ادبیات دیواندره تاریخ ارسال: شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۷۷۹۸۴۰
به: ادبیات مسجد سلیمان

۱۶۴- در متن زیر چند «غلط نگارشی» وجود دارد؟

«عارف از سن شانزده سالگی به دنیای شعر روی آورد، وی با زمزمه مشروطه، یقینٱ به آزادی خواهان پیوست و استعدادی که به شعر و موسیقی داشت را به خدمت انقلاب درآورد.»

۱) چهار ۲) سه ۳) دو ۴) یک

پاسخ احتمالی سوال: نویسنده: سحر تاریخ ارسال: شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۴۷ کد دیدگاه: ۲۶۷۸۰۰۹۰
1.سن شانزده سالگی اشتباهه
2.یقینا
3.بعد فعل نشانه را نباید بیارن

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی زبان و ادبیات فارسی  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ادبیات دیواندره تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۳۱ کد دیدگاه: ۲۶۷۳۳۳۵۰
۶۰- در کدام عبارت «غلط املایی» وجود دارد؟

۱) هر ساعت سیل آفت قوی تر و موج محنت، هایل تر می گردد
۲) رای ذلت بخشای سعادت بخش، بر ایشان ترحم فرمود
۳) عاقل باید که همت در اکتساب حطام فانی دنیا نبندد
۴) از قضا سره زهر کشنده به دست او افتاد

(املا، نگارش و ویرایش و دستور زبان- تخصصی دبیری ادبیات فارسی ۱۳۹۸)

پاسخ سوال: نویسنده: لیلی تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۱:۴۵ کد دیدگاه: ۲۶۷۴۰۴۶۰
منم فکر میکنم گزینه ۴« سره »غلطه،اما خودم گزینه ۲رو زدم

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: رویای شیرین تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۴۹ کد دیدگاه: ۲۶۵۷۲۶۷۰
سلام.سجده ملایک بر آدم و سجده فرزندان یعقوب بر حضرت یوسف چی میشد؟ من اولی زدم ایمان عملی دومی زدم شرک عملی
درسته؟؟؟

 

سوالات و پاسخنامه احتمالی فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: icdlkarjo تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۰۸ کد دیدگاه: ۲۶۵۱۵۹۵۰
سوالات فناوری اطلاعات (ICDL) گروه دوم هفتمین آزمون استخدامی (200A)
1-در کدام یک از نرم افزارهای زیر در هنگام ایجاد فایل باید نام آن نیز مشخص شود؟ جواب 2 (Access)
2-کدام یک از حافظه های زیر غیر فرار است؟ گزینه4 (ROM)
3-در سیستم عامل win7 برای انتخاب فایل های غیر مجاور و مجاور به ترتیب از کدام کلیدها استفاده می شود؟ گزینه 1 (Ctrl و shift)
4-در سیستم عامل win7 انتخاب Desktop در زیر منوی send to ، برای فایلی که در یک پوشه قرار دارد باعث کدام عمل می شود؟ گزینه3 (ایجاد یک میان بر برای فایل در Desktop)
5-انتخاب Theme برای رنگ پنجره ها، تصاویر پس زمینه و screen saver در کدام قسمت از سیستم عامل win7 انجام می شود؟ گزینه3 (Personalization)
6-پسوند فایل های template در Word 2013 کدام است؟ گزینه 4 (dotx)
7-در نرم افزار Word 2013 کدام ابزار کلماتی که نادرست تایپ شده اند، به شکل صحیح خود بر میگرداند؟ گزینه 2 (Auto Correct)
8-ابزار Spelling & Grammar در نرم افزار Word 2013 در کدام سربرگ قرار دارد؟ گزینه 1 (Review)
9-نوع آدرس دهی پیش فرض در فرمول های Excel 2013 کدام است؟ گزینه 4 (Relative)
10-کدام ابزار در نرم افزار Excel 2013 شما را قادر می سازد که مجموع یا میانگین سلول ها را بدون استفاده از فرمول های مربوطه، محاسبه کنید؟ گزینه 2 (Auto Sum)
11-کدام نمودار در نرم افزار Excel 2013 درصد داده ها را نسبت به کل مجموعه نمایش می دهد و هیچ محوری ندارد؟ گزینه 1 (Pie)
12-کاربرد کلیدهای ترکیبی Ctrl+D در نرم افزار Power Point 2013 کدام است؟ گزینه 2 (Creat Duplicate of Slide)
13-شکل زیر بخشی از نمای Presenter View را در نرم افزار Power Point 2013 نشان می دهد. عنلکرد آیکنی که نشانگر موس به آن اشاره می کند کدام است؟ گزینه 4 (black or unblack Slide Show)
14-در دستورات SQL در نرم افزار Access 2013 کدام کاراکتر به عنوان Wildcard شناخته می شود؟ گزینه 2 (*)
15-در فرم های الکترونیکی در صفحات وب ، نام شیئی که به شکل دایره است و برای انتخاب یکی از آن ها از یک لیست آیتم ها استفاده می شود کدام است؟ گزینه 3 (Radio Button)

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

سوال جایزه ادبی جلال آل احمد. کدام حوزه را شامل نمیشود؟
جواب: حوزه ادبیات کودک و نوجوان

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی  ــ ارسالی از طرف کاربران

سلام و درود

سوال اول ادبیات عمومی منظور از عبارت " کم زنی " ؟ جواب : بی توجهی

از سوالات ادبیات در مورد غلط املایی:

یکی سفر و حذر که سفر و حضر

سئوال بعدی مضهکه که مضحکه درسته

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: خانم عسکری تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۴۹ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۸۱۹۰
بچه ها نظرتون درباره جواب این دوتا تست چی هست
مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
1نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت…….که اب دیده سرخم بگفت و چهره زردم
2سخن عشق تو بی آن که بر آید به زبانم…
رنگ رخسار خبر می دهد از راز نهانم
3چهره خورشید پنهان است در زنگار من…میزند صیقل به چشم بسته روشنگرمرا
4چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو مارا…که اشک گوید و رخسار زرد رنگ پریده

سوال دوم
نقش دستوری واژه های مشخص شده زیر به ترتیب کدام است؟قوت.خطاست.پنجه
به بازوان توانا و قوت سردست…خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست
1متمم نهاد مسند
2نهاد مسند متمم
3متمم مسند مفعول
4مسند متتم مفعول

نظر خودم درمورد سوال اول گزینه3هست
درمورد سوال دوم گزینه 3چون قوت بعد حرف اضافه اومده پس متمم هست خطاست چون با فعل اسنادی است همراه هست میشه مسند( خطا است).پنجه هم مفعول

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

ویسنده: بهار.آموزگاری تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۳۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۵۱۶۲۰
مفهوم کدام مورد، با عبارت مشخص شده در متن زیر،«متفاوت» است؟
«استعداد بی تربیت دریغ است و “تربیت نامستعد،ضایع”
۱) نرود میخ آهنین در سنگ
۲) فرزند خوب، مادر نادان نپرورد
۳) عاقبت گرگ زاده گرگ شود
۴) تربیت نااهل را چون گرد کان بر گنبد است
جواب صد در صد گزینه ۳

 

سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: جلال تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۷ کد دیدگاه: ۲۶۴۵۱۲۰۰
سلام دوستان. یه سوال اطلاعات عمومی بود که نوشته بود در انسان شناسی نگریستن به باورها و رسوم سایر اقوام در چارچوب فرهنگ خودشان را چه می نامند؟ الف فرهنگ محوری ب کل گرایی فرهنگی ج نسبیت گرایی د خودمداری فرهنگی.
کدام درسته؟؟؟؟

 

سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: کامپیوتر تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۵۳ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۸۸۳۰
سلام دوستان وقتتون بخیر
یه سوال icdl بود که میگفت آدرس دهی پیش فرض در اکسل چیه من اونو زدم ” نسبی relative ”
بنظرتون درست زدم؟

 

سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L)  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۴۸۱۰
دوستان جواب سوال که زده بودCarl+D در پاورپوینت ۲۰۱۳ چه میشد؟؟

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: منا تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۳۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۵۶۹۰
از سوالات عمومی یکی از سوال های ادبیات: محمد علی جمال زاده در کدام زمینه جایزه نگرفته اس؟ تاریخی و سیاسی_ نقادی و ادبیات_ پژوهش و علم_کودک و نوجوان

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Mahsa تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۴۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۴۲۷۱
نوشته بود با اینکه به او با اهانت صحبت می کرد او با خونسردی و …..حرفای او را رد می کرد
۱. بی توجهی ۲. خوش اخلاقی ۳.تمسخر ۴.بزرگواری

 

سوالات هوش و توانمندی های عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: اوا تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۳۸۹
سلام دوستان ، سوالات هوش رو سه مورد رو یادم هست میشه بگین درست هست یا نه؟
یکی پسر ۲۶ ساله بود که…..
جوابش میشد رایانه؟؟؟؟
یکی دیگه هم جنگل های حاره ای بود
یکی دیگه هم اینکه علم مانند شوهر هست!
میشه قیاس؟؟؟

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهاره تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۸۹۸۰
صحیفه
نامه، ورق کتاب، کتاب کوچک، روزنامه
( اسم ) ۱ – نامه کتاب مصحف . ۲ – ورق ( کاغذ کتاب ) جمع : صحایف ( صحائف ) صحف . ۳ – روی زمین . جمع : صحیف . یا صحیفه تیغ سحر . روشنایی صبح کاذب . یا صحیفه زر . ۱ – آفتاب عالمتاب . ۲ – رخ زرد . ۳ – برگهای خزان دیده . ۴ – رخساره عاشق .

 

سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: اوا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۴۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۰۸۷۶۰
دوستان ممنون میشم این سوالات رو جواب بدید ، عمومی، معارف ، فقط لطفاً منبع جواب رو هم ذکر کنین :
۱_عبارت لا اله الا الله کدام نوع توحید است؟
۲_چرا میتوانیم اعمال پیامبران رو بی چون و چرا بپذیریم؟ ( یادم نمیاد سوال رو)
۳_زندگی سخت و سختی زیاد به چه علت است؟
۴_لااکراه فی دین چه تفسیری داره؟
۵_سجده ملائک بر انسان و سجده فرزندان یعقوب بر یوسف چه نوعی است؟
۶_انسجام جهان هستی به چه علت است؟

 

سوالات زبان انگلیسی عمومی  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: English teacher تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۱۱ کد دیدگاه: ۲۶۴۰۲۴۹۰

سوالاتی که یادم میاد
سوال اول که راجب news بود میشد is که خودم بخاطر عجله و نخواندن صورت سوال غلط زدمش
یه سوال بود راجب اتاق بچه میشد might be sleeping
ریدینگ اونی ک گفته بود عنوان انتخاب کنید میشد گزینه دو dangerous games نه ها، گزینه دومی که یادم نیس دقیق چی بود
سوالی ک گفته بود معنی کلمه چیه میشد under take
گفته بود this به جی برمیگرده یه گزینه بود ک توش violet داشت اون درسته
از لغات یکیش میشد mature
یکی compensation
یه سوال بود برای کاهش عبارت ها بود که اون گزینه که ing داشت رو باید میزدید.
یکی از لغات دیگه هم فک کنم subsequently بود ک مطمئن نیستم اینو
این‌ سوالاتو یادم بود فقط امیدوارم به کار بیاد.

 

سوالات اطلاعات عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آرزومند تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۷۹۸۰
اطلاعات عمومی
در اجتماعات روستایی آموزش کشاورزی بر عهده کیست؟؟؟ خانواده/ مرجع دینی/آموزش و پرورش/ حکومت

 

سوالات معارف اسلامی  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: عرفان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۲۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۵۷۶۰
ی سوال معارف این بود
سجده فرشتگان ب انسان و سجده خانواده حضرت یوسف ب او چ نوع توحیدی است ؟
گزینه ها:
ربوبی ربوبی
عملی عملی
عملی رببوبی
ربوبی عملی

 

سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: عرفان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۵۴۹۰
سوال معارف
سجده ملائک ب انسان و سجده پدرو برادران حضرت یوسف چ نوع توحیدی است
گزینه هاشم بود عملی ربوبیت
ربوبیت عملی
عملی عملی
ربوبیت ربوبیت

 

سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ندا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۳۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۴۲۳
سلام دوستان چنتا سوال از زبان عمومی یادم آمد گفتم بذارم لطفاً جواب هارو هم بگین ،
سوال اولی news بود که فعل یا میشد are یا is????
سوال دوم اینکه وقتی میری تو اتاق مراقب باش چون بچه ….
Might be sleeping????
سوال سوم ،
The amount of chocolate …….
Consuming?
Which is consuming ?
سوال چهارم یکی بود line by line
میشد sequence یا subsequent?
سوال پنجم هم سوال داشت که اگه بچه ها مشکلی نداشتند اگه ……؟
Used ?
Had used???
سوال شش هم اینکه دو نفر آمدن عکس ها و تصویر رو به متن …..؟
Incorporate????

 

سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۱۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۳۴۲
بچه ها کی می‌دونه خشم و هیاهو و وداع با اسلحه مال کیاست؟

 

سوالات هوش و توانمندی های عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهار.آموزگاری تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۲۵۹۰
اون سوال هوش بود با گذشت ۶۳ دقیقه از فیلم تنها ۳۵ درصد از فیلم گذشته، این فیلم چند دقیقه ای هست؟ ۱۱۰ -۱۶۰ -۱۸۰ ؟ چی میشه؟
پاسخ کاربر: نویسنده: لِکسا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۵۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۸۶۳۰
با یه فرمول ساده حل میشد جواب نهایی هم میشه ۱۸۰
35%X=63 از این فرمول مقدار ایکس که کل فیلم هست بدست میاد
180=35%÷63

 

سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: خخانم عسکری تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۳۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۲۲
از اطلاعات عمومی دوتا دیگم بود نام عملیات مشترک نیروی هوایی و دریایی زدم مروارید و یکی هم زدم فرهنگ محوری

 

سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فاطمه تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۴۲۴۰
ریاضیم همون نظام قدیم بود.
5تا سوال آمار
یه تصاعد
یه مثلثات
یه بخش پذیری چن جمله ایها
یکی میگفت مجموع دو عدد فرد و حاصلضربشون فلانه خودشون چی میشن
یکی یکسان کردن پایه ها بود
یکی رادیکالها
یکی از تابع بود از شرط تابع بودن رو زوج مرتبا
یکیم از معادله ی خط و نقطه رو خط بود
آسون بودن همشون حیف ک وقت نشد کامل حل کنم راحت میشد بالای 80 زد.

 

سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زیست همدان تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۲۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۶۸۳
این سوال رو کی حل کرده:
جمله های ۲ – ۱۰ – ۳۳ یک تصاعد حسابی جمله های متوالی یک تصاعدی هندسی اند٬ قدر نسبت ؟؟؟؟
جواب چی میشه. ۲ یا ۵ یا ۷ ؟؟؟

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ندا تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۳۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۴۹۵
دوستان سوال مربوط ب بخش کامپیوتر ، نموداری که کل رو نشون میداد و محور رو بیان نمی‌کرد چی میشد؟
Bar
Pie
Line
Sequence
و اینکه سوال ادبیات فارسی کدوم عبارت از نظر نگارشی درست است؟
آرام گرفتن
درس گرفتن
حمام گرفتن
…….؟

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سحر.س تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۰۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۳۹۸
سوالات عمومی که وقت کردم بنویسم سر جلسه.
1.صحیفه غرس معنیش
2.کم وزنی در جمله بی توجهی یا خوش خلقی یا بزرگواری
3.غلط املا کلمات هبوط. صعود
فراست. زیرکی ، خصایل. سجایا
اشاعه. ترویج رشته نامرئی،لمحه . لحظه
قدیس.پاک ، سفر.حذر
4.چندتا تشبیه داره این بیت
مرغ دلم تا دام زلف و دانه خال تو دید/ طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس
5.در این طاق بلند سخن از عدالت بسیار گفته اند
آیا استعاره داره.
،6.در این بیت چ آرایه ای
هرچند زمین گیر بود دانه امید/ دست کرم ابر گهر بار بلند است
7. استعداد بی تربیت دریغ است و تربیت نامستعد ضایع
الف)تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
ب)فرزند خوب مادر نااهل نپرورد
ج) نرودمیخ آهنین در سنگ
د) عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: عطا تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۳۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۶۱۵۷
بچه ها هرکی جواب اینارو میدونه بگه گوگل بازنمیشه پیدا کنم
1-هفدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای اسیا 2019 مرحله نیمه نهایی ایران باکدام کشور بازی کرد؟ من عراق زدم
سوالات رشته کامپیوتر
2-کوچک ترین واحد برای ذخیره سازی یک فایل دردیسک سسیستم عامل dos؟ من track زدم
3-درخصوص wpa psk ؟ من زدم هرشبکه بی سیم بااستفاده از56 بیتی رمزمیشود
4-ساختار داده برای پیش بینی سطحی؟ صف زدم
5-حل مسئله بزرگترین دنباله مشترک؟ برنانویسی پویا زدم

 

سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهران تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۳۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۶۸۰
سلام
سوالات قانون اساسی
۱:اصل ۹۳اعتبار نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۲:اصل ۱۲۳ پس از امضایش جمهور اجرا میشه
۳:اصل ۱۳۷ در مورد وزیران مسئول کارهای خود ودیگر وزیران هم هستن

 

سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ادبیات تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۱۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۶۴۱
سوالات عمومی،بخش معارف
سوالاتی که جوابشون تو خلاصه گاج دیدم:
۱. عقل و پیامبر- تشریعی تشریعی
۲. اعجاز لفظی-رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار
۳. لااله الاالله- جامع همه ابعاد توحید
۴. ناتوانی در شناخت ذات خداوند-لازمه شناخت احاطه و دسترسی است
۵. عصمت پیامبران
۶. پاداش رسالت پیامبر- مودت همراه با اطاعت از اهل بیت
سوالاتی که یادمه:
سوال از اعضای بدن-اثبات امکان معاد
انسجام دنیا- توحید در خالقیت
آیه جعل الارض…مهدا – جواب ندادم
سختی ها و گرفتاری های مردم -مشکلات زندگی

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: جیمز وایلد تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۴۸ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۰۶
سلام بچه ها
اون سوال اطلاعات عمومی که گفته بود امام خمینی در چه چیزی تقیه را حرام می دانست من زدم تقیه در باره رژیم صیهونیستی را چون گفتم اینا خیلی از اسراییل بدشون میاد نظر شما چی هستش؟
سوال کامپیوتر هم که نوشته بود در کدام یک از برنامه های زیر باید نام فایل را در هنگام درست کردن فایل نوشت من زدم POWERPOINT چون نام ما هنگامی که می خواهیم فایل را درست کنیم باید در TITLE موضوعمان را بنویسیم و این خودش میشه نام فایل اگه فایل رو سیو کنیم اول اکسس زدم ولی اکسس که نلم و اینا نمی خواد در اول کار من زدم پاور پوینت .نظر شما چیست.

 

سوالات عمومی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: خانم عسکری تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۵۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۳۰۶۵
بچه ها سلام من اینارو زدم ببینید درسته یا نه
ادبیات
یکی بودم اولش رافت داشت اونو زدم
خورشید….
درس
مژگان
متمم مسندمفعول
بی توجهی
مضحکه
طاق بلند
جناس نبود توشون
اونی که داخلش میخ داشت
مروارید
هوشنگ ابتهاج
یوسف
فرهنگ محوری
خانواده
رایانه
کار رو زدم حریت
تو ازمون هوش گزینه چهار که عدد3بود
درباره جنگل گزینه ای که اب فراوان با زمین حاصلخیز داشت زدم
اونی که درباره شوهر بود زدم قیاس
2مرد
4مربع
هایپرلینک
End slid
دیلیت اسلاید
Rivew
Dotx
انتقال به دسکتاپ
Rom
Word
روسو
ایدئاایسم
پراگمایستم
خیرشر خیر
توجه به گذشنه
روح اجتماعی
غزالی
تطابق
منطقه تقریبی رشد
سکوسازی
بازیابی
درونی ناپایدار قابل کنترل
قاعده
امایه ذهنی
انصاف
درباره نوجوانی که غلط بود زدم ارمانگرایی
رویان
نگهداری ذهنی
بینایی
قرادادی
ابتکار اریکسون
ویگوتسکی
روسو
نومفهوم گرا
پرسش پاسخ
تخیل
مفهوم خود
عدم تعادل
خودارزشیابی
قیاس پذیری
به کاربستن
چک لیست
سازمندهی ارزشها
0/4
0/1
27
بینش
صفت زنانه در زنان بیشتر میشود مردان کمتر
حق و حقیقت
ذهن محدود در شناخت خدا
تشریعی تشریعی
عقل ایمان
عملی عملی
تکوینی فعلی
نظری عملی
ذاتی
خالق ناظم

 

سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: جوان پیرمرد! تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۴۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۲۷۹۱
سلام لطفا اونهایی که دقیق میدونن بگن لطفا
۱.عقل وارسال رسل(تشریحی تشریحی)
۲. شناخت ذات خدا(برای فهم چیستی)
۳.قل لااسئلکم(مودت همراه اطاعت اهل بیت ع)
۴.اعمال پیامبران(عین حق وحقیقت)
۵.اعجازلفظی(درخشندگی (خودم میدونم اینوغلط زدم)
۶.ام نجعل الذین(جزایی)
۷.شهادت دست وزبان(درقیامت محشورشدن بدن قطعی ومسلم)
۸.روی گردانی ازخدا
۹.آگاهی انسان(نظری،عملی)
۱۰.لااله الاالله(جامع همه ابعادتوحید
۱۱.لااکراه فی الدین(ایمان مبتنی برمعرفت)
۱۲.انماامره(تکوینی،فعلی)
۱۳.سجده ملائک(عملی،عملی)
کدام درست زدم؟

 

سوالات هوش و استعداد تحصیلی و شغلی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهمن تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۳۲۶۹۷
یه سوال هوش بود که گفته بود یه نخ رو از وسط گره میدیم و هر دفعه 20 درصدش رو برش میدم . توی چندمین برش گره بریده نیشه . فک کنم میشه چهارمین برش ولی من خنگ سر یه جمع و تفریق ساده اشتباه زدم سومین مرحله .

 

سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهمن تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۱۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۲۶۵۹
میدونید راحت ترین سوال این آزمون چی بود؟؟؟
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا 2019 در مرحله نیمه نهایی با کدام کشور رو به رو شد؟؟؟
جوابشم واسه کسایی که نمیدونن. شو ژاپن.


پاسخنامه احتمالی سوالات بیوشیمی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس زیست تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ارسال: ۱۶:۵۰ کد دیدگاه: ۳۹۵۱۴۳۴
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ سوالات بیوشیمی فراگیر 5و7و8
ممکنه برخی پاسخ ها نادرست باشه
طبق منبع بیوشیمی محمدی ومهدوی
1-مولکول فسفریله توان حد واسط انتقال فسفریل میگن ادنوزین تری فسفات میشه
2-واکنش انزیم احیا واکسیداسیون گروه اول میشه
3-ویتامین D3در کبد وکلیه /شکستن پیوند کربن24-25وهیدروکسیلاسیون/باز شدن حلقه-دهیدروژناسیون/هیدروکسیلاسیون/هیدروکسیلاسیون/ایجاد پیوند دوگانه بین کربن 10و9- دهیدروژناسیون/پاسخش نمیدونم
4-ساختار مارپیچ الفا منظم ومعمول هر دو 5.4وهر دو کامل 3.6وپیوند هیدوژنی N+3اینها نادرست هست پاسخ میشه ریشه جانبی به سمت خارج مارپیچ
5-عامل اصلی پروتین کرومی میشه نیروی ابگریز هیدروفوب
6-ساختار کوانزیم Aریشه اسیل پر انرژی میشه SH
7-وظیفه مهم کوانزیم FMNمیشه جفت الترون به صورت تک تک به یوبی کوینون /الترون به کمپلکس 2 اشتباه هست /از FHDH2الترون میگیره اشتباه هست /چهار پروتون به فضای بین غشا باز اشتباه هست
8-سوبسترا ی انزیم اب محصول فرعی میشه 2فسفوگلیسرات
9-در بدن انسان چرخه کوری میشه تولید گلوکز از پیرووات در کبد
10-پیروات در هوازی در یوکاریوت وارد میتوکندی میگن حامل ناهمسو
11-چرخه کربس انزیم تبدیل ایزومر میشه اکونیتاز
12-ساختار ATPسنتاز واحد حرکتی با توجه به گزینه میشه الفا2 وبتا3 البته با حروف نوشته بود
13-در یوکاریوت غلظت کدوم مولکول شاخص نهایی سرعت نهایی مسیر تنفسی میگن ATPمیشه
14-در پایان فرایند گلوکونیو ژنز باعت رهایی گلوکز ازاد میشه گلوکز 6فسفاتاز


پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یالطیف❤️ تاریخ ارسال: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ارسال: ۱۴:۱۳ کد دیدگاه: ۳۷۰۴۰۹۶
جواب سوالات سال98 به نظرمن
1
2
4
1
1
2
4
1
4
2
3
2
4

پاسخنامه احتمالی سوالات روش تحقیق رشته علوم اجتماعی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ماری معلم😻 تاریخ ارسال: شنبه ۰۶ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۵۲ کد دیدگاه: ۳۳۰۰۶۸۸۲
مبانی)
فرهمند.
فناوری.
پیش بینی پذیر.
۱۱۸ گزینه سه.
اجتماعی شدن.
۱۲۰ گزینه سه.
۱۲۱ گزینه یک.
ویژگی های زیست شناختی
روش تحقیق)
بازآزمایی.
نسبی نسبی اسمی
رگرسیون.
۱۲۶ گزینه یک
۱۲۷ گزینه سه
تحلیل ثانویه
۱۲۹ گزینه چهار
فرضیه
۱۳۱ گزینه سه
پدیدار شناسی
نقد درونی
ارزشیابی برنامه
آزمایشی(احتمالا)
تحلیل محتوا
خوشه ای
اتفاقی
۱۳۹ گزینه یک
زمینه یابی.
نظریه های جامعه شناسی)
وبر
صور کنش های اجتماعی
تمایز برگزیدگان و توده
اسپنسر
عقلانیت
کارکردگرایی ساختاری
فاصله نقش
سی رایت میلز
هربرت مید
پارتو
دورکیم
سامنر
وبر(احتمالا)
دورکیم
گافمن
بروز خودآگاهی در زمینه اجتماعی
کنش متقابل نمادین
۱۵۸ گزینه دو(احتمالا)
حوزه جامعه شناسی)
زاد و ولد و مرگ و میر هردو بالا
۱۶۰ گزینه سه
جنبش اصلاحی
۱۶۲ گزینه سه(احتمالا)

 

پاسخنامه احتمالی سوالات برنامه نویسی پیشرفته ــ ارسالی از طرف کاربران
نویسنده: احسان تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۳ دی ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۲۲ کد دیدگاه: ۳۲۹۵۶۱۶۲
پاسخ تست ھای برنامه نویسی پیشرفت آزمون استخدامی ۱۳۹۸

۱۲۲.باتوجہ بہ تعریف تابع زیر اگر مقدار متغیر a برابر ۱ و مقدار متغیر b برابر ۲ باشد خروجی مقدار زیر کدام است؟

f(&a,f(&a,b))

f(int *a,intb)
{
*a+=b;
return *a+b;
}
۱.۷
۲.۹
۳.۱۱
۴.۱۳🤞
جواب تشریحی
متغیر a با آدرس فراخوانی شدہ پس ھر بار مقدار قبلش تغییر میکنہ متغیر b با مقدار فراخوانی شدہ مقدار قبل خودشو حفظ میکنہ بنابراین:
f(&1,2)
1+2=3
a new=3
3+2=5
3+5=8
a new=8
8+5=13

۱۲۳.اگر یک آرایہ از اعداد صحیح بہ نام a بصورت پویا در یک برنامہ تعریف شدہ باشد کدام مورد برای آزاد کردن حافظہ استفادہ شدہ توسط این آرایہ صحیح است؟
۱.clear [ ] a;
۲.delete [ ]a;🤞
۳.clear a;
۴.delete a;

جواب تشریحی
برای آزاد کردن فضای در یک آرایہ فرضی بہ نام a از دستور a[ ]delete ; استفادہ میشود برای تخصیص فضا از دستور new استفادہ میشود.

۱۲۴.با توجہ بہ تعریف ساختار دادہ زیر،کدام مورد برای انتساب بہ مقدار ۱۰ متغیر a صحیح است؟
Struct My Struct1
{
Struct My Struct2
{
int a;
}*y;
}x;

۱.x_y___>a=10;🤞
۲.x.y.a=10;
۳.x___>y.a=10;
۴.x___>y___>a=10;
جواب تشریحی
در این ساختار دادہ متغیر y اشارہ گر و متغیر a متغیر عادی.

۱۲۵.کدام مورد در خصوص تفاوت class و struct در ++c صحیح است؟

۱.در struct بر خلاف class نمی توان تابع سازندہ تعریف کرد.

۲.در struct بر خلاف کلاس نمی توان functions overloading داشت.

۳.یک class می تواند از یک class دیگر بہ ارث برسد ولی در struct وراثت وجود ندارد.

۴. در class متغیرھا بصورت پیش فرض private ھستند ولی در struct متغیرھا بصورت پیش فرض public ھستند.🤞

پاسخ تشریحی
گزینہ ۴ درست سایر گزینہ ھا غلط اند.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات پایگاه داده ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: محمدامین دوست ت تاریخ ارسال: دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹ ساعت ارسال: ۱۶:۱۶ کد دیدگاه: ۳۲۸۰۵۸۲۰
2. شرط 2nf اینه که اولا رابطه 1nf باشه دوما وابستگی جزیی وجود نداشته باشه
3.نوع، لقب و نمونه type,lable,instane
4. دید داخلی جواب نمیشه چون فقط دید طراح هست احتمالا دید ادراکی بشه چون گزینه ها در دسترس نیست جواب منم دقیق نیست
5. سلسله مراتبی درخت میشه و شبکه ای گراف جهت دار
6.این کد باید شامل کلمه EXCEPT به معنی غیر از یا به جبر رابطه ای بخام بگم منهای شهر تهران
EXCEPT CITY=TEHRAN
7. توی این سوال هم باید از نامساوی بودن شهر ها در گزینه ها استفاده کرد.
اگه گزینه ها موجود بودن جواب دقیق می دادم.
کلا در کدهایی که میدن باید دنبال یک نکته باشیم مثلا دستورات تجمعی که باید قبلش SELECT حتما باشه یا تقسیم که باید کلمه همه در صورت سوال اومده باشه و با دو تا NOT EXIST پیاده سازی میشه و یا بخش دوم که در تقسیم میاد باید زیرمجموعه بخش اول باشه مخصوصا که این نکته در تستهای ارشد زیاد به چشم میخوره

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ریاضی کاربردی تاریخ ارسال: یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۰۹ کد دیدگاه: ۳۲۲۳۹۰۸۴
ب م ریاضی من به سوالات آنالیز ریاضی و خلاقیت جواب ندارم چون مطالعه نداشتم
جواب سوالات تخصصی ریاضی ۹۸
۱۰۶)_
۱۰۷)۱
۱۰۸)_
۱۰۹)۲
۱۱۰)۴
۱۱۱)_
۱۱۲)۳
۱۱۳)_
۱۱۴)۲
۱۱۵)۴
۱۱۶)۱
۱۱۷)۲ با شک
۱۱۸)۳
۱۱۹)۳
۱۲۰)_
۱۲۱)_
۱۲۲)۲
۱۲۳)_
۱۲۴)۱
۱۳۳)۱
۱۳۴)۴
۱۳۵)۴با شک
۱۳۶)۳
۱۳۷)۱
۱۳۸)۲
۱۳۹)۱
۱۴۰)_
۱۴۱)_
۱۴۲)۴
۱۴۳)؟
۱۴۴)۳
۱۴۵)۱
۱۴۶)۳
۱۴۷)۲
۱۴۸)۴
۱۴۹)۱
۱۵۰)۱
۱۵۱)۲
۱۵۲)۳
۱۵۳)۴
۱۵۴)۱ با شک
۱۵۵)۲
۱۵۶)شک دارم
۱۵۷)۲
۱۵۸)۴
سوالات خلاقیت رو هم ک حل نکردم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹ ساعت ارسال: ۱۳:۲۳ کد دیدگاه: ۳۱۹۶۹۲۶۰
سلام رُفقا وقت ھمگی بخیر
پاسخ تست ھای اطلاعات عمومی آزمون استخدامی ۱۳۹۸👇
۷۶👈۱
۷۷👈۲
۷۸👈۱
۷۹👈۴
۸۰👈۴
۸۱👈۱
۸۲👈۳
۸۳👈۴
۸۴👈۲
۸۵👈۱
۸۶👈۳
۸۷👈۱
۸۸👈۲
۸۹👈۴
۹۰👈۳

 

پاسخنامه احتمالی سوالات مراقب سلامت ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سارا کرد تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ آبان ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۱۰ کد دیدگاه: ۳۱۹۴۶۴۱۰
سوالای پارسال مراقب سلامت.۱ویتامین لازم برای افرد گیاه خوار کدام است،؟۲بالاترین میزان نیاز به ویتامین دی درکدام گروه سنی است؟۳درمادر باردار بدون سابقه واکسیناسیون چند بار واکسیناسیون انجام میشود؟۴درخونریزی شدید مهمترین اقدام کدام است؟۵درشرایط دمای اتاق کدام ماده غذایی بیشترین ماندگاری رادارند؟۶کدام ویتامین موجب تبدیل آهن سه طرفیتی به آهن دو ظرفیتی میشود؟۷در شیرگاو کدام پروتین بیشتر است؟۸مردمک چشم ها درشوک و ایست قلبی چگونه است؟

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۱۰ آبان ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۲۱ کد دیدگاه: ۳۱۹۴۳۱۸۱
سلام رُفقا وقت ھمگی بخیر
پاسخ تست ھای معارف اسلامی آزمون استخدامی ۱۳۹۸👇
۴۶👈۲
۴۷👈۴
۴۸👈۴
۴۹👈۱
۵۰👈۴
۵۱👈۲
۵۲👈۱
۵۳👈۲
۵۴👈۲
۵۵👈۴
۵۶👈۱
۵۷👈۲
۵۸👈۱
۵۹👈۳
۶۰👈۴

 

پاسخنامه احتمالی سوالات روانشناسی رشد ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یارا تاریخ ارسال: دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹ ساعت ارسال: ۱۴:۰۱ کد دیدگاه: ۳۱۳۹۷۹۱۲
سلام دوستان.پاسخنامه روانشناسی رشد فراگیر هفتم رو میزارم. همه پاسخها درست هستند بجز سوال 133 که مطمئن نیستم
132/نمیتوانند بین تفسیر خود از یک موقعیت اجتماعی و دیدگاه سایرین تفکیک قایل شوند
133/.زیست شناختی
134/صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش میابد
135/فعالیت
136/نگرش واقع گرایانه جایگزین آرمان گرایی میشود
137/رویانی
138/نگهداری ذهنی
139/سخت کوشی در برابر حقارت
140/بینایی
141/مبتنی ب قرار داد اجتماعی
142/روسو
143/ویگوتسکی
144/نهاد بر اساس اصل واقعیت به دنبال ارضای امیال غریزی خود است

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ساختمان داده ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: R.کامپیوتر تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۲ شهریور ۹۹ ساعت ارسال: ۰۸:۱۱ کد دیدگاه: ۳۰۶۹۵۵۹۸
سلام یکی از دوستان جواب ساختمان داده پارسال رو خواستند، و قبلا یکی از دوستان جواب داده بودند و من ذخیره داشتم اما به نظرم سوال 145رو گزینه 1زدند که اشتباه انتخاب کردند و نظر من گزینه 3هست.
پاسخ تشریحی سوالات ساختمان داده آزمون۱۳۹۸

۱۳۶. پاسخ صحیح گُزینہ ۴
بررسی گُزینہ ۱، ۲و۳
طبق تعریف تتا بین اُبزرگ و پی بزرگ قرار میگیرہ پس زیر مجموعہ ھر کدوم از اونھا میشہ،حد در بی نھایت در حالت تتا ھموارہ یک عدد مثبت.

۱۳۷.پاسخ صحیح گُزینہ ۲
وقتی حلقہ تودرتو داریم ضرب مرتبہ ھا رو خواھیم داشت مرتبہ حلقہ for میشہ n و مرتبہ حلقہ while میشہ logn حاصل میشہ nlogn
نکتہ:۱)اگر درون حلقہ جمع یا تفریق داشتہ باشیم مرتبہ حلقہ میشہ شرط حلقہ منھای مقدار اولیہ متغییر علاوہ ۱ تقسیم بر گام شمارندہ.
۲) اگر درون حلقہ ضرب یا تقسیم داشتہ باشیم مرتبہ حلقہ میشہ لگاریتم شرط حلقہ بر مبنای گام حلقہ منھای لگاریتم مقدار اولیہ متغییر بر مبنای گام حلقہ علاوہ ۱.

۱۳۸.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
برای پیادہ سازی پیمایش سطحی(BFS) از صف استفادہ می کنیم و برای پیادہ سازی پیمایش عمقی(DFS) از پشتہ استفادہ میکنیم.

۱۳۹.پاسخ صحیح گُزینہ ۳
درخت AVL درخت BST کہ برای ساخت آن nlogn زمان لازم داریم.

۱۴۰.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
درخت maxheap یک درخت دودویی پر کہ برای درج یک گره logn زمان لازم داریم و وقتی n گره داریم پس زمانnlognخواهد بود.گزینه 4

۱۴۱.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
مرتب سازی درجی برای مرتب کردن عناصر تصادفی کارآمد نیست مرتبہ مرتب سازی درجی در بھترین حالت O(n) و در حالت متوسط و بدترین O(n^2) خواھد بود.

۱۴۲.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
این قطعہ کد تعداد نودھای درخت رو شمارش میکنہ.

۱۴۳.پاسخ صحیح گُزینہ ۴
کمترین تعداد نود برای ساخت avl بہ ارتفاع h
Gh=Gh_1+Gh_2+1
G0=1,G1=2

۱۴۴.پاسخ صحیح گُزینہ ۳
در یک ماتریس اسپارس m×n با k عنصر غیر صفر حالت بھینہ ترانھادہ mn خواھد بود.

۱۴۵.پاسخ صحیح گُزینہ 3
در پیمایش سطحی گراف(BFS) سطح بہ سطح ملاقات گرہ ھا رو خواھیم داشت.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

جهت مشاهده پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات علوم اجتماعی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: جامعه شناس ۹۹ تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۱ تیر ۹۹ ساعت ارسال: ۱۷:۲۰ کد دیدگاه: ۲۹۶۹۱۰۷۰
به کاربر خدابزرگه.دفترچه سوالات تخصصی رشتمون داخل همین سایت هس دانلود کنید با جوابها تطبیق بدید….سوالات مبانی ..من فقط گزینه هاش گزاشتم…در چند تاشون شک دارم ک برات علامت میزارم…شروع سوالات مبانی .سوال106=گزینه یک..سوال ۱۰۷=شک دار…سوال ۱۰۸=گزینه چهار..سوال=۱۰۹گزینه دو‌.سوال۱۱۰= شک دار..یعنی به جوابش رسیدم ولی شکش نزاشت بزارم برات…سوال ۱۱۱= گزینه ۴ ..سوال ۱۱۲=،گزینه یک.سوال ۱۱۳=گزینه ۴ پویا احتمالا.سوال ۱۱۵=گزینه چهار..سوال ۱۱۶=گزینه ۲..سوال ۱۱۷=گزینه یک..سوال ۱۱۸=گزینه ۳..سوال ۱۱۹=گزینه چهار..سوال ۱۲۰=گزینه ۳..سوال ۱۲۱=گزینه یک ..سوال ۱۲۲=گزینه دو……..دوست عزیز اگه من اشتباهی جوابی دادم..یا شما جوابی بهتری برا دوتا سوال شک دار داشتی .برام بفرست ..حوزه ها رو هم برات میزارم‌‌..با نظریه..ولی روش فقط ۱۰ تا جواب دادم ک برات میزارمشون..بقیش کار نکردم روشون هنوز

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ساختمان داده ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۱۷ خرداد ۹۹ ساعت ارسال: ۲۰:۲۷ کد دیدگاه: ۲۹۳۶۳۳۲۲
پاسخ تشریحی سوالات #ساختمان_دادہآزمون ۱۳۹۸?

۱۳۶. پاسخ صحیح گُزینہ ۴
بررسی گُزینہ ۱، ۲و۳
طبق تعریف تتا بین اُبزرگ و پی بزرگ قرار میگیرہ پس زیر مجموعہ ھر کدوم از اونھا میشہ،حد در بی نھایت در حالت تتا ھموارہ یک عدد مثبت.

۱۳۷.پاسخ صحیح گُزینہ ۲
وقتی حلقہ تودرتو داریم ضرب مرتبہ ھا رو خواھیم داشت مرتبہ حلقہ for میشہ n و مرتبہ حلقہ while میشہ logn حاصل میشہ nlogn
نکتہ:۱)اگر درون حلقہ جمع یا تفریق داشتہ باشیم مرتبہ حلقہ میشہ شرط حلقہ منھای مقدار اولیہ متغییر علاوہ ۱ تقسیم بر گام شمارندہ.
۲) اگر درون حلقہ ضرب یا تقسیم داشتہ باشیم مرتبہ حلقہ میشہ لگاریتم شرط حلقہ بر مبنای گام حلقہ منھای لگاریتم مقدار اولیہ متغییر بر مبنای گام حلقہ علاوہ ۱.

۱۳۸.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
برای پیادہ سازی پیمایش سطحی(BFS) از صف استفادہ می کنیم و برای پیادہ سازی پیمایش عمقی(DFS) از پشتہ استفادہ میکنیم.

۱۳۹.پاسخ صحیح گُزینہ ۳
درخت AVL درخت BST کہ برای ساخت آن nlogn زمان لازم داریم.

۱۴۰.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
درخت maxheap یک درخت دودویی پر کہ برای ساختش logn زمان لازم داریم.

۱۴۱.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
مرتب سازی درجی برای مرتب کردن عناصر تصادفی کارآمد نیست مرتبہ مرتب سازی درجی در بھترین حالت O(n) و در حالت متوسط و بدترین O(n^2) خواھد بود.

۱۴۲.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
این قطعہ کد تعداد نودھای درخت رو شمارش میکنہ.

۱۴۳.پاسخ صحیح گُزینہ ۴
کمترین تعداد نود برای ساخت avl بہ ارتفاع h
Gh=Gh_1+Gh_2+1
G0=1,G1=2

۱۴۴.پاسخ صحیح گُزینہ ۳
در یک ماتریس اسپارس m×n با k عنصر غیر صفر حالت بھینہ ترانھادہ mn خواھد بود.

۱۴۵.پاسخ صحیح گُزینہ ۱
در پیمایش سطحی گراف(BFS) سطح بہ سطح ملاقات گرہ ھا رو خواھیم داشت.

پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۷ خرداد ۹۹ ساعت ارسال: ۱۲:۳۵ کد دیدگاه: ۲۹۲۴۴۸۲۱
پاسخ سوالات ریاضی و آمار مُقدماتی آزمون ۱۳۹۸
۱۶.۲
۱۷.۱
۱۸.۱
۱۹.۱
۲۰.۳
۲۱.۳
۲۲.۴
۲۳…
۲۴.۳
۲۵.۱
۲۶.۳
۲۷.۲
۲۸.۳
۲۹.۱
۳۰.۴

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: دکتر ناشناس تاریخ ارسال: پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۰۴ کد دیدگاه: ۲۶۸۶۳۴۷۰
?پاسخ سؤالات زبان عمومی :

۶۱) The news … is
۶۲) Ivan was supposed to
۶۳) might be sleeping
۶۴) consumed
۶۵) if they had used
۶۶) incorporate
۶۷) compatible
۶۸) mature
۶۹) compensation
۷۰) sequentially
۷۱) A Controversial Computer Game
۷۲) undertake
۷۳) That the game encourages violence
۷۴) Teaching students that they need to be violent at times!
۷۵) Affect the young people to interpret violence

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: اوا تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۰:۳۸ کد دیدگاه: ۲۶۶۹۴۱۴۰
بچه های زبان من چندتا سوال داشتم اما هیچکس جواب نداده تا الان
یک: سوال زبان شناسی که کدوم structural ambiguity نداره!
Sailing ship or money matters??
دوم: نوشتن outline از روی presentation ی نفر چه نوع task هست؟
Transfer task or condensed task?
سوم ، focus task فک کنم گفته بود تو مکالمه دونفر چیه …
من زدم
Have detailed grammar and dont need explicit grammar teaching
چهارم: Practical test چی هست؟
پنجم: analytic reading چی هست؟
ششم: عنوان یک essay باید چی باشه ؟
ممنون میشم اگه جواب بدین ، منبع هم بدین که عالیه

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آذر تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۰۴ کد دیدگاه: ۲۶۶۸۷۴۷۰
جواب معارف اسلامی:
46- گزینه 2: نظری- عملی
47- گزینه 3: جامع همه ابعاد توحید
48- گزینه 1: وحدت خالق و ناظم
49- گزینه 1: ایمان مبتنی بر معرفت است
50- گزینه 2: تکوینی- ذاتی
51- گزینه 4: توحید عملی- توحید عملی
52- گزینه 3: برای فهم چیستی هر امری، باید به آن احاطه و دسترسی داشته باشیم
53- گزینه 1: عمومی- تشریعی
54- گزینه 2: ایمان همراه با اطاعت کردن از اهل بیت (ع)
55- گزینه 2: زیبایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار و فصاحت و بلاغت این کتاب
56- گزینه 3: حرکت زمین
57- گزینه 4: عین حق و حقیقت است
58- گزینه 3: جزایی
59- گزینه 1: در قیامت، محشور شدن بدن از نظر قرآن قطعی و مسلم است
60- گزینه 2: روی گردانی از خدا

 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آذر تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۴۱ کد دیدگاه: ۲۶۶۸۷۰۷۰
جواب اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی:
76- گزینه 1: مازندران
77- گزینه 2: مشهد
78- گزینه 4: ادبیات کودک و نوجوان
79- گزینه 4: ژاپن
80- گزینه 3: سرنگونی پهباد آمریکایی بعد از تجاوز به حریم سرزمینی ایران
81- گزینه1: حادثه فیضیه
82- گزینه 3: عملیات مروارید
83- گزینه 4: هوشنگ ابتهاج
84- گزینه 2: حضرت یوسف
85- گزینه 1: آموزش و پرورش
86- گزینه 3: نسبیت گرایی فرهنگی
87- گزینه 1: خانواده
88- گزینه 2: رئیس جمهور
89- گزینه 4: وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست
90- گزینه 2: مجلس شورای اسلامی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آذر تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۶۸۶۲۴۰
جواب ادبیات فارسی:
31- گزینه 2
32- گزینه 2
33- گزینه 1
34- گزینه 3
35- گزینه 2
36- گزینه 3
37- گزینه 2
38- گزینه 2
39- گزینه 1
40- گزینه 3
41- گزینه 2
42- گزینه 4
43- گزینه 4
44- گزینه 1
45- گزینه 3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۵۸۴۳۸۰
جواب سوالات معارف
۱.نظری عملی
۲.جامع همه ابعاد توحید
۳.وحدت خالق و ناظم
۴.ایمان مبتنی بر معرفت
۵.تکوینی ذاتی
۶.توحید عملی عملی
۷.برای فهم چیستی هر امری باید بر آن احاطه داشت
۸.عمومی تشریعی
۹.مودت همراه با اطاعت
۱۰.رسایی در معنا با وجود ایجاز
۱۱.حرکت زمین
۱۲.عین حق و حقیقت
۱۳ جزایی
۱۴.در قیامت محشور شدن بدن قطعی است
۱۵. روی گردانی از خدا

 

پاسخنامه احتمالی سوالات هوش و استعداد تحصیلی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۱۲ کد دیدگاه: ۲۶۵۷۳۴۲۰
پاسخ چندتا از سوالای ھوش
۹۱.۱
۹۲.۳
۹۳.۴
۹۴.۳
۹۵.۴
۹۶.۱
۹۷.۴
۹۸.۴
۹۹.۲
۱۰۰.۱
۱۰۳.۴
۱۰۵.۲

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۱۶ کد دیدگاه: ۲۶۵۷۲۴۲۰
به اوا زبان
درباره سوال clt
گفته بود کدوم متود فعالیت ها picture strip story و scrambed s
entence و roleplay دارد که جواب میشد clt
درمود focus task سوالش دقیق یادم نیست ولی گفته بود کدو یک در فعالیت گفتگو به قواعد گرامری توجه میکند
صد درصد مطئنم جوابش focus task میشه
یه سوال هم بود درباره microskill بود
از گزینه ها literal and implied meaning
cohesive devices بود یا develop and use of battery یکی از این دو مورد بود
یکی از این دو مورد هم بود
recognize the communicative function of utterance
recognize that a particular meaning may be expressed in different grammatical forms این اخری جواب بود
یه سوال هم گفته بود که کدام یک از مفاهیم روش تدریس زیر اصلا به سیاست مربوط نیست
من زدم strategy learning البته با شد
درباره جیک سا هم مطمین باشید غلطه من هم تو کتاب پوران پژوهش و هم تو نت سرچ کردم میشد task completion
درباره grammar teaching چیزی ازش یادم نیست

 

پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی استخدام آموزش و پرروش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۰:۴۶ کد دیدگاه: ۲۶۵۶۵۷۰۰
سلام نه یکیش ميشد رئیس جمهور، دومی هم وزارت کشور

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (نوبت صبح) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم ش تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۰۴ کد دیدگاه: ۲۶۵۱۵۸۶۰
دوستان این گزینه هاست،دوستانی ک مخالفن گزینه صحیح رو بزارن بررسی کنیم.
62. was supposed
63. might be sleeping
64. counsumed
65. had used
66. incorporate
67. compatible
68. mature
69. compensation
70. approximatly
71. A controversial computer…
72. undertake
73. that the game encourage…
74. teaching the student that they need to be violent…
75. make people respond violently to bullies

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی (نوبت صبح) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم ش تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۵۷ کد دیدگاه: ۲۶۵۱۱۳۳۰
سلام دوستان. جوابای سوالای زبان نوبت صبح هستش که استاد زبانم پاسخ دادن، شماره و ترتیب تست ها بر اساس دفترچه ای هستش که تو سایت ایران استخدام قرار داره
61: is
62: 1
63: 1
64: 3
65: 2
66: 3
67: 1
68: 4
69: 2
70: 3
71: 1
72: 3
73: 4
74: 2
75: 3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

اطلاعات عمومی:

مازندران

عملیات مروارید

ژاپن

حادثه فیضیه

اموزش و پرورش

یوسف نبی

نسبیت گرایی فرهنگی

توقیف نفت کش انگلیس

هوشنگ ابتهاج

رییس جمهور

مستند نگاری

خانواده

وزارت کشور

وزیر مسول اعمال اداره متبوع خود است

 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ سوالات عمومی اطلاعات عمومی:

1- 1
2- 2
3- 4
4- 4
5- 3
6- 1
7- 3
8- 4
9- 2
10- 1
11- 3
12- 1
13- 2
14- 4
15- 1

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ سوالات ادبیات عمومی:

1- 2
2- 2
3- 1
4- 3
5- 4
6- 1
7- 2
8- 4
9- 3
10- 1
11- 4
12- 4
13- 2
14- 1
15- 3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ سوالات عمومی ICDL:

1- 2
2- 4
3- 1
4- 3
5- 3
6- 1
7- 2
8- 1
9- 4
10- 3
11- 1
12- 2
13- 4
14- 2
15- 3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) آزمون استخدامی

جهت دانلود فایل 1 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 2 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 3 اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات معارف آزمون استخدامی

جهت دانلود فایل 1 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 2 اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۴ کد دیدگاه: ۲۶۴۹۹۹۳۰
نازنین ن ن جان لطفا بهم بگو چکار کردم
کامپیوتر وورد , rom , send to , ,pesonalishion , docx, auto corncy ,
end show ,dolet ,
Sub
…….
ادبیات
مضحکه آرام گرفتن طومار متمم مسند مفعول جمال عشق
…..
نظری عملی ذاتی راه هدایت توحید عملی توحید عملی ذهن محدود مودت اطاعت فصاحت لاغت حرکت زمین عین حق و حقیقت
جزایی
………..
سنجش

سازمان دادن به ارزشها بیان جملات توصیفی کاربستن کاربرد دانش مفهومی ایجاد مهارت خودارزشیابی کانال های حسی فعال

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: م.ق تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۰۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۷۱۶۳
بچه ها من ادبیاتو از معلمم پرسیدم
صفت مفعولی شکفته و گرفتار میشه
چندغلط نگارشی همون ۴ تا درسته
آرام گرفتن درسته
عاقبت گرگ زاده گرگ شود میشه
فاقد آرایه حسن تعلیل میشه
استعاره همون طاق بلند میشه
کم زنی بی توجهی میشه

 

پاسخنامه احتمالی زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهنام تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۰۳ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۴۳۰۰
هرچند زمین‌گیر بود دانه امید
دست کرم ابر گهربار بلند است.
زمین‌گیر بودن دانه میشه حسن تعلیل چون شاعر کاشتن دانه در زمین رو زمین‌گیر بودن دانه درنظر گرفته.
دانه امید میشه تشبیه. امید مانند دانه است.
ابر گهربار میشه استعاره. گهر استعاره از باران.
در این بیت جناس وجود نداره

 

پاسخنامه احتمالی زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Reza تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۱۳ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۲۹۷۰
جواب سوالهای زبان
1) The news … is
2) Ivan was supposed to
3) might be sleeping
4) consumed
5) if they had used
6) incorporate
7) compatible
8) mature
9) compensation
10) sequentially
11) A Controversial Computer Game
12) undertake
13) That the game encourages violence
14) telling students how to use a baseball bat
15) make people respond violently to bullies

 

پاسخنامه احتمالی فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخنامه احتمالی سوالات کامپیوتر:
جهت دانلود فایل اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (آموزگار ابتدایی) ــ ارسالی از طرف کاربران

ایران در سال 2019 با کدام بازی کرد ژاپن

اسم عملیات مروارید

امام خمینی و تقیه نهضت ازادی

تایید صحت اعتبار نامه ها مجلس میشه

سوال برنامه ریزی اموزشی میشه اموزش و پرورش

سوال کمیسیون های داخلی دولت میشه رئیس جمهور

مسئولیت پاسخگویی وزرا میشه هیات وزیران

تشکیل ائتلاف دریایی بعد سقوط پهباد هست

 

پاسخنامه احتمالی معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: پسر اهوازی تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۲:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۹۹۸۰
پاسخ سوالات دینی نوبت صبح (98)

46.نظری-عملی
47.جامع همه ابعاد توحید
48.وحدت …علت(مطمئن نیستم البته)
49.ایمان مبتنی بر معرفت
50.تکوینی+فعلی
51.توحید عملی-توحید عملی
52.برای..
53.عمومی تشریعی
54.مودت همراه با اطاعت از اهل بیت(ع)
55.رسایی..
56.حرکت زمین
57.عین..
58.جزائی
59.درقیامت…قطعی…
60 روی گردانی

سوال 58 رو شک داشتم،سوال 85 رو بجاش به اشتباه پر کردم تو پاسخنامه،مداد پاک کن نداشتم پاکش نکردم،الان چک کردم دیدم بطرز جالبی جواب دینی درست دراومده،جالبتر اینکه اگه برا 85 همون گزینه رو زده بودم غلط در میومد.
البته زیاد حسودیتون نشه چون یه سوال تخصصی رو به خنده دارترین شکل ممکن اشتباه زدم.

 

پاسخنامه احتمالی فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: پسر اهوازی تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۲:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۹۸۸
پاسخ سوالات ICDl نوبت صبح (98)

1.access
2.rom
3.CTRL(gheyremojaver)-SHIFT(mojaver!)
4 ایجاد یک میابر
5.personalize
6.temp
7.spell check
8.review
9.relative (فک کنم)
10.auto sum
11.pie
12.creat dupicate
13.end slideshow
14.#

15.radio button

سوال 15 رو اگه بیل گیتس ببینه خودکشی میکنه!
حتی از لحاظ نگارش ادبی هم مشکل داره
ضمنا اطلاعات عمومی رو وقت نکردم بزنم،فقط میدونم ژاپن ایرانو حذف کرده بود.
البته وقت هم میکردم نمیرفتم سمتش، توصیه میکنم شما هم زیاد نرید سمتش.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ریاضی و آمار مقدماتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: پسر اهوازی تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۶۷۰
ریاضیات نوبت صبح (98)
16) 8v2
17)A-C)uB)
19) عدد7
20 -1
21) 2,3
22) عدد6
23) 0
24 1/2
25) 3/8
26) تفاوت زیاد در جامعه
27) عدد5
28) عدد7
29) عدد4
30) عدد3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: پسر اهوازی تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۱۹ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۶۶۶
پاسخ سوالات زبان نوبت صبح (98)
61.are
62.had
63.might
64.that
65.used/// (یه خورده شک دارم البته)
66.incorporate
67.compatible
68.mature
69.compensation
70.sequentially
71.a controversial/// یا/dangerous game( دومی درست تره ولی من اشتاه زدمش بنظرم)
72.illustrate
73.that the game encourage..
74.make people..

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حسن تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۱:۵۷ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۴۸۴
سلام جواب دینی ۹۸ ا.پ:
نظری_عملی
جامع همه ابعاد توحید
قیومیت خدا
ایمان مبتنی بر عقل
تشریعی ذاتی
توحید عملی توحید عملی
۵۲ شک دارم
۵۳ شک دارم
مودت همراه با اطاعت اهل بیت ع
۵۵ نمیدونم
فکرکنم جاذبه زمین
پیامبران عین حق و حقیقتند
عدل جزایی
در قیامت محشور شدن بدن از نظر قرآن قطعی و مسلم است
رویگردانی از خدا

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: hs تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۸:۰۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۹۱۶۰
سلام دوستان. جواب سوالات زبان آپ. نوبت صبح

جهت دانلود فایل 1 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 2 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 3 اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات هوش و توانمندی های عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: پسر اهوازی تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۷:۳۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۸۵۶
پاسخ سوالات هوش و استعداد نوبت صبح (98)
91. تنگنای ارتباط برقرار کردن
92. روحیه..
93.-////(متاسفانه گزینه ها به مسخره ترین شکل ممکن طرح شده بودند)
94.{4}
95.رایانه انجام داد
96.در شرایط یکسان…
97.کارکرد شاخک…
98.قیاس کردن
99. عدد 30 می شود
100. 180 دقیقه
101. چهارمین
102. نسبت 4 به 5 است
103. 2 مربع
104. 20میلیون
105. 4 تا بیشتر است(متاهلا21تان مثلا،مجردها 25تا)
پاسخ ریاضی و زبان رو هم میفرستم بزودی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: لیلی تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۲۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۵۳۸۰
پاسخ سوالات زبان نوبت صبح را من به عنوان یک داوطلب زبانی اینطور جواب دادم.

61.4
62.1
63.1
64.4
65.2
66.4
67.1
68.4
69.2
70.4
71.1
72.3
73.4
74.1
75.3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بهاره تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۱۹ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۸۹۱۰
کم زنی . [ ک َ زَ ] (حامص مرکب ) تواضع. خضوع .(فرهنگ فارسی معین ). فروتنی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ترک علائق کردن و گسستن از دنیا :
ای شمس حق ّ تبریز دل پیش آفتابت
در کم زنی ّ مطلق از ذره کمتر آمد.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: شکست خورده تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۰۱ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۶۶۵۰
acsses
ctrl+shift
rom
auto corect
sum
duplicate
slide or no slideمنظور پخش یا عدم پخش بود دقیقا متنش یادم نیس
همینارو یادمه
ولی باقی عمومی ها داغون در حد صفر چون نخوندم
تخصصی ها هم خیلی عالی بودم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سمانه.... تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۲۴ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۵۷۵۰
ایمان همراه با معرفت
توحید ذاتی یا همه ابعاد توحید
مودت همراه با اطاعت اهل بیت
روی گردانی از خدا
فصاحت بلاغت ایجاز و اختصار
عمومی عمومی
تکوینی تشریعی
محشور شدن بدن قطعی
نظری عملی
من خودم زدم چون شناخت ذات خدا ناممکنه
عین حق وحقیقت
تکوینی ذاتی
حرکت زمین
وحدت خالق و ناظم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: محمد تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۵۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۱۴۴۰
جواب سوالات معارف
46-نظری-عملی
47-جامع همه ابعاد توحید
48-وحدت خالق و ناظم
49-لا اکراه فی الدین قد تبین…..کدام مفهوم دریاقت می شود 1-ایمان مبتنی بر معرفت2-راه هدایت از لوازم ایمان3-ایمان مبتنی بر عقل4-معرفت مبین راه درست
50-اراده تکوینی و ذاتی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۰۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۵۰۸۰
اولی is میشه اما خودم اشتباه زدم.
یه سوال هم بود در مورد گوجه ها که فکر کنم گزینه مچور میشد به معنی رسیده، بالغ.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۵۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۴۷۸۰
اولی is می شد.
Might be sleeping
Had used
Subsequently
Incorporate
یکی هم mature بود که گوجه ها نرسیده بودن

 

پاسخنامه احتمالی سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۰۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۷۹۴
باداب سورت_مازندران
ھارونیہ_مشھد
رئیس جمھور حکم کنہ_لازم اجرا بشہ
اعتبار نامہ نمایندگان مجلس_وزارت کشور
پژوھش و آموزش_وزارت علوم
فوتبال_ایران و ژاپن
مناطق روستایی کشاورزی_خانوادہ
ھمینا یادم ھست

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۰:۴۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۱۶۸
جوابا معارف
نظری_عملی
همه ابعاد توحید
حرکت زمین
اعمال پیامبران عین حقیقت است
جزایی
تکوینی _افعالی
عملی_عملی
عمومی_تشریعی
روی گردانی از خدا
جمع شدن اعضا در روز قیامت حتمی ومسلم
صفات خدا قابل شناسایی اما ذات نه
معرفت
مودت

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علی رضا تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۵۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۷۲۴
جواب سوالات کامپیوتر که خودم زدم و درسته
سوال یک میشه word
سوال که نوشته بود نمودار درصدی pi
سوالی که dotx میشد
سوال که نوشته بود جمع و میانگینauto sum
اسپلینگ اند گرامر در سربرگ review
سوالی که غیر فرار rom میشد
سوالی که نوشته بود راست کلید روی دستکتاپ چون sent to بود یعنی میانبر ایجاد میکنه

 

پاسخنامه سوالات زبان و ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۳۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۴۰۴
ادبیات

مضحکه
سفر و حزر
کتاب کاشتن درخت و گیاه
تیر مزگان غنچه لب
درس گرفتن
شنونده خندان
حسن تعلیل
چهارغلط نگارشی
پنج اضافه تشبیهی
چهره خورشید
رافت یاران
نرود میخ اهنی در سنگ

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۹۷
معارف

وحدت ناظم
روی گردانی از خدا
حرکت زمین
عین حق و حقیقت اند
مودت همراه با اطلاعت
ایمان مبتنی بر معرفت
نظری عملی
عدل قضایی
تکوینی ذاتی
عدم وجود تعارض و ناسازگاری
جامع همه ابعاد توحید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۷۵
جوابای کامپیوتر
Rom
shift-ctrl
dotx
Auto correct
pie
Access
personalize
review
ایجاد فایل میانبر بر روی دسکتاب

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علی تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۱۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۵۶
سلام
دوستان من سوالات icdl رو اینهارو زدم
Icdl
1پسوند فایل تمپلیت یا همان الگو dotx هستش
2برای انتخاب غیر مجاور ctrl و برای مجاور هم shift
3برای تغییر از pernlasion استفاده میشه
4برای اکسس حتما باید در شروع نام انتخاب بشه
ROM5: یعنی READ ONLY MEMORIS
باخاموش شدن کامپیوتر پاک نمیشه
6پیش فرض فرمول در اکسل (من CONSATNT) انتخاب کردم
AUTO CORECT7 برای اصلاح غلط خودکار
8دکمه RADIO BUTTON در انتخاب اشیا در اینترنت (نمی دونم درست زدم یانه)
9کلیک راست رو فایل و SEND TO یه میانبر روی دسکتاپ ایجاد میکنه
CTRL+D 10 یه اسلاید رو دوبار تکرار میکنه در پاورپوینت
11 اون علامت که در پاورپوینت برای خروج از حالت نمایش اسلاید شو هستش
12علامت که در اکسس بود رو نمی دونم که هشتک و مساوی داشت
13 دستور auto sum اتوماتیک وار اعداد رو در ستون های اکسل جمع میزنه
14 نموار pie همان دایراه ای شکل محور نداره

 

پاسخنامه احتمالی سوالات دروس عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۰۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۲۴
من پاسخ چن تا درس عمومی رو میزارم امیدوارم بھتون کمک کنہ
درس اطلاعات عمومی
باداب سورت_مازندران
ھارونیہ_مشھد
مصوبات ھیئت وزیران_رئیس جمھور
پژوھش و آموزش_وزارت علوم
مناطق روستایی طبق کشاورزی_خانوادہ
عملیات آذر ۵۹_مروارید
رسیدگی بہ اعتبار نامہ نمایندگان مجلس_وزارت کشور
درس معارف
آیہ الارض مھدأ_حرکت زمین
سختی ھای زندگی_روگردانی از خدا
لاالہ الا للہ_ھمہ ابعاد توحید
اعجاز لفظی قران_طی ۲۳ سال لفظ و اھنگ قران بدون تغییر
احسن القصص قران_داستان حضرت یوسف
چرا بہ کحن وجودی خدا نمی رسیم_محدود بودن ذھن
پیامبران و امامان_عین حق و حقیقت
سوال ادبیات
صحیفہ و غرس کردن_کتاب،کاشت گیاہ و گل
تعداد تشبیہ ھا_۵ تا
بیت ظاھر خبر میدھد از سر درون(رنگ رخسارہ خبر میدھد از سر درون)
نرود میخ آھنین در سنگ
فاقد آرایہ جناس
آرام گرفتن
صفت مفعولی_آموزگار و..
نقش قوت و پنجہ و خطاست_مفعول_متمم مسند
یہ سوال دیگ ھم بود از ادبیات سہ تا غلط نگارشی داشت این سوال دقیقا مال پارسال بود
جواب میشد_ارجح تر،درونأ،در حقیقت روی آریم
آدمیت،بشریت،قلبأ اینا درست بودن چون ھر سہ کلمہ عربی و مشکلی ندارہ یت عربی بگیرن وأ
درس ریاضی
۸رادیکال ۲
فراوانی مطلق در مرکز ھر دستہ باھم جمع تقسیم بر تعداد=میانگین
ساقہ و برگ میشد ۴
نقطہ(۱،۱)(۰،ـ۱) _(۲،۳)
ab در تابع میشد_منفی ۱
سوال احتمال میشد_۳/۱۶
مجموع ۵۰ دادہ _انحراف معیار میشد ۱۴۰
سہ جملہ حسابی میشد سہ جملہ ھندسی_میشد مثبت ۲

فعلا اینا یادم اومد از عمومی ھا ،

 

پاسخنامه احتمالی سوالات معارف اسلامی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۱:۱۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۰۴۳
عقل کہ عمومی ربطی بہ شریعت و دینت ندارہ مثلا نمیشہ بگی چون فلان دین رو دارم عقل ھم دارم جواب میشد عمومی تشریعی

نویسنده: مریم ش تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۵۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۱۱
هر دو تشریعی هستن،درکتاب دین و زندگی 2 نظام جدید درس 1 به این موضوع اشاره شده و همچنین اندیشه1.انسان ویژگیهای دارد که اورا از سایرمخلوقات جدا میکند و همین امر سبب شده شیوه هدایت او متفاوت باشد. یکی ازین ویژگیها قدرت تعقل و تفکر و دیگری قدرت اختیار است.هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی میگذرد،یعنی خداوند برنامه هدایت انسان ها را از طریق پیامبران می فرستد و انسان با اختیار و عقل خود در پیام الهی تعقل میکند و با کسب معرفت راه درست را برمیگزیند.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زبان انگلیسی عمومی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: محمد تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۴۷۳۰
جواب سوالات زبان اونایی که یادمه
اولی is
may have slept
demonstrate
compensation
intervening
subsequently
از reading هم دوتاشون یادمه
take role که میشد undertake
اخری هم میشد
respond violently to bullet

 

پاسخنامه احتمالی فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه I.C.D.L) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: mahsa تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۷:۰۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۳۵۵۴
جوابای ای سی دی ال کسی نمیگه؟
من اینجوری زدم
اکسس
کش غیرفرار
کنترل و شیفت
انتقال فایل به دستکتاپ
sum
spell
delet slide

یادم نمیاد دیگه شما غلطارو اصلاح کنید و بقیخ و بگید…

یه سوال تو ریاضی بود 9 به توان ۴ به علاوه x من زدم صفر
ab زدم ۸
aو b نامتناهی و c متناهای اون گزینه ای ک اخرش اجتماع با b داشت زدم
اون فلج هم ارسال اطلاعات به رایانه زدم.

 

سوالات تخصصی زیست (ژنتیک) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: شنبه ۱۴ دی ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۱۸ کد دیدگاه: ۲۷۰۸۸۹۲
۱. با وجود انکه باز یوراسیل وتیمین هر دو با ادنین جفت میشوند چرا در ساختار DNAبرخلافRNAبه جای یوراسیل تیمین به کار رفته است۲.کدام ویژگی DNAواتسون-کریک B-DNAاز تفاوت های این مولکول باDNAدرالین فرانکلین A-DNAبه شمار می اید ۳.در یوکاریوت ها کدام مورد از پیامد های ایجاد ریز تغییرات شیمیایی در هیستون های متصل شونده به DNAاست۴.با توجه به مبدا همانند سازی در باکتری اشرشیاکلی جایگاه Iمحل اتصال کدام پروتیین است۵.در یوکاریوت ها جداشدن واجتماع اکتامرهیستونی در هنگام همانندسازی DNAچگونه است۶.کدام مورد از ویژگی های ساختاری وکتور پلاسمیدی PBR۳۲۲برای باکتری E.coliاست۷.پیامد کدام نوع جهش در مناظق کد کننده اسید های امینه ساخته شدن پروتیین با طول بیشتر در پایانه کربوکسیلی است۸.با توجه به فاکتور های اغاز گر فرایندترجمه در پروکاریوت ها کدام مورد در خصوص فاکتور اغاز گر IF۱صحیح است۹.به منظور تهیه کاریوتایپ انسان از گسترش کروموزومی در کدام مرحله از چرخه سلولی استفاده میشود۱۰.کدام مورد در خصوص تکثیر DNAبا استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازPCRاستاندارصحیح است۱۱.در ازمایش گریفیت تمایز عصاره باکتری های Sبا کدام انزیم توانایی ان را برای تغییر شکل یا ترانسفورماسیون باکتری های Rاز بین میبرد۱۲.در یوکاریوت ها اصلی ترین عملکرد miRNAچیست۱۳.در خصوص فرایند تولید واکسن هپاتیتBچند مورد است۱۴.با توجه به ویژگی های ساختاری mRNAبالغ یوکاریوتی کدام بخش در مجاورت دم پلیAقرار دارد

پاسخامه احتمالی: نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: شنبه ۱۴ دی ۹۸ ساعت ارسال: ۰۱:۰۱ کد دیدگاه: ۲۷۰۸۹۱۵۰
جواب سوالات ژنتیک 1-ژنتیک اکرمی صفحه 183قسمت دوم توضیح داده هست من زدم همان گزینه همانند سازی داشت زدم /2-صفحه 191 اکرمی توضیح داده من گزینه همان 3.6 شبیه این داشت زدم اما دوستان میگن گزینه رطوبت داشت درسته /3-یادم نیست 4-همان گزینه A داشت /5-یادم نیست 6-نمی دونم 7-صفحه 248اکرمی توضیح داده جهش خواندن جوابش میشه 8-صفحه 318اکرمی گفته شده کلا مانع اتصال میشه زیر واحد کوچک به بزرگ 9-صفحه 149اکرمی متافاز یا اواخرپروفاز 10-میگن همان گزینه گرما داشت 11-علامت نزدم 12-علامت نزدم 13-علامت نزدم 14-صفحه 311چند خط اخر توضیح داده ژنتیک اکرمی همان گزینه که کلاهک داشت من زدم

 

سوالات تخصصی زیست سلولی ومولکولی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۹ دی ۹۸ ساعت ارسال: ۰۳:۱۸ کد دیدگاه: ۲۷۰۱۷۷۸۰
سلام بردوستان زیست شناسی سری های قبلی سوالات گیاهی وجانوری ومیکروب وبیوشیمی .منابع زیست چه بخونیم و.. چیزهاییی یادم بود گفتم این سری با سوالاتزیست سلولی ومولکولی که جواب هایش یادمه می گویم اول سوالات می گذارم بعدش جوابش سوالات زیست سلولی ومولکولی //۱.اتصال یون کلسیم موتیف از پروتیین کالمودولین باعث تغییر کانفورماسیون در این پروتیین میشود۲.کدام مورد از ویژگی های ساختاری ویا عملکردی پورین ها است۳.در غشاهای سلول های جانوری پس از وقوع کدام مورد پمپ سدیم-پتاسیم ATP از بلافاصله به شکل فضایی اولیه اش بر میگردد۴. در غشای پلاسمایی سلول های ماهیچه ای وضعیت پذیرنده استیل کولین در حالت اتصال استیل کولین به ان چگونه است۵.در جانوران عملکرد گروهی از گیرنده های سطح سلولی که خاص سیستم عصبی وسایر سلول های تحریک پذیر الکتریکی مانند عضله اند مستقیما وابسته به چیست۶.بزرگترین رده گیرنده های وابسته به انزیم در جانوران کدام امینو اسید را در پروتیین هدف فسفوریله میکند۷.محل بافتی کدام خانواده ناقل های گلوکز به کبد وسلول های بتالوزالمعده محدود میشود۸.کدام مورد در خصوص ساختار گیرنده بویایی بینی مهره داران صحیح است۹.با توجه به تکنیک های ژنتیکی مولکولی اصلی ترین ویژگی متمایز کننده فرایند ترانسفکیشن پایدار با موقت چیست۱۰.در روش الکتروفورز پروتیین کدام مورد در خصوص ترکیب SDSموجود درژل SDS- پلی اکریل امید صحیح است۱۱.کدام ترکیب پروتیین های سیتوزولی را جهت تجزیه در پروتیازوم ها نشان دار میکند۱۲.کدام مورد در خصوص فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلولی اپوپتوز در باره تمام سلول های جانوری هسته دار صحیح است۱۳.در چرخه کدام کمپلکس همانند سازی DNAراشروع واز همانندسازی مجدد جلوگیری میکند۱۴.در زنجیره انتقال الکترون کمپلکس محتوی مس الکترون ها را به کدام پذیرنده منتقل میکند

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی شیمی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۱:۴۷ کد دیدگاه: ۲۶۸۴۵۰۴۰
سوالات شیمی کدام مولکول در بین مولکول های فسفوریله مهم زیستی توان حد واسطی برای انتقال فسفریل دارد۲.انزیم هایی که واکنش های اکسیداسیون واحیا را کاتالیز میکنند در کدام گروه اصلی طبقه بندی میشوند۳.ویتامین D۳برای تبدیل به فرم فعال به ترتیب در کبد وکلیه دستخوش چه تغییراتی میشود۴.در پروتیین ها کدام مورد ویژگی ساختارمارپیچالفا در شکل منظم ومعمولی ان است۵.کدام مورد عامل اصلی در محلول شدن پروتیین های کروی در اب است۶.کدام گروه در ساختار کوانزیم Aبا ریشه ای اسیل پیوند پر انرژی ایجاد کرده وانها را فعال میکند۷.در زنجیره انتقال الکترون وظیفه مهم کوانزیم FMNچیست۸.در مسیر گلیکولیز سوبسترای انزیمی که در اب محصول فرعی ان است چیست۹.در بدن انسان کدام مورد بیانگر یکی از واکنش های چرخه کوری است۱۰.دریوکاریوت هادر شرایط هوازی پیروات از کدام طریق وارد میتوکندری میشود۱۱.در چرخه کربس انزیم یکی از مولکول های این چرخه را به ایزومرش تبدیل میکند۱۲.در ساختارATPسنتتاز واحد حرکتی یا روتور از کدام زیر واحد ها تشگیل شده است۱۳.در یوکاریوت ها غلظت کدام مولکول شاخص نهایی سرعت تمام اجزای مسیر تنفسی است۱۴.کدام انزیم در پایان فرایند گلوکونیوژنز در کبد باعث رهایی گلوکز ازاد میشود

پاسخ سوالات: نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۲:۰۹ کد دیدگاه: ۲۶۸۴۵۰۹۰
جواب سوالات این سوالات یکی از دوستان که رشته اش دکترای بیوشیمی بوده پرسیده ممکنه ئرست باشه ممکنه اشتباه اینها جواب های احتمالی هست /چون ملاک جواب سوال این هست که طراح کدام جواب مد نظرش بوده نه جواب من ملاک هست نه جواب شما
حد واسط میشه ATP /انزیم گروه یا دسته ی اول/ فرم فعال در کبد وکلیه هیدروکسیلاسیون/ مارپیچ الفا میگن اون گزینه ای که زنجیره جانبی در خارج یا اون گزینه 4ان داره/پروتین کروی میانکنش ابگریز/پیوند پرانرژس SH/وظیفه کوانزیم تک تک الترون می دهد به FE-S/سوبسترای انزیم میشه 2فسفوگلیسرات اگر منظورش انزیم باشه میشه انولاز /چرخه کوری پیروات به گلوکز در کبد /پیروات در میتوکندری از طریق انتی پروت با OH منفی/ایزومز چرخه کربس انزیم اکونیتاز/واحد حرکتی سنتتاز میشه سیگما(الفا)3بتا3/شاخص نهایی سرعت مسیر تنفسی ATP/گلوکونیوژنزمیشه گلوکز6فسفاتاز

 

سوالات تخصصی فیزیولوژی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۱:۱۰ کد دیدگاه: ۲۶۸۴۴۸۴۰
سلام سوالات زیست بیشترشون گذاشتم اما فیزیولوژی .در فرایند انقباض عضله اولین پیامد اتصال یک مولکول ATP به شیار بزرگ واقع در پشت سر میوزین طرفی که بیشترین فاصله را با رشته اکتین دارد چیست۲. در مسیر پیام رسانی توسط هورمون اپی نفرین با فعالیت انزیم ادنیلات سیکلاز وتولید CAMPابتدا کدام انزیم فعال میشود۳.در خصوص تبادل مواد با سلول وبافت به روش انتشار ساده چند مورد صحیح است۴.کدام مورد در خصوص عملکرد سلول های عصبی جانوران صحیح است۵. نورون های حرکتی-کولین مورد نیاز برای سنتز ترکیب استیل کولین را با کدام روش از مایع خارج سلولی جذب میکند۶.در پستانداران کدام ویتامین محلول در اب با شرکت در ساختار کو انزیم در فرایند های انتقال الکترون پروتون حایز اهمیت است///مال جانوری سوالاتش یادم نیست فقط یه سوال من گزینه تسهیل شده شده یکی دیگه در ارتفاع زدم افزایش گلیسرات یه سوال دیگه گزینه اش زدم بیوتین مال ویتامین ها علامت نزدم یه سوال هم چهار عبارت داده بود چند تا صحیح یا غلط بود اما گیاهی یه سوال چهار عبارت داده بود مال باز وبسته شدن روزنه قند اصلی در گیاهان و..چند تا صحیح یا غلط هست کدام یک به جای کلروفیل دوتا هیدروژن داره می شد فیوفیتین یکی در باره ابسیزیک اسید بود که میشد رشد جوانه /درمورد سیتوکینین نمیدونم ببود یا نبود یادم نیست همین ها یادمه

 

سوالات تخصصی رشته زیست شناسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۱۳ کد دیدگاه: ۲۶۸۲۹۱۴۰
سوالات زیست شناسی فراگیر هفتم /////بیوشیمی..1.کدام مولکول در بین مولکول های فسفوریله مهم زیستی توان حد واسطی برای انتقال فسفریل دارد2.انزیم هایی که واکنش های اکسیداسیون واحیا را کاتالیز میکنند در کدام گروه اصلی طبقه بندی میشوند3.ویتامین D3برای تبدیل به فرم فعال به ترتیب در کبد وکلیه دستخوش چه تغییراتی میشود4.در پروتیین ها کدام مورد ویژگی ساختارمارپیچالفا در شکل منظم ومعمولی ان است5.کدام مورد عامل اصلی در محلول شدن پروتیین های کروی در اب است6.کدام گروه در ساختار کوانزیم Aبا ریشه ای اسیل پیوند پر انرژی ایجاد کرده وانها را فعال میکند7.در زنجیره انتقال الکترون وظیفه مهم کوانزیم FMNچیست8.در مسیر گلیکولیز سوبسترای انزیمی که در اب محصول فرعی ان است چیست9.در بدن انسان کدام مورد بیانگر یکی از واکنش های چرخه کوری است10.دریوکاریوت هادر شرایط هوازی پیروات از کدام طریق وارد میتوکندری میشود11.در چرخه کربس انزیم یکی از مولکول های این چرخه را به ایزومرش تبدیل میکند12.در ساختارATPسنتتاز واحد حرکتی یا روتور از کدام زیر واحد ها تشگیل شده است13.در یوکاریوت ها غلظت کدام مولکول شاخص نهایی سرعت تمام اجزای مسیر تنفسی است14.کدام انزیم در پایان فرایند گلوکونیوژنز در کبد باعث رهایی گلوکز ازاد میشود سوالات ژنتیک….1. با وجود انکه باز یوراسیل وتیمین هر دو با ادنین جفت میشوند چرا در ساختار DNAبرخلافRNAبه جای یوراسیل تیمین به کار رفته است2.کدام ویژگی DNAواتسون-کریک B-DNAاز تفاوت های این مولکول باDNAدرالین فرانکلین A-DNAبه شمار می اید 3.در یوکاریوت ها کدام مورد از پیامد های ایجاد ریز تغییرات شیمیایی در هیستون های متصل شونده به DNAاست4.با توجه به مبدا همانند سازی در باکتری اشرشیاکلی جایگاه Iمحل اتصال کدام پروتیین است5.در یوکاریوت ها جداشدن واجتماع اکتامرهیستونی در هنگام همانندسازی DNAچگونه است6.کدام مورد از ویژگی های ساختاری وکتور پلاسمیدی PBR322برای باکتری E.coliاست7.پیامد کدام نوع جهش در مناظق کد کننده اسید های امینه ساخته شدن پروتیین با طول بیشتر در پایانه کربوکسیلی است8.با توجه به فاکتور های اغاز گر فرایندترجمه در پروکاریوت ها کدام مورد در خصوص فاکتور اغاز گر IF1صحیح است9.به منظور تهیه کاریوتایپ انسان از گسترش کروموزومی در کدام مرحله از چرخه سلولی استفاده میشود10.کدام مورد در خصوص تکثیر DNAبا استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمرازPCRاستاندارصحیح است11.در ازمایش گریفیت تمایز عصاره باکتری های Sبا کدام انزیم توانایی ان را برای تغییر شکل یا ترانسفورماسیون باکتری های Rاز بین میبرد12.در یوکاریوت ها اصلی ترین عملکرد miRNAچیست13.در خصوص فرایند تولید واکسن هپاتیتBچند مورد است14.با توجه به ویژگی های ساختاری mRNAبالغ یوکاریوتی کدام بخش در مجاورت دم پلیAقرار دارد سوالات سلولی ومولکولی….1.اتصال یون کلسیم موتیف از پروتیین کالمودولین باعث تغییر کانفورماسیون در این پروتیین میشود2.کدام مورد از ویژگی های ساختاری ویا عملکردی پورین ها است3.در غشاهای سلول های جانوری پس از وقوع کدام مورد پمپ سدیم-پتاسیم ATP از بلافاصله به شکل فضایی اولیه اش بر میگردد4. در غشای پلاسمایی سلول های ماهیچه ای وضعیت پذیرنده استیل کولین در حالت اتصال استیل کولین به ان چگونه است5.در جانوران عملکرد گروهی از گیرنده های سطح سلولی که خاص سیستم عصبی وسایر سلول های تحریک پذیر الکتریکی مانند عضله اند مستقیما وابسته به چیست6.بزرگترین رده گیرنده های وابسته به انزیم در جانوران کدام امینو اسید را در پروتیین هدف فسفوریله میکند7.محل بافتی کدام خانواده ناقل های گلوکز به کبد وسلول های بتالوزالمعده محدود میشود8.کدام مورد در خصوص ساختار گیرنده بویایی بینی مهره داران صحیح است9.با توجه به تکنیک های ژنتیکی مولکولی اصلی ترین ویژگی متمایز کننده فرایند ترانسفکیشن پایدار با موقت چیست10.در روش الکتروفورز پروتیین کدام مورد در خصوص ترکیب SDSموجود درژل SDS- پلی اکریل امید صحیح است11.کدام ترکیب پروتیین های سیتوزولی را جهت تجزیه در پروتیازوم ها نشان دار میکند12.کدام مورد در خصوص فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلولی اپوپتوز در باره تمام سلول های جانوری هسته دار صحیح است13.در چرخه کدام کمپلکس همانند سازی DNAراشروع واز همانندسازی مجدد جلوگیری میکند14.در زنجیره انتقال الکترون کمپلکس محتوی مس الکترون ها را به کدام پذیرنده منتقل میکند سوالات جانوری وگیاهی…1.در فرایند انقباض عضله اولین پیامد اتصال یک مولکول ATP به شیار بزرگ واقع در پشت سر میوزین طرفی که بیشترین فاصله را با رشته اکتین دارد چیست2. در مسیر پیام رسانی توسط هورمون اپی نفرین با فعالیت انزیم ادنیلات سیکلاز وتولید CAMPابتدا کدام انزیم فعال میشود3.در خصوص تبادل مواد با سلول وبافت به روش انتشار ساده چند مورد صحیح است4.کدام مورد در خصوص عملکرد سلول های عصبی جانوران صحیح است5.

نورون های حرکتی-کولین مورد نیاز برای سن/////من میکروب یادمه تا حدودی
1.فعالیت انزیم محدود کننده
2.توالی شایندال گارنو
3.بیماری گلومونفریت استرپتوکوکوس
4.فاکتور c3b کمپلمان در فعالسازی فاگوسیتوز علیه میکروب ها
5.راجع به تخمیر بود
6.انزیم آلوستریک
7.چرخه کربس
8.باکتری تحمل کننده هوا
9.درباره ادهسین ها
10.انتقال سیمپورت لاکتور با +H///////توالی در قسمت 16srna است
ولی تو گزینه ها دقیق یادم نیست فکر کنم یکی مربوط به بخش mrna بود، یکی محل اتصال زیر واحد کوچک ریبوزوم به بزرگ ، یکی در محل اتصال به trna
راستی سوالای دیگه میکروب
یکی درباره فاژ بود
یکی انتی بیوتیک بتالاکتام
یکی باکتری های نیتروژناز ید تثبیت کننده نیتروژن
تحلیل آزمون استخدامی اموزش پرورش کد رشته دبیری زیست شناسی برگزار شده در تاریخ 15 تیر 97
آزمون ساعت9 صبح برگزار شد ابتدا دفترچه عمومی داده شد 100 سوال در 110 دقیقه فرصت پاسخ گویی ترتیب دفترچه
مهارت های کامپیوتر 12 سوال: انترنت مربوط به چی میشه شبکه -ویندوز 7 گرافیکی چند کاربره – میانبر سرچ کنترل اف-
معارف اسلامی 13 سوال
ادبیات 12 سوال
ریاضی 12 سوال
زبان انگلیسی 13
اطلاعات عمومی 12 سوال
هوش و استعداد تحصیلی 25 سوال
ساعت 11 صبح دفترچه اختصاصی داده شد 75 سوال 80 دقیقه مهلت پاسخ گویی ترتیب دفترچه
سلولی مولکولی 15 سوال
بیوشیمی 15 سوال
ژنتیک 15 سوال
فیزیولوژی جانوری و گیاهی با هم 15 سوال
میکروبیولوژی 15 سوال
ابتدا از سلولی شروع میکنم سطح سوالات کمی ساده تر از ازمون های کارشناسی ارشد و بالاتر از سوالات پیام نور بود در مورد اپران تریپتوفان سوال بود از غشا بود در بیوشیمی بیشتر ساختار بود تا متابولیسم در ژنتیک هم که اصلا از مسائل ژنتیک مندلی نیومده بود کلا ژنتیکش دست به قلم نمیشی برای حل مسئله در فیزیولوژی طبق معمول هورمون ها انتقال مواد و فتوسنتز مسیر چرخه اش اومده بود میکروبیولوژی گفته بود کدام باکتری dna خطی داره هم نام میکروب فقط یک سوال بود 3 سوال از سرفصل های ایمنولوژی اومده بود در کل سوالات خیلی دور از ذهن نبود و کسی که یه جزوه خوب دانشگاهی داشته باشه به راحتی میتونه از پس سوالات بربیاد
در کل زیست شناسی درسیه که باید محفوضات زیادی رو با خودتون داشته باشید

 

سوالات تخصصی رشته ادبیات ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مسجدسلیمان تاریخ ارسال: شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۲۴ کد دیدگاه: ۲۶۷۸۰۸۱۰
سوالات و پاسخ های احتمالی ادبیات اختصاصی
سوال 161 و 164 ویرایش شدند?
با سپاس از ادبیات دیواندره

سوالات و پاسخ های احتمالی ادبیات اختصاصی

نظم و نثر

106)؟؟؟؟؟ پاسخ:می شود مال بخیلان باد دستان را نصیب خرده گل عاقبت خرج صبا خواهد شدن

107؟؟؟؟ پاسخ
ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آنچ از تو آید به چشمش نکوشت

108)کدام گزینه با بقیه متفاوت
است؟
الف در قبـضۀ سـعی است کلـیـد در روزي شـیـر از کـشـش طـفـل زپـسـتـان بـه درآیـد

ب مرغ دست آ موز روزي بی نیاز است از طلب ،در تـلاش ایــن شــکـار رام دســت وپـا مــزن ✔️

ج به کار تا نرود دست و پاي سعی تـو راامـیـد، رزق ز دسـت دعــا نــبــایــد داشــــت

د از توکل در حنا مگذار دست سعـی راقفل روزي گر کلیدي دارد ابرام است و بس

109؟؟؟:پاسخ: بگذشتی و بگذاشتی ما را و هیچ انگاشتی جانا زخشم و آشتی بگذر که این هم بگذرد

110؟؟؟:پاسخ:من ماه و تو آفتابی از دور چشمی به تو می گشایم از دور

111 )رباعی زیر با کدام یک از ابیات قرابت مفهومی دارد؟

نه هرکه زمانه کار او دربندد/فریاد و جزع برآسمان پیوندد
بسیارکسا که اندرونش چو دهل/مینالد و چون برق لبش میخندد

الف زمانه ایست که هرکس به خود گرفتار است/ تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی

ب -خوشم ز سنگ حوادث که استخوان مرا / چنان شکست که فارغ ز مومیایی کرد

ج -طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع / که سوزهاست نهانی درون پیرهنم✔️

د -چون داغ لاله سوخته نانی است روزیم / آن هم فلک به خون جگر میدهد مرا

112)مفهومِ بيتِ زير، با كدام بيت تناسب دارد؟
«خلق چو مرغابيان زاده ز درياي جان / كي كند اينجا مقام مرغ كز ان بحر خاست»

الف) منزلي خوش خانه ي دلكش مقامي دلگشاست / ساقي گلچهره كو و مطرب خوشگو كجاست

ب) هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند / گل ديده ام امروز كه بلبل شده ام باز

ج) چون بوم بدخبر مفكن سايه بر خراب / در اوج سِدره كوش كه فرخنده طايري✔️

د) دولت از مرغ همايون طلب و سايه ي او / زان كه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

113؟؟؟؟ پاسخ:هر که سازد همچو غواصان نفس در دل گره از محیط تلخ رو دامان پر گوهر برد

114)سوال مربوط به قرابت معنایی لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود که پرتوان زد:
پاسخ:چو یاقوت باید سخن بی
زبان سبک سنگین لیکن بهایش گران

115؟؟؟:پاسخ: رطب ناورد چوب خرزهره بار چو تخم افکنی بر همان چشم دار

116؟؟؟ پاسخ:سلامتیان را از ذوق حلاوت ملامتیان چیه چاشنی

117)مفهوم کلی عبارت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟ در عشق قدم نهادن کسی را مسلم شود که با خود نباشد وخود را ایثارعشق کند…ای عزیز عشق بنده را به خدارساند

الف- فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی / بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

ب -طفیل هستی عشقند آدمی و پری/ ارادتی بنما تا سعادتی ببری
ج-در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی/ تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی✔️

118- ؟؟؟؟؟پاسخ چو خوشنود داری جهان را به داد توانگر بمانی و از داد شاد

119)کدام ابیات به ترتیب عذر آوردن باز و بلبل و طاووس را بازگو میکند
الف)عزم آن دارم کزین تاریک جای/رهبری باشد به خلدم رهنمای

ب)بازگویم هرزمان رازی دگر/ دردهم هرساعت آوازی دگر

ج)من اگر شایشته ی سلطان شوم /به که در وادی بی پایان شوم

1)الف،ب،ج
2)ب،الف،ج
3)ج، الف،ب
4)ج،ب،الف✔️

120)قرابت یا تفاوت معنایی متن زیر:
درویشی در ان میان از او پرسید که عشق چیست؟ گفت امروز بینی و فردا و پس فردا. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش بر باد دادند

پاسخ :چو اوحدی در کوی دل تا من شنیدم بوی دل هرجا که کردم روی دل پیروز و منصور آمدم

121-؟؟؟؟پاسخ: من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر این متاعم که همه بینی و کمتر زینم

122؟؟؟پاسخ :چو گل شکفته بدم پیش از این ز شادی وصل به غم فرو شدم اکنون بنفشه وار دریغ

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

123)کدام گزینه غلط است:
پاسخ: چهارمقاله یکی از بهترین نمونه های انشای نثرمسجع است

124)شاعر سربداران:پاسخ:ابن یمین

125)پدید آورندگان آثارزیر در کدام گزینه درست آمده است؟
طاقدیس،حاجی بابا اصفهانی
پاسخ:ملااحمدنراقی-جیمزموریه

126)در قرن دهم چه کسی کتاب کلیله و دمنه را به زبان ساده ی فارسی بازنویس کرد و آن را چه نامید؟
الف- ظهیرالدین بابر-بابرنامه

ب- فیض کاشانی،انوارسهیلی

ج -ملاحسین واعظ کاشفی،انوارسهیلی✔️

د- ملاحسین واعظ کاشفی،محاکمه اللغتین

127)کدام گزینه جزء آثار صبا نیست ؟پاسخ:اسرارنامه

128) کدام گزینه درست نیست؟ ( احتمالا در مورد سبک شناسی دوره ی معاصر بود) پاسخ:برخورداری ازخصلت های اجتماعی و فرهنگی و بیداری افکار

129)کدام گزینه درمورد ملک الشعرای بهار صحیح نیست؟پاسخ:
بهار شاعر عشق و غزل است و دراین زمینه توفیق چشمگیری دارد

130)نوع نثر دهخدا در چرند و پرند مورد توجه چه کسانی در نویسندگی قرار گرفت؟

الف جلال آل احمد-صادق هدایت

ب-جلال آل احمد-سیمین دانشور

ج- محمدعلی جمالزاده-صادق هدایت✔️

د- محمد علی جمالزاده-سیمین دانشور

131)دو اثر وداع با اسلحه و خشم و هیاهو به ترتیب از چه کسانی است.پاسخ : ارنست همینگوی-ویلیام فالکنر
132 ؟؟؟؟پاسخ: قصیده-مثنوی-رباعی

133؟؟؟ خراسانی

134) متن زیر از کدام کتاب و مربوط به چه سبکی است: نصربن احمد که واسطه العقد… پاسخ: چهارمقاله-عراقی

135) مربوط به سبک شناسی: پاسخ:ازمیان رفتن لغات مهجور فارسی
136) مربوط به سبک شناسی :.مرا این سخن بود نادل پذیر چو اندیشه کردم من از هردری

137)سعدی در شعر قلندری پیرو چه کسانی بود پاسخ:سنایی و عطار

138 کدام حبسیه سرا نیست؟ پاسخ: نظامی

139) کدام بیت از دیدگاه نقد لغوی قابل تامل است؟

الف همه تیغ و گرز و کمند آورید /به ایرانیان تنگ و بند آورید

ب- همه تیغ و ساعد زخون بود لعل/ خروشان دل خاک در زیر نعل
ج) که گودرز و گیو اندر آمد به جنگ/ سپه راند باید کنون بی درنگ✔️
د برفتند ازآن جای شیران نر /عقاب دلاور برآورد پر

140)کدام دو اثر مربوط به سبک هندی است؟پاسخ:بدایع الوقایع_عین الحیات

فنون ادبی

141:؟؟؟؟؟ پاسخ: پس چو بینم که رای شما برصواب است مرا بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد

142)در کدام بیت «نوع جناس» متفاوت است?
1) کفر است در طریقت ما کینه داشتن آیین ماست سینه چو آیینه داشتن
2) تا روانم هست نامت بر زبان دارم روان تا وجودم هست خواهد بود نقشت در ضمیر✔️
3) گر مر او را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشتی خاک دام
4مگذران روز سلامت به ملامت، حافظ / چه توقّع ز جهان گذران می داری

143)در کدام بیت آرایه ی تشبیه بیشتر است؟

الف)روی من زردتر از برگ خزان درهمه فصل/ ازهوای رخ چون تازه بهارش باشد

ب)هرکه در بحر غمش راند چومن کشتی عمر/ زان میان غایت مقصود کنارش باشد✔️( سه تشبیه:بحرغم،چومن،کشتی عمر)

ج)عالمی مست می لعل تو وین نادره بین/چشم خود را که همه سال خمارش باشد

د)گنج حسن است رخ او نتوان داد زدست/ گرچه از غالیه صدحلقه مارش باشد

144)کدام مورد حسن تعلیل دارد؟پاسخ:خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده که اندرخاک میجویندایام جوانی را

145)کدام گزینه آرایه پارادوکس دارد: پاسخ:کفر ودین

146 )همه ی واژه ها در بیت زیر آرایه ایهام یا ایهام تناسب دارند.به جز:

الف- خسرو ب- شیرین ج -شکر د- وصال✔️

147:؟؟؟؟پاسخ کنایه-ایهام تناسب-حس آمیزی

148:؟؟؟؟پاسخ تشبیه-استعاره-ایهام تناسب

149)آرایه های مجاز،ایهام،حسن تعلیل و استعاره به ترتیب در کدام ابیات است؟

الف- به خون از نعمت الوان قناعت کن که مشک تر /به خون خوردن شد از ناف غزالان ختن پیدا

ب- زمین قابل اگر بهر فکر میطلبی/ ز پیش مصرع ما بیشتر شود پیدا

ج- غنچه دلگیر مارا برگ شکر خند نیست / ای نسیم عافیت شبگیر کن از کوی ما

د- تا دور آن لب شکرین همچون نی شدیم / ترجیع بند ناله بود بندبند ما

ا)ب،الف،ج،د
2)ب،د،الف،ج ✔️
3)ج،الف،د،ب
4)ج،د،ب،الف

150) کدام قافیه مربوط به قاعده ی 1 است:پاسخ
دوش در حلقه ی ما قصه گیسوی توبود/تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

151 )قافیه در همه ی ابیات درست است.به جز:
الف- ازهمه باشد به حقیقت گزیر / ازتو نباشد که نداری نظیر

ب- ای خنده ی تو راهزن کاروان قند / ما نیش عشق خورده و لعل تو نوش خند

ج -گرچه آتش نیز هم جسمانی است/ نه ز روح است و نه از روحانی است✔️

د- تو آنچ از تو سزد گفتی و کردی / غم جان من بیچاره خوردی

152).عیب قافیه:پاسخ شکر و کفر (مر مرا اینجا شکایت شکر شد/کفرایمان گشت و ایمان کفرشد)✔️
برخی دوستان گفتند هفت و زفت (باز آن یکبار دیگر هفت شد/مستی و حیرانی من زفت شد
153)کدام گزینه بر اساس این وزن است؟
–uu–uu–uu–
پاسخ: از چنگ منش اختر بد مهر به در برد

154)کدام گزینه وزن مقابل آن نادرست است؟
پاسخ احتمالی- تیره ان دل که در او شمع محبت نبود
پاسخ احتمالی- دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد ( فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلن)
155)؟ گوییا باورنمیدارند روز داوری

156)کدام وزن دوری است: پاسخ: ازخم ابروی توام هیچ گشایشی نشد
پاسخ احتمالی گزینه ای دیگر است چون در گزینه (از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد) فقط تکرار مفتعلن می باشد و وزن متناوب نیست
157)اختیار قلب.پاسخ: کیست که پیغام من به شهرشروان برد

158)کدام گزینه بر وزن رجز مثمن مطوی مخبون است؟
پاسخ :بار فراق دوستان بس که نشست بردلم میروم و نمیرود ناقه به زیر محملم

دستور ونگارش

159)درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟
پاسخ:صواب ودرست،مهمل وبیهوده:جزراعداد

160)درکدام گزینه غلط املایی وجوددارد؟2 پاسخ دارد:سره،رای ذلت بخشای

۱۶۱- در متن زیر چند «غلط املایی» وجود دارد؟

«از احترام شرع دقیقه ای فرو نگزارند و بر مطیع و عاصی شفقت یکسان برند و کتمان اصرار یکدیگر نمایند و باز هم به حسن خلق و سعت صدر معاشرت نمایند»

۱) یک ۲) دو✔️ ۳) سه ۴) چهار
نگزارند و اصرار

162)غلط نگارشی: پاسخ:غریو از بزرگان مجلس بخواست/که گویی چنین شوخ چشم از کجاست

163)کدام انشعاب است

۱۶۴- در متن زیر چند «غلط نگارشی» وجود دارد؟

«عارف از سن شانزده سالگی به دنیای شعر روی آورد، وی با زمزمه مشروطه، یقینٱ به آزادی خواهان پیوست و استعدادی که به شعر و موسیقی داشت را به خدمت انقلاب درآورد.»

۱) چهار✔️ ۲) سه ۳) دو ۴) یک
این سوال مربوط به کنکور سراسری تجربی سال 97 میباشد که با توجه به کلید سنجش 4 غلط دارد

165)غلط نگارشی. پاسخ:باید مواظب آن نسخه های قدیمی باشیم زیرا از پوسیدگی واستهلاک زیادی برخوردارند

166)غلط نگارشی:مسئله کاربرد شیوه مناظره درادبیات فارسی سابقه ای بس طولانی است

167)غلط نگارشی: مفهوم خط وزبان چنان بایکدیگرآمیخته است که ذهن کمتر موفق در جداکردن آن دو از یکدیگراست

168) «فعل معین» در کدام گزینه، به قرینه لفظی، حذف شده است؟
1) به نام او که فرمان ها روان از نام او
2) چرخ ار چه رفیع، خاک پایت
3) فصلی خواهم نبشت و پس به سرقصه شد✔️
4) مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

169)؟؟؟؟خاک مضاف الیه

170) نقش گل در کدام گزینه اشتباه وارد شده است؟

ای گلفروش، گل چه فروشی به جای سیم / وز گل عزیزتر چه
ستانی به سیم گل؟ پاسخ: ای گل: نهاد

171)در کدام گزینه، همۀ گروه واژه‌ها، دارای «وابستۀ وابسته» هستند؟
الف-ظرافت طبع سخنور، ماجرای کاملاً اتفاقی✔️

ب-دو فرسخ راه نپیموده، غنچه‌های بی‌خار باغچه

ج-گوشه‌های لب پیرمرد، رفیق جهانديدۀ من

د-معتبر‌ترین فروشگاه زنجیره‌ای، نوجوان نسبتاً کوتاه قد

172) در کدام گزینه صفت از ترکیب بن مضارع+الف ساخته میشود؟پاسخ: شنیدن و خواندن

173)معنی فعل گرفتن در کدام گزینه متفاوت است؟ پاسخ:حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم براو

174)باتوجه به بیت زیر کدام مورد صحیح است؟
که سهل است لعل بدخشان شکست/شکسته نشاید دگرباره بست

الف-شکسته درمصرع دوم صفت مفعولی است ونقش قیددارد

ب-شکست درمصراع اول فعل است ولعل بدخشان نهاد آن است

ج-لعل بدخشان شکست یک گروه اسمی است وبدخشان ” مضاف الیه مضاف الیه” است✔️
د- دگرباره از هسته ووابسته تشکیل شده است

175)در کدام بیت، حذف فعل وجود ندارد؟

الف-گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ / گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا

ب-تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی / چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیایی

ج-گوش بر ناله بلبل کن و بلبل بگذ ار / تا نگوید سخن از سعدی شیرازی به✔️

د-هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی / نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باش

 

سوالات تخصصی محاسبات ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مکانیک تاریخ ارسال: پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۷۶۳۰۰۰
جواب این چی میشد؟ سوال اول محاسبات بود…دو نیرو مساوی موازی خلاف جهت رو چی میگن بقیه سوالو یادم نیس در مورد نیرو در سطح بود.
۱)زوج نیرو-نیرو ۲)برایند-گشتاور۳)زوج نیرو-گشتاور۴)برایند -نیرو

پاسخ احتمالی سوال: نویسنده: مکانیک خوزستان تاریخ ارسال: پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۲۲ کد دیدگاه: ۲۶۷۶۳۴۲۰
زوج نیرو وگشتاور

 

سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حمید به محسن تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۴۴ کد دیدگاه: ۲۶۷۳۳۷۸۰
کاهش فشار روغن سی وی تی باعث چی میشه.
یک.گرم شدن بیش از حد
دو.کاهش شتاب
گیربکس اتومات تیپ ترونیک در حالت ترمز چه اتفاقی می افته
یک افزایش دنده کاهش دور مورتور
دوکاهش دنده افزایش دور موتر
سه.ثابت
کلاج لاک اپ در کدام حالت غیر فعاله.
پایین بودن دمای موتور
سرعت بالا
دور حداکثر
ایده الترین فنر برای جذب ارتعاشات بیشتر
لوله ای
شمشی
بادی
پیچشی
انژکتور کورس ثابت کدام است
کامینز
ریل مشترک پیزو الکتریک
مغناطیسی
سنسور دمای بعد اینتر کولر برای جلوگیری
یک دمای توربو
دو ناک
ایده الترین حالت یکسو سازی
چهر دیود
دو دیود
دو نیم حلقه
برای جلوگیری از نویز جرقه
یک مقاومت مدار اولیه
مقاومت مدار ثانویه

 

 

سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حمید تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۳۴۱۵۰
حالت پارک برف پاک کن در سیستم مولتی پلکس کدام قطعه ایجاد میکند.
بی اس ای
بی اس ای و تایمر
تایمر
کند ترین شبکه مالتی پلکس کدام است
van
can
یه دونه هم بود j داشت اولش
تابیدگی میل لنگ باعث چی میشه
1.دو پهنی
2.ساییدگی نا متقارن
میل لنگ در چه حالت در ناحیه هیدرودینامیکی قرا میگیرد
بار کم گرانروی بالا
بارزیاد گرانروی پایین
گرانروی پایین دور بالا
تاخیر ارسال سوخت دیزل پمپ VE
کدام حالت است
وظیفه فنر کلاچ گیربکس اتومات کدام است
اهرم بندی و برگشت پذیری
ایجاد نیرو
جلوگیری از ارتعاشات
انتقال صفحه لنت کلاچ به هزار خاری توسط چی انجام می شود
واشر اصطکاکی و فنر پیچشی

 

سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حمید به محسن تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۷۳۳۳۰۰
افزودن بیست درصد بنزین به گازوئیل باعث
افزایش خودسوزی
ستان با چگالی بالا
کاهش ستان افزایش چگالی
افزایش اکتان کاهش خودسوزی

گزینه هاشو دقیق یادم نیست.
کدان سیستم تعلیق باعث بیش فرمانی میشه
مک فرسون
دابل ویشبون
بازوی کشنده
یکپارچه
رابطه گشتاور اصطکاکی ترمز و چرخ ایده الترین حالت کدام است
بیشتر مساوی کمتر
کدام زاوبیه باعث پایداری عقب خودرو میشه
کمبر منفی
کستر منفی
کستر مثبت

 

 

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حمیدبه بلوچستان تاریخ ارسال: شنبه ۱۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۶۷۲۳۲۰
سوال مقاومت داخلی مدار ثانویه برای جلوگیری از نویز بود.دودیود بود ایده الترین یکسوسازی .دوپهنی میل لنگ .bsi سوکت عیب یاب.شیم گذاری هیدرولیکی نداریم.سولفور باعث خوردگی میشه.گرانروی بالا بار کم دور بالا در ناحیه هیدرودینامیکی.

دنده یک و عقب ضریب استاتیکی.
لاک اپ دمای پایین موتور
نیروی جانی حداکثر در نرخ لغزش ده درصده احتمال زیاد بیست و صفر نیست. فرمانپذیر لغزش عرضی نیروی طولی شتابگیری.. کم فرمانی کستر منفی بیش فرمانی بازوی کشنده. افزایش نیروی ترمزی ضریب اصطکاک.چرخ خارج زاویه کمتر .
کامینز کورس ثابت است چون مکانیکیه.
ریل مشترک بسته شدن شیر برقی موجب کاهش فشار ریل میشه.شمع گرمکن دمای پایین هوای ورودی و اب خنک کننده. اینتر کولر میشد افزایش راندمان حجمی.. سنسور دمای بعد اینتر کولر من زدم دمای توربو شارژر

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی هنرآموز گرافیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زانا کورد تاریخ ارسال: شنبه ۱۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۱۳ کد دیدگاه: ۲۶۶۷۰۰۳۰
کالکوگرافی میشه چاپ روی فلز
زیلوگرافی با چاپ برجسته
لت میشه تک صفحه
واسه چاپ رنگهای cmyk
بقیه سوالهای چاپ یادم نیست

 

سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حمید به مکانیکا تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۰۶ کد دیدگاه: ۲۶۶۴۷۲۴۰
1.افزودن بیست درصد بنزین به گازوئیل باعث کدام مورد میشود.الف.افزایش خودسوزی-کاهش ستان.بافزایش چگالی افزایش اکتان.
2.در گیربکس تیپ ترونیک در حالت کروز کنترل وقتی ترمز می کنیم چه اتفاقی می افتد.
افزتیش دور کاهش دنده
کاهش دور افزایش دنده.
کاهش دور کاهش دنده
افزایش دور افزایش دنده
کدام زاویه تعلیق عقب کم فرمانی ایجاد می کند.کستر منفی
کستر مثبت
کمبر مثبت
کمبر منفی

 

سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: حسین تاریخ ارسال: پنجشنبه ۱۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۶۳۹۵۰۰
سوال لغزش بین تایر وجاده دره هدایت خودرو چنددرصد زدی یک بیست دوپانزده سه صفر چهاربیست

 

سوالات تخصصی هنرآموز مکانیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مکانیک بلوچستان تاریخ ارسال: چهارشنبه ۱۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۱:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۶۳۷۳۷۰
برخی از تست های هنراموز مکانیک خودرو رو براتون میزارم همراه با جواب احتمالی

1 درکدام اتصال چهار کشش یا نیرو وارد میشود؟؟؟ جواب یونیورسال

2ضریب اصطکاک چرخ و نیرو باید در چه اندازه باشد؟؟؟ مساوی

3زاویه چرخ خارج پیچ از زاویه چرخ داخل پیچ ……هست؟؟؟ کمتر

4سوکت عیب یاب در پروتکل van در کجا جایگذاری میشود؟؟؟ bsi

5کدام زاویه در تعلیق عقب باعث افزایش پایداری خودرو میشود؟؟؟ کستر منفی

6افزایش نیروی ترمزی با چه چیزی ایجاد میشود؟؟؟ ضریب اصطکاک لنت و دیسک

7در گیربکس cvtبا کاهش فشار روغن چه عیبی ب وجود می اید؟؟ کاهش شتاب

8چه سیستم تعلیقی در بیش فرمانی تاثیر بیشتری میگذارد؟؟؟ بازوی کشنده
.
9 موارد مصرف شمع گرمکن در موتور دیزل؟؟؟ در دمای هوای ورودی پایین و سیال خنک کننده

10هدف استفاده از اینترکولرچیست؟؟؟ جلوگیری از ناک

11در کدام نوع فنر بیشترین ضریب میرایی ایجاد میشود؟؟؟ بادی

12نسبت سوخت در موتور دیزل؟؟؟ لاندا برابر با 1/2

13 برای شتاب نیروهای …..چرخها و برای ترمزگیری ….چرخها مقایسه میشود؟؟طولی-عرضی

14برای یکسوسازی جریان برق تکفاز چند دیود لازم هست؟؟؟4عدد

البته دوستان عزیز ، اینا جوابا لزوما درست نیستن

اگه دوستان هنراموز مکانیک نظری دارن بفرماین

 

سوالات تخصصی هنرآموز تاسیسات ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سیدحمیدنیک تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۵۱ کد دیدگاه: ۲۶۵۷۴۰۹۰
بسم تعالی
سوالات هنرآموزتاسیسات
تاسیسات بهداشتی
1_تلخی آب به چه علت است (منیزیم)
سوال دو تا چهر محاسباتی بود با مقدار دی آف یو. و طول دورترین مسیرباید از جدول قطر کنتور وقطر اصلی لوله ساختمان رو به دست می آوردی
سوال پنج میگفت حداکثر قطر لوله کشی آب اشامیدنی با لوله های مسی چند ایتچه که میشد دو اینچ
یه سوال دیگه اش چرا انباره چاه به صورت قوسی میسازند به دلیل بارهای وارده میشد
یه سوال دیگه ژوکی پمپ …جواب برای که حداقل مصرف به وسیله پمپها درحال تامین باشد
یه سوال دیگه برای ته نشینی بو که جوابش میشد ….یونهای با قطب مثبت
خلاصه ایت سوالات تو ذهنم مونده
نقشه کشی هم یه نقشه داده گفته رادیاتور اتاقaچند پره هست که رادیاتور نبود یه شکل حوله خشک کن بود اگه اشتباه نکنم
دوتا سوال هم از پمپ ای اتش نشانی داد یه سوال ازاتصال آنه
یه سوال دیگه نقشه داد گفت کدام صحیح است جای نصب شیر آبگرم سرد غلط نصب شده بود
یکی دیگه جهت نصب شیر پلویز میگفت چطوره
یکی دیگه نیگف نصب هواکش روشویی خلاصه بخشی از سوالات هستند تصویرس بوده
شما بچه کجایی؟ کجا رازدی
اصلا‌ سطح امتحان چطور بود

 

سوالات تخصصی دبیری هنر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: zeynab تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۷۸۷۰
ورقه و گلشاه عیوقی موزه توپقاپی استانبول نگهداری میشه کاخ فیروز اباد میشد اولین گنبد,بیشترین تضاد رنگ ها,در تبلیغات از چه رنگی استفاده شده به نظر من قرمز نارنجی,مجسمه ساز معروف حرکت میشد بوتیچینی,جواب یکی از سوالا فک کنم میشد هنری ماتیس و اندره درن,باز اگه شما سوالی یادتون هست بگین من جواباشو اگه میدونستم میدم
ابداع کننده پرسپکتیو فرانچسکا و داوینچی,یکی از جوابا هم فک کنم میشد ترکیب حلزونی,تو شکل جدایی نادر از سیمین سفیدی کاغذ به نظرم میشد

 

سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فرشاد تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۴۸ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۷۶۴۰
۱_عامل انگیزش موثر بر یادگیری معنی دار ازوبل کدام است ؟۱) کنجکاوی ۲) ساخت شناختی

 

سوالات تخصصی سنجش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۱۷ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۵۵۹

سنجش
بچه های اموزگار ابتدایی با سلام و احترام اگه امکان داره درصد سنجش من را حساب کنید
قیاس پذیر* کانال حسی* خودارزشیابی* بیاداوردن* فهمیدن* منظوم و منثور* نزدم؟؟*شخصیت پذیرفتن* یک دهم* 19* ج و د* 0/5* 0/75 بسیار سپاسگزارم

 

سوالات تخصصی رشته ادبیات فارسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهدی تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۲۹ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۴۶۷۰
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان ادبیاتی
جواب یه سری از سولات تخصصی رو که یادم مونده می ذارم که تجربه ی خوبی باشه برا دوستان تا احیانا نکته ی خاصی تو سوالات بوده و دقیق بهش توجه نکردن براشون مفید باشه و دوستانی هم که آزمونهای بعدی میخوان شرکت کنن با سوالات آشنا بشن

گزینه های درست
*صفت مفعولی: گرفتار و …
*چهارمقاله نثر مسجع که اشتباه بود
*ابن یمین
*همینگوی، فاکنر
*بهار شاعر عشق و غزل که اشتباه بود
*سنایی و عطار
*مجالس المومنین، مرصاد العباد
*نقد لغوی بیتی که برا جمع فعل مفرد آورده بود
*عیب قافیه روحانی و…
*قاعده 1 قافیه گیسوی و موی
*غلط نگارشی: برخوردار
*غلط نگارشی: حرف اضافه ی جدا کردن
*غلط املایی: برخواست
*غلط املایی: سُره زر
*سبک خراسانی
*ویژگی ادبی سبک عراقی نیست:
از میان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت به سبک خراسانی(زبانی است)
*چنین آورده اند که نصربن احمد که…
کتاب چهار مقاله سبک عراقی
*خواندن و شنیدن (دستور)
*انشعاب: آکلاد{
*سرودن حبسیه در رابطه با نظامی اشتباه بود
*غلط املایی جزر عدد و مضهکه
*جایزه جلال، ادبیات کودک و نوجوان جزئش نیست
*بازنویسی کلیله: انوار سهیلی کاشفی
*بیت متفاوت از لحاظ سبکی: بیتی در مورد عشق عرفانی
*جناس متفاوت: روان و روان: جناس تام
و…

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی درس فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مسلم عالی پور تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۲:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۱۰۲۰
سلام بچه ها .
میگم سوال فلسفه :۱۱۴.
کرشن اشتاینر کدوم عامل موکب پرورش شخصیت اخلاقی فرد می شه: ۱:ارزش های روحانی ۲ سرمایه های اجتماعب ۳ارزش های اخلاقی ۴ سرمایه های فرهنگی
کدوم میشه ؟!

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی درس روش تدریس ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سارا ..زبان تاریخ ارسال: جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۰۴ کد دیدگاه: ۲۶۵۴۷۷۹۰
چیزهایی که خاطرمه
1.اون متده که روی vocabتاکید میکرد که زدم DM
2.Intensive reading که گزینه ۴ زدم اونی که general داشت
3.اون که مربوط به استراتژی بود که Metacognitive زدم
4.تستی که مربوط به anxiety بود
5.اونی که تعریف holding floor ‌بود
6.اون تسته که politicalبود ومن متاسفانه اشتباه زدمlingua franka ( تو عمرم یبارشانسی زدم غلط شد)
7.اون تستی که درمورد ALM بود که یادم نمیاد کدوم گزینه رو زدم

پاسخ سوالات: نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۴۹ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۲۱۰۰
جواب سوال یک میشه همون گزینه که use in context میشد
جواب دوم میشه completion task من هم اشتباه جیک سا زدم
جواب سوم درسته میشد intra
جواب چهارم من زدم همون گزینه که از همه بیشتر داشت دوتاش mechanic ,fluency بود

 

سوالات تخصصی درس پایگاه داده ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: م.ق تاریخ ارسال: جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۲۴ کد دیدگاه: ۲۶۵۴۰۳۹۰
بچه ها من همه سوالای پایگاه یادم اومد ، بگین چی زدین
۱- اونی ک گفت کدوم کلید میتونه کمینه نباشه
۲- زبان تعریف داده ها و مدیریت داده ها
۳- یادم نیست
۴- صفت ساده مرکب
۵- اون موجودیت ضعیف
۶- نرمالسازیه
۷- سازگاری برا جامعیت میشد
۸-سه تای اخرم ی جدول داده بود و rollback و دو سوال بعدش ک مربوط به سام و میانگین و کانت نال بود.

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: به رویا اقتصاد تاریخ ارسال: جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۵۷ کد دیدگاه: ۲۶۵۳۵۲۴۰
سلام. من برای شیراز..منابع یکسری جزوه ونمونه سوال از سایت خریدم…و یه چندتا کتاب کارشناسی خودم داشتم….ولی نمیدونم احساس کردم کافی نبودن. ..چون زمان کمه نمیشه دنبال کتاب خریدن باشی همشو توی یه بازه کم مطالعه کنی….اره سوال اول اسلام همون بود منم زدم شهید صدر..اون مدل ساده رشد رو هرچی فکر کردم یادم نیامد وپاسخ ندادم. …ازخرد کف قیمت چیست حداقل قیمتی که دولت تعیین میکند وبالای قیمت تعادلی قرار میگیرد…که من اشتباه ز م .و گفته بود (عرضه کلاسیک و چسبندگی اگه باشه به ترتیب نمودار به چه شکل میشه…من زدم عمود.عمود…چون کلاسیک که مطمئنم عموده ولی چسبندگی یه کم شک دارم)….(در مورد نرخ بهره در حالت دام نقدینگی…نرخ بهره در حداقل است.)…بازم یه سوال دیگه از( دام نقدینگی که گفته بود تقاضا ودرامد نهایی به چه شکلا. ..که میشد افقی وچون شیب صفر دارن کاملا با کشش اند)….(از این قسمت دلم نقدینگی سه سوال داده بود که من هر سه رو جواب دادم)(یه سوال بود در مورد عادت دریافت وپرداخت پول من زدم سرعت گردش پول…داخل کتاب نگاه کردم تقریبا همین میشه )….(گفته بود ال ام در فضای چه متغیرهایی رسم میشود که من زدم درامد ونرخ بهره ….خیلی روش فکر کردم …سوالش یه جوری بود نگفته بود کدومشون رو میخواد روی محور عمودی یا افق فقط خواسته بود که چیان وکدوم بیشترین تاثیر را دارد …گفته بود افزایش کدوم یکی باعث میشه در دیگری تاثیر بزاره و درنتیجه باعث صعودی شدن ال ام میشه )….(یه سوال بود کدوم بازار قیمت پذیر است میشد بازار رقابتی… )….(افزایش مالیات چه تاثیری روی آی اس دارد سبب انتقال آی اس به سمت چپ میشود )..(یه سوال بود داده بود چرا شیب منفی داره حالا نمیدونم تقاضا رو گفته بود یا یه چیز دیگه که جوابش میشد به علت نزولی بودن نرخ نهایی جانشینی )(یه سوال هم بود گفته بود در صورتی که ثابت باشند روی چه متغیرهایی تاثیر نداره میشد حقیقی…..رویا من کل سوال رو یادم نیس ولی وقتی امدم از هر کدوم یخورده نوشتم یادم نره ) (از اسلام اون سوال که گفته بود مالیاتی که دولت به علت آباد کردن زمین هایی که در اختیار مردم میگذارد میگیرد میشه خراج اگه گزینه طسق بود اول طسق رو باید میزدیم چون نبود پس خراج میشه)…..(اسلام رو من خوب زدم ….سوالات دقیقشون رو یادم نیس…. )….میگم چرا اینقد روی شاخص لاسپیرز مانور داده بودن من جواب ندادم سوالاتشو. .. تلکیف عمومیا که مشخصه من دست پایین گرفتم ….نزدیک 29 یا 30درصد میانگین….برای تخصصی ها نمیدونم. …سر جمع خوب دادم ولی چون تک ظرفیته همچی بستگی به رقبا داره….هیچ کسی هم نمیاد سایت اعلام حضور کنه…راستی اون سوال اقتصاد ایران گفته بود مشکل عمده کمبود اب های زیر زمینی چیه…آیا سیل خرابشون میکنه یا استفاده بی رویه و حفر چاه که من همین حفر چاه واینا رو زدم…..(یه سوال اسلام دولت چرا بر منابع نظارت داره میشد اجرای عدالت …حالا سوال دقیقشو یادم نیس )….توکل بر خدا …چندتا دیگه هم نوشتم ولی سوال دقیقشون رو یادم نیس فقط همون موقع نگاه کردم دیدم کاملا درست زدم….مثل سرمایه انسانی.شومیپتر.نظریه فشار بزرگ.کالای سرمایه ای.صندوق ذخیره ارزی.احتکار در مورد همه کالاها….و یه سری دیگه…

 

سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فرشاد تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۵۳۲۴۰۰
عامل انگیزش موثر بر یادگیری معنی دار ازوبل کدام است ؟
۱)کنجکاوی ۲) ساخت شناختی ۳)سکو سازی ۴)شمول

 

سوالات تخصصی درس سنجش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: به نازنین 68 تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۰۵ کد دیدگاه: ۲۶۵۲۰۱۹۰
جواب این سوال سنجش چی میشد ؟؟
به خاطر آوردن چگونگی ضرب اعداد دو رقمی
1)کاربرد دانش مفهومی
2)تحلیل دانش واقعیات
3)کاربرد دانش فراشناختی
4)به یاد اوردن دانش شیوه
من جواب رو یاداوری دانش شیوه ها زدم ، چون تحلیل و کاربرد نمیشد به نظرم

 

سوالات تخصصی رشته علوم اجتماعی درس روش تحقیق ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مجید تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۵۲ کد دیدگاه: ۲۶۵۱۲۱۹۰
سلام دوستان علوم اجتماعی
بعضی ها گفتن که در صورت امکان پاسخ روش تحقیق رو بگم
اون چیزای که یادم هست البته اگه دوستان سوالات دقیقا یادشون هست بگن پاسخگو هستم هرچند این نظر منه و شاید اشتباه باشه
پاسخ های که بنده به روش تحقیق دادم
بازارهایی
فاصله فاصله اسمی
اتفاقی
تحلیل ثانویه
مطالعه موردی
تحلیل محتوا
دستکاری متغیر مستقل
کنترل متغیر مستقل
سطح سنجش متغیر وابسته رتبه ای می باشد
فرضیه
همه ی فرضیه ها جهت دار هستند
پدیده دار شناسی
همبستگی یا رگرسیون
خوشه ای
تحلیل واریانس یکطرفه
دیگه اون دو سه تا یادم نمیاد
موفق باشید

 

سوالات تخصصی روانشناسی رشد ــ ارسالی از طرف کاربران

روانشناسی رشد:

- مرحله ۶ تا ۱۱ سالگی نظریه اریکسون

جواب: مرحله سازندگی در برابر احساس حقارت

- حواس کمتر رشد یافته در زمان نوزادی

جواب: بینایی

 

سوالات تخصصی و پاسخنامه احتمالی دبیری اجتماعی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زهرا ع تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۴۶۶۵۷۰
سلام
۱:بیشتر مهاجرت روستا به شهره، یا شهر به شهر؟
۲: بیشترین و کمترین جمعیت روستا نشین کجاست؟
۳:نقطه شبنم چی بود؟ (به هر کدوم از اساتید اقلیم نشون دادم میگن جواب درست نداره تو گزینه ها)
۴:لبنان رو کدوم کشور با چه هدفی ایجاد کرد؟
پاسخ سوالات: نویسنده: امین منطقه ۳ کر تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۴۹۹۵۸۰
سلام
شهر به شهره روستا به شهر مال دهه ۵۰ بود منظور طراحوسوال در دهه ای اخیر بوده ک شهر ب شهره
بیشترین جمعیت روستانشینی سیستان و کمترین قم بازم منظورش دهه های اخیره

 

سوالات تخصصی دبیری اجتماعی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فیزیک اجتماعی تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۵۹۹
تحصیلات و درآمد میشه رگرسیون… قبض آب میشه تحلیل ارزیابی. خشونت در تلویزیون میشه تحلیل محتوا. نمونه گیری هرکی دم دست باشه میشه اتفاقی. همبستگی درون گروهی در نمونه گیری احتمالی طبقه ای هست. تعداد کتاب و درآمد بسیاری به اشتباه میگن نسبی نسبی ولی جفتشون فاصله ای هستند. اون سوال بررسی چی در خانواده بود که گفته بود از کدوم روش استفاده میشه میشه همبستگی. یه سوال درون فهمی بود میشه پدیدارشناسی. یه سوال پایایی بود میشه دوباره آزمودن یا فکر کنم بازآزمایی. یه سوال بود مطالعه در یک مورد برخی به اشتباه میگن قوم مداری ولی چون گفته بود یک مورد خاص میشه مطالعه موردی. کنترل بر متغیر مستقل تو روش آزمایشی هست. ئه سوال دیگه هم بود بر متغیر وابسته بود اونم آزمایشی میشه. یه سوال آزمون پارامتریک بود گزینه چهار میشد خود گزینه یادم نیست. اینا یادم هست اگر سوالات شما یادتون بگید جواب میدم. فقط اینا رو با اطمینان میگم.
چند سوال نظریه ها هم که یادمه بگم. عقلانیت و دیوانسالاری که مشخص وبر است. مدیریت تاتیرگذاری و فاصله از نقش گافمن. کتاب‌های یقه سپیدان و نخبگان قدرت از سی رایت میلز. مید متفکر کنش متقابل نمادین. تاکید بر نظم کارکردگرایی هست. داروینیسم اجتماعی بین اسپنسر و سامنر شک داشتم که خودم اسپنسر زدم. تقسیم جامعه به نخبگان و عوام پارتو هست. یه سوال دیگه هم درمورد نخبگان بود که بین پارتو و فکر کنم میلز بود شک داشتم که پارتو رو زدم. دغدغه مارکس در عصر سرمایه داری بین تضاد طبقاتی و از خودبیگانگی شک داشتم که تضاد طبقاتی رو زدم. گیدینگز و شیوه های قومی را جواب ندادم. تعریف جامعه شناسی به صورت متقابل کنش از زیمیل هست. پایه و اساس جامعه شناسی را نخستین بار دورکیم ریخت. فکر کنم 3-4 سوال موند یادآوری کنید اونا رو هم بگم.

 

سوالات تخصصی درس فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آموزگاری درگز تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۳۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۵۰۳۰
بچه ها سلام
من ازشد فلسفه رو ۱۰۰ زدم ولی آزمون آپ امسال رو حدودا ۶۰ زدم خیلی سخت بود
جواب سوالات فلسفه رو بدون سوگیری و با مطالعه ۶ منبع فلسفه(شکوهی، شریعتمداری، نقبب زاده، نلر، گوتک، مدرسان) براتون میگم
۱_ تعلیم تربیت قدیم در مقابل جدید: میشه نهاد ک همگی ب اشتباه محتوا زدن( منبع: فصل اول کتاب شکوهی)
۲_ روش اموزش رو دیویی زدم اما مطمعن نیستم
۳_ اعتقاد ب تربیت دشوار: ایدالیسم (نلر، فصل۳)
۴_ خودشکوفایی، وحدت و.. : رئالیسم (منبع: کتاب شریعتمداری فصل مکتب رئالیسم)
۵_ مدرسه کار: تفرد( منبع: کتاب شکوهی)
۶_ روشنگری و تغیر: نقادی( منبع: فصل آخر کتاب گوتک)
۷_ارتباط اطلاعات گدشته و حال:تشکیل ذهن( کتابشریعتمداری)
۸_خوشبختی در تمام مراحل: روسو( کتاب شکوهی)
۹_
۴_راقیون: خیر غزالی:شر روسو: خیر ( کتاب شکوهی)
۱۰ _سعات و شقاوت، از کجا آمدی و ب کجا خواهی رفت: غزالی( کتاب شکوهی)
۱۱_ارزش کرشن اشتاینر: فرهنگی زدم ( اصل کمال: ارزشهای تمدنی و فرهنگی) ولی مطمعن نیستم توی کتاب نیست و تحلیلیه.
۱۲_معایب تحلیلی: نزدم
۱۳_ یادم نمیاد

 

سوالات تخصصی جغرافیا ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زهرا ع تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۵۶ کد دیدگاه: ۲۶۴۶۶۵۷
سلام
۱:بیشتر مهاجرت روستا به شهره، یا شهر به شهر؟
۲: بیشترین و کمترین جمعیت روستا نشین کجاست؟
۳:نقطه شبنم چی بود؟ (به هر کدوم از اساتید اقلیم نشون دادم میگن جواب درست نداره تو گزینه ها)
۴:لبنان رو کدوم کشور با چه هدفی ایجاد کرد؟

 

سوالات تخصصی تاریخ جهان ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهرداد به سیستا تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۳۱ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۹۹۷۰
سوالات تاریخ جهان. ۱. در ساختار سیاسی و اجتماعی دولت اسپارت افورها دارای چه مقامی بودند؟ مقام قضایی. ۲. نخستین دوک روسیه چه کسی بود و کدام شهر را بنیاد نهاد؟ روریک _ نووگورود. ۳. کدام کشور خاستگاه اصلی اومانیسم در عصر رنسانس به شمار می رود؟ ایتالیا. ۴. در قرون جدید بیشتر طیف اومانیستی در کدام طبقه اجتماعی دیده می شوذ؟ متوسط. ۵. با شروع اکتشافات جغرافیایی ، اولین کشوری که به تجارت بردگان سیاه پوست آفریقایی پرداخت، کدام است؟ پرتغال . ۶. با رای چه کسی میگل سروتوس را به جرم اعتراض به تثلیث زنده در آتش سوزاندند؟کالون. ۷. فیلسوف و مورخ اروپایی که برای نخستین بار در عصر روشنگری تاریخ جهان را با مفهوم غیر دینی عرضه نمود، کدام است؟ ولتر. ۸. چه کسی به نام پدر آنارشیسم معروف است؟ ویلیام گودوین. ۹. کدام یک از مرام های اقتصادی زیر موید امپریالیسم نوین اروپایی در قرن نوزدهم بود؟ مرکانتلیزم نو. ۱۰. قانون موسم به فرمان کبیر که در سال ۱۲۱۵ در انگلستان تصویب گشت، از چه نظر دارای اهمیت است؟ ضمن تامین آزادی ملت انگلستان، اختیارات پادشاه را محدود ساخت. ۱۱. کلروک در یونان باستان چه کسانی بودند؟ کوچ نشین های متحد و اطراف آتن. ۱۲.قیام جمهوری خواهان تندرو فرانسه موسوم به کمون پس از چه واقعه ای رخ داد؟ شکست فرانسه از پروس. ۱۳. ویژگی عصر مترنیخ ؟ جلوگیری از خواسته های ناسیونالیستی. ۱۴. کدام مورد در جباران آتن درست است؟ جباران به کارهای عام المنفعه پرداختند. ۱۵ . قانون اساسی اسپارت توسط چه کسی نوشته شد؟ لیکورگ. ایجاد حامعه ملل توسط چه کسی بود؟ ویلسون ژنو. ۱۷. آدام اسمیت در کتاب خود به انتقاد از کدام مکتب اقتصادی پرداخت؟ مرکانتیلیزم

 

سوالات تخصصی مبانی هنر تجسمی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: گرافیک تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۱۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۷۶۸۰
مبانی هنر تجسمی دوتا سوال تصویری داشت یادته چی میشد جوابش
زمان ظهور عکس چقدره تو سوال عکاسی بود
یکیم دوتارنگ مکمل باهم ترکیب می شن رنگ تیره به دست می اید اینم چی مشه جوابش

 

سوالات تخصصی هنرآموز ساختمان ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: بی نام تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۲۶ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۸۰۹۰
استاتیک و فلز وبتن سخت بودند خدا کریمه
اتوکد اون سوال درمورد کدوم گزینه همراه با ofesstبیشترین کاربرد دارد در دیوار کدوم بود؟ chamfer یا crossing

 

سوالات تخصصی اندازه گیری ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نفس شیرازی تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۳۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۳۵۶
سوالات اندازه گیری
ا. ضریب تمیز 2 ضریب دشواری 3 کدام تست بود که بدترین وبهترین سوال 4 سه جلسه از بیست سه جلسه 5 مایر 6 دانش مفهومی 7 کاربستن 8 کارپوشه 9 یه مسله دیگه بود تعداد درست را داده بود 10

 

سوالات تخصصی دبیری حرفه و فن ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فاطیما تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۰۱ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۱۴۱
#دبیری حرفه و فن
سوالات آزمون
کلاچ لاک آپ در چه زمانی فعال نیست
الف سراشیبی
ب سرعت ثابت
ج شتابگیری
خودرو در هنگام حرکت در مسیر مستقیم و هنگام چرخیدن تحت چه نیروهای اصطکاکی قرار میگیرد؟
الف طولی طولی
ب عرضی عرضی
ج طولی عرضی
د عرضی طولی
استفاده از انژکتور دو فنره چه خاصیتی دارد
الف کاهش سرعت
ب افزایش سرعت
ج کاهش سوخت
د افزایش سوخت
کاهش آوانس دود چه اثری بر توان اندیکاتوری و فشار تراکم دود های خارج شده دارد؟
الف افزایش کاهش
ب کاهش افزایش
جافزایش افزایش
د کاهش کاهش
بقیه سوالا رو هم میذارم

 

سوالات تخصصی هنرآموز گرافیک ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: هنر آموز تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۴۱ کد دیدگاه: ۲۶۴۲۰۹۴
»اون پیرمرد که با پرگار اندازه میگیره :کالکو گرافی ویلیام بلیک هست (البته شک دارم )
»سولاریزاسیون:اگر تصویری را که در داخل داوی ظهور به صورت ناقص ظاهر شده است برای مدت کوتاهی در برابر تابش نور قرار دهیم و دوباره کار ظهور را از سر بگیریم تصویر نگاتیو به پوزتیو و تصویر پوزتیو به صورت نگاتیو در می آید .این دگرگونی به نام کاشف آن اثر ساباتبه نامیده میشه
»سفید خوانی رو نمیدونم فقط میدونم داخل کتاب داستان بچه هاا و کودکان و برای فهرست مجلات و اینا سفید خوانی باشه مهمه
»نور آبی باچه نوری درست میشه رو مطمینین سوالش اینجوری بود !?!?
»رنگ زرد در مسلمانان رو نمیدونم از بین گزینه ها ولی تو کتاب مبانی هنرستان نمادی از نور الهی و نور آسمانی و با قدرت الهی و…به مثابه نوری جاودانه که بر زمین می تابد تا تابش فیض و روشنایی الهی را بر جهان نشان دهدو…چیزایی هست که نوشته حالا گزینه درست رو من خودم اونی که کامل تر بود داخلش دانش داشت رو زدم فکر کنم.

 

سوالات تخصصی روانشناسی تربیتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زهرا تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۴:۴۶ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۳۸۲۰
گانیه بود که میشد اصول یا قواعد
ی دونه هم هوش عملی بود
بازیابی دلیل فرلموشی از حافظه بلند مدت
ازوبل اومده بود ک انگار کنجکاوی میشه
یه سوالم از دانش اموزی ک تلاش کرده مربوط به منبع کنترل اینا اومد
یه سوال هم یادگیری اجتنابی میشد جوابش.
یه دونه هم ک ابزار رو چرا نمیتونه به شکل دیگه استفاده کنه ک من زدم تثبیت کارکردی.
جذب پیاژه و عدم تعادل هم بود که نمیدونم تو رشد و فنون بودن یا تربیتی!

 

سوالات تخصصی هنرآموز ساختمان ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: هنراموز ساختمان تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۴۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۲۶۰۰
سلام داداش منم هنر اموز ساختمان بودم سوالا رو چطو جواب دادی میانگین درصد چند باید باشه
سوالاتی که من یادمه جواب دادم این بود
استاتیک:
۱-فشاری
۲-هرچه به پیچ نزدیک تر باشه تنش بیشتره
نقشه برداری:
۱-میخ جهت علامت گذاری در زمین استفاده میشه
۲-لمب
۳–منفی ۸۵
۴- میزان حجم خاکبرداری درصد شیبش میشه ۱۰
۵- -۱۶۹/۳۵
۶-نمودار توپوگرافی صعودی بود
تکنولوژی:
۱-استفاده از جوش در وصله ممنوع است
بقیه یادم اومد مینویسم

 

سوالات تخصصی اطلاعات نجوم ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سارا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۱۰۰۳۰
سوالات در مورد اطلاعات نجوم تا جایی که یادمه:
۱_ارتباط بین جهان هستی،خورشید،کهکشان راه شیری و منظومه شمسی از لحاظ اینکه کدام بزرگتره؟
۲_ابرها را بر چه اساس تقسیم بندی میکنند؟
شکل ظاهری،میزان قطرات، میزان بارش
۳_دمای ستارگان را از چه تشخیص میدهند؟
رنگ،درخشش،اندازه
۴_ حرکت زمین به دور خود؟
کپرل،گالیله
۵_بلندترین آتشفشان ها در کدام سیاره وجود دارند؟
مریخ،مشتری،زهره

 

سوالات تخصصی حسابداری ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: لِکسا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۰۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۰۷۵۸۰
شرکت ها؛
1-در هنگام تصفیه شرکت تضامنی اندوخته ها به چه حسابی و به چه صورت بسته میشود؟
جواب میشه سرمایه شرکا_بصورت نسبت سودوزیان
2_اندوخته قانونی چقدره؟
جواب ۵ درصد سودوزیان تا برسه به ۱۰ درصد سرمایه شرکت
صنعتی؛
یه سوالی بود میگفت ۷۵درصد کالای اماده برای فروش رو به قیمت ۴میلیون فروختیم و سودناخالص ۴۰۰هزار شده، کالای ساخته شده پایان دوره چقدر میشه؟
این جوابش میشد 1200000
راه حلش رو اگه خواستین میگم.
بازم فکر میکنم سوالای دیگه ای به ذهنم رسید میزارم.

 

سوالات تخصصی اصول ریاضی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: فاطمه ریاضی تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۱۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۳۳۳۰
اون سوال گزینه هاش یادم نیس فقط میدونم باید اونی رو میزدیم ک نه تعامل داشت نه شناخت.
یه دونه هم گفت کدوم استدلال موقتی و وجه نما هست که میشد راهبردی.یکی بود ک عملیات کسر بر کسر رو انجام داده بودن گفته بود از چه روشی استفاده کرده میشد استدلالی زبانی

 

سوالات تخصصی اصول ریاضی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهگل تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۲۶۲۰
سوال یک اصول چی میشد، همون که انعطاف پذیری و ارتباط اینا داشت؟؟
یه سوال دیگه در مورد استدلال که استقرایی و تمثیلی اینا داشت…
اون سوال اعتماد به نفس معلم نسبت به شاگردان و شاگردان باهم میشد احترام که اشتباه زدم امنیت

 

سوالات تخصصی برنامه ریزی شهری ــ ارسالی از طرف کاربران

تعدادی سوال برنامه ریزی شهری با جواب دقیق از هفتمین دوره ازمون آموزش و پرورش 98 (نه سوال از مجموع 12 سوال شهری)

1 در دوره اسلامی شهرها را قصبه می گفتند.

2 قدیمی ترین مردمی که در ایران به تمدن شهرنشینی رسیده اند عیلامیان بودند.

3در دوره اشکانیان نظم داخلی شهرهای دایره ای یا شعاعی بود.

4در دوره سرشماری سال 1365 رشد سالانه شهری بیشتر از دوره های دیگر بوده است.

5امروزه عامل تعیین کننده اکولوژی شهرهای جهان سوم عوامل اقتصادی است.

6امروزه در شهرهای جهان سوم مادر شهرها بر اساس چه وزنی تعییر میکنند جمعیت است

7 در پیدایش امروزی شهرهای کشورهای در حال توسعه عامل کارخانه ای مهمترین نقش را دارد.

8 در شهرهای هخامنشیان آبیاری نوین و سیستم اداری بصورت امروزی شکل گرفت.

9 در دولت سلوکیان شهرهای (پارسی هلنی) نظامی بود که میدان برای اولین بار در آن شکل گرفت.

 

سوالات تخصصی اصول آموزش ریاضی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس ریاضی تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۴۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۴۳
سوال اصول اموزش ریاضی
کدوم مورد مهارت ریاضی نیس؟1 تبدیل واحد 2رسم نمودار 3 حجم و یادم نیس 4 استدلال استنتاجی
من استدلال استنتاجی زدم مهارت نیست
سوال بعدی: کدام مورد فرایند باز است
1. یه معادله درجه دو داده بود 2. محاسبه انتگرال بود 3. تفاوت ها و شباهت های مربع و مستطیل 4. مثال های بزنید که… (دقیق یادم نیس)
من حل معادله درجه دو رو زدم فرایند باز
دوستان لطفا کسی میدونه جوابارو بگه


نویسنده: ناشناس ریاضی تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۳۶ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۰۹
دوستان ریاضی اون سوال اصول چی میشه؟معلم به دانش اموزاش میگه ضرب هر عدد در معکوسش میشه1، از چه شیوه ی تدریسی استفاده کرده؟ من زدم زبانی قاعده گویی
درسته؟


نویسنده: ناشناس ریاضی تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۳۱ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۸۹۰
دوستان ریاضی
اون سوال بود که ضابطه تابع رو از رو تابع دیگه واسه تابع دیگه ای نتیجه گرفته بود سوالش دقیق یادم نیس فک کنم رادیکالی بود جوابش چه مهارتی میشد 1 فرایندی 2 عملکردی 3 موقعیتی 4 ذهنی
من زدم موقعیتی دوستم میگه عملکردی میشه

 

سوالات تخصصی دبیری تاریخ ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهرداد تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۳۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۲۴۷
سوالات دبیری تاریخ فراگیر هفتم . تاریخ ایران اسلامی تا صفویه. ۱. مسجد جامع هرات از آثار مربوط به کدام یک از سلاطین غوری است؟ سلطان غیاث الدین محمد‌ ۲. کدام یک از وزیران سلطان محمود غزنوی به واسطه این که حاضر نبود کسور مالیاتی را از جیب خود جبران کند از مقام وزارت بر کنار و روانه زندان گردید؟ فضل اسفراینی . ۳. حاکم نظامی که شهر و کسی که از طرف سلطان برای رسیدگی به امور منصوب می شد، چه نامیده می شد؟ شحنه. ۴. قبچور چه مفهومی داشت؟ مالیات بر گله و دام . ۵. کدام اثر تاریخ نگارانه ذیل حاوی معلومات و اطلاعاتی از علما و دانشمندان اقوام مختلف و تاریخ چین و هند بود؟ جامع التواریخ رشیدی. ۶. چه کسی در زمان حمله مغول به خوارزم به اتفاق مریدانش در مقابل مغولان مقاومت کرذ و به شهادت رسید؟ نجم الدین کبری.


نویسنده: مهرداد تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۲۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۲۲۳
سوالات دبیری تاریخ فراگیر هفتم تاریخ ایران باستان. ۱. اشکانیان چه میوه هایی را از چین به ایران وارد کردند؟ زرد آلو، هلو . ۲. دو خاندان بزرگ که در پایان دوره اشکانی، پنهانی با اردشیر بابکان ارتباط یافتند، چه نام داشتند؟ سورن و اسپهبد. ۳. جنس سکه های رایج دوره ی ساسانی چه بود؟ سیم . ۴. تقسیم قطعی امپراطوری روم به دو بخش شرقی و غربی در زمان کدام پادشاه ساسانی روی داد؟ بهرام چهارم .۵. به روایت هرودوت ، کدام شاه مادی سپاه را نظم داد و آن را به رده های سوار، کماندار و نیزه دار تقسیم کرد؟ هوخشتره. ۶. بخش بندی ویسپرد چگونه است؟ ۲۴ کرده. ۷. نام کدام امشاسپند به معنای شهریار آرمانی است؟ خشثره وییریه. ۸. بر اساس منابع مکتوب هزاره سوم ق. م رابطه سومر و ایلام چگونه بوده است؟ هم بر خورده های جنگی داشتند و هم روابط تجاری.


نویسنده: مهرداد تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۲۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۱۵۹
سوالات دبیری تاریخ فراگیر هفتم . تاریخ جهان در ساختار سیاسی اجتماعی دولت اسپارت افورها دارای چه مقامی بودند؟ قضایی . نخستین دوک روسیه چه کسی بود و کدام شهر را بنیاد نهاد؟ روریک – نووگورود. کدام کشور خاستگاه اصلی اومانیسم در عصر رنسانس به شمار می رود؟ ایتالیا در قرون جدید بیشترین طیف اومانیستی در کدام طبقه اجتماعی بودند؟ متوسط. باشروع اکتشافات جغرافیایی ، اولین کشوری که به تجارت بردگان سیاه پوست آفریقایی پرداخت ، کدام کشور بود؟ پرتغال. با رای چه کسی میگل سروتوس را به جرم اعتراض به تثلیث زنده در آتش سوزاندند؟ کالون. فیلسوف و مورخ اروپایی که برای نخستین بار در عصر روشنگری تاریخ جهان را با مفهوم غیر دینی عرضه نمود،کدام است؟ ولتر چه کسی به نام پدر آنارشیسم معروف است؟ ویلیام گودوین. کدام یک از مرام های اقتصادی زیر موید امپریالیسم نوین اروپایی در قرن نوزدهم بود؟ مرکانتیلیزم نو. قانون موسوم به فرمان کبیر که در سال ۱۲۱۵ در انگلستان تصویب گشت، از چه نظر دارای اهمیت است؟ ضمن، تامین آزادی های ملت انگلستان، اختیارات پادشاه را محدود ساخت.

 

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ?دکتر ناشناس? تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۱۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۸۰۸
اینا هم بچه های آموزگاری یه جا گذاشته اند

سوالات فنون:
محدودیت سخنرانی وبدیعه پردازی=عدم کاربردصحیح_رهبری شایسته
محدودیت رایانه=عدم ارتباط واشتراک
تقسیم چندرقمی درچندرقمی=کاربرد
ازدیدگاه دوستش حمایت می کند=تبلورشخصیت یاارزشها
اینکه میتواندمطالبی رابه یادبیاورد=دانش وقایع
کدام توصیفی نیست=رتبه ای
کدام درموردتنبیه درست نیست=رفتارتنبیه شده بطورموقت پاک می شود(درستش اینه که کنارگذاشته میشود.)
ارتباط فعالیت مدرسه بااجتماع=نومفهوم گرایان
کدام رفتاربسیارنامطلوب است=امتناع ازحرکت

سوالات تربیتی و رشد:
جذب جواب یکی بودسوالش یادم نیست.
برهم زدن اطلاعات وساخت سناختی دانش آموزان منجربه چه می شود؟ عدم تعادل انگیزه
چه چیزمانع استفاده ازراه حل ها میشه؟ آمایه ذهنی
این سوالوشک دارم که واقعا قبل از6تا11بوده یاویژگی کودکان 6تا11ساله هرکس میدونه بگه که اگرویژگی باشه میشه کارایی دربرابراحساس حقارت
15دقیقه حرکت زودتربه مدرسه=اجتناب
ویژگی نوجوان نیست=واقع گرایی
نشان دهنده ماهیت تعامل اجتماعی=منطقه تقریبی رشد
ساختاربنیادی دانش=برونر
فراموشی اطلاعات حافظه بلندمدت=بازیابی
تلاش=درونی ناپایدارقابل کنترل
حل مسائل واقعی زندگی=استرنبرگ هوش عملی
اصول قابل تغییرکلبرگ=قرارداداجتماعی
کدام ویژگی دردیدگاه فرویدنادرست است=نهادبراساس اصل واقعیت است اشتباهه (چون درستش اصل لذته)
شیرخوارفاقدکدام حس است=بینایی
هفته دوم تاپایان دوماهگی=رویانی
شناخت براساس انتزاع وتجرد=نسبت گرایی درونی (روانشناختی)
عامل انگیزشی درنظریه آزوبل=کنجکاوی
آموزش جرم به دانش آموز=نگهداری ذهنی
اون سوالی درموردعصب شناسی بودچی میشه؟زیست شناختی،فرهنگی اجتماعی،شناختی
یادگیری کدام مفهوم دشواراست؟ قاعده،تمییزدادن،تعریفی جوابشو نمیدونم

 

سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سحر.س تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۳۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۴۶۳
سوال های پراکنده هم از تخصصی آموزگاری هس اگه کسی میدونه جوابشو بگه لطفا
1.دانش آموزی علی رغم تلاش مردود میشه چطور میتونیم به تلاش بیشتر وادارش کنیم.
2.استرنبرگ حل مسئله برابر با چیه؟
3.آموزش ساختار بنیادی دانش آموز از کدوم نظریه ست.
4. عامل انگیزشی یادگیری معنی دار آزوبل
5. مهم ترین دلیل فراموشی
6.جرم اشیا نگهداری ذهنی میشه؟
7.مرحله 6تا 11 سالگی اریکسون چیه؟
8.پیش بینی وقوع رفتار قیاس پذیره؟
9. پیروی از قوانین به دلیل حفظ نظم جامعه ولی در صورت وجود گزینه بهتر میتوان این قوانین را تغییر داد.
الف)مبتنی بر اصول فردی و وجدان
ب) مبتنی بر قرار داد اجتماعی
ج)مبتنی بر تایید اجتماعی
د) مبتنی بر قدرت
10 تقسیم یک عدد چند رقمی به یه عدد چند رقمی دیگه در کدوم حیطه شناخت
تحلیل فهمیدن

 

سوالات تخصصی روش تحقیق ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: جامعه??? تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۴۵۰
روش تحقیق

نگرش خانواده ایرانی نسبت به فرزند خواندگی؟؟؟؟؟من قوم شناسی زدم. طرح هزینه آب پلکانیومیزان تاثیری روی کاهش مصرف…من همبستگی زدم. پیش بینی سن و تحصیلات…من رگرسیون زدم. در کدام روش نمونه گیری از نمونه در دسترس استفاده میشه….من زنجیرهای زدم. خشونت در تلویزیون…من تحلیل محتوا زدم. در کدام مورد تجربه شخصی و ادراک ویژه او از جهان و رویداد های محیطی مورد بررسی قرار میگیرد…من پدیدار شناسی زدم. برای بررسی پایایی از چه روشی استفاده میشه…من دوباره ازمایی زدم. تعداد کتاب در خانه و….من نسبی نسبی زدم. از روش تحیق اینا یادم بود اگه بازم به ذهنم برسه به اشتراک میذارم….شما هم همکاری کنید….موفق باشید

 

سوالات تخصصی فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ?دکتر ناشناس? تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۸:۳۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۶۸۰۸
یه جا این رو دیدم برای فلسفه

هربارت=تشکیل ذهن
اعتقادبه آسان گری درمدرسه ندارند=ایده الیسم
خودگردانی،خودفرمانی=اگزیستانسیالیسم
گویی ازکجاآمدی به کجامیروی=غزالی
مدارس کار=اصل فعالیت
دیدگاه رواقیون غزالی روسو=خیر شر خیر
دیدگاهی بوددرموردوحشیگیری=روسو
مقایسه تعلیم وتربیت جدیدوقدیم=نتیجه ومحصول
کدام ویژگی تحلیل منطقی نمی باشد= جواب رونمیدونم
معلمان روشنفکرووکرگون آفرین=من زدم نقادی اماگزینه هاش نقادی،تحلیلی،بازسازی اجتماعی،مارکسیسم
خوشبختی آدمی درتمام مراحل=من زدم کانت

 

سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

 

نویسنده: سپيده تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۳۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۶۳۷۳
سوال اول ساختمان همون كه گفته بود كدوم اشتباه من تتا روزدم
سوال دوم هم مرتبه رو n زدم
سوال هيپ هم n
avl هم از مرتبه nlogn
تعدا گره هاي avlميشد ١٢
ماتريس بهينه ترانهادش k
پيمايش سطحي مي شد صف
اون پيماش هم گزينه سه مي شد
مرتبه يازگشتي كه بايد حل ميكريدم ميشد nlogn
فيبوناچي هم logn ميشد
الگوريتم بلمن فورد مي شد
برنامه نويسي پويا ميشد براي زيردنباله مشترك
logn عدد بنظرم اشتباه زدم ميشد n من nlogn زدم
مرتب سازي كدومش فرق داشت نميدونم

 

سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ابتدایی تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۴۶۷
برخی سوالا اصلا استاندارد نبود یکیش همون فروید که هر چهارتاشم صحیح بود انگیزش یادگیری ازوبل میشه سایق شناختی زده بودن کنجکاوی
زبان در مغز از اول وجود داره دیدگاه فطری گرا چامسکی من زده زیست شناس.
اون بچه که میره کلاس زدم اجتناب.
حافظه بلند مدت زدم بازیابی.
کارپوشه میشد خود ارزشیابی.
صفات زن و مرد واقعا مسخره بود
هفته دوم تا ماه دوم میشد رویانی.
بینایی تو قسمت شیرخواران.
گفتار برا اجتماعی ویگوستگی یعنی خود همون گفتار اجتماعی میشد؟!!! منطقه رشد تقریبی چون اصلا ربطی نداره، مخصوص یادگیری به کمک افراد بزرگسال فک نکنم برا گفتار باش.
اون کلبرگ فک کنم میشد قرارداد اجتماعی.
سنجش به شدت آسون بود. بعدش رشد یکم اسون.
فلسفه و فنون واقعا سخت پرورشی هم نسبت به سالای قبل دشوارتر بود

 

سوالات تخصصی شیمی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: محسن تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۴۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۴۳۶
بچه های شیمی یه دو تا سوال شیمی فیزیک میزارم یه بحثی کنیم راجع به شون
_ نسبت تعداد خداکثر فاز در یک سیستم سه جزیی به درجه ازادی یک ماده خالص در یک تعادل چی میشد؟حداکثز فاز میشد ۵ و درجه ازادی هم میشد ۲ که جواب همون۵/۲
_ نموداری که گفته بود کدام مرتبه یک هست ؟ اونایی که پیوسته بودن نمیشد و از بین ظرفیت گرمایی و یکی دیگه که ناپیوسته بودن Cp هم حذف میشد چون تو مرتبه دو ناپیوسته میشد
_ یک سوال هم که نسبت Cp/Cv میشد ۵/۳ برای مولکول تک اتمی این نسبت بدست میومد
– ثابت سرعت واکنش ۴ *10 به توان منفی ۶ و سرعت واکنش۸ در ۱۰ به توان منفی ۴ غلظت واکنش رو میخواست البته از روی واحدثابت سرعت مشخص بود واکنش درجه دو هست وجواب ۲ دهم میشد
_ یک سوال هم از معادلات ماکسول داده بود گفته بود کدام صحیح نیست ؟ جوابش هم همون میشد کهCp/s دلیلش هم فقط یک علامت منفی نگذاشته بود.

 

سوالات تخصصی جغرافیا ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: امیر تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۲۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۳۷۹
سلام و خسته نباشید به بچه های جغرافیا
# جغرافیا
جواب سوالات شهری
حومه
نظام کارخانه‌ای
دایره ای شکل
حمل و نقل
شار بیرونی
تخصص گرایی. عدم تمرکز و وابستگی متقابل
عیلامی ها
ویژگی عمده مادر شهرها فعالیت اقتصادی یا جمعیت میشه
دوره زندیه شبکه ابیاری و کاهش مالیات

 

سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۲۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۳۹۳۸
نمیدونم کدوم درسته کدوم اشتباه شما بفرمایید
فنون
تفکر انتقادی تحلیل ارزشها مهارت های گروهی
وقتی میگه حرکن کن امنتاع میکنه
انفعالی سوال سخنرانی
ایجاد عدم تعادل در دانش اموزان
اهداف آموزشی _ توجه یادگیری
اهداف رفتاری محتوا
موقعیت و محیط یادگیری
به جای نتایج فرایند
اکتشاف
تجربه گرایی مفهومی
کاهش دادن زمان آموزش
پرسش و پاسخ
مقاوم بودن

 

سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آیدا-کامپیوتر تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۵۱ کد دیدگاه: ۲۶۳۳۳۱۰
سوال پایگاه:
تعریف پایایی
اون سوال اخر که گفته بود نتیجع count چی میشه
نقش موجودیت ضعیف
زبان تعریف داده و عملیات داده
صفت ساده و مرکب
دوتا سوال sql

ساختمان:
درخت avl
پیمایش سطحی گراف از چی استفاده میکنه
کدوم گزینه پیمایش صحیح گراف روبرو نیست
سوال مرتب سازی

سوال ذخیره:
سرعت و ظرفیت طبله
پک دیسک
مراحل درج در پایل
واحد سیستم فایل
تصادف در فایل مستقیم

فعلا اینا یادم اومده

 

سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مـرضیه ازاصفهان تاریخ ارسال: پنجشنبه ۳۰ آبان ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۳۰۹۹
یادگیری اجتنابی
تداخل
درونیدناپایدار بیرونی
پنجمی ازمرحله سوم کلبرگ
توفنون اون میشد دفاع
ارزش گڋاری
تحلیلی میشد تقسیمه
سنجش اون قیاس پڋیر میشد
مرحله چهارم اریکسون
سلمن دومیه میشد دیدگاهای متفاوتی
نگهداری ڋهنی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی (ابتدایی) آزمون استخدامی

جهت دانلود فایل اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات زیست سلولی ومولکولی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۹ دی ۹۸ ساعت ارسال: ۰۳:۳۹ کد دیدگاه: ۲۷۰۱۷۸۲۰
جواب سوالات زیست سلولی ومولکولی 1-مارپیچ قوس مارپیچ البته در جواب به جای قوس حلقه داده بود بیوشیمی محمدی صفحه61 2-همان گزینه باکتری داخلش بود 3-دفسفوریلاسیون 4و5-نمی دونم اگر مربوط به انتقال این چیز ها باشه من زدم یکیش کانال واون سوال دیگری علامت نزدم 6-گزینه هایش این بود سرین تیروزین تریونین اون یه گزینه یادم نیست اما من اینطوری زدم گفتم این سه تا مال هیدروکسیل هست اون یکی علامت زدم دیگه نمی دونم درست هست یا نه ؟ 7-علامت نزدم 8-علامت نزدم 9-یادم نمیاد گمان کنم اون گزینه ژن داشت زدم ولی بازهم مطمین نیستم 10-اون گزینه ابگریز داشت متصل یا همان هیدروفوب 11-میگن یوبی کویین میشه من خودم سلکتین زدم احتمالا سلکتین اشتباه باشه 12-همان گزینه کسپاری داشت دوستان نگاه کردند همین میشه 13-چون بحث همانند سازی امده من همان گزینه اس داشت زدم چون فقط یه گزینه اس داشت بقیه اش اس نداشت 14-کمپلکس چهارم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات میکروب ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: یونس -زیست تاریخ ارسال: شنبه ۳۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۷:۵۵ کد دیدگاه: ۲۶۸۹۰۳۵۰
جواب سوالات میکروب چون من دقیق یادم نیست اونهایی که یادمه میگم 1-یه سوالی بود در مورد انتی بیوتیک بتا لاکتام مال دیواره میشد /2-سوال بعدی توالی شاین_دالگارنو میشد ام اران ای با ار ار ان ای یعنی این گزینه ها داشته باشه چون خودم یادم نیست /3-سوال بعدی درمود مینای لای دندان میشد گلیکوکالیس /4-یه سوال دیگه فقط من جوابش زدم مایکوپلاسما دیگه نمی دونم چه بود درست هست یا نیست نمی دونم/5-یه سوال دیگه درمورد موتاز گلیکولیز بود همان فسفوگلیسرات اون واکنش نگاه کنید چه هست /6-یه سوال در مورد الوستریک نمی دونم فومارات میشه یا سوکسینیل این چیزها بود گزینه هاش /7-یه سوال در مورد ادهیستین ها میگن جوابش چسبندگی ابگریز میشه /8-یه سوال درمورد انرژی می خواستهکه میشه حد واسط تولید کربس جوابش میشه یا همان انابولیک یا کاتابولیک /9-یه سوال که مالتوز با چه میشد اچ مثبت /10یه سوال درمورد انزیم محدود کننده علاوه بر خاصیت اندونوکلیازی گزینه اش لیگاز هلیکاز دوستان میگن اون گزینه متیلاز میشه وبرخی هم میگن هلیکاز دیگه نمی دونم /11کمپلمان C5a باعث کموتاکسی میشه (من فک کردن اپسینیزاسیونه C3b زدم)/12-بیماری گلومونفریت استرپتوکوکوس این هم نمی دونم چه می خواست /13یه سوال در مورد تخمیر بود من زدم پیرووات دیگه درست یا غلطش نمی دونم /14١١)كدوم پروتئين فعاليت مشابه Fts داره ؟
جوابش ميشد توبولين/15-باکتری تحمل کننده هوا یا نیتروژناز چه یادم نیست سوال چه بود وچه خواسته باشه /////دیگه یادم نمیاد یه سوال دیگه هم گزینه هاش یادمه دی هیدروکسی استون ویه گزینه دیگه اش گلیسرالدید سه فسفات داشت نمی دونم مال تخمیر بود مال انرژی کربس بود مال مالتوز بود نمی دونم مال چه بود
شاید دوستان بگویند این شد 15تا ولی سوال 3و4و نمی دونم کدامشون ممکنه یکیش همان در مورد ادهیستین ها باشه ممکنه در مورد ادهیستین ها ودر مورد گلیکوکالیس با هم در یه سوال داده باشه یا ممکنه در مورد ادهیستین ها ومایکوپلاسما با هم در یه سوال داده باشه ممکنه ائهیسینها هم جوابش ابگریز من گفتم شاید داخل گزینه ها نباشه در کل سوال 3و4و7نظر دو تا سوال در مورد اینها بود من یکیش گلیکولایکس زدم یکیش هم مایکوپلاسما ممکنه ادهیسین ها من گفتم ابگریز اشتباه باشه اما بقیه سوال ها بیشترشون میدونم درسته سوال یا گزینه ای که گفتم موفق باشید سری بعد هم زیست سلولی ومولکولی وژنتیک مطرح خواهم کرد

 

پاسخنامه احتمالی سوالات فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زهرافارسی تاریخ ارسال: چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۳۶۵۷

پاسخنامه فلسفه

1،موسسه و نهاد(شکوهی)

2،روسو_کمال(شکوهی)

3،ایدهالیسم،چک نکردم چون مطمین بودی گلم

4،نقادی

5،سهیم کردن دانش اموز در اموزش(شکوهی)

6،رئالیسم(شریعتمداری)

7،حریت (شکوهی)

8،خیر،شر،خیر(عینا در شکوهی)

9،شک بین ارزش های اخلاقی و فرهنگی ولی بیشتر صحیح ارزش های اخلاقی☑(شکوهی)

10،روسو(شکوهی)

11،تشکیل ذهن(شریعتمداری)
12،_آی دونت نو

13،غزالی،اهمیت تربیت ادمی(شکوهی)

موفق باشید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات روش تحقیق ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۴۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۲۱۸۱۰
چند روز پیش براساس سوالات اشتراک گذاری شده جوابای روش و نظریه رو گذاشته بودم که با سرچ قابل دسترسی اند ؛ به هرحال پاسخهای روش تحقیق به ترتیب سوالات :

بازآزمایی.

نسبی نسبی اسمی

رگرسیون.

۱۲۶ گزینه یک

۱۲۷ گزینه سه

تحلیل ثانویه

۱۲۹ گزینه چهار

فرضیه

۱۳۱ گزینه سه

پدیدار شناسی

نقد درونی

ارزشیابی برنامه

بررسی واقعیت ملموس جدا از هر مشاهده گر و بطور علمی: تحقیق آزمایشی(احتمالا)

تحلیل محتوا

خوشه ای

اتفاقی

۱۳۹ گزینه یک

زمینه یابی.

 

 

پاسخنامه احتمالی سوالات روش تحقیق ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نهال تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۵۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۲۱۹۷۰
چند روز پیش براساس سوالات اشتراک گذاری شده جوابای روش و نظریه رو گذاشته بودم که با سرچ قابل دسترسی اند ؛ به هرحال پاسخهای روش تحقیق به ترتیب سوالات :

بازآزمایی.

نسبی نسبی اسمی

رگرسیون.

۱۲۶ گزینه یک

۱۲۷ گزینه سه

تحلیل ثانویه

۱۲۹ گزینه چهار

فرضیه

۱۳۱ گزینه سه

پدیدار شناسی

نقد درونی

ارزشیابی برنامه

بررسی واقعیت ملموس جدا از هر مشاهده گر و بطور علمی: تحقیق آزمایشی(احتمالا)

تحلیل محتوا

خوشه ای

اتفاقی

۱۳۹ گزینه یک

زمینه یابی.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی مبانی جامعه شناسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۳۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۲۱۶۴۰
۱۰۷)
عرف
آداب و رسوم✅
نظارت احتماعی
قوانین اجتماعی

۱۱۳)
کنشگر✅
بیانگر
متمرکز
پویا

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی مبانی جامعه شناسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نهال تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۵۱ کد دیدگاه: ۲۶۷۱۹۷۶۰
جواب سوالات مبانی جامعه شناسی:

۱۰۶: «به هرگونه گرد هم امدن طبیعی مردم»، «تعدادی از افراد که در برخی ویژگیها نقاط مشترک دارند»، «تعدادی از افراد که در نوعی الگوی نقش متقابل و متنظم و تکراری سهیم اند» به ترتیب: تجمع-رده-گروه

۱۰۷:هنجارهایی که مشخص میکنند افراد در فعالیتهای روزانه به چه شیوه مورد قبولی باید رفتار کنند: آداب و رسوم

۱۰۸: «شیوه ای که فرد در عمل نقشی را ایفا میکند» و «شیوه ای که جامعه از فرد انتظار دارد نقشی را ایفا کند» به ترتیب: نقش کاربسته-نقش تجویزشده

۱۰۹: «تقویت قدرت تطبیق افراد با ارزشهای اجتماعی» و «بالابردن روحیه اجتماعی افراد و انسجام و همبستگی گروهی» به ترتیب کارکرد نهادهای: آموزشی-مذهبی

۱۱۰: «انجمن های حمایت از مصرف کنندگان»،«افراد در یک دانشکده» و «گروه دوستی» به ترتیب:گروه فشار-گروه دومین-گروه نخستین

۱۱۱: سه شاخص طبقه اجتماعی در جوامع نوین: درآمد،شغل و سطح تحصیلات

۱۱۲: هنگامی که فرد در یک محیط فرهنگی بیگانه قرار میگیرد که در باورهایشان سهیم نیست،دچار: ضربه فرهنگی میشود

۱۱۳: جماعتی که درتعقیب اهداف مشترک اند: کنشگر

۱۱۴: کدام مورد جز روشهای اصلی شناسایی طبقات اجتماعی نیست: توافق

۱۱۵: قدرت فرد با ویژگیهای خارق العاده: فرهمند

۱۱۶: مهم ترین عامل بر دگرگونی اجتماعی: فناوری

۱۱۷: ویژگیهای من فردی از نظر مید شامل کدام گزینه نیست :پیش بینی پذیر

۱۱۸: ویژگیهای روابط در گمینشافت: بسته-شخصی-احساسی-غیررسمی

۱۱۹: نظارت اجتماعی پایان: اجتماعی شدن

۱۲۰: پایگاه اجتماعی: موقعیت افراد در گروه

۱۲۱: در جوامع روستایی: تراکم جمعیت و تحرک اجتماعی کم و شیوه زندگی افراد غیررسمی است

۱۲۲: معیار تمایز گروه نژادی از گروه قومی: ویژگیهای زیست شناختی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی درس نظریه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: علوم اجتماعی تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۲۹ کد دیدگاه: ۲۶۷۱۹۵۴۰
نظریه
141.وبر
142.صور کنش اجتماعی
143.تمایز بین برگزیدگان و توده
144.اسپنسر
145.عقلانیت
146.کارکردگرایی ساختاری
147.فاصله نقش
148.میلز
149.مید
150.پارتو
151.دورکیم
152.نزدم شیوهای قومی از کیه؟
153.وبر
154.دورکیم
155.گافمن
156.درونی کردن ارزشها و هنجارها یا مشاهده رفتار از دیدگاه دیگران یادم نیست کدوم زدم.
157.کنش متقابل نمادین
158.گیدنگز کیه منظورش گیدنزه؟

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی مبانی جامعه شناسی و حوزه جامعه شناسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نهال تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۴۸ کد دیدگاه: ۲۶۷۱۷۳۸۰
دوستان علوم اجتماعی که جواب سوالات مبانی جامعه شناسی و حوزه جامعه شناسی رو میخاستن، این جواب حوزه :

۱۵۹:در جوامع توسعه نیافته:نرخ زاد و ولد و مرگ و میر هردو بالا

۱۶۰:در جوامع روستایی: روابط غیرشخصی،ناپایدار و مبتنی بر عدم شناسایی همدیگر

۱۶۱:جنبش اصلاحی

۱۶۲:رسوم اخلاقی: هنجارهایی است که رفتار درست و نادرست را در موقعیتی خاص معین می کنند.

۱۶۳:گروهی که ماهرانه برای نیل به هدف خاصی تشکیل میشود:سازمان رسمی

۱۶۴:مقایسه موقعیت اجتماعی والدین و فرزندان آنها در برهه ای خاص از فعالیت حرفه ای هر کدام: تحرک بین نسلی

۱۶۵:کارکرد خانواده در جامعه پذیر کردن و حمایت عاطفی:مربوط به نظریه کارکردگرایی

۱۶۶:آموزش از روی یک الگوی ثابت: آموزش دستوری

۱۶۷:نهضت انقلابی:جایگزینی ارزش های کاملا متفاوت به جای سیستم موجود

۱۶۸:اعمال قدرت در آینده: قدرت بالقوه

۱۶۹:بالابردن میزان رفاه و بهزیستی و کیفیت زندگی انسانها : توسعه انسانی

۱۷۰:مهم ترین عارضه جامعه سرمایه داری:ازخودبیگانگی

۱۷۱:سازمانی که مطابق نقشه قبلی بوجود آید و دارای سلسله مراتب: سازمان رسمی

۱۷۲:هنجار فرهنگی:معیار تثبیت شده ای از آنچه که در فرهنگی خاص باید انجام گیرد

۱۷۳:نظارت اجتماعی در گروههای نخستین : ارجاع به موسسات مددکاری اجتماعی “نیست”

۱۷۴:پایگاه اجتماعی افراد در جوامع روستایی:ثابت و از نوع پایگاه محول

۱۷۵:ویژگی کار در جوامع صنعتی کدام گزینه شاملش نیست : امرار و معاش از سایر فعالیت های اجتماعی به آسانی قابل تمایز نیست

کل مبانی هم تا عصر میفرستم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی فنون تدریس آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آذر تاریخ ارسال: یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۱۱ کد دیدگاه: ۲۶۶۸۶۴۹۰
جواب فنون تدریس: آموزگار ابتدایی
145- گزینه 2: تفکر انتقادی، تحلیل ارزش ها و مهارت های گروهی
146- گزینه 3: وقتی به وی گفته می شود حرکت کن، از حرکت امتناع می کند
147- گزینه 3: عدم کاربرد صحیح- نیاز به تسهیلات کافی
148- گزینه 1: ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان
149- گزینه 2: اهداف آموزشی- نوع یادگیری
150- گزینه 4: اهداف عینی- نوع یادگیری
151- گزینه 1: مفهوم خود
152- گزینه 1: به جای تمرکز روی قصد و نیت، روی رفتار متمرکز شده است
153- گزینه 4: شناخت
154- گزینه 3: تجربه گرایی مفهومی (البته روی سوال نوشته پیوند دادن اما در کتاب فنون حسن شعبانی نوشته پیوند ندادن، من بودم این سوال رو حذف می کردم)
155- گزینه 2: امکان روابط متقابل اندیشه ها و اشتراک معنی
156- گزینه 2: تلفیقی
157- گزینه 1: مقاوم بودن برنامه های درسی در مقابل معلم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی سنجش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نازنین 68 تاریخ ارسال: سه شنبه ۱۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۴۶ کد دیدگاه: ۲۶۶۱۶۶۶۰
سلام , قیاس پذیر ,,,خودارزشیابی ,,به یاداوردن ,,,بکاربستن , ارزش گذاری , گزینه انحرافی ج-د ,,,نمره اصلاح شده 19,,,ضریب تمیز 4, ,,حیف که وقت کم اوردم دو تای دیگه میشد جواب داد

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی درس روش تحقیق ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۴۳ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۲۷۵۰
روش تحقیق
1. Apa
2. Plagerism
3. Ordinal data
4. Convence sampling
5. Minor premise
6. Null hypothesis
7. Action research
8. Action research
9. Start abstract
10. Good title
11. Descriptive
12. Dependent
13. Intervening
14. Threat internal validity

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی درس آزمون سازی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۴۱ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۲۷۲۰
سوالا ازمون سازی
1. beneficial backwash
2. formative evaluation
3.multiple choice
4 multiple choice
5 item discrimination
6. fave validity
7. cloze
8. analytic
9.essay type
10. diagnostic
11. practical teastin
12. oral assesment
13. indirect evaluation
14. cloze info transfereing selective
15. impure multiple choice
16. discrete point

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی درس روش تدریس ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: شنبه ۰۹ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۸:۵۸ کد دیدگاه: ۲۶۵۵۲۱۹۰
1.Focus task
2. direct method
3.Clt
4.alm
5.completion task
6.Intrapersonal
7.Metacognitive
8.Strategy learning
9. ragbag
10.Fluency task
11.keeping on the floor
12 . forward design
13 TBLT syllabus
14.grammar teaching
15.intensive reading

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: ناشناس تاریخ ارسال: جمعه ۰۸ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۲۵ کد دیدگاه: ۲۶۵۳۷۰۱۰
پاسخ های احتمالی فلسفه
محتوا
روسوکمال
ایده الیسم
نقادی
اعطای صلاحیت به دانش اموز
رئالیسم
حریت
خیرشرخیر
نمیدونم
نمیدونم
تشکیل ذهن
برای پیوستن به اجتماع استعداد…
غزالی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی سنجش آموزگاری ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: خانم عسکری تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۲:۳۱ کد دیدگاه: ۲۶۵۳۱۲۹۰
جوابای درست سنجش آموزگاری
قیاس پذیری(صفحه 363سیف)
سوال بعدیش جوابشو پیدا نکردم
خود ارزشیابی(صفحه 296سیف)
به یادآوردن(صفحه 135شبیه مثالشو دیدم)
به کاربستن(صفحه137سیف دقیقا مثالش هست)
جواب سوال بعدیش پیدا نکردم
بعدیشم نمیدونم
ارزشگذاری(صفحه139سیف)
0/6(صفحه 425سیف یه توضیح داده که درصورتی که ضریب دشواری از صفر بیشتر و به 0/5نزدیکتر باشه حداکثر واریانس رو داریم)
بعدیش نمیدونم از چه فرمولی استفاده میشه
0/4(طبق فرمول حل کردم)
(ج.د)
0/75(طبق فرمول صفحه423سیف)

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی تربیتی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آریانا تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۰۳ کد دیدگاه: ۲۶۵۲۳۵۵۰
جوابای تربیتی:
جذب
منطقه تقریبی رشد
برونر
یادگیری اجتنابی(تقویت منفی)
کنجکاوی
مشکلات بازیابی
روان شناختی
درونی.ناپایدار.قابل کنترل
هوش عملی
آمایه ذهنی
به صورت موقت از خزانه رفتاری پاک میشود
بازخورد
قاعده

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهدی آموزگار اب تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۶:۰۰ کد دیدگاه: ۲۶۵۲۳۴۸

سلام، طبق دفترچه تخصصی که تو سایت گذاشتن جوابایی ک خودم دادم رو میذارم امیدوارم امیدوارم کنجکاویتون در مورد جوابا ارضا بشه، نود درصد در موردشون مطمئنم فقط سه چهارتا رو شک داشتم،
فلسفه؛ 106-گزینه1، 107-2، 108-1، 109-2، 110-1، 111-3، 112-4، 113-2، 114-2، 115-1، 116-1، 117-3، 118-4،
پرورشی؛ 119-3، 120-4، 121-4، 122-1، 123-1، 124-3، 125-4، 126-4، 127-4، 128-3، 129-2، 130-4، 131-3،
رشد؛ 132-1، 133-1، 134-1، 135-4، 136-3، 137-3، 138-2، 139-4، 140-1، 141-2، 142-2، 143-4، 144-2،
فنون؛ 145-2، 146-4، 147-1، 148-2، 149-3، 150-4، 151-1، 152-3، 153-3، 154-4، 155-1، 156-2، 157-1،
سنجش؛ 158-2، 159-1، 160-1، 161-4، 162-2، 163-3، 164-2 شک داشتم، 165-1، 166-4، 167-2، 168-3، 169-4، 170-3

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آریانا تاریخ ارسال: پنجشنبه ۰۷ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۴۴ کد دیدگاه: ۲۶۵۲۰۹۸۰
جوابای رشد:
نمیتواند تفکیک قایل شود
زیست شناختی
صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش
فعالیت
نگرش واقع بینانه
رویانی
نگهداری ذهنی
سخت کوشی در برابر حقارت
بینایی
قرارداد اجتماعی
روسو
ویگوتسکی
نهاد براساس اصل واقعیت…

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی فنون تدریس ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی فنون تدریس:

مزایای اموزش رایانه نیست؟امکان روابط متقابل اندیشه ها و اشتراک معنی

در مفهوم یادگیری ادراک ها نتیجه فرایند داخلی #ذهن .....؟شناخت

آنچه بلاک با عنوان قوانین بازی زبان در کلاس درس؟روش تدریس تلفیقی

تاکید بر همبستگی تفکر و یادگیری ....؟نومفهوم گرایی

از دیدگاه سنت گرایان عمل گرا.......؟اهدف عینی_فعالیت های یادگیری

به عنوان نخستین گام در طراحی آموزشی...؟اهداف آموزشی_نوع یادکیری

معلمی که ساخت شناختی گدشته دانش آموزان را زیر سوال میبرد..؟ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان

محدودیت روش سخنرانی و بدیعه پردازی؟عدم کار برد صحیح_نیاز به تسهیلات کافی و رهبری شایسته

اموزگار کلاس پنجم مدرسهx رفتار های بسار نامطلوب؟ وقتی به وی گفته شود حرکت کن از حرکت امتناع میکند

بنابر نتایج پژوهش ها تنوع و انعطاف پذیری .....؟مقاوم بودن برنامه های درسی در مقابل معلم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی بخش فلسفه تعلیم و تربیت ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی بخش فلسفه تعلیم و تربیت

۱۰۶_شک دارم اما زدم عمل یا تاثیر
۱۰۷_دیویی
۱۰۸_ایدالیسم
۱۰۹_نمیدونم
۱۱۰_نمیدونم
۱۱۱_اگزانتیالیسم
۱۱۲_فعالیت
۱۱۳_شک دارم اما زدم شر،خیر،خیر
۱۱۴_نمیدونم
۱۱۵_نمیدونم
۱۱۶_تشکیل ذهن
۱۱۷_استعداد خاص
۱۱۸_نمیدونم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی درس سنجش ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوال ۱۶۷درس سنجش براساس فرمول نمره اصلاح شده میشه ۱۹

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی بخش سنجش و ارزشیابی آموزشی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی بخش سنجش و ارزشیابی آموزشی

قیاس پذیری(صفحه 363سیف)
سوال بعدیش جوابشو پیدا نکردم
خود ارزشیابی(صفحه 296سیف)
به یادآوردن(صفحه 135شبیه مثالشو دیدم)
به کاربستن(صفحه137سیف دقیقا مثالش هست)
جواب سوال بعدیش پیدا نکردم
بعدیشم نمیدونم
ارزشگذاری(صفحه139سیف)
0/6(صفحه 425سیف یه توضیح داده که درصورتی که ضریب دشواری از صفر بیشتر و به 0/5نزدیکتر باشه حداکثر واریانس رو داریم)
بعدیش نمیدونم از چه فرمولی استفاده میشه
0/4(طبق فرمول حل کردم)
(ج.د)
0/75(طبق فرمول صفحه423سیف)

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد ــ ارسالی از طرف کاربران

جوابای رشد:
نمیتواند تفکیک قایل شود
زیست شناختی
صفات مردانه در زنان و صفات زنانه در مردان افزایش
فعالیت
نگرش واقع بینانه
رویانی
نگهداری ذهنی
سخت کوشی در برابر حقارت
بینایی
قرارداد اجتماعی
روسو
ویگوتسکی
نهاد براساس اصل واقعیت…

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی فنون تدریس ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی فنون تدریس

تفکر انتقادی

مهارت های گروهی

حرکت کن امتناع میکند

عدم کاربرد صحیح ,نیاز به تسهیلات

عدم تعادل
محتوا , فعالیت های یادگیری

مفهوم خود

به جای تمرکز بر نیت

روی رفتار تمرکز

نو مفهوم گرایی

امکان روابط متقابل

اشتراک معنی

تلفیقی

مقاوم بودن برنامه های درسی .

سوال مربوط به طراحی و سوالی که گزینه هاش بینش و فراشناخت بود هنوز جوابش پیدا نکردم

ارسالی
?
T.me/edu_online_rooz

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی استخدام اموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نازنین 68 تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۰۷ کد دیدگاه: ۲۶۵۰۵۰۰

پرورشی . جذب -  تثبیت کارکردی - یادگیری اجتنابی - انصاف - حافظه بلندمدت , بازیابی - تقریبی رشد - اسناد ,درونی ,ناپایدار , قابل کنترل - سازنده گرایی روانشناختی میشد - ساختار دانش برونر - نگهداری ذهنی - قاعده - هوش عملی - گزینه دانش وشناخت رو نزدم ,سوالش دقیق یادم نیست که تو کتاب پیداش کنم .

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نازنین 68 تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۰۱ کد دیدگاه: ۲۶۵۰۴۸۷

جواب درست سوالات رشد ,سوال مربوط به نظریه اریکسون ,احساس حقارت میشد - نظریه کلبرگ قرارداد اجتماعی - نظریه سلمن مرحله صفر میشد بین نقطه نظر خود و دیگران , من اینو اشتباه زدم - سوال مربوط به پیری فعالیت میشد - واقع گرایی نوجوانان ,درستش ارمانگرایی - مرحله رویانی - حس بینایی - سوال مربوط به فروید گزینه نهاد براساس اصل واقعیت عمل میکنه غلط بود - سوال مربوط به هویت مردانه زنانه تو رشد مدرسان پیدا نکردم - جواب یکی از سوالات زیست شناختی میشد - ویگوتسکی , زبان

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی

نظریه اریکسون ,

احساس حقارت

نظریه کلبرگ قرارداد اجتماعی

نظریه سلمن مرحله صفر

بین نقطه نظر خود و دیگران

پیری فعالیت میشد

واقع گرایی نوجوانان ,درستش ارمانگرایی

مرحله رویانی

حس بینایی

سوال مربوط به فروید گزینه نهاد براساس اصل واقعیت عمل میکنه غلط بود

زیست شناختی میشد

ویگوتسکی , زبان

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخ های احتمالی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی:

جذب

تثبیت کارکردی

یادگیری اجتنابی

انصاف

حافظه بلندمدت , بازیابی

تقریبی رشد

اسناد ,درونی ,ناپایدار , قابل کنترل

سازنده گرایی روانشناختی

ساختار دانش برونر

نگهداری ذهنی

قاعده

هوش عملی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

پاسخنامه احتمالی سوالات آموزگار ابتدایی (ابتدایی) سوالات 119 تا 131:

119_جذب
120_منطقه تقریبی رشد
121_برونر
122_یادگیری اجتنابی
123_کنجکاوی (چون گفته انگیزه اینو زدم)
124_مشکلات بازیابی
125_روانشناختی
126_درونی ناپایدار قابل کنترل
127_عملی
128_آمایه ذهنی
129 به محض تضعیف مجددٱ ظاهر می شود (اینو شک دارم)
130_میگن انصاف
131_قاعده

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی

جهت دانلود فایل 1 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 2 اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل 3 اینجا کلیک نمایید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۲۳ کد دیدگاه: ۲۶۵۰۰۱۳۰
نازنین ن ۶۸
پرورشی تطابق
منطقه تقریبی رشد
پیاژه
یادگیری اجتماعی
ساخت اجتماعی
تداخل یادگیری
رادیکال
دورنی ناپایدار قابل کنترل
هوش عملی
آمایه ذهنی
تنبیه مسری است
انصاف.
….
فلسفه
نتیجه
روسو کمال
ایده آلیسم
باسازی اجتماعی
اگزیستالیسم
فعالیت
شر خیر خیر
ارزش های اخلاقی
پرورش قوای ذهنی
باید خود سرنوشتش را تعیین کند و تحقق خصیصه اجتماعی خوبی را برعهده بگیرد
غزالی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۹ کد دیدگاه: ۲۶۵۰۰۰۳۰
کدوما درسته
رشد
نمی تواند بین تفسیر خود و موقعیت های تفکیک قایل شود
زیست شناختی
همراهی
نگرش واقع بینانه جایگزین
رویانی
نگهداری ذهنی
سخت کوشی در برابر حقارت
بینایی
اصول فردی وجدان
روسو
ویگو تسکی
مکانیسم دفاعی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی استخدام آموزش و پرورش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مریم تاریخ ارسال: چهارشنبه ۰۶ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۱۷ کد دیدگاه: ۲۶۵۰۰۰۰۰
نازنین ۶۸ کدوما درسته خواهش میکنم
فنون
تفکر انتقادی تحلیل ارشها مهارت های گروهی
وقتی میگه حرکت کن امنتاع میکنه
افزایش حالت انفعالی
ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان
اهداف آموزشی _ نوع یادگیری
اهداف رفتاری محتوا
موقعیت و محیط یادگیری
به جای نتایج فرایند
اکتشاف
تجربه گرایی مفهومی کاهش دادن زمان آموزس
پرسش و پاسخ

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزش و پروش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Arsam7 تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۱۸ کد دیدگاه: ۲۶۴۸۷۰۶۰
هرگز فکر نمی کرد که در زمینه فیزیک شغلی داشته باشد))مادرش به او گفته ((اموزش))شوهری است او را ((رهانمیکند))اما از اینجا به بعد مهمه که میگه در حال حاضر بسیاری از جوانان افریقایی در طلاش برای ارتقای افریقا هستن پس گزینه یک نمیشه چون همه اونا زندگی موفقیت امیزی نداشتن))چون اموزش او رو رها نمیکند پس گزینه برانگیختن حس نوع دوستی میشه که طرف رو به سمت علم مورد نظرش برده )قیاس نمیشه چون مصادق صحیحی برای قیاس وجود ندارد))درحقیقت باید برای قیاس اول نتیجه حاصل شود وبعد همان رو نتیجه متن کنیم که چنین چیزی وجود ندارد و چون شوهر به مثابه دوست داشتن طرف رو دارن پس برانگیختن حس نوع دوستی می شود

 

پاسخنامه احتمالی سوالات ساختمان داده ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Roghayeh تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۵۰ کد دیدگاه: ۲۶۴۷۳۸۸۰
سلام عزیزم
سپیده جان کتاب رو چک کرده سوال ۲ ساختمان nlognبوده.
سوال یک ساختمان هم ۴ زدم.
Avlهمnlognبوده.
ساخت minheapهمزمان(o(nهست.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی فلسفه (رشته آموزگاری) ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: صادق تاریخ ارسال: سه شنبه ۰۵ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۹:۱۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۶۷۶۰
دوستان جوابای فلسفه رو میزارم برای رشته آموزگاری
۱_توجه به نقش خود= اگزیستانسیالیسم
۲= تربیت دشوار= ایده آلیسم
۳= روشنگری معلم در دگرگون سازی= بازسازی گرایان
۴= توجه به شیوه یادگیری به جای یادگیری = دیویی
۵= مدرسه کار = اصل فعالیت
۶= مقایسه اصول تعلیم و تربیت قدیم با جدید = محتوی (در گذشته تاکید بر محتوای ثابت٬ در حال تاکید بر محتوای متغیر یغنی درگیری خود دانش آموز)
۷= ارتباط اطلاعات جدید با گذشته = فلسفه به عنوان تشکیل ذهن
۸= تاکید بر خوشبختی کودک در تمام مراحل زندگی ( حقیقتش جواب قطعی پیدا نکردم)
۹= تاکید بر ذات و طبیعت کودک توسط رواقیون و غزالی و رسو = شر خیر خیر
۱۰= تاکید بر سعادت و شقاوت= غزالی
۱۱= نظر مکتب تحلیلی بود که کدام نادرست است= این مکتب کودک را متخصص بار می آورد
۱۲= منظور از جمله خط کشیده شده در رابطه با پرورش اجتماعی= کودک به تثبیت شخصیت خود از طریق ارتباط با اجتماع اقدام کند
۱۳= دقیق یادم نیست

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی پرورشی (آموزگار ابتدایی) ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات پرورشی - دوستان چندتاش از درس رشد هست.

برونر
جذب
نگهداری دهنی
اجتنابی
کنجکاوی
بازیابی
شناختی
درونی ناپایدار
هوش عملی
آمایه ذهنی
تنبیه
انصاف
قاعده
تقریبی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی زبان شناسی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نورا زبان تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۴۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۵۰۲۶۰
زبانی های عزیز جواب سوالای زبان شناسی رو مینویسم ببینین درسته
recursion
rearrangement
liquid alveolar
blending
U high back
Experiencer
Hypocorism
Maxim quality
Ant insect Hyponymy
Vernacular
Inference
Structural ambiguity همون جمله ای که money داشت درسته؟

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزش و پرروش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: نفس شیرازی تاریخ ارسال: دوشنبه ۰۴ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۰:۱۲ کد دیدگاه: ۲۶۴۴۲۸۸
سلام بچه ها من از سر جلسه که اومدم بعضی از تخصصیا را زدم این چند روزه دور عروسی بودم الان براتون میزارم فعلا روانشاسی تربیتی را میزارم
1- جذب 2- نگهداری ذهنی 3- منطقه تقریبی رشد 4- ساختار برونر 5- ساخت شناختی ازوبل 6- مشکلاتت بازیابی 7- قرارداد اجتماعی 8- رادیکال 9-تلاش (درونی …)10- هوش استنبرگ 11- از نظر گیج تعریف کدام یک سختر است قاعده . مفهوم تعریفی 12- روش سنجش جایگزین 13- انصاف خخخخ خودم 8 تا درست دارم هفت تا غلط

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزش و پرروش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مهدی آموزگار اب تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۵۵ کد دیدگاه: ۲۶۴۰۳۶۷۰
سلام هم استانی، من صورت سوالات دقیق یادم نیس ولی جوابایی رو که دادم میزارم، امیدوارم با دیدنشون نا امید و ناراحت نشی، اینایی ک مینویسم به ترتیب نیس
فلسفه، ایده الیسم، دیویی، پراگماتیسم، بازسازی اجتماعی، فلسفه تحلیلی، روسو، غزالی، دیگه یادم نمیاد، رشد؛ ویگوتسکی، منطقه تقریبی رشد، احساس حقارت، رویانی،،فعالیت، مردان خصوصیات زنانه و زنان خصوصیات مردانه، کودکان تا 6سالگی میتونن علاوه بر دیدگاه خودشون دیدگاه دیگران را هم درک کنند، بقیه یادم نمیاد. سنجش: گریز اموزی، عدم توانایی دانش اموز در برقرار کردن ارتباط، 6/.،(ج-د)، خودارزشیابی، که صورت سوالش بود در روش کارپوشه چه توانایی بدست میارن، دیگه یادم نمیاد و پرورشی و فنون هم کلا اینا یادمه، خوداموزی، بازخورد، تلفیقی، فعالیت، بقیشون الان خاطرم نیس

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد و پرورشی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: مشاور تاریخ ارسال: یکشنبه ۰۳ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۹:۱۳ کد دیدگاه: ۲۶۴۳۰۶۳
من فقط جوابایی که از رشد و پرورشی صد درصد درستن رو میذارم، قاطی پاطی
جذب
منطقه تقریبی رشد
ابتکار واحساس حقارت
انصاف
قاعده
درونی ناپایدار قابل کنترل
بازیابی علت فراموشی حافظه بلندمدت
ساخت شناختی آزوبل
رویانی
بینایی
نظارت شخصی کار با پوشه
رادیکال
نگهداری ذهنی
نظریه فعالیت
قرارداد اجتماعی

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد و سنجش  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آرزومند تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۲۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۵۷۰۰
به مرضیه اصفهان
سلام دوست عزیز ببخشید دیر ج دادم
من برای رشد فقط مدرسان رو خط به خط خوندم و تمام سوالات امسال تو مدرسان بود. و اما جواب سوالهایی رو که به یاد دارم میگم ، احتمالا رشد رو ۱۰۰ میزنم
جذب/
منطقه تقریبی رشد/
احساس حقارت/
صفات مردانه در زنان بیشتر میشه/
قرارداد اجتماعی/
نظریه فعالیت/
واقع گرایی در مقابل آرمان /
رویانی/
کودک میفهمد که دیدگاههای دیگری به جز نظر خودوجود دارداما این دو را قاطی میکند/
بینایی/
بازیابی/
فروید فقط روانکاو بود نه رفتارگرا یعنی میشدگزینه ۴/
ساخت شناختی برونر/
اگه سوال دیگری هم بود در خدمتم

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزش و پرروش ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سعید تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۵:۰۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۵۳۱۰
اون خرپا صفر نیرویی نداشت.12 تن بود فک کنم نیروش.بعد یه لنگر میگرفتی واسه یه تکیه گاهش نیروی تکیه گاهی بدست می اومد.گره بالایی رو جدا میکردی 12 به سمت راست بود طبق تعادل فشاری میشد دوتا عضو خرپا.4تا رادیکال 3 اگه اشتباه نکنم با علامت منفی یکی هم مثبت.شکل دوم هم که ستون از روش کادر بسته درجه نامعینی بدست می اومد.تعادل و تغیر مکان معادله اش مجهولات رو بدست می اورد.اون یادم نیس. خلاصه توکل به خدا.به سوالا فک نکنین.اعصاب خورد کنی میاره

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی رشد و سنجش  ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: خانم عسکری تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۴۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۴۵۰۰
هوشنگ ابتهاج عزیزم
اینم جواب سوالای رشد و سنجش که میخواستی البته من این جوابارو زدم سوالا یادم نیست نمیدونم درست هستن یا نه
قیاس پذیری.
خودارزشیابی(این سوالش کاربرد کارپوشه بود)
به یاد اوردن
به کاربستن(درموردعمل تفسیم کردن بود)
چک لیست
سازماندهی ارزشها
0/1
0/4
(ج د)
………….
رشد
دیدگاه متفاوت
فعالیت(مدرسه کار)
ارمانگرایی(درباره نوجوانی بود)
رویانی
نگهداری ذهنی
ابتکار اریکسون
بینایی
قرادادی
ویگوتسکی
روسو
نهاد فروید
منطقه تقریبی
تطابق
………
فنون
درونی ناپایدار قابل کنترل(تلاش و کوشش)
قاعده
امایه ذهنی
انصاف
یادگیری اجتنابی(بچه زودتر میره مدرسه برا اینکه از نمره کم جلوگیری کنه)
سکوسازی
بازیابی
عدم تعادل
پرسش و پاسخ
نومفهوم گرایی(پیوند دادن محتوا به مسایل جامعه)
تمرکز کردن به عمل نه نیت(بدخط نوشتن)
عدم حرکت(رفتار بسیار نامطلوب)

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی فلسفه ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: آموزگاری درگز تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۵۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۴۸۹۰
خودشکوفایی: رئالیسم (منبع: کتاب شریعتمداری فصل رئالیسم )
دشواری: ایدالیسم( منبع: نلر)

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی روانشناسی پرورشی ــ ارسالی از طرف کاربران

جواب سوالات روانشناسی پرورشی
کودک چیزی از محیط می گیرد؟جذب
تعامل با بزرگتران؟منطقه تقریبی رشد
ساختار بنیادی؟برونر
عامل انگیزشی ازوبل؟ساخت شناختی
سوالی بود راجع به هوش استرنبرگ؟جوابش عملی
سوالی بود راجع به مشکلات مسئله؟جوابش آمایه ذهنی
سوالی بود راجع به تنبیه؟جوابش تنبیه تا زمانی که عوامل تقویت وجود دارد باید می نوشت تا زمانی که عوامل تنبیه کننده وجود دارد

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Roghayeh تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۵۵ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۹۲
ساخت ماکس هیپonهست
ترانهاده هماگر بهینه بخواد(o(n+t کهnعناصرغیر صفر و tتعداد ستون در واقع همون سه هست.اینجا میشد در برابر kصرف نظر کرد.(o(k
سوال اول مرتبه بازگشتی همnlognبود.

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۵۴ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۸۸
بچہ ھای #ھنرآموز_کامپیوترجواب سوال ۱۲۲ پیشرفتہ ۱۳ میشد ینی گزینہ ۴ درستہ؟

نویسنده: Roghayeh تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۳۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۱۲۶
منم ۱۳ آوردم.

نویسنده: گلی_کامپیوتر تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۳:۴۲ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۱۶۳
منم 13

نویسنده: سمیرا تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۴:۱۰ کد دیدگاه: ۲۶۳۹۳۰۸
آره 13

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی طراحی الگوریتم ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: احسان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۴۷ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۹۵۵۰
بہ م.ق
گروہ ایران استخدام زحمت کشیدن قسمتی از سوالارو گذاشتن سوال ۱۵۳ الگوریتم جوابش گزینہ ۲ میشہ موفق باشید

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: کامپیوتر تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۲:۲۸ کد دیدگاه: ۲۶۳۸۸۸۰
من برای این سوالات ؛ جوابای زیر رو دادم امیدوارم درست باشن.

سوال اول ساختمان یک حلقه for داشت یک حلقه while جواب میشد nlogn

ساخت maxheap چه روش معمولی چه روش جوانترین پدر برای n عدد میشد nlogn
Avl برای n عدد nlogn

ترانهاده ماتریس میشد m.n تو صفحه ۱۱۲ کتاب ساختمان مقسمی هستش.

جمع [logn] عدد کوچک در مجموعه ی n عضوی میشد n. (در واقع این همون پیدا کردن iامین کوچکترین در بین n عدد میشد)

بلمن فورد هم صفحه ۲۲۴ طراحی پوران دقیقا ذکر شده اگر یال منفی وجود داشته باشه از این الگوریتم استفاده میشه.

مرتب سازی هم من یه جا خونده بودم که insertion حریصانه هست چون از اول تا آخر آرایه میگرده کوچکترین رو پیدا میکنه تو جای خودش درج میکنه.

یه سوال هم تو طراحی بود fn تقسیم بر gn میشد یک عدد مثبت صفحه ۱۰ پوران دقیقا اومده . جوابش میشد fn=gn

مرتبه بازگشتی هم که تو ضمیمه پوران شبیهش هست ( اولین سوال علوم کامپیوتر ۹۱) من اونو زدم nlog2n

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی زیست ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: زیست همدان تاریخ ارسال: شنبه ۰۲ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۰۰:۳۹ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۸۹۳
جواب چندتا از سوالات زیست:
البته جوابای من
نیاسین (البته فک کنم بوتین درسته)
زیر واحدهای سی و ای (ولی سی و گاما ۳ درسته)
FMN الکترون رو تک تک به یوبی میده (ولی باعث پمپ ۴ جفت پروتون میشه درسته)
کمپلمان C5a باعث کموتاکسی میشه (من فک کردن اپسینیزاسیونه C3b زدم)
حالت R ریلکس رو زدم (زندگی در ارتفاعات بالا سبب تولید BPG 3-2 میشه)
ایزوسیترات
انولاز
جهش Nonsense (مطمین نیستم)
پیروات بصورت هم انتقالی با H از طریق کانال وارد میشه
در پمپ سدیم پتاسیم بعد جدا شدن پتاسیم پمپ سریعا به حالت اول برمیگرده
سوال مربوط به آپوپتوز هم نزدم
کاریوتیپ هم نزدم ولی فک میکنم انافاز درست باشه
ترکیب حد واسط حاوی فسفات من ATP رو زدم
آئروترولنت ها کاتالاز ندارن بجاش اکسیداز دارن
اون سوالی کلروفیل a داشت من نزدم ولی فک می کنم رودوپسین میشد.
سوالی که در مورد تخمیر میکروبی بود من گلیسرالدهید ۳ فسفات زدم
سیکل کوری هم میشد تولید گلوکز از پیروات در کبد
سوال گلومرونفریت ۱ رو هم من نزدم
سوال در مورد هیستون ها من جدا شدن اکتامرها رو زدم
miMRNA اتصال به mmrna و مهار رونویسی میشد فک کنم
سوالی که در مورد IF3 بود من گزینه ای که اتصال جز بزرگ و کوچیک ریبوزوم داشت رو زدم
یه سوال در باره کالمودولین بود که یادم نیست چی بود و چی زدم
یه سوال بود جوابش بتالاکتام می شد

فعلا اینا یادم بود

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Mahsa تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۲۳:۰۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۷۵۹۲
۱. درونی ناپایدار قابل کنترل
۲. هوش عملی
۳. برونر
۴.کنجکاوی
۵. مشکلات بازیابی
۶..نگهداری ذهنی
۷. سخت کوشی در برابر احساس حقارت
۸.قیاس پذیر
۹. گزینه ب
۱۰. کاربستن

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی دبیری جغرافیا ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: Samin تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۴۳ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۶۹۵۰
جوابای سیاسی
قدرت عمودی
جونز میدان متحد
آماسیه
ماهیگیری
تحت الحمایه
بریتانیا و مسیحی
مستقیم و غیرمستقیم
آب و هوا
کوتاه و بلندمدت
اقلیم بارش
موجودی رطوبت
موج کوتاه خورشید و بلند زمین
2 کالری عمود بالای جو
رطوبت و صعود هوا

 

پاسخنامه احتمالی سوالات تخصصی هنرآموز کامپیوتر ــ ارسالی از طرف کاربران

نویسنده: سپيده تاریخ ارسال: جمعه ۰۱ آذر ۹۸ ساعت ارسال: ۱۱:۳۱ کد دیدگاه: ۲۶۳۵۶۷۵
سوال اول ساختمان
ميشد گزينه سه كه تتا زده بود
مرتبه حلقه n
درخت avl ميشه n logn
درخت ميشه ١٢
ماتريس هم ميشه k
فيبوناچي logn
كوتاه ترين مسير منبع فلويد
logn تا عنصر من زدم n lgn
مرتب سازي با كدوم فرق count
سطحي با صف پياده ميشه
كدوم پيمايش سطحي نيست گزينه سه
دوستان كامپيوتري لطفا جواب بديد خيلي استرس دارم

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=1632904
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k