• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  • 40k نظر «نمایش»

شرایط استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

شرایط استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۴۰,۰۰۰ (نمایش)

شرایط آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی


آرشیو شرایط آزمون های استخدام دانشگاه های علوم پزشکی
مشاهده شرایط ثبت نام داوطلبان گروه های مختلف پرستاری (سال - 1400) مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده شرایط ازمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (سال - 99)
اطلاعیه های آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی - دی 99
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سراسری کشور (سال - 99)
اطلاعیه های آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور - مرداد 99
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (وزارت بهداشت) (سال - 98) مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال - 96) مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده شرایط آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (سال - 95)  مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
مشاهده آرشیو آگهی های استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (تمامی سال ها)  

لینک های مفید و مرتبط
لیست صفحات مفید
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
 تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1399 تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400
لیست صفحات مرتبط
صفحه اخبار لحظه به لحظه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی صفحه اخبار استخدامی وزارت بهداشت 
صفحه اخبار استخدام پرستاران   صفحه اخبار استخدام ماما
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی"ایران استخدام" را در پیام رسان ها دنبال کنید

اطلاعیه های آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی استانها

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک
www.arakmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
www.umsu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
www.arums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 www.semums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
www.esfrums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی البرز
www.abzums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
www.mui.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
www.ajums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایران
www.iums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام
www.medilam.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
www.irshums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان
www.abadanums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بابل
www.mubabol.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم
www.mubam.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
www.nkums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
www.bpums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
www.behums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت جام
www.trjums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز
www.tbzmed.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
www.thums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی جهرم
www.jums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی خلخال
www.khalums.ac.ir/fa

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
www.jmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی خمین
www.khomeinums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی خوی
www.khoyfaculty.umsu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول
www.dums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
www.uswr.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
www.zaums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه
www.savehums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی زنجان
www.zums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
www.medsab.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی سیرجان
www.sirums.ac.ir/index.php/fa

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
www.shoushtarums.ac.ir/fa

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
www.shmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
www.skums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
www.sbmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان
www.kaums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی قزوین
www.qums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان
www.muk.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان
www.kmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی گلستان
www.goums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی گراش
www.gerums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
www.gmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان
www.gums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه
www.mrgums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان
www.larnurse.sums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام مرکز قلب شهید رجایی
www.rhc.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد
www.mums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
www.hums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
www.nums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
www.yums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
www.ssu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
www.bums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی لرستان
www.lums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی تهران
www.tums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل
www.zbmu.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی فسا
www.Fums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی فارس
www.sums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم
www.muq.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
www.kums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان
www.umsha.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران
www.mazums.ac.ir

اطلاعیه های استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسدآباد
www.asaums.ac.ir

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی