دانلود نمونه سوالات استخدامی

اطلاعات بیشتر

آگهی استخدام دانشکده علوم پزشکی مازندران

جهت مشاهده صفحه اصلی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک کنید


خبر ۲۲  آذر ۹۵: زمان بندي تحويل مدارك آزمون استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران

اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران

در خصوص زمان بندي تحويل مدارك آزمون استخدامي مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال و سلام به پيشگاه حضرت وليعصر(عج) و آرزوي توفيق روزافزون ، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص نتايج اوليه آزمون استخدام پيماني مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ برخي از خوشه هاي شغلي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سومين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور  به اطلاع مي رساند  افراد واجد شرايط كه براساس كارنامه، در رديف معرفي‌شدگان  يك برابر ظرفيت (خوشه‌هاي شغلي پرستار  ( كد ۲۴۶۲) و ماما ( كد ۲۴۶۷ ) برابر ظرفيت و بدون مصاحبه اعلام شده اند)، يا چند برابر ظرفيت ( خوشه هاي شغلي كارشناس فوريتهاي پزشكي (كد۲۴۹۹)، كاردان فوريتهاي پزشكي (كد ۲۵۰۰)، كارشناس ارتباطات و عمليات پزشك (كد ۲۵۴۴)، كارشناس ارتباطات و عمليات پرستار (كد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (كد ۲۵۰۱)  )  قرار گرفته‌اند لازم است ضمن توجه به نكات ذيل ، از ساعت ۸  صبح لغايت ۱۴ عصر ، مطابق  تاريخ مندرج در جدول ذيل براي تشكيل پرونده، تحويل مدارك و ساير مراحل پذيرش به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  به نشاني : ساري ، سه راه جويبار ، ساختمان شماره ۲ ، طبقه چهارم ، سالن آيت اله كوهستاني مراجعه نمايند.

بدينوسيله توجه داوطلبان محترم را به نكات ذيل جلب مي نمايد.

۱-    داوطلباني كه به هر نحوي نسبت به نتايج آزمون معترض مي باشند مي توانند صرفا  از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس: www.sanjesh.org  نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمايند بديهي است با عنايت به اينكه  اين دانشگاه در فرايند برگزاري آزمون و اعلام نتيجه  هيچ نقشي نداشته است بنابراين در خصوص رسيدگي و پاسخگويي به اعتراض معذور است.

۲-   لازم به توضيح است درج اسامي معرفي شدگان در سايت مذكور  به منزله پذيرفته شده نهايي نبوده وصرفاً بمنزله بررسي و صحت مدارك و مستندات و تأييد اطلاعات ثبت‌نامي در راستاي فرايند استخدام مي باشد و در صورت نقص در مدارك و مستندات ارائه شده و عدم تأييد اطلاعات ثبت‌نامي، داوطلب معرفي شده هيچ گونه حق اعتراض نخواهند داشت.

۳-    شايان ذكر است انتخاب افراد براساس نمرات فضلي مطابق اولويت هاي بومي و احتساب ضرايب خاص براي نيروهاي قرارداد كار معين براساس اطلاعات تكميلي توسط داوطلب در تقاضانامه ثبت‌نامي محاسبه گرديده لذا در صورت عدم انطباق مدارك ارائه شده درخصوص بومي بودن، قراردادكار معين و يا ايثارگري، موضوع اولويت آنان ملغي گرديده و مطابق ضوابط مورد عمل، اقدام مي‌گردد.

۴-      افرادي كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده اصلي اعلام شده است موظفند شخصاً و به صورت حضوري طبق برنامه زمانبندي ذيل حد اكثر تا تاريخ ۹۵/۱۰/۰۸  با در دست داشتن مدارك مورد نياز بشرح ذيل براي تكميل پرونده و نسبت به تكميل فرمهاي مورد نياز و تحويل مدارك اقدام نمايند   بديهي است درصورت عدم مراجعه در تاريخ تعين شده ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و افراد ذخيره به جاي وي به گزينش معرفي خواهند شد.

 

جدول زمانبندي دريافت مدارك استخدامي آزمون ۹۵/۰۸/۲۱

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

عنوان شغل

شهرستان مورد تقاضا

تاريخ دريافت مدارك

پرستار ( كد ۲۴۶۲)

ساري

۹۵/۰۹/۲۹

آمل و بهشهر

۳۰ /۹۵/۰۹

ساير شهرستانها

۹۵/۱۰/۰۱

ماما ( كد ۲۴۶۷ )

كليه شهرستانها

۹۵/۱۰/۰۴

كارشناس ارتباطات و عمليات – پزشك ( كد ۲۵۴۴)

كارشناس ارتباطات و عمليات- پرستار ( كد ۲۴۷۳ )

كاردان فوريتهاي پزشكي ( كد ۲۵۰۰ )

۵ و ۹۵/۱۰/۶

كارشناس فوريتهاي پزشكي ( كد ۲۴۹۹)

۷ و ۹۵/۱۰/۸

مكان جمع آوري مدارك:

ساري ، سه راه جويبار ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران، ساختمان شماره ۲ ، طبقه چهارم ، سالن آيت اله كوهستاني

تذكر: دريافت مدارك مشمولين براي هر عنوان شغلي صرفاً در تاريخ هاي قيد شده امكان پذير خواهد بود.

 مدارك مورد نياز:

 • پوشه ( مدارك ذيل به ترتيب ذكر شده در پوشه قرار گيرد)
 • فرم ثبت نام اينترنتي
 • كارنامه آزمون استخدامي
 • اصل كارت ملي به همراه تصوير آن
 • اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن
 • اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم به همراه تصوير آن)ويژه برادران(
 • اصل گواهينامه رانندگي ب۲ يا پايه دوم به همراه تصوير آن براي مشاغل كاردان و كارشناس فوريتهاي پزشكي .
 • اصل گواهي پايان طرح  ،  معافيت يا گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان  رشته هاي اجباري .
 • اصل گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان  كه طرح خود را تمديد نموده اند.
 • گواهي مبني بر موافقت با « انصراف از طرح» براي مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان  در رشته هاي اختياري كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت متبوع ( غير از محل جغرافيايي خدمت ) مي گذارنند.
 • اصل آخرين مدرك تحصيلي به همراه تصوير آن  مطابق جدول شرايط احراز آگهي آزمون استخدامي .

*** تذكر مهم:  دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي مديريت عمليات امداد ونجات و كارشناسي مديريت امداد در سوانح متقاضي شغل كارشناس فوريتهاي پزشكي علاوه بر مدرك مذكور ، بايد نسبت به ارائه مدرك تحصيلي  كارداني در يكي از رشته هاي  پرستاري، فوريتهاي پزشكي، اتاق عمل ، بيهوشي نيز اقدام نمايند.

 • اصل مدارك دال بر ايثارگري يا معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط به همراه تصوير آن
 • فرم خلاصه سابقه خدمت تاييدشده كارگزيني محل خدمت براي كاركنان قراردادي   با قيد شناسه قراردادي.
 • اصل مدارك دال بر بومي بودن به همراه تصوير آن ( بر اساس مفاد آگهي استخدامي سازمان سنجش)
 • اصل گواهينامه مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات ( مهارتهاي هفت گانه ICDL ) به همراه تصوير آن
 • اصل سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت به همراه تصوير آن

كميته آزمون دانشگاه


خبر ۲۱ آذر ۹۵: نتایج آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای شما کارجویان گرامی؛ به اطلاع میرسانیم: نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی توسط سازمان سنجش اعلام شد.

متن اطلاعیه سازمان سنجش:
بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)، کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متقاضی استخدام بوده و در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در تاریخ ۲۱/۸/۹۵ شرکت نموده اند، می‌رساند، نتایج آزمون داوطلبان شرکت کننده در شغل های فوق الذکر به صورت کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

توجه: ضمناً به اطلاع داوطلبان سایر خوشه‌های شغلی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی می‌رساند، نتایج آزمون آنان متعاقباً و حداکثر تا پایان آذر ماه ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام خواهد شد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده اطلاعیه کامل سازمان سنجش اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۱ مهر ۹۵ : استخدام دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران (منبع : sanjesh.org)

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارند برای تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزهای شماره ۴۴۸۱۱۴ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی (در حیطه های عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی به شرح ذیل به صورت پیمانی استخدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی‌ دانشگاه علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود شرایط عمومی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی کلیک کنید

جهت دانلود دفترچه راهنما استخدام دانشگاه های علوم پزشکی به همراه لیست رشته ها اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۰

  کد دیدگاه : 1142295

  سلام ادمین محترم احتمال داره علو م پزشکی مازندران بعد سال جدید نیرو بگیره برا استخدامی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۴۴

   کد دیدگاه : 1142317

   والله احتمال که هست همواره ولی اخبار دقیقی تا به این لحظه نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۵:۲۸

  کد دیدگاه : 1140507

  سلام خدمت ادمین عزیز
  ادمین جان در جریان هستید زمان بندی تحویل مدارک علوم پزشکی مازندران کی بوده ایا زمان بندی که الان گذاشتن برای اولین باره ؟ یا چند وقت پیش هم گذاشته بودن بنده جز مردودی ها بودم با بنده تماس گرفتن مدارکتو تحویل بده میخاستم بدونم چجوریاست سنجش زده مردودی اونا میگن قبولی در ضمن پیامک هم از دانشگاه علوم برام ارسال شد ایا میشه امیدوار بود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۰۵

   کد دیدگاه : 1140578

   محمد عزیز کمی حجم اطلاعیه ها و اخبار استانها زاید شده من آمار کمی در ذهنم قاطی شده. نمیتونم با قیطعیت چیزی رو بگم.
   راه شما این هست که اتباط بگیرید با دانشگاه استانتون

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهناز

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۱۷

  کد دیدگاه : 1006857

  لطفا رشته بهداشت عمومی هم بذارین ما که این رشته رووخوندیم چیکارکنیم ماکه کاری ازدستمون برنمیاد شماها ک میتونین ی کاری کنین
  مانمیتویم ولی مسئولین میتونن……………

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۷:۵۲

   کد دیدگاه : 1087028

   میشه بگین بایدواسه بهداشت عمومی چیکارکنیم؟من ترم آخرم اصلانمیدونم بارچیکارکنم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۵

  کد دیدگاه : 966179

  سلام مدیر محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیرو میخواد یا مهلت ثبت نام تمام شد ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۱۵

   کد دیدگاه : 966269

   سلام
   تمام شده فرصت دوست عتزیز

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۱۳

  کد دیدگاه : 938539

  سلام چه رشته هایی رو زدن

  پاسخ دهید
 • نویسنده : تازیلا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۳۲

  کد دیدگاه : 871209

  مهندسی کشاورزی گرایش صنابع غذایی؟ تو کدوم دستگاه اجرایی میگیرن.. چون تمام سرکت ها اولا سابفه کار میخوان،ثانیا 50% دارن تعطیل میشن؟ ما که اومدیم تو این رشته باید چیکار کنیم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناگو

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۰۸

  کد دیدگاه : 854083

  دوستان این آزمون فقط برای بهداشت محیط و حرفه ای هستش، متن رو با دقت بخونین تا متوجه بشین! شرط بومی بودن هم ملاکه ، زمان ثبت نام تموم شده و زمان آزمون باید اعلام بشه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فاطمه

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۱۲

  کد دیدگاه : 840845

  ببخشید یعنی تو رشته ی کارشناسی بهداشت عمومی نیرو نمیخوان پس چرا این دانشجوهارو تربیت میکنن چهارسال درس خوندنمون چی میشه.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : amir

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۲:۱۲

  کد دیدگاه : 763166

  سلام خواهش میکنم اگه امسال ازمون میگذارید ی فکری واسه فارغالتحصیلای رادیولوژی بکنید چه مقطع کاردانی چ کارشناسی….بیکاری تو این رشته خیلی زیاد,

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید انصاری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۴:۵۷

  کد دیدگاه : 422207

  به مدت دو سال در یک دوره اموزشی بهیاری زیر نظر دانشگاه بابل شرکت کردم.وبا نمره خوب قبول شدم.با وجود اینکه برخی بیمارستانها با کمبود نیرو مواجه هستند.ولی حاظر به بکارگیری نیستند.لطفا راهنمایی بفرمایید چطور میتونم توی ازمون جذب نیرو شرکت کنم.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : z.d.m

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۰۵

  کد دیدگاه : 384232

  پس چرا جزاب آزمون نمیاد؟ 😮

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۴۲

  کد دیدگاه : 346345

  باسلام,مهلت ثبت نام دانشگاه علوم پزشکي مازندران تموم شده؟ياميشه الان ثبت نام کرد؟توروخداجواب بدين!سايت هنوزبازه ميشه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۱:۴۶

   کد دیدگاه : 920424

   بله سایت سنجش برو بهت تاریخ مجدد ثبت نام رو میگه ناراحت نباش

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ایرانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۲۸

  کد دیدگاه : 339033

  سلام من رشته ام پرستاری هست برای استخدامی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ثبت نام کردم آیا میتونم برای استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شرکت کنم و بعد ثبت نام در موقع آزمون از نظر زمان و مکان آزمون با مشکلی مواجه نمیشم؟ چون تارخ هایی که برای آزمون اعلام شدند تقریبا یکی است یعنی 8 خرداد روز جمعه.
  لطفا جواب دهید من تو سایت منتظرم
  با تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۹:۴۵

   کد دیدگاه : 339079

   دوست عزیز یک مورد مسئله بومی بودن است که باید چک کنید ببینید آیا شرط خاصی در این مورد موجود است و یا خیر.
   مسئله ی دوم حضور در دو آزمونی است که زمانشان یکسان است و این مورد عملاً نشدنی است مگر اینکه ترتیبی برای این مورد توسط خود مجری آزمون اتخاذ شده باشد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۳۳

  کد دیدگاه : 338996

  سلام من رشته ام لیسانس اموزش ابتدایی هست .میتونم در ازمون استخدامی علوم پزشکی برای بهیاری یا منشی ثبت نام کنم.خواهش میکنم الان جواب بدهید .من تو سایت منتظرم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : من

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۳:۱۵

   کد دیدگاه : 340985

   حتمن ثبت نام کن میگیرنت…
   فناوری اطلاعاتشم که زده نوشته فناوری اطلاعات سلامت… رشته ای که وجود خارجی نداره اصلن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۱۸

   کد دیدگاه : 813900

   منظور از فناوری اطلاعات سلامت همون رشته مدارک پزشکی هست دوست عزیز
   الان یه سالی هست که اسمش تغییر کرد.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : هانا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۶:۱۹

   کد دیدگاه : 813902

   منظور از فناوری اطلاعات سلامت همون رشته مدارک پزشکی هست دوست عزیز
   الان یه سالی هست که اسمش تغییر کرد.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ایرانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۷:۱۶

  کد دیدگاه : 337234

  شرایط استخدام رو نگفتین چه رشته هایی جذب میشن؟

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...