اطلاعات بیشتر

استخدام شركتهای بهره برداری از شبكه های آبياری و زهكشی

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکتهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود*جزوات آموزشی مصاحبه (رایگان)
آرشیو جامع سوالات مصاحبه های استخدامی سالهای قبل (رایگان)
لیست رویداد های مهم تقویم شمسی و قمری (مناسب مصاحبه استخدامی)
جهت مطالعه جزوه تکنیک های مهم مصاحبه رفتاری اینجا کلیک کنید
(رایگان)
آیا میدانید بخش روانشناسی مصاحبه استخدامی شما شامل چه سوالاتی است؟ (رایگان)


خبر ۱۸ آبان ۹۴: اعلام اسامی

نفرات اعلام شده در زير جهت بررسي صحت ،تطبيق و تكميل مدارك از روز دوشنبه مورخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ لغايت ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۴ به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان واقع در اهواز – بلوار گلستان – پيچ گلستان مراجعه و در صورت هرگونه سؤال با شماره هاي ۳۳۳۴۵۷۲۸-۰۶۱و ۰۹۱۶۱۱۸۸۲۱۹ تماس حاصل نمايند.
بديهي است عدم مراجعه به منزله اعلام انصراف از ادامه طي مراحل بكارگيري تلقي خواهد شد.
رديف نام نام خانوادگی مقطع تحصيلي و كد رشته امتحاني
۱ سعيد خزاعي ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۲ غلامرضا اشرفي ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۳ فرهاد بهمني عليجانوند ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۴ محمد آزادمنش ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۵ محمد احمدي ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۶ رضا رضايي کيا ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۷ محمد علي جنبي بحرين ۱۰۰۱- کاردان برق کليه گرايشها
۸ احمد ساعدي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۹ احسان خليلي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۰ ميلاد شهرويي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۱ محسن بهاروند ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۲ ميثم آزادي مقدم ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۳ محمد صادق مظاهري کيا ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۴ عليرضا زمانزاده ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۵ محمد سجاد سليماني ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۶ علي محمدي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۷ عبدالرحمان بهميي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۸ امين نوروزي لرکي ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۱۹ سيد زين العابدين هاشمي مقدم ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۲۰ ياسر چمن نژاديان ۱۰۰۲- کاردان عمران کليه گرايشها
۲۱ رضا مسعودنسب ۱۰۰۳- کاردان مکانيک کليه گرايشها
۲۲ حامد نظرپور ۱۰۰۳- کاردان مکانيک کليه گرايشها
۲۳ ميثم رضايي ۱۰۰۳- کاردان مکانيک کليه گرايشها
۲۴ علي ناصري ۱۰۰۳- کاردان مکانيک کليه گرايشها
۲۵ سيد مهدي فياضي ۱۰۰۳- کاردان مکانيک کليه گرايشها
۲۶ هرمز شياربهادري ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۲۷ فرشيد صف شکن بردجي ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۲۸ ستار علينقي زاده بهبهاني ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۲۹ عبدالله طاهري ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۰ داريوش کرمي چمه ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۱ ايمان مؤذن ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۲ علي فاضلي پور ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۳ شقايق باغبان پور ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۴ معصومه موحد ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۵ رضا پورساکي ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۶ حسين عزيزنسب ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۷ قاسم آقاشيرمحمدي ۱۰۰۴- کارشناسي و بالاتر کشاورزي گرايش آبياري
۳۸ ايمان زاده حسن ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۳۹ مازيار راهبر ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۰ سعيده رنگين کمان ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۱ مهدي نظري ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۲ احمد اميني مقدم ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۳ محمد فياضي ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۴ هومان همراهي بوربور ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۵ پويان اميري ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۶ سجاد منجزي ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۷ ميلاد حيدري ۱۰۰۵- کارشناسي و بالاتر برق کليه گرايشها
۴۸ معصومه داودي زاده ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۴۹ سعيد محمدي منجزي ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۵۰ حسين ملکشاهي ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۵۱ ابدال صالح پور لشکرگاه ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۵۲ عصمت فرزادنيا ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۵۳ مريم حسين زاده ۱۰۰۶- کارشناسي و بالاتر عمران گرايش نقشه برداري، سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
۵۴ غلامحسين کمايي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۵۵ هادي خنداني ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۵۶ سيد مجتبي بلاديان ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۵۷ حميدرضا افسري راد ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۵۸ محمد غلام کاظميني ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۵۹ امين محرابي مقدم ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۰ حسين طاعتي زاده ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۱ هادي علي بخشي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۲ الهام ساکي مالحي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۳ عميد مدهوشي مزرعي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۴ مصطفي کليلا ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۵ محمد امجدزاده ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۶ سيد محمد جواد غياثي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۷ علي مجد ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۸ محمد صادق اسکندرجوي ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۶۹ اشکان داوديان ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۷۰ زينب حداديان ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۷۱ رضا خواچه ۱۰۰۷- کارشناسي و بالاتر عمران کليه گرايش ها
۷۲ احسان دهداري نژاد ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۳ محمد داستانيان ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۴ محمدرضا گله بان ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۵ علي اقسام ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۶ حسين فياضي ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۷ فرزاد مختاري نيا ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۸ عليرضا محمدي ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۷۹ سينا يزدي پور ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۸۰ محمد معين ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۸۱ احمد قاسمي ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۸۲ محمد خدري ۱۰۰۸- کارشناسي و بالاتر مکانيک کليه گرايشها
۸۳ سيما فاطمي ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۴ ساسان بهروبر ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۵ مهدي دلفي ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۶ سمانه سالمي ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۷ سارا اميرکمايي ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۸ فاطمه عبادي ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۸۹ منا کرملاچعب ۱۰۰۹- کارشناسي و بالاتر حسابداري، مديريت ،‌ علوم اقتصادي،  مديريت امور بانکي، مديريت مالي
۹۰ هادي قجر ۱۰۱۰- کارشناسي و بالاتر حقوق
۹۱ محترم حسين پور ۱۰۱۰- کارشناسي و بالاتر حقوق
۹۲ امين طاهرپور ۱۰۱۰- کارشناسي و بالاتر حقوق
۹۳ فروغ رجب زاده ۱۰۱۱- کارشناسي و بالاتر علوم اجتماعي،علوم ارتباطات اجتماعي کليه گرايشها
۹۴ ابراهيم رستمي نيا ۱۰۱۱- کارشناسي و بالاتر علوم اجتماعي،علوم ارتباطات اجتماعي کليه گرايشها
۹۵ محمدعلي معلقي ۱۰۱۲- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
۹۶ علي بيدار ۱۰۱۲- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
۹۷ مريم آريايي ۱۰۱۲- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
۹۸ مسلم تامرادي ۱۰۱۲- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
۹۹ ميثم رزاقي باغبادراني ۱۰۱۲- کارشناسي و بالاتر علوم کامپيوتر،فناوري اطلاعات و کامپيوتر،مديريت اطلاعات و ارتباطات کليه گرايشها
۱۰۰ امير حافظي خواه ۱۰۱۳- کارشناسي و بالاتر علوم انتظامي، علوم اجتماعي ،علوم سياسي،فقه و حقوق اسلامي و علوم قضايي

آگهی استخدام شركت های بهره برداری شبكه های آبياری و زهكشی- سال ۹۳

جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام سازمان آب و برق خوزستان (اسفند ۹۳) اینجا کلیک کنید)اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...

 • براي اطلاع فوری از جديدترين و آخرين اخبار استخدامی ميتوانيد در کانال تلگرام سايت ايران استخدام عضو شويد: جهت عضویت اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده : امین حبیبی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۳۹

  کد دیدگاه : 1466923

  مدرک دیپلم
  آماده به کار برای msb پروژکتور
  دفتر فنی سخت افزار نرم افزار شبکه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ریاض فرهانی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۵۹

  کد دیدگاه : 1219045

  به نام خدا الان استخدامی برای سازمان اب برق استخدام میکنن اهواز

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۵۸

  کد دیدگاه : 1203197

  سلام آقای ادمین زمان ثبت نام و آزمون سازمان آب و برق خوزستان برا سال 96 حدودا کی هستش ؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۰:۳۹

   کد دیدگاه : 1203232

   سلام
   اطلاعی در این خصوص نداریم متاسفانه

   پاسخ دهید
   • نویسنده : a

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۹:۴۰

    کد دیدگاه : 1205452

    ایا ازمون هرساله برگزار میشه؟ برا سال 95 زمان ثبت نام و خود ازمون در چه زمانی برگزار شده؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۱۹:۵۸

     کد دیدگاه : 1205469

     خیر ُ این موارد مشخص شده نیست و تضمینی بر وجود مجدد آزمون در طی امسال نیست

     پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۱۵

  کد دیدگاه : 1100458

  اقای ادمین افرادی که تو مصاحبه بودن و رد شدن چطور باید وضعیتشون رو پیگیری کنن؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۵۳

  کد دیدگاه : 1100146

  سلام اقای ادمین.من تو مصاحبه بودم اگه الان بخوام اقدتن کنم که برا مراحل اگه نیرو نیاز داشتن از کجا باید شروع کنم….ممنون میشم اگه راهنماییم کنید…

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۲۱

   کد دیدگاه : 1100192

   متاسفانه توجه مفهوم سوال شما نشدم دوست عزیز

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۱:۴۸

    کد دیدگاه : 1101435

    اگه الان بخوام از اهواز پیگیری کنم امکان داره….؟

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۹:۲۰

  کد دیدگاه : 1070033

  سلام….اگه احتمال انتخاب باشه ملاکشون برای انتخاب چیه؟؟؟؟؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۴۰

  کد دیدگاه : 1066278

  سلام ادمین جان…امیدی هست کسایی که تو مصاحبه بودن روزی ازشون استفاده بشه…..

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۹

   کد دیدگاه : 1066304

   هست ولی بهتر هست به این مورد زیاد دلبسته نباشید. یک چیز کاملاً شانسی هست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : آب و برق خوزستا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۸:۳۹

  کد دیدگاه : 1018541

  سلام دوستان کسی هست که واسه استخدام فراگیر ۹۴ باشه ؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۰۲:۴۲

  کد دیدگاه : 1006774

  سلام ، آیا کسی میدونه استخدام در شرکت آبرسانی غدیر و شرکت شاوور کرخه به چه صورت ثبت میشه ؟ منظورم نوع استخدامه : رسمی؟ قراردادی؟ پیمانی؟ پیمانکاری؟
  سوال دوم : بکارگیری از افراد تا چه زمانی خواهد بود ؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۲۷

   کد دیدگاه : 1008973

   سلام آزمون دادین ؟ چه آزمونی

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۴:۲۹

    کد دیدگاه : 1019009

    با آزمون به چه صورته ؟
    بدون آزمون به چه صورته ؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۴:۳۱

   کد دیدگاه : 1019011

   با آزمون به چه صورته ؟
   بدون آزمون به چه صورته ؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احسان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۴۷

  کد دیدگاه : 994223

  سلام
  دوستان الان شما استخدام سازمان اب و برق هستید ؟
  از حقوق مزایا خبر دارید راهنماییمون کنید ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : آب و برق خوزستا

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۸:۳۶

   کد دیدگاه : 1018538

   سلام شما واسه چة سمتی هستید؟
   با چه مدرکی لیسانس یا فوق لیسانس ؟
   منم آب و برق خوزستان هستم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۱:۳۰

   کد دیدگاه : 1063606

   استخدام شرکت ولی قراردادها از سازمان میاد.
   حقوقش بد نیست. خداروشکر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : atena atashi

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۸:۴۶

  کد دیدگاه : 978382

  استخدامي هستم به كار نياز دارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهندس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۹:۲۹

  کد دیدگاه : 959466

  سلام دوستان عزیز
  دوستان که پارسال واسه سازمان آب و برق رفتن معاینات پزشکی لطف کنن بگن معاینات شامل چه مواردی بود ؟
  و آیا مرحله چکاب کامل بدن ،بدون لباس ، هم داشت یا نه ؟
  ممنون.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهرداد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۲۶

   کد دیدگاه : 967362

   سلام. نه . معاینات ساده گوش و چشم و قد و وزن. همچنین آزمایش خون و ادرار

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۲۱:۳۶

    کد دیدگاه : 1369664

    به اضافه ی تست ریه و نوار قلب

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۳:۰۶

  کد دیدگاه : 938069

  سلام دوستان.دوره آموزشی تمام شد؟ وضعیت حقوق چطوره؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۱:۳۷

  کد دیدگاه : 876119

  بچه ها کسی خبر جدیدی نداره ؟ به سازمان سر نزدین ؟ کی قرار به شرکت غدیر معرفیمون کنن؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : کرخه برق

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۱۲:۵۵

   کد دیدگاه : 877395

   بچه های غدیر که معرفی شدند و پیش مدیر عاملش هم رفتیم. اما تاریخی برای شروع کار نگفتند هنوز.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : ۱۰:۵۰

    کد دیدگاه : 884698

    راجع به محل کار چیزی نگفتن ؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۲۱:۲۶

     کد دیدگاه : 885300

     برای چی می پرسید

     پاسخ دهید
    • نویسنده : ناشناس

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : ۲۱:۲۸

     کد دیدگاه : 885303

     تعداد نفراتی که باقیمانده مانده بودند معرفی شدند شما برای چی میپرسید

     پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۲۱:۲۲

   کد دیدگاه : 955399

   سلام.
   دوستان اگه میشه لطفا آدرس شرکت غدیر رو بگید.
   ممنون.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۲۰:۰۲

  کد دیدگاه : 862491

  صحت داره که کرخه و شاوور قبل از عید 6 نیرو از دز آب جذب کرده ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : ۰۳:۵۷

   کد دیدگاه : 864143

   شرکت کرخه و شاوور یک شرکت سهامی خاص هست و مدیر عامل میتونه دستور استخدام بده. چند نفر جذب شدن ولی نه به عنوان کارمند ساده بیشتر به عنوان مدیر جهت قسمت های مختلف شرکت بودن که البته طبیعی هستش و مدیر عامل قاعدتا افرادی که با خودش هم راستا هستن رو به عنوان مدیر منصوب میکنه.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کرخه برق

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : ۱۷:۳۳

  کد دیدگاه : 861215

  دوستان کرخه که هنوز جذب نشدیم اگر موافق هستید دوباره از شنبه مراجعه به سازمان و پیگیری ها را شروع کنیم شاید نتیجه گرفتیم.

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...