شرایط استخدام در سپاه

اطلاعات بیشتر

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست!

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرایط عمومی استخدام:

‌ماده ۱۶ – شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۳ – برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده ۱۷ – هیأت مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده ۱۹ – کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه می‌تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده ۲۲ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط لازم را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل یک ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره ۳ – کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد که‌حتی‌الامکان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌ماده ۳۰ – بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل‌خواهد رسید.
‌ماده ۳۱ – ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۳۳ – ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف‌مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • نویسنده : امیررضا

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : 22:04

  کد دیدگاه : 1130662

  باسلام واحترام فراوان من ۱۸سال دارم وهمین طور ۲سال سابقه بسیجی فعال دارم این امکان وجود داره که جز نیروی انسانی سپاه بشم؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : 20:53

  کد دیدگاه : 1130594

  توجه
  خدمت همه عزیزان ک به سپاه علاقه دارن
  سپاه از وسطای اسفندماه واسه افسری سپاه دانشگاه امام حسین(ع) جذب داره واسه دیپلم خواستم بهتون بگم ک برید گزینش شهرتون
  منم دعا کنید تا برم داخل سپاه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : اسحاق

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : 17:49

  کد دیدگاه : 1130442

  سلام من بیست سالمه دیپلم دارم ایا میتوانم با معدل کم استخدام سپاه بشم با تشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال : امروز

   ساعت ارسال : 19:07

   کد دیدگاه : 1130513

   خیر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ف.پ

  تاریخ ارسال : امروز

  ساعت ارسال : 16:58

  کد دیدگاه : 1130402

  سلام مدرک دانشگاه ازاد قبول میکنن؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی برزگری

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : 01:51

  کد دیدگاه : 1128659

  من نوزده دوازده اعزام به خدمت هستم ایا میتونم قبل اعزامم تو سپاه استخدام بشم یانه؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال : امروز

   ساعت ارسال : 19:08

   کد دیدگاه : 1130514

   با توجه به این تاریخ اعزام خیر نمیشه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی برزگری

  تاریخ ارسال : دیروز

  ساعت ارسال : 01:48

  کد دیدگاه : 1128658

  من نوزده دوازده اعزام به خدمت هستم وکارت فعال بسیج هم دارم ایا میتونم قبل اعزامم تو سپاه استخدام بشم یانه؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : وركاتي

  تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

  ساعت ارسال : 23:27

  کد دیدگاه : 1128540

  من بلوج هستم و أهل تسننم أیا در سباه استخدام می شوم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : دیروز

   ساعت ارسال : 00:32

   کد دیدگاه : 1128611

   سوال من از شما برادر عزیزم این است ایا به ولایت فقیه ایمان داری؟ و پیرو دستورات ولایت فقیه هستی؟ ایا هرجا حریم اهل بیت چ سوریه چ عراق در خطر باشه حاضری بری دفاع کنی؟ و از جانت بگذری ؟ اگ این شرایط واقعا می پذیری احتماالش هست توکل به خدا

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مبين

    تاریخ ارسال : دیروز

    ساعت ارسال : 17:49

    کد دیدگاه : 1129333

    بعله حاضرم

    پاسخ دهید
 • نویسنده : صدیقه زهیری

  تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

  ساعت ارسال : 22:33

  کد دیدگاه : 1128496

  با سلام و درود دیپلم کامپیوتر دارم متاهل و ۳۴ سالمه مایا سپاه استخدامم میکند؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال : امروز

   ساعت ارسال : 19:09

   کد دیدگاه : 1130515

   سن شما نمیخوره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : شادمهر

  تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

  ساعت ارسال : 19:50

  کد دیدگاه : 1128351

  سلام من جوان ۲۶ ساله با مدرک مهندسی برق قدرت و ۲ سال بسیج فعال تازه باید برم سربازی ایا میتوانم استخدام سپاه شوم
  چکار باید بکنم؟
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حاجی

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 20:41

   کد دیدگاه : 1128385

   اگر معدلت خوبه به گزینش سپاه استانتون مراجعه کن ..

   پاسخ دهید
   • نویسنده : شادمهر

    تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

    ساعت ارسال : 23:01

    کد دیدگاه : 1128517

    باید چند باشه؟

    پاسخ دهید
  • نویسنده : سید

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 21:09

   کد دیدگاه : 1128412

   از این رشته نمیگیره

   پاسخ دهید
   • نویسنده : شادمهر

    تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

    ساعت ارسال : 23:02

    کد دیدگاه : 1128519

    کلا نمیگیره یا فعلا از این رشته نمیگره
    چه گرایشی میخوان

    پاسخ دهید
  • نویسنده : رامین

   تاریخ ارسال : امروز

   ساعت ارسال : 00:38

   کد دیدگاه : 1129796

   سلام هم رشته ی گرامی .گمونم بتونی پاسدار وظیفه بشی. از سپاه شهرستانتون جویا شو.

   پاسخ دهید
  • نویسنده : حسین

   تاریخ ارسال : امروز

   ساعت ارسال : 19:11

   کد دیدگاه : 1130516

   فقط میدونم میتونی سربازی رو پذیرش سپاه بشی ولی استخدام فکرنکم.بخصوص که سپاه نیروهاش رو از دانشگاه جامع امام حسین ع میگیره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علیرضا سلامی

  تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

  ساعت ارسال : 18:23

  کد دیدگاه : 1128262

  با سلام من ۱۶ سال و ۹ ماه سن دارم با کارت عادی بسیج ولی به زودی فعال میشوم ایا مرا سپاه استخدام میکند

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سید

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 21:07

   کد دیدگاه : 1128409

   فعلا خیر.سن شما پایینه و ملاک هم فقط کارت فعال نیست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

  ساعت ارسال : 13:15

  کد دیدگاه : 1128005

  سلام من کارت بسیجی فعال ندارم کارت عادی را دارم آیا استخدامم میکنن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : حاجی

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 14:39

   کد دیدگاه : 1128071

   خیر..حداقل داشتن ۶ماه عضویت فعال در بسیج لازم است

   پاسخ دهید
  • نویسنده : محمد

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 18:43

   کد دیدگاه : 1128291

   سلام از۱۶سال هم استخدام میشن؟؟؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سید بسیج

    تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

    ساعت ارسال : 21:08

    کد دیدگاه : 1128410

    خیر

    پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر حسین خسروپ

  تاریخ ارسال : چهارشنبه 04 اسفند 95

  ساعت ارسال : 23:47

  کد دیدگاه : 1126487

  سلام وخسته نباشید
  ببخشید من میخوام سپاه استان البرز ثبت نام کنم آدرس اشو نزاشتن جای
  ببخشید سپاه باد یپلم هم جذب میکنه
  من پنج سال سابقه بسیج دارم
  و پدر ام هم پنج ماه در جنگ تحمیلی خدمت کرده
  بعد میخواستم بدونم حکم شورای پایگاه تأثیری هم داره

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : جمعه 06 اسفند 95

   ساعت ارسال : 01:18

   کد دیدگاه : 1127670

   سلام .دیپلمه ها رو خیلی راحتتر از لیسانسه ها جذب میکنند.

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : چهارشنبه 04 اسفند 95

  ساعت ارسال : 23:31

  کد دیدگاه : 1126464

  علاقه بسیار زیاد استخدام در سپاه

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...