امروز جمعه ۹۵/۰۶/۰۵
صفحه اصلیشرایط استخدامشرایط استخدام در سپاه

شرایط استخدام در سپاه

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست!

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرایط عمومی استخدام:

‌ماده ۱۶ – شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۳ – برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده ۱۷ – هیأت مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده ۱۹ – کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه می‌تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده ۲۲ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط لازم را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل یک ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره ۳ – کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد که‌حتی‌الامکان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌ماده ۳۰ – بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل‌خواهد رسید.
‌ماده ۳۱ – ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۳۳ – ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف‌مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخدام


دریافت آگهی استخدامی از طریق پیامک و ایمیل دریافت رایگان آگهی استخدامی به تفکیک استان

پاورقیدیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۱,۲۳۱ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

 • کاربری : فرشاد ارسال : 95/06/04

  کاربری : فرشاد

  ارسال : 95/06/04

  ساعت ارسال : 12:14

  کد دیدگاه : 902148

  پاسخ

  سلام من پیش تجربی دارم میگیرم یک درس افتاده دارم که فردا امتحانش میدم فرزند جانباز ۷۰%وپاسدار هستم علاقه زیادی به سپاه دارم میگن فرزندان جانباز میتونن جای پدر سر کار برن میخواستم بدونم باید چکار کنم ؟؟

 • کاربری : علی ارسال : 95/06/04

  کاربری : علی

  ارسال : 95/06/04

  ساعت ارسال : 02:05

  کد دیدگاه : 901924

  پاسخ

  با سلام
  من دیپلم رشته ی علوم تجربی دارم متولد ۱۳۷۶ هستم بسیج فعال و یکی از اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج هستم معدل کل دیپلمم ۱۴.۹۴ هست اگر با این مشخصات برم برای استخدام در سپاه پاسداران ثبت نامم میکنه
  باکمال تشکر علوانی %

 • کاربری : علی رضا ارسال : 95/06/03

  کاربری : علی رضا

  ارسال : 95/06/03

  ساعت ارسال : 16:56

  کد دیدگاه : 901512

  پاسخ

  باعرض سلام.
  من علیرضا ۱۶ ساله از کرمانشاه هستم معدل کلاس نهمم ۱۹/۵۰ الان میرم کلاس ده با رشته تجربی.به نظر شما امکان قبولی من در سپاه وجود دارد؟

  • نقل قول : علی رضادر : 95/06/03 17:00:06 پاسخ

   باعرض سلام.
   من علیرضا ۱۶ ساله از کرمانشاه هستم معدل کلاس نهمم ۱۹/۵۰ الان میرم کلاس ده با رشته تجربی.به نظر شما امکان قبولی من در سپاه وجود دارد؟
   تازه هم قراره ۱۵ روز دیگه برم میدان تیر و کارت فعالمو هم بگیرم.
   باتشکر وسپاس

 • کاربری : اکبر ارسال : 95/06/03

  کاربری : اکبر

  ارسال : 95/06/03

  ساعت ارسال : 13:04

  کد دیدگاه : 901263

  پاسخ

  سلام من با مدرک دیپلوم رشته برق معدلم ۱۴ است میتونم شرکت کنم

 • کاربری : سمیر ابرکار ارسال : 95/06/01

  کاربری : سمیر ابرکار

  ارسال : 95/06/01

  ساعت ارسال : 23:38

  کد دیدگاه : 899741

  پاسخ

  سلام بنده دیپلم انسانی دارم هشت سال که کارت فعال دارم آیا استخدام میشم

 • کاربری : محمد ارسال : 95/06/01

  کاربری : محمد

  ارسال : 95/06/01

  ساعت ارسال : 19:52

  کد دیدگاه : 899539

  پاسخ

  من۱۷سالمه و دیپلم ریاضی دارم که معدل دیپلمم بالای چهارده شده میتونم عضو سپاه بشم؟
  اگه ازمون میگیرن چه درسایی باید خونده بشه؟

  • نقل قول : میلاددر : 95/06/02 12:38:06 پاسخ

   اره میتونی.من داداشم مثل تو بود.امتحانشم مثل کنکوره یعنی همه کتاب ها.

   • نقل قول : محمددر : 95/06/02 21:49:44 پاسخ

    سطح امتحانش از کنکور پایینتره یا مثله کنکوره

 • کاربری : اسداله حسنی ارسال : 95/06/01

  کاربری : اسداله حسنی

  ارسال : 95/06/01

  ساعت ارسال : 12:42

  کد دیدگاه : 899133

  پاسخ

  لیسانس دارم ۳۵ سال دارم آیا شرایط استخدام دارم

 • کاربری : فرشاد ارسال : 95/06/01

  کاربری : فرشاد

  ارسال : 95/06/01

  ساعت ارسال : 12:35

  کد دیدگاه : 899120

  پاسخ

  سلام من پیش تجربی دارم میگیرم یک درس افتاده دارم که فردا امتحانش میدم فرزند جانباز ۷۰%وپاسدار هستم علاقه زیادی به سپاه دارم میگن فرزندان جانباز میتونن جای پدر سر کار برن میخواستم بدونم باید چکار کنم ؟

 • کاربری : میلاد قبادی ارسال : 95/05/31

  کاربری : میلاد قبادی

  ارسال : 95/05/31

  ساعت ارسال : 14:42

  کد دیدگاه : 898246

  پاسخ

  لطفا اگه میشه بگید که ((حداقل)) شرط معدل برای خانواده های آزاده و جانباز چنده؟.آیا درسته که میگن معدل و سن،زیاد تأثیر نداره.ممنون

 • کاربری : عباس بوستانی ارسال : 95/05/30

  کاربری : عباس بوستانی

  ارسال : 95/05/30

  ساعت ارسال : 04:16

  کد دیدگاه : 896928

  پاسخ

  سلام من ۱۷ سال سن دارم آیا با مدرک دیپلم میشه وارد سپاه شد

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/31 03:40:43 پاسخ

   دیپلم تجربی.و.ریاضی فک کنم میشه

 • کاربری : میلاد قبادی ارسال : 95/05/28

  کاربری : میلاد قبادی

  ارسال : 95/05/28

  ساعت ارسال : 19:31

  کد دیدگاه : 896151

  پاسخ

  سلام من بابام نظامیی.جانباز۵۵درصد.آزاده و در کل سهمیه شاهد دارم وخودمم خیلی وقته بسیج فعالی دارم اما معدل دیپلمم ۱۲هستش.میخواستم بگم آیا شرایط استخدام ما با بقیه فرق داره یا نه؟اگه داره لطفا به ایمیلم پاسخ بدین.ممنون.در پناه حق

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/31 12:14:07 پاسخ

   شما در اولویت هستین با همین معدل

  • نقل قول : میلاد قبادیدر : 95/05/31 14:33:54 پاسخ

   لطفا اگه میشه بگید که ((حداقل)) شرط معدل برای خانواده های آزاده و جانباز چنده؟.آیا درسته که میگن معدل و سن،زیاد تأثیر نداره.ممنون

 • کاربری : ه ارسال : 95/05/25

  کاربری : ه

  ارسال : 95/05/25

  ساعت ارسال : 02:18

  کد دیدگاه : 892678

  پاسخ

  سلام دارای مدرک فوق دیپلم درحال حاضر هستم ۱۴ سال بسیجی فعال ۳۰ سالمه به هر دری زدم برای ورود به سپاه نشد متاهل دارای فرزند و بیکار هستم تشکیل چهار هیت مذهبی ٬نمیدونم براچی ما بچه های که عشق به اقا و پوشیدن لباس سبز شهادت رو داریم ما ها رو پشت در میزارن بخاطر خدا صدای بنده حقیر و برسانید تا نفس اخر تا شهادت پشت اقا رهبر عزیزمون ایستادم،هرچند این صحبت ها اینجا جاش نبود صدای من شهرستانی را برسانید که به دنبال زندگی به تهران امدم والان ساکن کرج هستم معرفم فقط خداست یا علی

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/31 12:18:13 پاسخ

   سلام امیدت به همون خدا باشه

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/06/03 17:42:59 پاسخ

   سلام امیدتون به دستای گرم خدا باشه برادر

 • کاربری : زهرا ارسال : 95/05/23

  کاربری : زهرا

  ارسال : 95/05/23

  ساعت ارسال : 22:49

  کد دیدگاه : 891625

  پاسخ

  می خواستم تو سپاه ثبت نام کنم موارد لازم رو نمی دونم :

 • کاربری : میثم ارسال : 95/05/23

  کاربری : میثم

  ارسال : 95/05/23

  ساعت ارسال : 00:49

  کد دیدگاه : 890822

  پاسخ

  .سته نباشیدبنده کل مراحل گزینش سپاه رو انجام دادم فقط رسیدم به مرحله تحقیقات رفتم فرم تحقیقات رو هم پر کردم الان دوهفته شده خبر ندادن میشه بگین کی خبر میدن.من مدرکم دیپلمه نیروهوایی هم رفتم.

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/23 10:36:37 پاسخ

   داداش رسته آخ چه بود؟
   چه طور ثبت نام کردی؟

   • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/23 11:01:40 پاسخ

    قراردادی پنج ساله..دفتر گزینش نیروهوایی سپاه.معرف هم داشتم..میخواستم ببینم فقط چند وقت تحقیقات طول میکشه ..آموزشی کی میفرستن

   • نقل قول : میثمدر : 95/05/23 11:03:13 پاسخ

    نظامی .قراردادی پنج ساله..رفتم گزینش نیروهوایی سپاه ..فقط میخوام ببینم چقد طول میکشه تحقیقات

  • نقل قول : میدر : 95/05/23 11:26:26 پاسخ

   قراردادی پنج ساله..دفتر گزینش نیروهوایی سپاه.معرف هم داشتم..میخواستم ببینم فقط چند وقت تحقیقات طول میکشه ..آموزشی کی میفرستن

  • نقل قول : میثمدر : 95/05/23 11:32:16 پاسخ

   قراردادی پنج ساله..دفتر گزینش نیروهوایی سپاه.معرف هم داشتم..میخواستم ببینم فقط چند وقت تحقیقات طول میکشه ..آموزشی کی میفرستن

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/05/25 22:10:11 پاسخ

   سلام ممنون میشم اگه جواب بدین اجرتون با امام حسین

  • نقل قول : میثمدر : 95/05/25 22:10:43 پاسخ

   سلام ممنون میشم اگه جواب بدین اجرتون با امام حسین

1 38 39 40

 • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
 • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
 • لطفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.