امروز جمعه ۹۵/۰۹/۱۹
همکاری در فروش فایل
صفحه اصلیشرایط استخدامشرایط استخدام در سپاه

شرایط استخدام در سپاه

شرایط استخدام در سپاه پاسداران
جهت مشاهده اخبار استخدامی سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده آدرس مراکز گزینش سپاه پاسداران اینجا کلیک نمایید


 توجه: کارجوی گرامی این یک آگهی استخدامی نیست!

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازهای اعلام شده در آگهی بعدی قابل تغییر می‌باشد.

شرایط عمومی استخدام:

‌ماده ۱۶ – شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی و پرسنل بسیجی ویژه (‌پاسداران افتخاری) به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب – اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه.
ج – التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی.
‌د – عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای سیاسی.
ه – نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروهها و سازمانهای غیر اسلامی. التقاطی، الحادی و غیر قانونی.
‌و – عدم اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی مورد نیاز.
ح – داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز.
ط – داشتن حداقل ۱۶ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن.
ی – داشتن حسن شهرت و عدم سوء سابقه.
‌تبصره ۱ – استخدام پرسنل کادر ثابت، مشروط به داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌تبصره ۲ – پرسنل پیمانی و بسیجی ویژه از شرط حداکثر سن و محصلین از حداقل سن تعیین شده مستثنی می‌باشند.
‌تبصره ۳ – برای مشاغل کارمندی در شرایط مساوی استخدام، ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و خانواده درجه یک آنان در اولویت‌می‌باشند.
‌تبصره ۴ – استخدام پرسنل مذکور در این ماده منوط به تأیید صلاحیت آنان توسط هیأت مرکزی گزینش است که پس از ارزیابی در طول دوره‌آموزش اولیه صورت می‌گیرد و در صورت لزوم هیأت مرکزی گزینش می‌تواند این اختیار را به هسته‌های گزینش تفویض نماید.
‌ماده ۱۷ – هیأت مرکزی گزینش در سپاه مرکب از فرمانده کل سپاه یا جانشین وی، نماینده ولی فقیه در سپاه یا جانشین وی، رئیس ستاد کل سپاه،‌مسؤول حفاظت اطلاعات سپاه و معاون نیروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبیر هیأت و وزیر یا جانشین وی تشکیل می‌گردد و در چارچوب مفاد‌این قانون، وظیفه تعیین سیاستهای گزینش پرسنل سپاه و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در سپاه را به عهده دارد.
‌تبصره – هسته‌های گزینش در ستاد کل سپاه، نیروها و سازمانهای وابسته، توسط هیأت مرکزی گزینش سپاه، برای گزینش پرسنل تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۱۸ – استخدام پرسنل نظامی برای خدمت در کادر ثابت بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، دبیرستان، فوق دیپلم،‌لیسانس، فوق لیسانس ، و دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
‌ماده ۱۹ – کارمندان به دو صورت زیر استخدام می‌شوند:
‌الف – بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره‌های دبیرستان فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و بالاتر
ب – بر اساس تخصص و مهارت عملی با داشتن حداقل مدرک پایان دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره دبیرستان.
‌ماده ۲۰ – سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می‌نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط‌خدمتی همسران آنان باشد.
‌ماده ۲۱ – سپاه می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی می‌باشند با اخذ تعهد ۵‌سال خدمت نظامی و یا ۶ سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. و تمدید مهلت و تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره ۱ – خدمت پرسنل پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و در صورتی که‌قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا بر کنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
‌تبصره ۲ – سپاه می‌تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد به صورت پیمانی استخدام نماید.
‌ماده ۲۲ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت و همچنین پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد و پرسنل‌بسیجی اعم از عادی، فعال یا ویژه که شرایط لازم را دارا هستند برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت‌برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – سپاه می‌تواند در صورت نیاز با پرسنل بسیجی ویژه که حداقل ۱۸ سال تمام سن داشته باشند، قراردادی انعقاد نماید که خدمت دوره‌ضرورت خود را پس از گذراندن آموزشهای لازم در طول حداکثر ۱۰ سال هر سال به مدت حداقل یک ماه طی نمایند تا بدینوسیله همواره آمادگی رزمی‌برای مأموریتهای مختلف در شرایط ویژه را داشته باشند.
‌تبصره ۱ – سپاه در مواقع جنگ و اضطرار این نیروها را احضار نموده و چنانچه بیشتر از مدت یک ماه در هر سال خدمت نمایند به همان اندازه از‌مدت خدمت و آموزش سالهای بعد کسر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – این دسته از پرسنل پس از گذراندن آموزشهای لازم در بدو خدمت از حقوق اجتماعی افراد منقضی خدمت وظیفه عمومی برای‌استخدام و تحصیل و نظیر آن بر برخوردار می‌باشند، لیکن در صورت قطع یا لغو یا بطلان قرار داد تا انجام کامل خدمت ضرورت، حقوق مزبور از آنها‌سلب می‌شود.
‌تبصره ۳ – کلیه نهادها و سازمانها و وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند شغل‌این دسته از افراد را در طول خدمت سالانه آنها در سپاه حفظ نمایند، افراد مزبور در این مدت از دستگاه مربوطه حقوق و مزایا دریافت نخواهند نمود.
‌تبصره ۴ – حقوق و مزایای این افراد بعد از آموزشهای لازم بدو خدمت مطابق حقوق و مزایای پرسنل کادر ثابت نظامی هم ردیف خواهد بود.
‌تبصره ۵ – آیین‌نامه اجرایی این افراد ماده توسط وزارت و ستاد کل سپاه پس از کسب نظر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌ماده ۲۴ – خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود با تشخیص نیروها و سازمانهای استخدام‌کننده به موجب آیین‌نامه موضوع‌ماده ۳۷ قانون ارتش می‌باشد و اصلاحات مورد نیاز آن توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۵ – استخدام اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی سپاه و پرداخت حق‌التدریس به اساتید و مربیان مقاطع دانشگاهی بر اساس‌مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاهها خواهد بود.
‌تبصره – استخدام مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزشهای پائین‌تر از سطوح دانشگاهی تابع آیین‌نامه موضوع ماده ۳۸ قانون ارتش خواهد‌بود. اصلاحات مورد نیاز توسط ستاد کل سپاه با هماهنگی وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۲۶ – استخدام افراد در سپاه ، بدون نیاز سازمانی و همچنین استخدام و یا تغییر وضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقاً‌ممنوع است.
‌بخش سوم – سازمان و طبقه بندی مشاغل
‌ماده ۲۷ – تعداد و ترکیب نیروی انسانی سپاه و همچنین نسبت درجات و رتبه‌های آنان بر مبنای خط مشی، استراتژی و تهدیدات، برابر جداول‌سازمان و تجهیزات مصوب و به نسبتی که به وسیله ستاد کل سپاه تعیین و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید مشخص می‌گردد.
‌تبصره ۱ – جداول سازمان نیروی انسانی سپاه و ستاد کل شامل محلهای سازمانی و ضرورت نظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل و درجات و‌رتبه‌های متناسب برای هر محل سازمانی حسب مورد توسط ستاد کل سپاه و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌تبصره ۲ – به منظور جلوگیری از تورم پرسنل کادر ثابت در سپاه و سازمانهای وابسته در جداول سازمانی مشاغل باید به نحوی پیش‌بینی گردد که‌حتی‌الامکان از پرسنل وظیفه پیمانی و بسیجی استفاده شود.
‌ماده ۲۸ – رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
‌ماده ۲۹ – مشاغل سپاه به تناسب احتیاج نیروها و سازمانها از رسته‌های مختلف تشکیل می‌شود. انواع رسته و علائم رسته‌ای و همچنین علائم‌درجات و شکل لباس پرسنل نظامی به موجب دستورالعملهایی خواهد بود که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.
‌ماده ۳۰ – بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای مأموریتهای محوله‌به غیر از رسته اصلی ، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.
‌تبصره – تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل‌خواهد رسید.
‌ماده ۳۱ – ستاد کل سپاه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چارچوب این قانون کلیه مشاغل سپاه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را تعیین و پس از تأیید فرماندهی کل سپاه در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.
‌ماده ۳۲ – ستاد کل سپاه موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند(ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی و تخصص به سه گروه (۱) ،(۲)، و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱) و (۲) و (۳) طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت در بدو‌استخدام تخصص و مهارت این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده و گروه و رده آنان را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۳۳ – ستاد کل سپاه می‌تواند بنا به دستور فرماندهی کل سپاه برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده پستهای موقت را ایجاد نموده و حداکثر ظرف‌مدت یک سال تکلیف آنان را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان معین نماید.

*توجه: کارجوی گرامی، شرایط استخدام بانکها و نهاد‌های مختلف برای آن دسته از عزیزانی که علاقمند به فعالیت در یک بانک و یا یک نهاد مشخص هستند گردآوری و ارسال میگردند. بنابراین ارسال این شرایط به منزله ی اعلام آگهی استخدامی‌توسط نهاد یا بانک ذکر شده نمیباشد و مسلماً در صورت اعلام جذب نیرو توسط بانک و یا نهاد فوق الذکر از طریق سایت ایران استخدام طی یک آگهی اقدام به اطلاع رسانی خواهد شد.

موفق باشید – سایت ایران استخدام


دریافت آگهی استخدامی از طریق پیامک و ایمیل دریافت رایگان آگهی استخدامی به تفکیک استان

پاورقیدیدگاه های مخاطبین

این مطلب ۱,۴۰۱ دیدگاه دارد. شما نیز دیدگاه خود را ارسال کنید.

 • کاربری : ناشناس ارسال : 95/09/19

  کاربری : ناشناس

  ارسال : 95/09/19

  ساعت ارسال : 00:52

  کد دیدگاه : 1008674

  پاسخ

  سلام علیکم ۳۵سالمه ۱۸سال عضو فعال بسیج فرزند جهادگر ایثارگر دفاع مقدس باافتخار می گویم علاقه خیلی زیاد به سپاه دارم مراجعه میکنم قبول نمی کنندچرا

 • کاربری : فلطمه ارسال : 95/09/18

  کاربری : فلطمه

  ارسال : 95/09/18

  ساعت ارسال : 11:00

  کد دیدگاه : 1007919

  پاسخ

  سلام. من ۱۹ سالمه دیپلم طراحی دوخت دارم و دانشجوی تربیت بدنی هستم. آیا میتوانم عضو سپاه بشوم؟؟؟

 • کاربری : باراد ارسال : 95/09/17

  کاربری : باراد

  ارسال : 95/09/17

  ساعت ارسال : 13:43

  کد دیدگاه : 1007114

  پاسخ

  سلام من ۲۹ سالمه ارشد معماری دانشگاه پیام نور کارشناسی ازاد گرفتم . کارت معافیت دارم بخاطر جانبازی پدر گرامیم .خواستم ببینم من میتونم استخدام شم .ممنون اگه پاسخ بدین

  • نقل قول : باراددر : 95/09/17 13:45:43 پاسخ

   پدرم هم قبلا پاسدار بوده

 • کاربری : ناصر احمدی ارسال : 95/09/17

  کاربری : ناصر احمدی

  ارسال : 95/09/17

  ساعت ارسال : 07:53

  کد دیدگاه : 1006809

  پاسخ

  سلام وقت بخیر،بنده ۳۳سالمه،بد سیکل دارم سال ۸۰تا۸۵پیمانی ارتش بودم با این وجود میتونم. وارد نیرو بشم،

 • کاربری : رویا ارسال : 95/09/15

  کاربری : رویا

  ارسال : 95/09/15

  ساعت ارسال : 09:37

  کد دیدگاه : 1004815

  پاسخ

  سلام من ۱۸سال سن دارم دیپلم کامپیوتردارم ازخانوادخ شهداهستیم عموم شهیدشده خواستم بدونم میتونم توسپاه خدمت کنم ممنون

 • کاربری : علی ارسال : 95/09/14

  کاربری : علی

  ارسال : 95/09/14

  ساعت ارسال : 22:51

  کد دیدگاه : 1004599

  پاسخ

  با عرض سلام من فرزند شهید هستم کارشناسی حقوق دارم متولد۵۷ عموم شهید شده دوتا از دایی هایم هم شهید شدن برادرم جانباز ۵۰ درصده دایم جانباز ۳۰درصد خودم هم علاقه زیادی دارم که راه عزیزانم را ادامه دهم دوست دارم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت کنم ایا شانسی برای استخدام دارم

  • نقل قول : adminدر : 95/09/14 23:37:54 پاسخ

   به گزینش استان مراحعه نمایید دوست عزیز

 • کاربری : اکبر حقیقی ارسال : 95/09/14

  کاربری : اکبر حقیقی

  ارسال : 95/09/14

  ساعت ارسال : 20:16

  کد دیدگاه : 1004475

  پاسخ

  باسلام وخسته نباشد بنده رشته مکانیک با مدرک فوق دیپلم علاقه زیادی به خدمت کادر سپاه پاسداران دارم با تشکر

 • کاربری : فرزاد تقی پور ارسال : 95/09/13

  کاربری : فرزاد تقی پور

  ارسال : 95/09/13

  ساعت ارسال : 09:06

  کد دیدگاه : 1002639

  پاسخ

  سلام من ۱۷سالمه علاقه زیادی به نظام دارم میخوام زمانش را بدونم

 • کاربری : mohammadreza ارسال : 95/09/10

  کاربری : mohammadreza

  ارسال : 95/09/10

  ساعت ارسال : 02:30

  کد دیدگاه : 999972

  پاسخ

  باسلام وخسته نباشی بنده ۲۸ سالمه وعلاقه شدیدب نظام دارم میخواستم بدونم میتونم استخدام شم یانه ممنونم

 • کاربری : مهرداد ارسال : 95/09/07

  کاربری : مهرداد

  ارسال : 95/09/07

  ساعت ارسال : 18:58

  کد دیدگاه : 997803

  پاسخ

  سلام علیکم بنده دیپلم مکانیک دارم و علاقه زیادی به خدمت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسته کادر ثابت رادارم لطفأ من راراهنمایی برای ثبت نام کنیدبا تشکر درپناه حق.

 • کاربری : ابراهیم ارسال : 95/09/07

  کاربری : ابراهیم

  ارسال : 95/09/07

  ساعت ارسال : 15:25

  کد دیدگاه : 997591

  پاسخ

  سلام و خسته نباشید
  من در رشته الکتروتکنیک مشغول به تحصیل هستم وعلاقه زیادی برای خدمت کادر ثابت در سپاه پاسداران را دارم خواهش میکنم من را درخصوص چگونگی ثبت نام وشرایط ثبت نام راهنمایی کنید.اجرکم عندالله

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/09/13 22:39:15 پاسخ

   سلام من دیپلم فنی حرفه ای دارم چگونه میتوانم وارد سپاه شوم

   • نقل قول : رضادر : 95/09/14 16:57:25 پاسخ

    شما باید به گزینش شهر خود بروید 😉

  • نقل قول : اکبر حقیقیدر : 95/09/14 20:09:24 پاسخ

   با عرض سلام خسته نباشید بنده رشته مکانیک با مدرک فوق دیپلم وعلاقه زیادی به خدمت کادر سپاه پاسداران دارم

  • نقل قول : عبدالرقیهدر : 95/09/15 18:21:00 پاسخ

   سلام علیکم من سیکل دارم آیا امکان استخدام من توی سپاه هست یا نه؟؟؟

  • نقل قول : ناشناسدر : 95/09/17 01:01:11 پاسخ

   سلام ،من ۳۳سال دارم داری مدرک سیکل،سال۸۰تا ۸۵ رو در نیروی زمینی ارتش ب صورت پیمانی بودم ،خواستم بدونم در سپاه برای من امکان استخدام هست یا نه،باتشکر

1 43 44 45

 • لطفا از ارسال دیدگاه هایی با محتوای تبلیغاتی خودداری فرمایید.
 • در دیدگاه های خود از جملات توهین آمیز استفاده نکنید.
 • لطفا از ارسال دیدگاه های سیاسی خودداری فرمایید.