• ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام بانک توسعه تعاون

استخدام بانک توسعه تعاون

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۲۷۱ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

مهلت ثبت نام: ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ الی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ارائه کارت آزمون: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

برگزاری آزمون: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

آخرین وضعیت: مراحل استخدام

استخدام بانک توسعه تعاون

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

هشتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی - شهریور 99

آگهی 20 شهریور 99: هشتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی
با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور و در اجرای ماده (44 (قانون مدیریت خدمات كشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه های شماره 9757/93/200 مورخ 1393/07/19 و اصلاحیه آن به شماره 1172660 مورخ 1396/02/26 سازمان مذكور و بهمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاههای اجرایی كشور، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی برای استخدام در هشتمین امتحان مشترك فراگیر دستگاههای اجرایی كشور به شرح زیر اعلام میگردد:
مهلت ثبت نام تا 29 شهریور ماه می باشد.

تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بكار رفته در این متن دفترچه به شرح ذیل است:
الف) دستگاه اجرایی:
كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتهای دولتی و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه های دولتی، (كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.
ب) ایثارگران:
ب-1 ) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (25) درصد شامل:

 ایثارگران سهمیه 25 درصد
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یك سال و بالای یك سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ب-2) ایثارگران سهمیه پنج (5 ) درصد شامل:

 ایثارگران سهمیه 5 درصد
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از یك سال اسارت

تذكر: مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
1 .معاونت نیروی انسانی هر یك از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
2 .معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
3 .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزی در مورد جهادگران.

شرایط عمومی داوطلبان
1 .داشتن تابعیت ایران؛
2 .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
3 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
4 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان؛
5 .داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند؛
6 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
7 .نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر؛
8 .عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصلاح؛
9 .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی و همچنین بازنشسته باشند؛
10 .به استناد ماده (94) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل و پست سازمانی، كاركنانی كه تصدی یكی از پستهای سازمانی در هر یك از دستگاههای اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترك فراگیر در زمان استخدام، نباید جزء مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاههای اجرایی باشند. تبصره: مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته شده نهایی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حكم كارگزینی، به عهده داوطلب پذیرفتهشده آزمون میباشد.
11 .داشتن حداقل بیست (20) سال تمام و حداكثر بیست و پنج (25) سال برای دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم، حداكثر سی سال (30) برای دارندگان مدارك تحصیلی فوق دیپلم، حداكثر سی و پنج (35) سال برای دارندگان مدارك تحصیلی لیسانس، حداكثر چهل (40 (سال برای دارندگان مدارك تحصیلی فوق لیسانس و حداكثر چهل پنج (45) سال برای دارندگان مدارك تحصیلی دكتری
تبصره 1: جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف می باشند.
تبصره 2: موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛ - داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشكی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها؛
- میزان مدت خدمت ضرورت؛
- داوطلبانی كه به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهای دولتی، بانكها و شركتهای تحت پوشش آنها، شركتهای بیمه های دولتی، شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهای ملی و مصادره شده كه به نحوی از بودجه و كمك دولت استفاده میكنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شركتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.
تذكر: ملاك عمل در خصوص تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ فارغ التحصیلی مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه، و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت (تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، كارت پایان خدمت) و همچنین در خصوص معافیت دائم (تاریخ مندرج در قسمت صدور كارت معافیت دائم)، آخرین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر (29/ 06/ 1399) میباشد؛ ملاك عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترك فراگیر (20/ 06/ 1399) میباشد.
مواد آزمون
الف- آزمون عمومی
مواد آزمون عمومی عبارتند از:
1 .فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه L.D.C.I)؛
2 .ریاضی و آمار مقدماتی؛
3 .زبان و ادبیات فارسی؛
4 .معارف اسلامی*
5 .زبان انگلیسی ـ عمومی؛
6 .اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی؛
7 .هوش و توانمندی های عمومی؛ تبصره: اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مكتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
ب- آزمون تخصصی: 
مواد آزمون تخصصی برای هر یك از مشاغل در جدول شماره 1 مشخص شده است.
تذكر: كلیه سوالات مواد آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه های با ضریب یك (1 (می باشند. ضمناً به ازای هر پاسخ اشتباه به سوالات، یك سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد
امتیازات و سهمیه های قانونی
الف) سهمیه ایثارگران:
بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه ای استخدامی از طریق شركت در امتحان مشترك فراگیر دستگاههای اجرایی، رقابت بین كلیه داوطلبان ایثارگر در هر یك از سهمیه های 25 درصد و 5 درصد (در هر یك از مجوزهای كلی سازمان اداری و استخدامی كشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگیر به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و با رعایت ساز و كارهای ذیل صورت میپذیرد:
1 .در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.
2 .با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 25 درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران 25 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذكر محفوظ خواهد ماند.
3 .ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی 25 درصد موضوع ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهرهمندی از سهمیه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطلاعات یكپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأیید گردد و در صورت عدم تأیید بنیاد مذكور مجاز به انتخاب شغلمحلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.
4 .جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یك سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف میباشند.
5 .كسب حد نصاب نمره امتحان مشترك فراگیر برای مشمولین سهمیه 25 و 5 درصد ایثارگران تا سقف سهمیه الزامی نمیباشد. بدیهی است در صورتی كه ایثارگران موضوع این سهمیه ها در شغلمحلهای سهمیه آزاد شركت نمایند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
تبصره: بر اساس تبصره 3 ماده 21 قانون جامع ایثارگران، كلیه ایثارگران مشمول سهمیه های 25 و 5 درصد متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بایستی حداقل هشتاد درصد (80 درصد) حدنصاب علمی آخرین نفر پذیرفته شده را كسب نمایند.
6 .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلی، آزادگان از كار افتاده كلی و فرزندان آنان كه علاوه بر سهمیه 25 درصد ایثارگران با كسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مكتسبه در سهمیه آزاد پذیرفته میشوند، میتوانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.
7 .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه 5 درصد ایثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگیر مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران 5 درصد را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكمیل، باقیمانده سهمیه فوق الذكر محفوظ خواهد ماند.
8 .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی (25 درصد و 5 درصد) ایثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب، صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامی در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.
تذكر :
1 .معرفی نهایی ایثارگران در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود كه سهمیه ثبتنامی و شركت در آزمون كتبی آنان در سهمیه ایثارگران صورت گرفته باشد.
2 .در صورتی كه داوطلب ایثارگری براساس نمره فضلی در آزمون كتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
ب) سهمیه معلولین:
جذب معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی كشور، از محل سهمیه استخدامی (3 درصد قانون جامع حمایت از معلولان) صرفاً از طریق شركت در امتحان مشترك فراگیر، كسب حد نصاب و رقابت بین كلیه داوطلبان معلول در همان شغل محل بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگیر (به میزان حداكثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی) و با رعایت ساز و كارهای ذیل صورت میپذیرد:
1 .سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه3 درصد معلولین مورد تأیید سازمان بهزیستی كشور در دفترچه امتحان مشترك فراگیر مشخص و از سایر سهمیههای استخدامی مجزا گردیده است. داوطلبان معلول تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه معلولان را انتخاب نمایند. ضمناً این سهمیه قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكمیل، باقیمانده سهمیه فوقالذكر محفوظ خواهد ماند.
2 .معلولین باید توانایی لازم برای انجام كاری كه جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
3 .بر اساس ماده(5 (آیین نامه شماره 88384/44178 مورخ 22/ 04/ 1389 وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخیص سازمان بهزیستی كشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت كاری آنها نباشد، بلامانع میباشد.
4 .استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی 3 درصد معلولین از طریق رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در صورت وجود ظرفیت و جنسیت متناسب در همان شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.
تذكر :
1 .معرفی نهایی معلولین در سهمیه استخدامی مربوط به آنها صرفاً از میان آن دسته از معلولین واجد شرایطی خواهد بود كه سهمیه ثبتنامی و شركت در آزمون كتبی آنان در سهمیه معلولین صورت گرفته باشد.
2 .در صورتی كه داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون كتبی در رقابت با داوطلبان سهمیه آزاد در همان شغل محل جنسیت به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهمیه آزاد ادامه خواهد داد.
سایر امتیازات
بر اساس مصوبه شماره 13736/200 مورخ 14/06/1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 10 درصد به امتیاز مكتسبه حافظان قرآن دارای درجات (1 تا 3 (برای حافظین قران در مشاغل كارشناس امور فرهنگی، مربی امور تربیتی مدارس و دبیر معارف اسلامی لحاظ خواهد شد.
همچنین برای مشاغلی كه شرایط احراز آنها دیپلم می باشد، درجه پنج حفظ قرآن به شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره اول متوسطه از لحاظ استخدامی همتراز دیپلم می باشد و امتیاز ذكر شده نیز به افراد واجد شرایط اعلام شده در متن آگهی استخدامی منتشره تخصیص خواهد یافت.
مراحل ثبت نام
داوطلب متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی باید در زمان ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد.
الف) تهیه فایل عكس اسكن شده:
داوطلب باید یك قطعه عكس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسكن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی آماده نماید:
عكس 4 3 كه در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقط باید با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده باید حداقل
300 200 پیكسل و حداكثر 400 300 باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از 70 كیلوبایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد. حتی الامكان عكس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تذكر (1 ): اسكن عكس از روی كارت های شناسایی (كارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمایند.
تذكر (2): عكس خواهران باید با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر (3): با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه این موضوع اكثراً برای داوطلبانی كه ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاكید میگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامی، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری به جای عكس شما الصاق نگردد. بدیهی است كه در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
پرداخت وجه

ثبت نام به صورت اینترنتی از روز پنج شنبه 99/06/20 لغایت روز شنبه مورخ 99/06/29 انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت نام به هیچوجه قابل تمدید نخواهد
متقاضیان واجد شرایط باید به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ (61 هزار تومان) به صورت الكترونیكی و با كارت های بانكی متصل به شبكه ی شتاب نسبت به تكمیل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
موكداً تاكید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در امتحان مشترك فراگیر تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.

متقاضیان شركت در امتحان مشترك فراگیر باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.

تکمیل تقاضانامه ثبت نام
- در ردیفهای 1 ،2 و 3 ،داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگی (فامیلی)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وارد نماید (از بكاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود)
- در ردیف 4 ،داوطلب باید كد ملی خود را كه ده رقم می باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.
ً ضمنا داوطلبانی كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملی نشده اند برای اطلاع از شماره كد ملی خود با شماره تلفن گویای 66707131-021 تماس حاصل نمایند.
- در ردیف 5 ،داوطلب باید برحسب اینكه زن یا مرد می باشد منحصراً مربع مربوط را علامت گذاری نماید.
- در ردیف 6 ،داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و یا خط تیره كه در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید.
- در ردیف 7 ،داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نماید.
- در ردیف 8 ،داوطلب باید بر حسب اینكه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید.
- در ردیف 9 ،داوطلب باید كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره 2 مندرج درصفحه 36 مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف 10 ،داوطلب باید با علامت گذاری در یكی از مربع ها، دین خود را مشخص نماید.
- در ردیف 11 ،داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامت گذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند.
- در ردیف 12 ،داوطلبان چپ دست باید این مربع را علامت گذاری نمایند.
- در ردیف 13 ،داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس سهمیه 25 درصد و 5 درصد در این بند علامت گذاری نماید.
- در ردیف 14 ،داوطلبان دارای سابقه غیر رسمی در دستگاههای اجرایی (جهت مقررات مربوط به حداكثر سن) می بایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تكمیل نمایند.
- در ردیف 15 ،داوطلب معلول باید نوع معلولیت خود را در یكی از مربع ها علامت گذاری نماید.
- در ردیف 15-1 ،داوطلب معلول چنانچه نیازمند منشی می باشد باید این قسمت را علامت گذاری نماید.
- در ردیف 16 ،مشمولان حافظان قرآن درجه 1 تا 5 این بند را علامت گذاری نمایند.
- در ردیف 17 ،داوطلب باید آخرین مقطع تحصیلی خود را در این بند علامت گذاری نماید ( براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
- در ردیف 18 ،داوطلب باید عنوان رشته تحصیلی خود را مشخص و در این محل درج نماید.
- در ردیف 19 ،داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرك تحصیل خود را درج نماید.
- در ردیف 20 ،داوطلب باید تاریخ فارغ التحصیلی آخرین مقطع تحصیلی خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید.
- در ردیف 21 ، داوطلب باید معدل آخرین مدرك تحصیلی خود را درج نماید.
- در ردیف 22 ،داوطلب باید كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با توجه به جدول شماره 2 مندرج در صفحه 36 مشخص و در این محل درج نماید .همچنین آدرس دقیق پستی و كدپستی دقیق خود را كه یك عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.
- در ردیف 23 ،داوطلب باید كد پستی ده رقمی خود را درج نماید.
- در ردیف 24 ،داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نماید.
- در ردیف 25 ،داوطلب شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.
در ردیف 26 ،داوطلب متقاضی میتواند آدرس پست الكترونیكی خود را درج نماید.
- در ردیف 27 ،داوطلب میبایست آدرس محل سكونت خود را در این محل درج نماید.
- در ردیف 28 ،داوطلب باید عنوان شغل و شغل محل انتخابی خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در این قسمت مشخص نماید. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
تذكر مهم: داوطلبان باید در انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفیت پذیرش، كد شرایط احراز توجه نمایند (لازم به توضیح است منظور از كد شرایط احراز تطابق رشته، گرایش و مقطع تحصیلی با شغل محل مورد تقاضا بر اساس جدول تطابق رشتهها مندرج در صفحات 542-496 میباشد)
زمان برگزاری آزمون
كارت شركت در امتحان مذكور از روز سه شنبه 99/08/06 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. هشتمین امتحان مشترك فراگیر در روز جمعه 99/08/09 در تهران و با توجه به مار شركت كنندگان، حسب مورد در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی میباشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاری امتحان مشترك فراگیر بر روی كارت شركت در امتحان مشترك فراگیر درج و به هنگام پرینت كارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در امتحان مشترك فراگیر به منزله تایید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجرای امتحان مشترك فراگیر توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سایر مراحل استخدامی و نحوه اعلام نتیجه
بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 93/07/19 و اصلاحیه آن به شماره 1172660 مورخ 96/02/26 سازمان اداری و استخدامی كشور، سایر مراحل استخدامی به شرح زیر صورت میپذیرد:
الف) تعیین حدنصاب:
معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به كسب حد نصاب در آزمون كتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مكتسبه، سهمیههای قانونی و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، مطابق قواعد زیر میباشد:
پس از برگزاری امتحان مشترك فراگیر، نمرات داوطلبان به تفكیك حیطههای عمومی و تخصصی محاسبه و حد نصاب، معادل
كسب حداقل پنجاه (50 (درصد امتیاز مكتسبه توسط نفر اول با ارزش وزنی چهل (40) درصد برای حیطه عمومی و شصت (60) درصد برای حیطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار میگیرد.
تذكر:
1 -داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه سایر مراحل استخدامی حذف و صرفاً كارنامه آزمون كتبی از طریق سامانه امتحانات جهت
اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
2 -كسب حد نصاب در امتحان مشترك فراگیر، هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیكند و معرفی افراد به ترتیب نمره مكتسبه آنان، از میان داوطلبانی كه حدنصاب را كسب نمودهاند، صورت میپذیرد.
ب) انتخاب و اعلام لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك از بین دارندگان حدنصاب:
انتخاب افراد چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك از بین داوطلبانی كه حد نصاب را كسب نمودهاند، بر اساس نمره مكتسبه آنان و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل جنسیت و به ترتیب نمرات فضلی صورت میپذیرد.
تذكر مهم:
با توجه به اینكه، دستگاههای استخدام كننده مدارك متقاضیان معرفی شده چند برابر ظرفیت را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی كه مدارك داوطلبان و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد كرد و داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
ج) انتخاب و اعلام لیست دو یا سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی از بین تأییدشدگان مرحله بررسی مدارك:
انتخاب افراد دو یا سه (2 یا 3) برابر ظرفیت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه های استخدامی صرفاً از بین داوطلبانی كه مدارك آنان توسط دستگاه اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، بر اساس نمره مكتسبه این افراد در هر یك از آزمونهای كتبی (حیطه های عمومی و تخصصی) با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی، به تعداد دو برابر ظرفیت در سهمیه های ایثارگران و معلولین وسه برابر ظرفیت در سهمیه آزاد صورت میپذیرد.
تذكر: با توجه به شیوع ویروس كرونا (كووید 19) و وضعیت كنونی كشور، در صورت عدم امكان انجام مصاحبه استخدامی به صورت حضوری، مصاحبه های استخدامی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
د) معرفی به گزینش:
1) پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره كل نهایی آنان با وزن هفتاد (70)درصد برای آزمون های كتبی (حیطه های عمومی و تخصصی) و سی (30)درصد برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن سهمیههای قانونی به تعداد یك برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.
2) در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، انتخاب نفر اصلی صرفاً بر اساس ترتیب نمره مكتسبه این افراد و با در نظر سهمیه های قانونی برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل محل جنسیت صورت میپذیرد.
تذکرات مهم

1-به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومی فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت استخدام در مشاغل تخصصی، كارشناسی و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (42) قانون مدیریت خدمات كشوری) پذیرفتهشدگان نهایی موظفند حداكثر یك ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارك مربوط به كسب مهارتهای هفتگانه (ICDL) صادره از مراكز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان اداری و استخدامی كشور را ارائه نمایند. بدیهی است كسانی كه فاقد گواهینامه های مذكور میباشند و یا گواهینامه آنان از مراكز تعیین صلاحیت شده نمیباشد، موظفند برای شركت در آزمون تعیین سطح و دریافت گواهینامه مذكور به یكی از مراكز تعیین صلاحیت شده در بخش اعتبار سنجی موسسات آموزشی (با عنوان موسسات تعیین صلاحیت شده) كه در درگاه الكترونیكی سازمان اداری و استخدامی كشور قابل مشاهده میباشد، مراجعه نمایند.

2 -هر داوطلب در صورت مشمول بودن در سهمیه های قانونی 25 و 5 درصد ایثارگران و3 درصد معلولان، صرفاً یكی از سهمیه های مشخص شده را بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید. به عبارت دیگر چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفاده از دو یا چند سهمیه قانونی فوقالذكر باشد، در زمان ثبت نام صرفاً می تواند یكی از سهمیههای مورد نظر را انتخاب نماید و مبنای قرار گرفتن وی در هر یك از سهمیه های استخدامی فوق الذكر (با رعایت ضوابط مربوطه) انتخاب فرد در زمان ثبت نام میباشد.

3 -استخدام افراد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، برای تمامی دستگاههای اجرایی به استنثنای وزارت جهاد كشاورزی (بخش قراردادی) به صورت پیمانی خواهد بود.
داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در امتحانات مشترك فراگیر ثبت نام نمایند كه مقطع، رشته و گرایش مندرج در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه مدرك تحصیلی آنان، مطابق با شرایط احراز مشاغل قید شده در دفترچه ثبت نام یكسان باشد.
تذكر:
1 -در صورتی كه برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذكر شده باشد، صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش تحصیلی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی كه هر یك از رشته های تحصیلی بدون ذكر گرایش و یا با عبارت «كلیه گرایشها» در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیلان كلیه گرایشهای آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، میتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و در صورتی كه یك رشته تحصیلی با عبارت «بدون گرایش» در دفترچه ثبت شده باشد، صرفاً آن رشته تحصیلی به صورت تنها و بدون گرایش مد نظر میباشد.
به طور مثال نام رشتههای تحصیلی ذكر شده در بخش شرایط احراز شغلها، به سه صورت آمده است:
الف: با ذكر كلمه «گرایش» مثال : مهندسی عمران گرایش سازه، كه منظور گرایش خاصی از یك رشته تحصیلی میباشد و شامل دیگر گرایشهای این رشته نمیشود.
ب: بدون ذكر كلمه «گرایش» و یا با ذكر عبارت «كلیه گرایش ها» مثال : مهندسی عمران و یا مهندسی عمران(كلیه گرایش ها) كه همه گرایشهای این رشته تحصیلی را شامل میشود.
ج: با ذكر عنوان «بدون گرایش» مثال: مهندسی عمران(بدون گرایش) كه صرفاً همین رشته تحصیلی بدون هیچگونه گرایشی را شامل میشود.
2 -از آن جایی كه تأیید شرایط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشتهها و گرایشهای مورد نظر برای هر یك از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد، بنابراین ارائه هر گونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشتهها و یا گرایشهای تحصیلی با رشته یا گرایشهای تحصیلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشتهها و یا گرایشهای تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاك عمل میباشد.
از اینرو داوطلبانی كه در مرحله بررسی مدارك، از لحاظ شرایط احراز اعلام شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، كان لم یكن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نكرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
4 -دارندگان مدارك تحصیلی پایینتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذكور در این دفترچه و همچنین دارندگان مدارك تحصیلی معادل، حق شركت در امتحان مشترك فراگیر را ندارند
5 -افراد دارای مدارك تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده، برای شركت در آزمون میبایست مدرك (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) ذكر شده در این دفترچه را داشته باشند. بدیهی است صدور حكم كارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در دفترچه ثبت نام میباشد.
6 -بر اساس بند (ز) ماده (42) قانون مدیریت خدمات كشوری و آیین نامه شماره 44178/88384 مورخ 89/04/22 وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك، داوطلبان استخدام میبایست سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند را داشته باشند (با لحاظ نمودن بند ب، بخش 4 سهمیه معلولین). در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسی مدارك، مصاحبه استخدامی و معاینه پزشكی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی استان مربوطه میباشد.
7 -با توجه به اینكه، دستگاههای استخدام كننده مدارك متقاضیان معرفی شده چند برابر ظرفیت را پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی (برای محاسبه حداكثر سن) و همچنین اطلاعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از امتحان مشترك فراگیر (اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی)، داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
8 -مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلامشده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسی دارك، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در این آگهی باشد، از انجام مراحل بعدی حذف گردیده و در صورت صدور حكم استخدامی، حكم مزبور لغو و بلااثر میشود.
9 -اسامی پذیرفته شدگان نهایی از طریق درگاه سامانه امتحانات یا مسابقات استخدامی سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
10 -مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در امتحان مشترك فراگیر، حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه نهایی باید به تأیید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.
11 -دستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش، نسبت به اطلاع رسانی به پذیرفتهشدگان نهایی اقدام نماید.
12 -به منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان امتحان مشترك فراگیر، پس از اتمام مهلت ثبت نام و زمانهای تعیین شده برای ویرایش اطلاعات، امكان هیچ گونه تغییر و اصلاح اطلاعات مربوط به سهمیه ثبت نامی و شغل محل انتخابی توسط داوطلبان وجود ندارد.

جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=31161
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k