• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۱۷۳ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - 21 خرداد 1401

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی حاشیه شهرهای ایرانشهر و چابهار ، افراد واجد شرایط در رشته های مراقب سلامت – ماما و تغذیه را از طریق فراخوان ، شناسائی و با در نظر گرفتن اولویتهای مربوطه و در صورت نیاز بعد از برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی و تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش
دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط، بصورت شرکتی حاشیه شهر طرف قرارداد شرکت کوروش کبیر سیستان به جایگزینی نیروهای خروجی از پایگاه ها و مراکز حاشیه شهر دعوت به همکاری نماید. با توجه به اینکه فراخوان منتشره به منزله شناسائی متقاضیان میباشد ، بدیهی است ثبت نام در این فراخوان هیچ گونه تعهدی را جهت به کار گیری برای دانشگاه
ایجاد نمی نماید لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان و با عنایت به مفاد فراخوان، دعوت به همکاری صورت می پذیرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. مهلت ثبت نام تا 25 خرداد تا 29 خرداد 1401 می باشد.

تذکرات:
1-در صورت دعوت به همکاری، نیروهای دعوت شده به هیچ وجه امکان انتقال یا جابجائی ندارند. لذا حتما در انتخاب محل درخواست دقت لازم را مبذول دارید.
2
-انعقاد قرارداد بصورت موقتی می باشد در صورت کسب حد نصاب نمره ارزشیابی سالیانه و نیاز واحدها، قرارداد بصورت یکساله تمدید خواهد شد.
3-هر گونه اطلاع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون مصاحبه و ... از طریق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر به آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر انجام خواهد شد.لذا داوطلبین موظف مستند جهت آگاهی از اطلاعیه ها حداقل هر 24 ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند.

 

> شرایط عمومی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1/2- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
1/3 - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1/4- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان
1/5- عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر
1/6 داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند (به تشخیص مراجع ذیصلاح پزشکی)
1/7- نداشتن منع بکار گیری در دستگاه های دولتی بموجب آرای مراجع قانونی تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از:
1- مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دانشگاه با دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها.
تبصره: در صورت اشتغال داوطلبین در هر یک از دستگاه ها، می بایست قبل از ثبت نام در شغل محل مورد نیاز این دانشگاه ،انصراف خود را از دستگاه های فوق الذکر ارائه نمایند .
2- انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه و سایر دستگاهها و مؤسسات دولتی
3- افرادی که تعهد انجام کار به سایر مؤسسات و یا دستگاه های اجرایی دارند
4- دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته های تحصیلی آگهی شده
5- دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر (مرتبط ) از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مندرج در آگهی لازم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور در این فراخوان، در هر یک ازمراحل بکار گیری، این موضوعمحرز گرد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت صدور قرار داد، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می گردد .

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - 17 خرداد 1401

دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی‌ ، درمانی‌ ایرانشهر جهت‌ تامین‌ نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز خود در خانه‌ های‌ بهداشت‌ روستایی‌ مفاد تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل‌ اجرایی‌ پذیرش بهورز مصوب هیت‌ امناء وزارت بهداشت‌ ،درمان و آموزش پزشکی‌ در نظر دارد تعداد 29 نفر از افراد واجد شرایط‌ بصورت استخدام پیمانی‌ (مانده مصرف نشده از مجوز شماره های‌ 7530 مورخ 99/1010 و 6175 مورخ 99/8/20 معاونت‌ توسعه‌ مدیریت‌ و سرمایه‌ انسانی‌ سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ کشور) و تعداد 2 نفر به‌ صورت قرارداد کار معین‌ (تبصره3) از افراد واجد شرایط‌ از طریق‌ آزمون کتبی‌ و شفاهی‌ (مصاحبه‌) و گزینش‌ برای‌ شغل‌ بهورزی‌ به‌ شرح جداول ذیل‌ بکارگیری‌ نماید.
مجوز شماره های‌ 8517 مورخ 98/10/17 و 4575 مورخ 98/6/15 (برای‌ اخراجی‌ و انصرافی‌ ها)
توجه‌: اولویت‌ ثبت‌ نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی‌ یا کارشناسی‌ از رشته‌ های بهداشت‌ عمومی‌، بهداشت‌ محیط‌، پرستاری و مامایی‌ به‌ تفکیک‌ جنسیت‌ که‌ شرایط‌ آن در ماده 2(شرایط‌ اختصاصی‌) این‌ آگهی‌ آمده است‌ می‌ باشد و در صورت عدم وجود متقاضی‌ در رشته‌ های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم‌ مندرج در ماده 2 (شرایط‌ اختصاصی‌) ثبت‌ نام خواهد شد.
مهلت ثبت نام تا 22 خرداد 1401 می باشد.

> شرایط عمومی

- اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-بومی بودن در محل خدمت طیق شرایطی که در فراخوان آمده است.
- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره - معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان
- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
-داشتن سالمت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی کلیک نمایید


خبر 1 بهمن 1400: اعلام لیست نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به اطلاع میرسانیم، لیست نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی بهمن ماه 99 اعلام گردید. از افراد دعوت شود از روز شنبه دوم بهمن ماه جهت تشکیل پرونده به گزینش و منابع انسانی مراجعه نمایند .

جهت مشاهده اسامی اینجا کلیک نمایید


خبر 29 آذر 1400: اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 

بدینوسیله لیست پیوست با وضعیت قبول (تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴) که پس از بررسی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده بر اساس کد ملی اعلام می گردد
جهت دریافت لیست تکمیل ظرفیت آزمون پیمانی بهمن ماه ۹۹ به لینک زیر مراجعه فرمایید.
افرادی که قبلا جهت تکمیل پرونده اقدام نموده اند طبق برنامه زمان بندی ذیل به مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مراجعه نمایند ، در غیر این صورت جهت تکمیل پرونده به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند :
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ : پرستار
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ : ماما
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ : کاردان بهداشت خانواده ، کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها ، کاردان بالینی فوریتهای پزشکی
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ : کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی ، حسابدار ، داروساز ، کاردان بهداشت دهان
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ : مابقی شغل ها

جهت مشاهده نتایج ازمون اینجا کلیک نمایید


خبر 9 آذر 1400: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

داوطلبین شرکت در آزمون جذب نیروی خدماتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ می توانند نسبت به مشاهده وضعیت قبولی خود با مراجعه به سایت آزمون اطلاع حاصل فرمایند .

۱- افراد قبول شده در مرحله اولیه جهت ادامه مراحل جذب در تاریخ های ۱۱ ،۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ آذرماه به همراه داشتن اصل مدارک شناسایی و تحصیلی از ساعت ۱۰ الی ۱۶ به دفتر این شرکت به آدرس ایرانشهر – بلوار بلوچ – مقابل اورژانس خاتم الانبیاء ایرانشهر طبقه فوقانی کلینیک دی – مراجعه نمایند .

۲- در صورت عدم احراز شرایط قبول شده اصلی از نفرات ذخیره استفاده می گردد ، و در غیر اینصورت این شرکت هیچ تعهدی نسبت به جذب افراد ذخیره ندارد . خواهشمند است نفرات ذخیره از مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با شرکت خودداری نمایند ، در صورت عدم احراز شرایط قبول شده اصلی از طرف پرسنل دفتری با نفرات ذخیره تماس برقرار می شود .

۳- در صورت داشتن هرگونه شکایت مراتب کتباً به دفتر این شرکت اعلام گردد.

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 23 آبان 1400: اطلاعیه تکمیل مدارک پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

شایسته است قبول شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴  پس از دریافت فرم اطلاعات فردی و چاپ آن در برگ A۴، آنرا تکمیل و ضمن به همراه داشتن کپی مدارک ذیل در برگ A۴ از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ تاریخ ۲۳/ ۰۸/ ۱۴۰۰ لغایت  ۲۶/ ۰۸/ ۱۴۰۰ طبق جدول که بشرح ذیل اعلام می گردد  به هسته گزینش دانشگاه به آدرس ( ایرانشهر – خیابان نور شمالی کوچه ۲۲ – مرکز بهداشت ایرانشهر – طبقه فوقانی – هسته گزینش دانشگاه ) مراجعه نمایند.
· دو قطعه عکس ۳*۴
· کپی از تمام صفحات شناسنامه
· کپی کارت ملی
· کپی کارت پایان خدمت  یا معافیت (برادران)
· کپی آخرین مدرک تحصیلی یا
· کپی پایان طرح ( برای رشته های دارای طرح اجباری )
· کپی کارت بسیج
· کپی مدارک ایثارگری
· کپی مدارک ICDL ( در صورت دارا بودن مدرک )
· کارنامه قبولی سازمان سنجش
(کپی کلیه مدارک در برگ A۴ الزامی می باشد.)

ردیف

رشته شغلی

تاریخ مراجعه به هسته گزینش دانشگاه

توضیحات

۱

پرستار

۲۳/۰۸/۱۴۰۰

 

۲

حسابدار-کاردان بهداشت خانواده-کاردان بهداشت دهان-کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها-کارشناس اتاق عمل-داروساز-کاردان بالینی فوریتهای پزشکی

۲۴/۰۸/۱۴۰۰

 

۳

کارشناس سلامت روان-کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی-کارشناس بهداشت حرفه ای-کارشناس بهداشت خانواده-کارشناس بهداشت محیط-کارشناس هوشبری

۲۵/۰۸/۱۴۰۰

 

۴

سایر رشته های شغلی

۲۶/۰۸/۱۴۰۰

 

جهت دانلود فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فایل راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده لیست تکمیل ظرفیت اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - 11 آبان 1400

شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی ۳۹۴۹ اهورا سیستان در نظر دارد به منظور تامین کادر خدمتگذار، سرایدار، نگهبان و تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان تعداد ۶۰ نفر طبق جدول مشاغل مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه بکار گیری نماید.
متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ با مراجعه سایت ثبت نام آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ثبت نام نمایند.
پرینت کارت ورود به جلسه در تاریخ های ۱۸،۱۷ ،۱۹آبان ماه در نشانی اینترنتی مذکور .
تاریخ برگزاری آزمون ۲۱آبان ماه ۱۴۰۰

> شرایط عمومی

1- داشتن تابعیت ایران.
2- اعتقاد به دین مبین اسلام. 
3- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4- داشتن حداقل سن ۲۲ و حداکثر ۳۰ سال تمام.
5- ارائه گواهی عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان ها (اخذ تعهدنامه رسمی (محضری) مبنی بر عدم استعمال دخانیات).
6- ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری .
7- بومی شهر مورد تقاضا : براساس معیارهای ابلاغی از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت با تایید شورا ، بهورز و دهیار.
8- داوطلب مجاز به در خواست یک محل جهت اشتغال می باشد.
9- دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در کلیه رشته ها جهت متقاضیان گروه شغلی خدمتگزار، سرایدار و نگهبان (به استناد مکاتبه شماره ۳۷۴/۲۱۲/د-۲۲/۳/۹۶ رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت-مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس به صورت عام به شرایط احراز اضافه گردیده).
10- داشتن مدرک تحصیلی کاردانی فوریت های پزشکی یا کاردانی هوشبری و گواهینامه رانندگی  ب۲ برای متقاضیان گروه شغلی تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی الزامی می باشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


خبر 7 مهر 1400: اطلاعیه تکمیل روند استخدامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ضمن به همراه داشتن کپی مدارک ذیل از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ صرفاً طبق جدول ذیل به مدیریت منابع انسانی دانشگاه به آدرس ( ایرانشهر – بلوار امام خمینی – جنب کوچه ۴۶ ) مراجعه نمایند.
• ۱۲ قطعه عکس ۳*۴
• کپی از تمام صفحات شناسنامه (هر صفحه شناسنامه بر روی یک برگ A۴) ( در صورت تاهل مدارک همسر الزامی می باشد )
• کپی پشت و رو کارت ملی
• کپی پشت و رو کارت پایان خدمت یا معافیت (برادران)
• کپی آخرین مدرک تحصیلی
• کپی پایان طرح ( برای رشته های دارای طرح اجباری )
• کپی مدارک ایثارگری
(کپی کلیه مدارک در برگ A۴ الزامی می باشد.)

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر 6 مهر 1400: اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

بدینوسیله لیست پیوست با وضعیت قبول (تکمیل ظرفیت و رسیدگی به اعتراضی های آزمون استخدامی پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴) که پس از بررسی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردیده بر اساس کد ملی اعلام می گردد.
لذا افراد فوق الذکر ضمن دریافت فرم اطلاعات فردی و چاپ آن در برگ A۴، آنرا تکمیل و ضمن به همراه داشتن کپی مدارک ذیل در برگ A۴ از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ به هسته گزینش دانشگاه به آدرس ( ایرانشهر – خیابان نور شمالی کوچه ۲۲ – مرکز بهداشت ایرانشهر – طبقه فوقانی – هسته گزینش دانشگاه ) مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر 28 شهریور 1400: اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

شایسته است صرفاً قبول شدگان رشته شغلی کاردان فوریت های پزشکی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۹ ضمن به همراه داشتن کپی مدارک ذیل از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ طبق جدول که بشرح ذیل اعلام می گردد به مدیریت منابع انسانی دانشگاه به آدرس ( ایرانشهر – بلوار امام خمینی – جنب کوچه ۴۶ ) مراجعه نمایند.
- ۱۲ قطعه عکس ۳*۴
- کپی از تمام صفحات شناسنامه ( در صورت تاهل مدارک همسر الزامی می باشد )
- کپی کارت ملی
- کپی کارت پایان خدمت یا معافیت (برادران)
- کپی آخرین مدرک تحصیلی
- کپی پایان طرح ( برای رشته های دارای طرح اجباری )
- کپی مدارک ایثارگری
- کارنامه قبولی سازمان سنجش
- (کپی کلیه مدارک در برگ A۴ الزامی می باشد.)

جهت مشاهده جدول زمانبندی اینجا کلیک نمایید


خبر 25 مرداد 1400: اطلاعیه تکمیل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر میرسانیم؛ پس از دریافت و تکمیل فرم اطلاعات فردی به همراه مدارک اعلام شده در اطلاعیه از ساعت 8 تا 13:30 تاریخ 1400/05/31 لغایت 1400/06/20 به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایید.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر 19 تیر 1400: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتايج نهایی آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 99 اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج نهایی آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 19 تیر 1400: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت (منبع: سایت سازمان سنجش)

کارنامه نهایی آزمون استخدامی متمرکز ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان انتقال خون کشور متقاضیان در مرحله اول اعلام نتایج در درگاه اطلاع رسانی سازمان ‌سنجش آموزش كشور از بعداز ظهر روز شنبه مورخ 1400/04/19 قرار می گیرد. لازم به ذكر است كه براي تمام متقاضیانی که کارنامه قبولی صادر شده است، می بایست ازطریق مراجعه به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه ها/ دانشکده ها و سازمان مربوطه، اطلاعات مربوط به ادامه روند استخدامی را کسب نمایند. 

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر 18 خرداد 1400: اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بهمن ماه در رشته تحلیل گر سیستم می رساند ، چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ جهت مصاحبه حضوری در محل ستاد معاونت آموزشی ( دانشکده پرستاری و مامایی ) دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر واقع در بلوار بلوچ حضور یابند.

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - 12 خرداد 1400

شرکت تعاونی کوروش کبیر سیستان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی کمک پرستاری (دارای گواهینامه پرستاری یک ساله) در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی اقدام نماید. مهلت ثبت نام تا 13 خرداد 1400 می باشد.

> شرایط عمومی

تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و مواد روانگردان
عدم سابقه محکومیت جزائی و کیفری

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


خبر 27 اردیبهشت 1400: اطلاعیه انجام تست ورزش پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ رشته فوریت های پزشکی می رساند.
بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان رشته فوریت های پزشکی آزمون استخدامی پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ که در محاسبه BMI شرکت نموده اند می رساند . جهت انجام تست ورزش بشرح جدول زمان بندی ذیل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ، ساعت ۸ صبح الی ۱۲ به استادیوم ورزشی شهید چمران ایرانشهر واقع در خیابان آزادی مراجعه نمایند . بدیهی است عدم حضور در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی شده و دانشگاه اقدام به دعوت از افراد ذخیره خواهد کرد .
افراد پذیرفته شده دقت نمایند بر اساس حرف اول نام خانوادگی خود طبق جدول زمان بندی ذیل به محل انجام تست ورزش مراجعه نمایند .
حروف الفبا تاریخ مراجعه
( الف ) تا ( خ ) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
( د ) تا ( ظ ) ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
( ع ) تا ( ی ) ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
ضمناً افرادی که مشکل BMI دارند جهت محاسبه مجدد BMI در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ راس ساعت ۸ صبح به استادیوم ورزشی شهید چمران مراجعه نمایند


خبر 17 فروردین 1400: اطلاعیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ رشته فوریت های پزشکی می رساند.
در تاریخ ۱۸ و ۱۹ فروردین ماه۱۴۰۰ جهت انجام BMI به استادیوم ورزشی شهید چمران ایرانشهر واقع در بلوار آزادی مراجعه نمایند
ساعت مراجعه : ۸ صبح الی ۱۴


 

خبر 10 فروردین 1400: اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

احتراماً بدینوسیله به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام قراردادی مورخ 99/7/24 می رساند با در دست داشتن مدارک ذیل، بشرح جدول زمان بندی به مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر واقع در بلوار امام خمینی ( ره ) جنب کوچه ۴۶ مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه پذیرفته شدگان در موعد مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی می شود و به جایگزینی افراد مذکور از متقاضیان ذخیره جهت استخدام دعوت بعمل خواهد آمد.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 10 فروردین 1400: اطلاعیه ارسال مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

اصل کارت ملی
*اصل شناسنامه تمامی صفحات
* اصل آخرین مدرک تحصیلی ( داوطلبان رشته های شغلی بهداشتی درمانی که در شرایط احراز تحصلیل شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با همان رشته ذکر شده است، لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، گواهی مربوط به مقاطع قبلی خود را نیز برحسب مورد برابر مفاد آگهی ارائه نمایند)
*اصل وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول طرح (پایان طرح، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی)
*اصل مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی ( بومی بودن، ایثارگری، معلولیت ، سهمیه کرونا و ...)
* یک قطعه عکس
* اصل کارنامه مندرج در سایت سازمان سنجش
*اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عموم ی و یا معافیت دائم( ویژه آقایان)
*اصل گواهینامه ب ۲ ( یا پایه دوم( جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)
*اصل اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی و فرم خلاصه ۵۰۲ ) جهت حداکثر سن)
*ا صل گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تاییدیه برای نیروهای شرکتی
**تذکرات بسیار مهم **
. ۱ لیست اعلام شده به میزان یک برابر ظرفیت ( صرفاً براساس اظهارات داوطلب در زمان ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک و به صورت مشروط می باشد.لذا نتایج نهایی پس از بررسی و در صورت تایید مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات نتیجه نهائی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد.
لازم بذکر است داوطلبانی که بر خلاف مفاد آگهی نبست به انتخاب گزینه امتیاز کرونا اقدام کرده اند و نتوانند مدارک لازم ارائه نمایند امتیاز مکتسبه از نمره آنان کسر می گردد.
طبق مفاد آگهی منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی بوده و مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب می باشد. چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویت مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
۲ . لازم به ذکر است لیست نهایی جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعاقباً از طریق سازمان سنجش اعلام خواهد گردید.
۳ .بدیهی است عدم بارگذاری مدارک در زمان تعیین شده به منزله انصراف از ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.
۴ .جهت سنجش قد و شاخص توده بندی داوطلبان رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی ، زمان ، مکان و تاریخ دقیق متعاقبلاً اعلام می گردد
۵ . جهت اعمال سهمیه ها :
* سهمیه بومی بودن( بارگذاری یکی از موارد ذیل الزامی می باشد)
۱. شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا
۲.در صورت داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی - راهنمایی و دبیرستان با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مورد تقاضا به شرط تکمیل استشهاد محلی ( تصویر پیوست)
۳.سکونت داوطلب حداقل به مدت ده سال با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی ( پاسگاه یا کلانتری محل ) احراز گردد.
*سهمیه محاسبه امتیاز کرونا
تکمیل فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله کرونا
پذیرفته شدگان توجه داشته باشند تا زمانیکه کد رهگیری دریافت نکنند ثبت نامشان تکمیل نشده و به انجام نرسیده است.
آخرین مهلت بارگزاری تا ۱۴۰۰/۱/۱۵

جهت بارگذاری مدارک اینجا کلیک نمایید


 

خبر 24 اسفند 99: اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی قراردادی مهر ماه ۹۹ رشته فوریت های پزشکی می رساند که نسبت به تکمیل پرونده از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۹۹/۱۲/۲۸ به واحد استخدامی منابع انسانی واقع در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر مراجعه نمایند.
مدارک لازم :
۱- مدرک تحصیلی
۲- معافیت پایان طرح
۳- کارت پایان خدمت
۴- کپی صفحات شناسنامه پذیرفته شده
۵- کپی صفحات شناسنامه همسر و فرزندان
۶- کارت ملی
۷- گواهینامه پایه دوم
۸- گواهی اشتغال به طرح
۹- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران ( سهمیه ایثارگری )
۱۰- هشت قطعه عکس ۴*۳


 

خبر 23 اسفند 99: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت در سال 99 (منبع: سایت سازمان سنجش کشور)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ نتایج اولیه آزمون استخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی وزارت بهداشت مورخ 99/11/24 اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایح آزمون اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر - 23 اسفند 99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره ۱ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد ۲۰۳ نفر از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی (  ۳  نفر مانده مصرف نشده از مجوزهای ۸۵۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۷و ۴۵۷۵ مورخ ۹۸/۶/۱۵) و تعداد۱۲ نفر قرارداد کار معین ( تبصره ۳ ) از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره های ۷۵۳۰مورخ ۹۹/۱۰/۱۰و ۶۱۷۵ مورخ ۹۹/۸/۲۰معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی ( مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 23 فروردین 1400 می باشد.
توجه: اولویت ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط،پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2 (شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


 

خبر 19 اسفند 99: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام قراردادی دانشگاه‌های علوم پزشکی (منبع: سایت سنجش پزشکی)

بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه در آزمون استخدام قراردادي متمركز دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در تاريخ 24/ 7/ 99 شركت نموده و جهت بررسي مدارك و انجام مصاحبه به دانشگاههاي ذيربط مراجعه نموده اند ميرساند كه كارنامه نهايي داوطلبان در سايت مركز سنجش آموزش پزشكي قرار گرفته است.

جهت مشاهده نتایح نهایی اینجا کلیک نمایید


 

خبر 27 دی 99: اطلاعیه امکان ویرایش شغل محل انتخابی آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399، در صورتی که با توجه به اطلاعیه های اصلاحی دفترچه راهنمای مذکور تمایل به تغییر کد شغل محل انتخابی دارید، در زمان مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون (از تاریخ 99/11/21 لغایت 99/11/24) از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات منحصراً نسبت به ويرايش شغل محل انتخابی خود اقدام نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 25 دی 99: اصلاحیه چهارم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام مورخ 99/10/16، اطلاعیه‌های اصلاحی مورخ 99/10/21، 99/10/22 و 99/10/24 با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور،به شرح ذیل اعلام می‌گردد. به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (99/10/25) برای ثبت‌نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز جمعه مورخ 99/10/26 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 24 دی 99: اصلاحیه سوم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام مورخ 99/10/16، اطلاعیه اصلاحیه مورخ 99/10/21 و اطلاعیه اصلاحیه مورخ 99/10/22، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد. متقاضیان، ضرورت دارد در صورت تمایل تا مهلت در نظر گرفته شده (99/10/25)، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات اطلاعیه های فوق و این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه، و نسبت به ویرایش اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 22 دی 99: اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 99/10/16 و اطلاعیه اصلاحی مورخ 99/10/21، ضمن اعلام شغل محلهای جدید (به شرح ذیل)، علاوه بر شغل محلهای درج شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی کشور سال 1399، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که هنوز موفق به ثبت نام نشده اند ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 99/10/25 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، مندرجات اطلاعیه مورخ 99/10/21 و همچنین این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 21 دی 99: تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 99/10/16، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاحات و شغل محلهای جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور (به شرح ذیل)، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (99/10/21) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 99/10/25 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

 آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی - 15 دی 99

دانشگاه ها/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی سراسر کشور در نظر دارند برای تامين نيروهای مورد نياز خود از محل مجوز استخدامی شماره 275960 مورخ 99/5/29 سازمان اداری و استخدامی كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداری، استخدامی كاركنان غير هيات علمی دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دستورالعمل اجرايی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبی در حيطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پيمانی با شرايط و ضوابط ذيل استخدام نمايند.
مهلت ثبت نام تا 25 دی 99 می باشد.

> شرايط عمومی داوطلبان

1-1 .داشتن تابعيت ايران
2-1 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
3-1 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
4-1 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان
5-1 .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
6-1 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7-1 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
8-1 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
9-1 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههای اجرايی باشند.
تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی
افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرایی
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارک تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرک تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.
داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلی خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.
7 -ضوابط شركت داوطلبان شاغل در رشته هاي داراي طرح اجباري مطابق با تبصره 1 بند (ب) شرايط اختصاصي استخدام (صفحه 3) خواهد بود.

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 15 دی 99 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده سایر اطلاعات آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 بخش های زیر را مطالعه نمایید:

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود جدول شماره 1 - مواد امتحانی آزمون استخدام وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود جدول شماره 2 - کد و نام استان ها و شهرستان ها اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فهرست شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم پیش نویس تقاضای ثبت نام اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم استشهاد محلی اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی سازمان سنجش کشور اینجا کلیک نمایید


 

خبر 10 دی 99: اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

پیرو اعلام نتایج اولیه و اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک در آزمون قراردادی مورخ ۲۴/۷/۹۹ از سوی مرکز سنجش پزشکی به اطلاع کلیه متقاضیان واجد شرایط این دانشگاه ( به شرح لیست ) می رساند ضروری است جهت انجام فرآیند بررسی مدارک، از روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ لغایت آخر وقت اداری روز دوشنبه ۱۵/ ۱۰/ ۹۹ از طریق درگاه اینترنتی به سامانه پیشخوان ارباب رجوع دانشگاه علوم ایرانشهر نسبت به بارگزاری مدارک مشروحه ذیل اقدام نمایند:
۱- فایل اسکن شده اصل از تمام صفحات شناسنامه
۲- فایل اسکن شده اصل از کارت ملی
۳- فایل اسکن شده اصل از آخرین مدرک تحصیلی
۴- نکته: داوطلبان رشته های شغلی بهداشتی و درمانی که درشرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری مشروط به داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط با همان رشته ذکر شده است.لازم است علاوه بر مدرک آخرین مقطع، گواهی مربوط به مقاطع قبلی خود را نیز حسب مورد برابر مفاد آگهی ارائه نمایند.
۵- فایل اسکن شده اصل از وضعیت طرح نیروی انسانی جهت رشته های مشمول (پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی)
۶-- فایل اسکن شده اصل از کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی (ایثارگری ، معلولیت و...)
۷- فایل اسکن شده از عکس پرسنلی تمام رخ طبق مشخصات درخواستی سایت
۸- پرینت کارنامه مندرج در سایت سازمان سنجش پزشکی
۹- فایل اسکن شده اولین وآخرین قرارداد مربوط به کارکنان قرارداد مشاغل کارگری و فرم خلاصه ۵۰۲ (برای کاهش شرایط سنی)
۱۰- فایل اسکن شده از گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تاییدیه برای نیروهای شرکتی (برای کاهش شرایط سنی)
* تذکرات (بسیار مهم)
۱- لیست اعلام شده به میزان یک و نیم برابر (صرفاً براساس اظهارات داوطلب در زمان ثبت نام) جهت بررسی اولیه مدارک و به صورت مشروط می باشد. لذا پس از بررسی و در صورت تایید مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطلاعات، نتیجه نهایی توسط مرکز سنجش پزشکی اعلام خواهد شد. طبق مفاد آگهی منتشر شده از سوی مرکز مذکور اعلام نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعلامی بوده و مسئولیت ناشی از عدم رضایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب می باشد. چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به تریب اولویت مقرر قانونی مندرج در آگهی، جهت بررسی مدارک مربوطه دعوت به عمل خواهد آمد.
۲- بدیهی است عدم بارگذاری به موقع مدارک فوق الذکر در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت به عمل خواهد آمد.

جهت ورود به سامانه اینجا کلیک نمایید


 

خبر 6 دی 99: اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

با عنایت به صدور کارنامه آزمون قراردادی کار معین (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی) توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به اطلاع می رساند:
داوطلبان گرامی می توانند ابهامات احتمالی خود را در خصوص کارنامه صادره از طریق سایت سنجش و آموزش پزشکی پیگیری نموده و از مراجعه حضوری و تماس تلفنی به دانشگاه خوددرای نمایند.
ضمنا جدول برنامه زمانی و مکانی تحویل مدارک متعاقباً از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اعلام خواهد شد.

 آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور - 13 مرداد 99

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاهها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سراسر کشور در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامهاداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبهاستخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي ثبت نام و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است. مهلت ثبت نام تا 27 مرداد 99 می باشد

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


 

خبر 9 مرداد 99: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر)

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتایج اولیه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون کتبی پذیرش بهورزی سال 99 اعلام شد.

جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر- 28 بهمن 98

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایرانشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره 1ماده 2 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 137 نفر(18 پست عشایری و  119پست غیر عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی و تعداد 28 نفر قرارداد کار معین ( تبصره 3) از افراد واجد شرایط طبق مجوز شماره های 8517 مورخ 98/10/17 و 4575 مورخ 98/6/15 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 11 اسفند 98 میباشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی"ایران استخدام" را در پیام رسان ها دنبال کنید
 

آرشیو آگهی های استخدام دانشکده علوم پزشكي ايرانشهر

جهت مشاهده آرشیو آگهی های استخدام دانشکده علوم پزشكي ايرانشهر اینجا کلیک نمایید

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی