آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 • بروزرسانی:
 • دیدگاه: ۵۶ (نمایش)
 • دیدگاه های منتظر: ۰ دیدگاه
 • ارسال کننده: (admin (علی احمدزاده))
اطلاعات بیشتر

اخبار استخدام دانشکده علوم پزشکی هرمزگان

جهت مشاهده صفحه جامع استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید


دعوت به همکاری هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – 6 بهمن 99

ﺑــﺎ اﺳــﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم پزشکی هرمزگان ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر کمک ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬــﺪ و ﻣﺘﺨﺼــﺺ ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز ﺧــﻮد از بین ﻓــﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻼن مقطع Ph.D رشته فیزیوتراپی ﻓﺮاﺧــﻮان ﺟــﺬب ﻫﯿــﺎت ﻋﻠﻤــﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
مهلت ثبت نام تا 15 بهمن 99 می باشد.

> ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ

1- ﺗﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
2- ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
3- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
4- نداﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ
5- ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻫﯿــﺎت اﺟﺮاﯾــﯽ ﺟــﺬب داﻧﺸــﮕﺎه

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 27 دی 99: اطلاعیه امکان ویرایش شغل محل انتخابی آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399، در صورتی که با توجه به اطلاعیه های اصلاحی دفترچه راهنمای مذکور تمایل به تغییر کد شغل محل انتخابی دارید، در زمان مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون (از تاریخ 99/11/21 لغایت 99/11/24) از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات منحصراً نسبت به ويرايش شغل محل انتخابی خود اقدام نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 25 دی 99: اصلاحیه چهارم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام مورخ 99/10/16، اطلاعیه‌های اصلاحی مورخ 99/10/21، 99/10/22 و 99/10/24 با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور،به شرح ذیل اعلام می‌گردد. به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (99/10/25) برای ثبت‌نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز جمعه مورخ 99/10/26 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 24 دی 99: اصلاحیه سوم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام مورخ 99/10/16، اطلاعیه اصلاحیه مورخ 99/10/21 و اطلاعیه اصلاحیه مورخ 99/10/22، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد. متقاضیان، ضرورت دارد در صورت تمایل تا مهلت در نظر گرفته شده (99/10/25)، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات اطلاعیه های فوق و این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه، و نسبت به ویرایش اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 99: اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 99/10/16 و اطلاعیه اصلاحی مورخ 99/10/21، ضمن اعلام شغل محلهای جدید (به شرح ذیل)، علاوه بر شغل محلهای درج شده در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی کشور سال 1399، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که هنوز موفق به ثبت نام نشده اند ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 99/10/25 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام، مندرجات اطلاعیه مورخ 99/10/21 و همچنین این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 21 دی 99: تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه دفترچه آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی (منبع: سایت سازمان سنجش)

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 99/10/16، با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اصلاحات و شغل محلهای جدید مربوط به دفترچه راهنمای مذکور (به شرح ذیل)، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (99/10/21) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 99/10/25 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 18 دی 99: 828 نفر در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان استخدام می‌شوند (منبع: خبرگزاری فارس)

با برگزاری آزمون استخدامی، تعداد ۸۲۸ نفر در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان استخدام می‌شوند. وی افزود: در مرحله اول این آزمون ۲۲۶ مجوز استخدام برای جذب نیروهای جدید به منظور اشتغال در مراکز بهداشتی و درمانی استان از محل مجوزهای صادر شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، برای هرمزگان در نظر گرفته شده است.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

 آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی – 15 دی 99

دانشگاه ها/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی سراسر کشور در نظر دارند برای تامين نيروهای مورد نياز خود از محل مجوز استخدامی شماره 275960 مورخ 99/5/29 سازمان اداری و استخدامی كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامه اداری، استخدامی كاركنان غير هيات علمی دانشگاه/دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دستورالعمل اجرايی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبی در حيطه های عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) به صورت پيمانی با شرايط و ضوابط ذيل استخدام نمايند.
مهلت ثبت نام تا 25 دی 99 می باشد.

> شرايط عمومی داوطلبان

1-1 .داشتن تابعيت ايران
2-1 .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
3-1 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
4-1 .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی برای مردان
5-1 .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
6-1 .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
7-1 .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
8-1 .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
9-1 .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهای بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههای اجرايی باشند.
تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومی
افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:
1 -مستخدمين رسمی و پيمانی و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاههای اجرایی
2 -انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
3 -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
4 -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند.
5 -دارندگان مدارک تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
6 -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج در آگهی (ملاک مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)
تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرک تحصيلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصيلی مربوطه پس از صدور حكم استخدامی خواهد بود.
داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از ثبت نام، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلی خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.
7 -ضوابط شركت داوطلبان شاغل در رشته هاي داراي طرح اجباري مطابق با تبصره 1 بند (ب) شرايط اختصاصي استخدام (صفحه 3) خواهد بود.

توجه مهم:
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 15 دی 99 اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده سایر اطلاعات آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 بخش های زیر را مطالعه نمایید:

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون استخدام وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود جدول شماره 1 – مواد امتحانی آزمون استخدام وزارت بهداشت اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود جدول شماره 2 – کد و نام استان ها و شهرستان ها اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فهرست شغل محل های دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم پیش نویس تقاضای ثبت نام اینجا کلیک نمایید
+ جهت دانلود فرم استشهاد محلی اینجا کلیک نمایید

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی سازمان سنجش کشور اینجا کلیک نمایید

خبر 8 دی 99: اطلاعیه زمانبندی تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ پذیرفته شدگان جهت تحویل مدارک از روز سه شنبه مورخ 9/ 10/ 99 لغایت چهارشنبه مورخ 10/ 10/ 99 به آدرس بندرعباس خیابان دانشگاه -خیابان نوروز- معاونت غذا ودارو طبقه همکف سالن اجتماعات مراجعه نمایند.

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 26 آذر 99: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

بدینوسیله ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان نهایی رشته شغلی کاردان فوریتهاي پزشکی لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ 30/ 8/ 98 از بین دارنندگان کارنامه سبز، به شرح جدول ذیل جهت انتخاب شغل محل اعلام می گردد. لذا از پذیرفته شدگان نهایی دعوت میگردد در روز یکشنبه مورخ 30/ 9/ 99 با در دست داشتن کارت شناسایی به آدرس بلوار شهید چمران جنب منازل سازمانی استانداري دانشگاه علوم پزشکی اداره تامین و توزیع نیروي انسانی –واحد استخدام مراجعه نمایند

جهت مشاهده نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – 24 آبان 99

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد به منظور تکمیل نیرو در خانه های بهداشت سطح استان اقدام به بکارگیری بهورز نماید.
مهلت ثبت نام  تا 7 آذر 99 تا 11 آذر 99 می باشد.

> شرایط عمومی

1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور
2- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این دستورالعمل آمده است.
5- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
تبصره: معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
6- عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان
7- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 12 آبان 99: اعلام نتایج اولیه آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

پیرو آزمون کتبی مورخ 7/ 8/ 99 رشته شغلی کارشناس تجهیزات پزشکی از افراد مشروحه ذیل دعوت می گردد جهت انجام مصاحبه در روز یکشنبه مورخ 18/ 8/ 99 ساعت 8 صبح به آدرس بلوار چمران ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ـ سالن کوثر مراجعه نمایند

جهت مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – 20 مهر 99

به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه با دارا بودن حداقلی مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، بیومکانیک ویا بالینی دعوت به همکاری نماید. از متقاضیان دعوت می شود در یکی از روزهای کاری یکشنبه مورخ 99/7/20 لغایت سه شنبه مورخ 99/7/22 با در دست داشتن مدارک ذیل به دانشگاه علوم پزشکی ـ اداره تامین و توزیع نیروی انسانی ـ واحد استخدام مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 14 مهر 99: اطلاعیه زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

پیرو اطلاعیه پذیرش نیروی شرکتی مورخ ۹۹/۷/۱ به آگاهی می رساند زمان برگزاری آزمون مربوطه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۶ ساعت ۹.۳۰ صبح به آدرس بندرعباس گلشهر جنوبی – خیابان رسالت جنوبی – دانشکده پیراپزشکی می باشد .
تذکر ۱: توزیع کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۱۶ساعت ۸.۳۰ صبح در مکان برگزاری آزمون می باشد .
تذکر۲: به همراه داشتن ماسک و دستکش جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.


استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – 2 مهر 99

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در راستای تامین نیروی کاردانی و کارشناس فوریت های پزشکی مورد نیاز خود در پایگاه های اورژانس شهرستانهای بندرعباس، میناب، بمدرلنگه، بستک، بندرخمیر، پارسیان، بشاگرد، در نظر دارد به استناد مجوز شماره 9263/603/د مورخ 99/05/25 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعدادی از افراد واحدالشرایط را ازطریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش به تعداد 41 نفر در قالب خرید خدمت به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی بکارگیری نماید.
مهلت ثبت نام تا 8 مهر 99 می باشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


شروع ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور – 13 مرداد 99

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاهها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سراسر کشور در نظر دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده 33 آئين نامهاداري، استخدامي كاركنان غيرهيات علمي ودستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 1397 از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي وتخصصي (و حسب موردمصاحبهاستخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي ثبت نام و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است. مهلت ثبت نام تا 19 مرداد 99 می باشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

خبر 5 مرداد 99: اعلام زمان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 99 (منبع: خبرگزاری ایسنا)

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد؛ آزمون استخدام قراردادی کار معین جهت تامین نیروی انسانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی سال 99 در تاریخ 14 شهریور برگزار خواهد شد.

جهت دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس -1 تیر 99

به آگاهی می رساند دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در مجتمع آموزشی درمانی و پژوهشی پیامبراعظم (ص) بندرعباس با دارا بودن مدرک کمک پرستاری یک ساله دعوت به همکاری نماید. مهلت ثبت نام تا 4 تیر 99 میباشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 13 خرداد 99: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)  

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ اسامی پذیرفته شدگان آزمون کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج و متن اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اردیبهشت 99: اطلاعیه زمان برگزاری آزمون کمک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

 پیرو اطلاعیه بکارگیری نیروی کمک پرستار مورخ 21/ 1/ 99 به آگاهی می رساند زمان برگزاری آزمون مربوطه روز چهارشنبه مورخ 7/ 3/ 99 ساعت 9 صبح به آدرسهای ذیل می باشد .

متقاضیان بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب : میناب –خیابان دانشگاه – آموزشکده فنی و حرفه ای شهید باهن

متقاضیان بیمارستان شهداء شهرستان بندرلنگه:بندرلنگه –بیمارستان شهداء

متقاضیان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان : رودان میدان جمهوری -جنب حوزه نظام وظیفه- مرکز بهداشتی درمانی شماره یک

تذکر 1: توزیع کارت ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 7/3/99ساعت 8 صبح در مکانهای برگزاری آزمون می باشد .

تذکر2: اسامی افرادی که به علت نقص مدارک مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند به شرح ذیل می باشد.

تذکر3: به همراه داشتن ماسک و دستکش جهت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.

جهت مشاهده لیست اسامی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – 25 اردیبهشت 99

به آگاهی می رساند دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)شهرستان میناب با دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری ، کارشناسی اتاق عمل و کارشناسی هوشبری دعوت به همکاری نماید. از متقاضیان دعوت می شود از چهارشنبه مورخ 24/ 2/ 99 لغایت چهارشنبه مورخ 31/ 2/ 99 با در دست داشتن مدارک به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – دفتر پرستاری مراجعه و ثبت نام نمایند.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


 استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان – 23 اردیبهشت 99

به آگاهی می رساند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در داروخانه بیمارستان پیامبراعظم (ص) شهرستان قشم با دارا بودن مدرک دیپلم دعوت به همکاری نماید.
از متقاضیان دعوت می شود از دوشنبه مورخ 22/ 2/ 99 لغایت شنبه مورخ 27/ 2/ 99 با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس قشم، بیمارستان پیامبراعظم(ص)، دفترمدیرداخلی بیمارستان مراجعه، ثبت نام و رسید دریافت  نمایند. بدیهی است ثبت نام به منزله پذیرفته شدن نمی باشد. شایان ذکر است مراحل بعدی کار از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید


استخدام دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس – 1 اردیبهشت 99

به آگاهی می رساند دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در بیمارستانهای حضرت ابوالفضل (ع)میناب ، امام علی (ع) رودان وشهداء بندرلنگه با دارا بودن مدرک کمک پرستاری یک ساله دعوت به همکاری نماید. مهلت ثبت نام تا 3 اردیبهشت ماه میباشد.

مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است
جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک نمایید

خبر 16 فروردین 99: اطلاعیه تکمیل پرونده گزینش پذیرفته شدگان آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

پیرو اعلام نتیجه نهایی آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/08/30 به آگاهی می رساند افراد مشروحه ذیل که در مهلت مقرر جهت تکمیل پرونده گزینش به سایت مربوطه مراجعه ننموده اند، از تاریخ یک شنبه مورخ 99/01/17 لغایت چهارشنبه مورخ 99/01/22 جهت تکمیل پرونده به سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 27 اسفند 98: اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

فرم ارسال مدارک گزینش داوطلبان آزمون مورخ 1398/8/30. با سلام و آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمايد:

1- صرف تكميل فرم مشخصات فردي و تشكيل پرونده در گزينش و انعقاد قرارداد 89 روزه به منزله پذیرش نهايي نبوده و گزينش پس از بررسي سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعلام اسامي نهايي داوطلبان جهت تمديد قرارداد اقدام خواهد كرد .

2-به استناد تبصره 2 ماده2 قانون گزينش كشور به لحاظ كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت مجوزهاي موجود ، ملاك پذيرش افراد ضابطه انتخاب اصلح خواهد بود .

3- ابتدا فایل های زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل و اسکن در فرم زیر بارگذاری نمائید. فرمت فایل های اسکن شده pdf و حداکثر حجم آن 300 کیلو بایت ، بغیر از عکس داوطلب که فرمت jpg و حداکثر سایز 300*400 و حجم 100 کیلوبایت باشد.

4- آخرین مهلت ارسال مدارک تا تاریخ 9 فروردین 1399 خواهد بود.

5- درصورت داشتن هرگونه سوال شما می توانید با شماره های 33338595 و 33333317 تماس حاصل فرمائید.

جهت دانلود فرم اطلاعات فردی اینجا کلیک نمایید
جهت دانلود فرم تعهد یک اینجا کلیک نمایید
  جهت دانلود فرم تعهد دو اینجا کلیک نمایید
 دانلود فایل راهنمای تکمیل فرم اطلاعات فردی

جهت ارسال فرم گزینش اینجا کلیک نمایید

خبر 25 اسفند 98: اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامي متمركز دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور (منبع: سایت سازمان سنجش)

پیرو اطلاعیه های منتشره مورخ 98/10/15 و 98/10/22 بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در تاریخ 98/08/30 شرکت نموده و برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه به دانشگاه های ذیربط مراجعه نموده اند، می رساند که کارنامه نهایی داوطلبان منتشر شد. لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست باتوجه به نتیجه اعلام شده مندرج در کارنامه و توضیحات ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

جهت مشاهده نتایج نهایی اینجا کلیک نمایید

خبر 10 اسفند 98: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ پیرو فرا خوان بکارگیری نیروی کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی معاونت درمان، زمان مصاحبه سه شنبه مورخ 98/12/13 ساعت 9:30 صبح مکان آزمون: بندرعباس آزادگان ضلع شمال شرقی پارک شهدا معاونت درمان – اداره هماهنگی امور بیمه تعرفه و استاندارد می باشد.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 8 بهمن 98: اطلاعیه زمانبندی مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت در رشته شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی مورخ 98/08/30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان می رساند آزمون عملی/مصاحبه در دانشکده پزشکی بندرعباس برگزار میگردد، لذا مقتضی است ضمن رعایت موارد ذیل تمهیدات لازم جهت شرکت در آزمون عملی/مصاحبه به عمل آورید.

1 ـ محل برگزاری مصاحبه : بندرعباس ـ ابتدای بلوار امام حسین ـ پردیس دانشگاه علوم پزشکی ـ سالن تربیت بدنی

2 ـ تاریخ و زمان برگزاری مصاحبه : روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ـ رأس ساعت 7:30 صبح

3 ـ مدارک و وسایل مورد نیاز : کارت شناسایی معتبر ـ کفش و لباس ورزشی (الزامی)

تذکرات :

الف ) شرکت در آزمون عملی/مصاحبه به منزله قبولی نهایی نمی باشد.

ب ) در صورت عدم شرکت در آزمون عملی/ مصاحبه طبق مقررات اقدام خواهد شد.

خبر 23 دی 98: اطلاعیه انجام سایر مراحل پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)

 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ پذیرفته شدگان  روز شنبه مورخ 98/10/28 لغایت دوشنبه 98/10/30 از ساعت 8 صبح لغایت 15 با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره شده به نشانی : بندرعباس بلوار چمران دانشگاه علوم پزشکی سالن اجتماعات کوثر مراجعه نمایند.

جهت مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید

خبر 22 دی 98: نتايج اولیه آزمون استخدام وزارت بهداشت سال 98 اعلام شد (منبع: سایت سازمان سنجش)

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ نتايج اولیه آزمون استخدامی وزارت بهداشت برای متقاضیان استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور/ انستیتو پاستور/ مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی- قلب شهید رجایی اعلام گردید.

جهت مشاهده صفحه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
جهت سفارش پستی کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش اینجا کلیک نمایید
جهت ورود به صفحه راهنمای جامع مصاحبه های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

خبر 4 دی 98: افزایش سی درصدی جذب نیروی متخصص پزشکی در هرمزگان (منبع: خبرگزاری صدا و سیما)

جذب نیرو‌های متخصص پزشکی در هرمزگان سی درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون هفتاد پزشک متخصص و فوق تخصص به گروه پزشکی استان افزوده شد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید

خبر 7 خرداد 98: لزوم جذب 4500 نیروی انسانی در بهداشت و درمان هرمزگان (منبع: خبرگزاری فارس)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ضرورت دارد بیش از 4500 نیروی انسانی در کادر بهداشت و درمان هرمزگان جذب شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر 16 اردیبهشت 98: خبر جذب 100 ماما در بیمارستان ‌های هرمزگان (منبع: باشگاه خبرنگاران جوان)

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ،اسماعیل صادقی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۱۰۰ ماما تا پایان امسال در بیمارستان‌های هرمزگان جذب می‌شوند.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامیزمان آزمون استخدامیکارت آزمون استخدامینتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامیراهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامیدانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسیدمعرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنید


اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
 • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
 • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
 • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
 • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
 • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۴۳
 • کد دیدگاه: ۲۴۳۲۸۶۸

خبر 9 مرداد 98: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کاربران گرامی به اطلاع میرسانیم؛ فهرست اسامی پذیرفته شدگان برابر ظرفیت آزمون شرکتی مورخ 98/4/12 جهت مراجعه به گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج آزمون به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۱۶
 • کد دیدگاه: ۲۴۱۹۱۱۴

خبر 1 مرداد 98: اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
با عرض تبريك خدمت پذيرفته شدگان محترم آزمون استخدام پيماني مورخ 96/10/1 دانشگاه ، بدینوسیله از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت رشته شغلی پرستار و کارشناس بهداشت خانواده دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل در یکی از ساعات کاری روزهای شنبه مورخ 98/5/5 لغایت چهارشنبه 98/5/9 به اداره تأمین و توزیع نیروی انسانی ـ واحد بایگانی و طبقه دوم : هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.
جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان به بالای همین مراجعه نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان چهار (نصیرلو)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۲۹
 • کد دیدگاه: ۲۳۹۱۲۳۹

خبر 17 تیر 98: اعلام نتایج آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ فهرست اسامی پذیرفته شدگان در آزمون شرکتی مورخ 98/4/12 جهت مصاحبه اعلام گردید.
جهت مشاهده نتایج آزمون اینجا کلیک نمایید

پاسخ دهید
 • نویسنده: پشتیبان 8 (هاشم زاده)
 • تاریخ ارسال:
 • ساعت ارسال: ۰۹:۲۴
 • کد دیدگاه: ۲۳۷۸۶۵۶

خبر 10 تیر 98: اطلاعیه کارت و زمان برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم؛ زمان آزمون چهارشنبه مورخ 98/04/12 ساعت 9 صبح در سالن ابن سینا از مجموعه فارابی واقع در مجتمع پیامبر (ص) شهرستان بندرعباس می باشد.
جهت مشاهده متن کامل آگهی به بالای همین صفحه مراجعه نمایید

پاسخ دهید
جهت عضویت در صفحه اینستاگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ 1391/1/10 راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی