• بروزرسانی ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام شرکت سپهر آب غرب

استخدام شرکت سپهر آب غرب (مراحل استخدام)

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۶ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه

آگهی استخدام شرکت سپهر آب غرب


فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

اعلام نتایج آزمون

خبر 17 خرداد 1401: ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم، نتایج آزمون استخدامی شرکت سپهر آب غرب اعلام گردید.

جهت مشاهده نتایج آزمون کلیک نمایید

دفترچه شرایط آزمون استخدام شرکت سپهر آب غرب

آگهی 5 اردیبهشت 1401: شرکت سپهر آب غرب در نظر دارد به منظور انجام بخشی از فعالیتهای خود در سطح استان کرمانشاه ( مطابق اطلاعات مندرج دراین دفترچه راهنما) در سال جاری، نسبت به بکارگیری نفرات مورد نیاز بصورت حجمی (مرد) در مشاغل: سیمبان ، راننده جرثقیل، نگهبان، جمعاً به تعداد 37 نفر صرفا از میان متقاضیان بومی استان کرمانشاه، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره  کسب شده اقدام نماید. مهلت ثبت نام تا 24 اردیبهشت 1401 می باشد.

> شرایط عمومی

1.1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
1.2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
1.3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1.4. عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها، دخانیات و مشروبات الکلی.
1.5. نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزائی موثر با ارائه گواهی عدم سوءپیشینه.
1.6. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی وظایف محوله و ارائه گواهینامه سلامت از طب کار
1.7. دارا بودن شرایط احراز شغل بر اساس شرایط مندرج در این دفترچه.
1.8. عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.
1.9. احراز صلاحیت‌های مورد نظر و گزینش ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.
دارا بودن کارت واکسینا سیون حداقل 2 دوز تزریق واکسن در زمان  برگزاری آزمون الزامی می باشد .

> شرایط تحصیلی

‌أ. داشتن مدرک تحصیلی  دیپلم در تمامی رشته ها مطابق با جدول شماره یک.
ب. ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد. گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد.
ج. در هر یک از رشته های شغلی ( مشخص شده در جدول شماره یک) هر داوطلب صرفا مجازبه ثبت نام در یک رشته شغلی می باشد
‌د. پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
1.11. شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم غیر از معافیت پزشکی
تذکر 1: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ پایان خدمت، روز برگزاری آزمون  می باشد).
تذکر 2: کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون مورخ 30/02/1401.آماده و صادر شده و در موعد مقرر ارائه گردد. در صورت عدم ارائه کارت ، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبار قابل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی اقدام نماید.

> شرایط سنی 

‌ه. داشتن شرط سنی حداکثر 28 سال تمام برای داوطلبان شغل ( سیمبانی ،  راننده  و نگهبان ).
‌و. ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ روز آزمون می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که بجز مـوارد عنوان شده زیر ، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید.
‌ز. سابقه کار جهت شغل سیمبان حداکثر 5 سال (60 ماه) مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه وهمچنین تاییدیه گواهی پرداخت حق بیمه توسط  سازمان تامین اجتماعی ،به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
ح. سابقه کار جهت شغل راننده: حداکثر 5 سال (60 ماه) مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه و وهمچنین  تاییدیه گواهی پرداخت حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
ط. سابقه کار جهت شغل  نگهبان: حداکثر2  سال (24ماه) مشروط به ارائه گواهی سابقه کار از شرکت یا سازمان مربوطه و وهمچنین  تاییدیه گواهی پرداخت حق بیمه بیمه توسط  سازمان تامین اجتماعی به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
ی. مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه (تا24 ماه) به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.

> شرایط بومی

1.13. بومی بودن: داوطلب باید بومی استان کرمانشاه باشند  افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ، داوطلب بومی استان کرمانشاه  تلقی می گردند:
‌أ. شهرستان  محل تولد داوطلب یا همسر وی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه باشد.
ب. شهرستان محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وی یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه باشد.
‌ج. همسر و فرزندان کارمندان رسمی ، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که شهرستان  محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه باشد.
‌د. داوطلب حداقل 4 سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی ، راهنمایی، دبیرستان ) را بصورت متوالی  در یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه طی کرده باشد.
‌ه. تذکر: مبنای استان  برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسط وزارت کشور در زمان ثبت نام می باشد.

> شرایط حد نصاب نمره علمی

‌أ.  داوطلبین بایستی حداقل 50% نمره آزمون را کسب نمایند

> شرایط انتخاب افراد

3.1. انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان 3  برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون اختصاصی و عمومی انجام خواهد شد.

> شرایط اختصاصی

4-1 شرایط داوطلبان شغل سیمبانی:
الف : داشتن گواهینامه  دوره فن ورز شبکه های هوایی بمدت 139 ساعت و دوره ایمنی بمدت 50 ساعت در برق مورد تایید وزارت نیرو از موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق یا سازمان فنی و حرفه ای الزامی می باشد.
ب: داشتن حداقل 170 سانتی متر قد و وزن متناسب با استاندارد BMI))
ج: عدم ضعف در بینایی  (  عدم استفاده از عینک) و داشتن  شنوایی کافی
د : داشتن گواهینامه پایه 2 و مهارت رانندگی
ارائه گواهینامه  دوره فن ورز شبکه های هوایی ، گواهینامه رانندگی و گواهی سلامت از طب کار پس از قبولی در آزمون کتبی و در زمان تطبیق مدارک الزامی  می باشد .

4-2 شرایط داوطلبان شغل نگهبانی:
الف :داشتن حداقل قد 170 سانتی متر و وزن مناسب  با استاندارد (BMI)
ب: عدم ضعف در بینایی و  شنوایی

4-3  شرایط داوطلبان شغل راننده:
الف: داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط و گواهینامه معتبر پایه یک
ب: داشتن گواهینامه  ویزه جرثقیل با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

4-4 انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد . ضمناً اسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
4-5 مهلت ارائه اصل مدارک از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرک وضعیت نظام وظیفه و مدرک بومی بودن  وسایر مدارک اعلام شده به منظور تطبیق مدارک و تکمیل پرونده برای انجام مصاحبه ، حـداکثر7 روز کاری  پس از اعلام نتایج اولیه آزمون علمی می باشد.
4-6  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و دفترچه آزمون  یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه  محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی بوده ، از انجام مراحل بعدی بکارگیری محروم گردیده و حتـــی در صورت بکارگیری ، لغو و بلا اثر می­گردد و از ادامه اشتغال وی جلوگیری به عمل می آید.
4-7  پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه می باشد .
4-8 ملاک محدوده های جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده می باشد.

> زمان ثبت نام

5-1 داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از تاریخ 1401/01/24  لغایت  1401/02/24 با مراجعه به سایت مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
داوطلبان می بایست نسبت به پرداخت مبلغ ( 1/300/00 ریال) (بعنوان هزینه شرکت در آزمون) از طریق درگاه سایت اقدام نماید.

5-2 لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد. (از داوطلبان گرامی درخواست می گردد قبل از اقدام به ثبت نام، دفترچه آزمون را به دقت مطالعه نمایند و درصورت نداشتن شرایط از واریز وجه خودداری نمایند)

> مراحل ثبت نام

6-1 از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
6-2 تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
6-3 کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.
6-4 برای ارسال عکس، از فایل اسکن شده پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت jpeg  و با حجم حداکثر 80 کیلوبایت استفاده نمایید. عکس­های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.
- اندازه عکس اسکن شده باید حداقل 300*200 پیکسل و حداکثر 400*300 پیکسل باشد.
- تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
- حاشیه ­های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
- حتی­ الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره 1: اسکن عکس از روی کارت­های شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و …) قابل قبول نمی‌باشد و داوطلبان لازم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.
تبصره 2: در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می­گردد.

> زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون  

7-1 جهت دریافت کارت شرکت در جلسه آزمون می بایست از تاریخ 1401/02/26 لغایت 1401/02/28 به آدرسی که  در سایت  اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب اعلام می شود مراجعه نموده و نسبت به پرینت کارت خود اقدام نمایند.
7-2 آزمون در تاریخ 1401/02/30 و درشهر کرمانشاه  راس ساعت 9 در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب برگزارمی گردد .
7-3  ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر این صورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.
در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون و یا تعویق زمان برگزاری به علت شرایط بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا، اطلاع رسانی لازم فقط از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب بعمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.
ساعت و محل دقیق برگزاری آزمون در کارت ورود  به جلسه آزمون درج یا از طریق پایگاه اینترنتی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب اعلام می گردد

> نحوه اعلام نتیجه

8-1  تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم  انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل ، کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی می باشد.
پس از تعیین حد نصاب در آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد. کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند.
8-2 اعلام لیست اولیه حداکثر 3 برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از طریق سایت آزمون
8-3 اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان از طریق سایت آزمون
8-4 انجام مصاحبه تئوری و عملی به صورت حضوری انجام خواهد شد .
8-5 معرفی به گزینش: پس از برگزاری مصاحبه، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها پذیرش خواهند شد.

> سایر موارد

9-1 قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمی باشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل تطبیق مدارک، آمادگی جسمانی، انجام مصاحبه، ( تئوری وعملی)گزینش، مـعاینات پزشکی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح نیز الزامی می باشد.
9-2 پذیرفته شدگان نهایی می بایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشته باشند .
9-3 در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی (با در نظر گرفتن شرایط بومی بودن) ثبت نام نماید.
9-4 پذیرفته شدگان این آزمون برای همکاری با شرکت سپهر آب غرب  و در قالب قرارداد منعقده در چهارچوب ضوابط و مقررات قانون کار بوده و هیچگونه تعهد استخدامی در مجموعه شرکت های کارفرما و یا تـمدید قرارداد در سالهای بعد، ایجاد نخواهد کرد.
9-5 دارندگان مدارک تحصیلی معادل حق شرکت در آزمون را ندارند. بدیهی است عقد قرارداد با پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی می باشد و هیچ گونه حقی جهت اعمال مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر برای پذیرفته شدگان نهائی وجود ندارد.
9-6 با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی توسط شرکت و مجری آزمون بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک داوطلبان به ویژه مدارک بومی بودن و سابقه اشتغال غیر رسمی برای محاسبه حداکثر سن، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضا نامه ثبت نام باشد، هیچگونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نشده و در هر مرحله از آزمون شامل اعلام نتیجه اولیه، مصاحبه، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی، داوطلب از ادامه فرآیند بکارگیری حذف شده و حق هرگونه اعتراض را از خود ســــلب می نماید.
9-7 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از آزمون و بکارگیری محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده است و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مرحله بـعدی محروم گردیده و در صورت عقد قرارداد، قرارداد لغو و بلا اثر می شود.
9-8 عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی از محل نیروهای ذخیره اقدام می نماید.

جدول شماره 1:
جدول  عناوین شغلی

نام واحد و شهرستان

عنوان شغل

مدرک تحصیلی و گرایش

جنسیت

پذیرش

تعداد پذیرش

حوزه  استان کرمانشاه

سیمبان

دیپلم در تمامی رشته ها

 

ترجیحا برق و ریاضی فیزیک 

مرد

27

حوزه  استان کرمانشاه

نگهبان

دیپلم درکلیه رشته ها

مرد

5

حوزه  استان کرمانشاه

راننده

 

دیپلم در تمامی رشته ها

مرد

3

جدول شماره 2
دروس آزمون  

ردیف

رشته شغلی

دروس عمومی

تعداد سوالات

ضریب

1

کلیه مشاغل

ادبیات فارسی و آئین نگارش

15

1

احکام و معارف اسلامی

15

هوش و استعداد ریاضی

15

مبانی کامپیوتر

15

سوالات تخصصی

شغل راننده

اطلاعات عمومی مکانیک خودرو

20

2

سوالات تخصصی

شغل سیمبانی

مبانی برق

20

2

- مدت پاسخگویی سوالات عمومی : 80 دقیقه

- مدت پاسخگوئی سوالات تخصصی: 40 دقیقه

- هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی دارد.

- تبصره : اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پاسخگویی به سوالات احکام ومعارف اسلامی معاف بوده ونمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایرسوالات محاسبه و لحاظ خواهد شد.

اطلاعات آزمون

 

تقویم آزمون:
مهلت ثبت نام: تا 24 اردیبهشت 1401
دریافت کارت آزمون: 26 الی 28 اردیبهشت 1401
زمان برگزاری آزمون: 30 اردیبهشت 1401

توجه: مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است.
شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

جهت مشاهده متن آگهی در سایت اصلی مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان کلیک نمایید

منابع آزمون استخدام شرکت سپهر آب غرب

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی