دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید


خبر 31 خرداد 97: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور تا روز پنجشنبه 1397/04/07 تمدید شد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی شرکت مهندسین باختر مشاور عضو کانال تلگرام ایران استخدام شوید


خبر 29 خرداد 97: تغییر زمان برگزاری آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ با توجه به اعلام شرکت باختر مشاور به دلیل برگزاری آزمون سراسری در 1397/04/08 و آزمون استخدامی دستگاه های اجرائی در 1397/04/15، برگزاری این آزمون به صبح روز جمعه مورخ 1397/04/22 موکول شد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید


استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور- 5 خرداد 97 

شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهـره بـرداری از پسـت هـای انتقـال و فـوق توزیـع بـرق در تعـدادی از شهرستانهای استان مرکزی ، همدان و لرستان ( مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقـدام بـه جذب نیروی انسانی در مشاغل کارشناس بهره برداری و اپراتور پست جمعـاً بـه تعـداد 35 نفـر صـرفا از میـان برادران بومی واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبـی مصـاحبه و گـزینش به کارگیری می نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

شرایط عمومی متقاضیان:
– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاه های اجرایی در زمان ثبت نام
شرایط اختصاصی:
شرایط تحصیلی: داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک
‌أ. داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان بـا عنـوان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام مطابقت داشـته باشـد و عنـوانرشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر این صورت حذف خواهند شد.
‌ب. ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، کارت پایان خدمت و سن داوطلبان ،زمان برگزاری آزمون در مورخ 97/4/8 می باشد (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد).
‌ج. در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول شماره یک) صـرفاً فـارغ التحصـیلان همـان مقطـع ورشته و گرایش عنوان شده می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته های غیرمرتبط امکان پذیر نمی باشد. در صـورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
‌د. پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نـام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط بـه اینکـه علـت معافیـت پزشـکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.
تذکر: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیـل فـرم معاینـات پزشـکی (بر داشت ا یران ا ستخدام) پیوسـت دفترچه اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقه ای باختر در زمان تطبیق مدارک ارائـه نماید. تاریخ ترخیص از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاری آزمون کتبی باشد.
شرایط سنی:
أ. داشتن شرایط سنی حداکثر 28 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 69/4/1) برای تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی
ب.داشتن شرایط سنی حداکثر 30 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 67/4/1) برای تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی
ج. ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون (97/4/1) می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که به جز مـوارد عنـوان شده ذیل، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید. لازم به ذکر است موارد زیـر بـا ارائـه تاییدیـه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
– سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق (حوزه بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع) حداکثر 5 سال (60 ماه) مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه
– مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
د. در هر صورت حداکثر سن از 37 سال تجاوز نخواهد کرد.
– شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.
شرایط ایثارگران:
‌أ. جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهـه از شـرط حـداکثر سـن معاف می باشند.
‌ب. افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر و برادر) تا میزان 5 سال
‌ج. رزمندگان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه
د. رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه 25% ایثارگران الزامی نمی باشد.
ه‌. جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.
و‌. سهمیه 5% ایثارگران صرفا جهت مشاغل استان مرکزی می باشد.
تذکر: ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد و پنج درصد:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: شامل جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25% بـه بـالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.
ایثارگران سهمیه پنج درصد: شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان ذکور آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشند.
نکته مهم:
** تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.
1 – معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود
2 – معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی
3 – معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
بومی بودن: داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ،داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند:
أ. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) کـه شهرسـتان محـل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.
‌ج. داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متـوالی یـا متنـاوب و در شهرسـتان مورد تقاضا طی کرده باشد.
‌د. داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
‌ه. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذکر 1: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای «د و هـ» صرفا برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تذکر 2: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسـط وزارت کشـور درزمان ثبت نام می باشد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

سایر شرایط:
– کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد .در صورت عدم ارائه کارت، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبـار قابـل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قـانونی اقدام نماید.
– انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداکثر به میزان2 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که در حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون اختصاصـی و عمـومی انجام خواهد شد.
– در صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیرمرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامـه اشـتغال وي در هـرمرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.
– انتخاب نهایی پذیرفته شـدگان آزمـون پـس از طـی مراحـل مصـاحبه و گـزینش میسـر مـی باشـد. ضـمناً اسـامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت آزمون به نشانی شرکت مهندسین باخت مشاور بـه اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
– مهلت ارائه اصل مدارك لازم از سوي پذیرفته شدگان شامل مدرك تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرك وضـعیت نظام وظیفه و مدرك بومی بودن به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجام مصـاحبه ،حـداکثر 5 روز پـس ازاعلام نتایج آزمون می باشد .
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بـرعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا بـه عمـد اطلاعـات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهـی بـوده، از انجـام مراحـل بعـدي محـروم گردیـده و حتـی در صـورت به کارگیري، لغو و بلا اثر می گردد .
– داوطلبان شغل کارشناس بهره برداري، الزاماً بایستی گواهی نامه معتبر دوره هاي مهارتهاي هفتگانه رایانه (ICDL) را حداکثر تا روز مصاحبه ارائه نمایند .در غیر این صورت از ادامه ي فرآیند حذف خواهند شد.
– پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز براي مشاغل مربوطه می باشد.
– لازم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي حوزه جغرافیایی شـغل انتخـاب شده مطابق جدول شماره یک باشند و شهرستان هاي سایر مناطق کشور حق شرکت در آزمون را ندارند .
– ملاک محدوده هاي جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوري اعلام شده می باشد.
– در صورت نبود متقاضی براي سهمیه ایثارگران ،سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد تخصیص خواهد یافت.
مراحل ثبت نام:
– داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از روز شنبه مورخ 97/03/05 حداکثر تا پایـان روز پنجشنبه مورخ 97/03/24 کلیه مدارك خود را به آدرس تهران صندوق پستی 1719-16765 و کد پستی53571-16589 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، امور هماهنگی مرکز آموزش هاي تخصصـی شـهید عباسـپور، آزمون جذب نیروي شرکت مهندسین باختر مشاور از طریق پست پیشتاز دو قبضه اقدام نمایند .
– داوطلبان می بایست مبلغ 500،000 ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون به شماره حساب 2175049001001 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد 527 واریز نمایند و اصل فیش واریزي را به همراه مدارك ارسال نمایند .لازم است جهـت ارسـال مـدارك از پاکـت هـاي پسـتی اسـتاندارد 25×17 استفاده شود. هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد .
– مدارك لازم شامل موارد زیر می باشد:ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگـاهی از زمـان و مکـان برگـزاری آزمـون از طریــق ســایت مجــری بــه نشــانی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و ســایت شــرکت مهندســین بــاختر مشــاور الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

مدارک لازم شامل موارد زیر می باشد:
1- فرم تکمیل شده ثبت نام به طور دقیق و خوانا
2- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) و صفحه توضیحات شناسنامه
3- دو قطعه عکس 4×3 جدیدی پشت نویسی شده
4- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل بر اساس رشته شغلی انتخابی با ذکر معدل کل
6- اصل فیش واریزی

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

ضمناً پیگیري مراحل بعدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگـاهی از زمـان و مکـان برگـزاري آزمـون از طریــق ســایت مجــري بــه نشــانی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و ســایت شــرکت مهندســین بــاختر مشــاور الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
– ثبت نام در روزهاي اولیه و قبل از روزهاي پایان مهلت، سهولت بیشتري را به همراه خواهـد داشـت و بهتـر اسـت ثبت نام به روزهاي آخر موکول نشود .
– مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید .
– ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر ایـن صورت از ورود داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذکر: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطلاع رسانی لازم از طریـق پایگـاه اینترنتی شرکت مهندسین باختر مشاور و مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپوربه عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف بـه آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.
زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون در روز پنج شنبه مورخ 97/4/7 از ساعت 9 صبح الی 13 و صبح روز جمعـه مـورخ 97/4/8 قبل از شروع آزمون توزیع می گردد. داوطلبان می بایست بـراي اطـلاع از محـل توزیـع کـارت ورود بـه جلسـه در تـاریخ 97/4/4 به نشانی اینترنتی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و شـرکت مهندسـین بـاختر مشاور مراجعه نمایند. آزمون در روز جمعه مورخ 1397/04/08 در مراکز استان هاي مرکزي، لرستان و همدان بـه صـورت همزمان برگزار خواهد شد و ملاك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان مورد تقاضا می باشـد کـه در تقاضـانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج گردیـده اسـت و از طریـق پایگـاه اینترنتی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و شـرکت مهندسـین بـاختر مشاور اطلاع رسانی می گردد.
نحوه اعلام نتیجه:
– تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل، کسب حـدنصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشـد. پـس از برگـزاري آزمـون، نمـرات داوطلبـان بـه تفکیـک حیطه هاي عمومی (ضریب2) و تخصصی (ضریب3) محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد( 50 درصد) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون مبناي سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد .کسب حد نصـاب نمـره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نمی کند.
– اعلام لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك (مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور)
– اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان
– انجام مصاحبه حضوري
– معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر): پس از برگزاري مصاحبه، معرفی افراد به گزینش براساس مجموعـه نمـره کـل نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جدول شغل محل های امتحانی
ردیف استان شهرستان آزاد ایثارگر 25% ایثارگر 5% رشته شغلی مدرک تحصیلی و گرایش
1 لرستان خرم آباد 3 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
2 مرکزی دلیجان 2 1 2 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
ساوه 5 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
خمین 2 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
خنداب 6 1 کارشناس بهره داری کارشناسی مهندسی برق/ تکنولوژی برق
(قدرت، شبکه های انتقال و توزیع، الکترونیک وکنترل)
3 همدان ملایر 2 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
همدان 5 2 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
دروس آزمون مهندسی برق
دروس عمومی تعداد سوالات ضریب دروس تخصصی تعداد سوالات ضریب
اطلاعات عمومی 10 2 زبان تخصصی 10 3
توانمندی های ذهنی 10 مدارهای الکتریکی 10
بررسی سیستم های قدرت 10
مبانی کامپیوتر 10 تاسیسات الکتریکی 5
ریاضیات 10 رله و حفاظت 5
دروس آزمون تکنسین برق
دروس عمومی تعداد سوالات ضریب دروس تخصصی تعداد سوالات ضریب
اطلاعات عمومی 10 2 زبان تخصصی 5 3
توانمندی های ذهنی 10 مدارهای الکتریکی 10
تولید و توزیع انرژی الکتریکی 10
مبانی کامپیوتر 10 مبانی ماشین های الکتریکی 10
ریاضیات 10 رله و حفاظت 5

* جمع سوالات عمومی: 40 سوال
* جمع سوالات تخصصی: 40 سوال
* مدت پاسخگویی: 120 دقیقه
* هر پاسخ غلط یک پنجم نمره منفی دارد.
قبل از واریز وجه و تکمیل فرم، این دفترچه با دقت مطالعه شود.
زمان برگزاری آزمون: روز جمعه 1397/04/08 در مراکز استانهای لرستان ، مرکزی ، همدان
مکان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

توجه: کاربران گرامی، متن درج شده در این قسمت، بخشی از شرایط اعلامی است. لطفا جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط استخدام حتماً باید فایل PDF درج شده در پایین همین صفحه را مطالعه نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود کاربرگ آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی شرکت مهندسین باختر مشاور عضو کانال تلگرام ایران استخدام شویداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:09

  کد دیدگاه : 1777318

  خبر 31 خرداد 97: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور تا روز پنجشنبه 1397/04/07 تمدید شد.
  جهت مشاهده متن کامل آگهی بالای همین صفحه مراجعه نمایید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:39

  کد دیدگاه : 1776777

  سلام مدیر بنده کاردانی برق و همچنین کارشناسی ناپیوسته دارم ….آیا میتونم شرکت کنم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:48

  کد دیدگاه : 1774610

  خبر 29 خرداد 97: تغییر زمان برگزاری آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور
  زمان برگزاری آزمون: با توجه به اعلام شرکت باختر مشاور به دلیل برگزاری آزمون سراسری در 1397/04/08 و آزمون استخدامی دستگاه های اجرائی در 1397/04/15، برگزاری آزمون شرکت مهندسین باختر مشاور به صبح روز جمعه مورخ 1397/04/22 موکول شد.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:11

  کد دیدگاه : 1772899

  خبر 28 خرداد 97: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور
  ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ مهلت ثبت نام آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور تا روز پنجشنبه 1397/03/31 تمدید شد.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : Saeid

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:25

   کد دیدگاه : 1774390

   سلام ادمین جان.من تو سایت ایران استخدام نگاه کردم نوشته تاریخ امتحان هم ۲۲تیرماه افتاده ایا صحت داره؟ممنون میشم راهنمایی کنین ک برنامه ریزی کنیم

   پاسخ دهید
   • نویسنده : کارمند پنج (شریف زاده)

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:50

    کد دیدگاه : 1774612

    سلام دوست عزیز
    بله طبق اطلاعیه جدید شرکت مهندسین مشاور باختر آزمون به تاریخ 97/4/22 موکول شده است.
    موفق باشید

    پاسخ دهید
 • نویسنده : استوخوددوس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:57

  کد دیدگاه : 1765190

  آقا مطلبی که من متوجه شدم اینه حتمن باید بومی همون شهرستان باشی یعنی مثلا من که ساکن اراک هستم هم نمیتونم واسه خنداب امتحان بدم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سعید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 00:07

   کد دیدگاه : 1766677

   سلام مسئولين محترم هيچ توضیح ندادن که فقط باید شهرهای مورد نظر ثبت نام کنند ماهم از شهرستانها ثبت نام کردیم ، ۲۰ روز درس خوندیم و الاف شدیم ، ۱۰۰ هزار خرج کردیم ، تازه امروز تماس گرفتن میگن شما نمیتونید ثبت نام کنید …

   اگه ثبت ناممون رو قبول نمیکنید هزینمون رو برگردونید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سعید

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 16:30

    کد دیدگاه : 1767683

    کسی پاسخگو نیست؟؟

    پاسخ دهید
   • نویسنده : Saeid

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:39

    کد دیدگاه : 1770096

    دوست عزیز شما متن آگهی رو کامل نخوندی اگه میخوندی متوجه میشدی که نبایدثبت نام کنی تو بالا قسمت بومی بودن نوشته فقط شهرستان مورد تقاضا میتونه ثبت نام کنه.و بعضی هم اخرین مدرکشون لیسانسه نمیتونن واسه کاردانی ثبت نام کنن چون نوشته مدرک بالاتر حق ثبت نام ندارند.

    پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید خیری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:19

  کد دیدگاه : 1764972

  سلام ادمین محترم از کجا باید بدونیم مدارکمون رسید و مورد تاییده ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:01

   کد دیدگاه : 1765021

   خب رسیدن مدرک رو از طریق سامانه پستی و رهگیری مرسولات میتونید پیگیری کنید.
   اینکه مورد تایید هست و یا خیر رو باید با خودشون ارتباط بگیرید و یا منتظر تماسشون باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رسول بیات

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:13

  کد دیدگاه : 1764965

  سلام من کارشناسی هستم ولی برای ساوه کاردانی میگیرن .به نظرتون میشه شرکت کرد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:54

  کد دیدگاه : 1754047

  گواهینامه هفت گانه icdl نداریم شرکت نکنیم ؟ 😐

  پاسخ دهید
  • نویسنده : استخوددوس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:03

   کد دیدگاه : 1754337

   سلام من گواهی نامه icdlندارم راستی شما از کدوم استان هستید؟راجع به حقوقش اطلاعی دارید؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:29

  کد دیدگاه : 1754035

  با سلام. ‌آیا رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک میتونه شرکت کنه ؟ و سوال بعدی راجب شرایط استخدام توضیح داده نشده؟ مدت قرار داد چند وقته و چطوره. تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : فرزاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:27

  کد دیدگاه : 1754033

  با سلام . آیا رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک میتونه شرکت کنه در آزمون؟ و اینکه شرایط استخدام توضیح داده نشده. قرار داد چند وقته امضا میشه. تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : استوخوددوس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:31

  کد دیدگاه : 1751235

  سلام و عرض ادب آقا کسی اطلاع داره حقوق این شرکت چطوریه؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:55

   کد دیدگاه : 1778154

   یکی از بچها نگهبان پست برق همین شرکته نزدیک ۳ میلیون میگیره…شرکت خوبیه

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیدی نژاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 04:22

  کد دیدگاه : 1744072

  زمان بندی ثبت نام از کیه ودر چه سایتی باید ثبت نام کرد

  پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...