دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی

اطلاعات بیشتر

آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور (اعلام نتایج)

ایران استخدام گام به گام تا زمان شروع به کار شما همراهتان خواهد بود

دریافت آگهی های استخدامی مهم در گوشی و ایمیل شما به محض انتشار، اینجا کلیک نمایید


آزمون برگزار شد:
آزمون استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور در روز جمعه مورخ 97/4/22 با موفقیت برگزار شد.
ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام خدمت یکایک شما کارجویان گرامی، به اطلاع میرسانیم که تمامی اخبار مرتبط با این آزمون از جمله اخبار مربوط به اعلام نتایج در همین مبحث اطلاع رسانی خواهد شد.
داوطلبان عزیز میتوانند اطلاعات و تجارب خود را در رابطه با نحوه ی برگزاری آزمون استخدامی‌ و مصاحبه و گزینش در همین صفحه اعلام نمایند.


استخدام شرکت مهندسین باختر مشاور- 5 خرداد 97 

شرکت مهندسین باختر مشاور به منظور بهـره بـرداری از پسـت هـای انتقـال و فـوق توزیـع بـرق در تعـدادی از شهرستانهای استان مرکزی ، همدان و لرستان ( مطابق اطلاعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقـدام بـه جذب نیروی انسانی در مشاغل کارشناس بهره برداری و اپراتور پست جمعـاً بـه تعـداد 35 نفـر صـرفا از میـان برادران بومی واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبـی مصـاحبه و گـزینش به کارگیری می نماید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

شرایط عمومی متقاضیان:
– داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت، پیمانی و یا کار مشخص با دستگاه های اجرایی در زمان ثبت نام
شرایط اختصاصی:
شرایط تحصیلی: داشتن مدرک تحصیلی مطابق با مقطع، رشته و گرایش اعلام شده در جدول شماره یک
‌أ. داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان بـا عنـوان رشته، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل دفترچه راهنمای ثبت نام مطابقت داشـته باشـد و عنـوانرشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر این صورت حذف خواهند شد.
‌ب. ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، کارت پایان خدمت و سن داوطلبان ،زمان برگزاری آزمون در مورخ 97/4/8 می باشد (ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد).
‌ج. در هر یک از رشته های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول شماره یک) صـرفاً فـارغ التحصـیلان همـان مقطـع ورشته و گرایش عنوان شده می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته های غیرمرتبط امکان پذیر نمی باشد. در صـورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
‌د. پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نـام صـورت می پذیرد. مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
شرایط نظام وظیفه: انجام خدمت دوره نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم مشروط بـه اینکـه علـت معافیـت پزشـکی مانعی در انجام وظایف محوله ایجاد ننماید.
تذکر: دارندگان معافیت پزشکی می بایست در صورت قبولی در آزمون نسبت به تکمیـل فـرم معاینـات پزشـکی (بر داشت ا یران ا ستخدام) پیوسـت دفترچه اقدام نموده و فرم مذکور را پس از تایید پزشک معتمد شرکت برق منطقه ای باختر در زمان تطبیق مدارک ارائـه نماید. تاریخ ترخیص از خدمت یا تاریخ معافیت مندرج در کارت باید قبل از روز برگزاری آزمون کتبی باشد.
شرایط سنی:
أ. داشتن شرایط سنی حداکثر 28 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 69/4/1) برای تمامی متقاضیان مشاغل کاردانی
ب.داشتن شرایط سنی حداکثر 30 سال تمام (متولدین بعد از تاریخ 67/4/1) برای تمامی متقاضیان مشاغل کارشناسی
ج. ملاک محاسبه حداکثر سن تاریخ آزمون (97/4/1) می باشد. داوطلبین توجه داشته باشند که به جز مـوارد عنـوان شده ذیل، سن ایشان به هیچ عنوان نباید از حداکثر سن مقرر تجاوز نماید. لازم به ذکر است موارد زیـر بـا ارائـه تاییدیـه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود.
– سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق (حوزه بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع) حداکثر 5 سال (60 ماه) مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوطه و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های بیمه معتبر ممهور به مهر بیمه
– مدت انجام خدمت ضرورت نظام وظیفه به حداکثر سن مقرر در آگهی اضافه می شود.
د. در هر صورت حداکثر سن از 37 سال تجاوز نخواهد کرد.
– شرایط سنی ایثارگران تابع موارد عنوان شده در شرایط ایثارگران می باشد.
شرایط ایثارگران:
‌أ. جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25% به بالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یکسال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه اختیاری در جبهـه از شـرط حـداکثر سـن معاف می باشند.
‌ب. افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر و برادر) تا میزان 5 سال
‌ج. رزمندگان کمتر از 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه
د. رعایت شرط کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه 25% ایثارگران الزامی نمی باشد.
ه‌. جذب ایثارگران در سهمیه مشخص شده صرفاً از طریق شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان ایثارگر می باشد.
و‌. سهمیه 5% ایثارگران صرفا جهت مشاغل استان مرکزی می باشد.
تذکر: ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد و پنج درصد:
ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد: شامل جانبازان، آزادگان، فرزندان ذکور شهدا و فرزندان ذکور جانبازان 25% بـه بـالا و فرزندان ذکور آزادگانی که حداقل یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و برادران شهدا می باشند.
ایثارگران سهمیه پنج درصد: شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و فرزندان ذکور آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشند.
نکته مهم:
** تنها معرفی نامه های تایید شده از مراکز ذیل قابل قبول می باشد و سایر مراجع مورد تایید قرار نمی گیرد.
1 – معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود
2 – معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی
3 – معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
بومی بودن: داوطلب باید بومی شهرستان مورد تقاضا باشد. افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند ،داوطلب بومی شهرستان تلقی می گردند:
أ. شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی، پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) کـه شهرسـتان محـل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یکی باشد.
‌ج. داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی (دبیرستان یا دانشگاه) را به صورت متـوالی یـا متنـاوب و در شهرسـتان مورد تقاضا طی کرده باشد.
‌د. داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
‌ه. پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا را داشته باشد.
تذکر 1: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای «د و هـ» صرفا برای یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
تذکر 2: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب، آخرین تقسیمات کشوری اعلام شده توسـط وزارت کشـور درزمان ثبت نام می باشد.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

سایر شرایط:
– کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و گواهی فراغت از تحصیل کلیه داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد .در صورت عدم ارائه کارت، گواهی خدمت نظام وظیفه در زمان اعتبـار قابـل قبول بوده و متقاضی مکلف است پیش از پایان مرحله گزینش نسبت به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قـانونی اقدام نماید.
– انتخاب داوطلبان براي انجام مصاحبه حداکثر به میزان2 برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که در حد نصاب نمره آزمون اختصاصی و عمومی تعیین شده را کسب نموده اند، به ترتیب بالاترین مجموع نمرات آزمون اختصاصـی و عمـومی انجام خواهد شد.
– در صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیرمرتبط در آگهی، در آزمون شرکت نماید از ادامـه اشـتغال وي در هـرمرحله حتی پس از عقد قرارداد ممانعت به عمل خواهد آمد.
– انتخاب نهایی پذیرفته شـدگان آزمـون پـس از طـی مراحـل مصـاحبه و گـزینش میسـر مـی باشـد. ضـمناً اسـامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تایید مراجع ذیصلاح از طریق سایت آزمون به نشانی شرکت مهندسین باخت مشاور بـه اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
– مهلت ارائه اصل مدارك لازم از سوي پذیرفته شدگان شامل مدرك تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی، مدرك وضـعیت نظام وظیفه و مدرك بومی بودن به منظور تطبیق مدارك و تکمیل پرونده براي انجام مصـاحبه ،حـداکثر 5 روز پـس ازاعلام نتایج آزمون می باشد .
– مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك به صورت ناقص بـرعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب به اشتباه یا بـه عمـد اطلاعـات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهـی بـوده، از انجـام مراحـل بعـدي محـروم گردیـده و حتـی در صـورت به کارگیري، لغو و بلا اثر می گردد .
– داوطلبان شغل کارشناس بهره برداري، الزاماً بایستی گواهی نامه معتبر دوره هاي مهارتهاي هفتگانه رایانه (ICDL) را حداکثر تا روز مصاحبه ارائه نمایند .در غیر این صورت از ادامه ي فرآیند حذف خواهند شد.
– پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز براي مشاغل مربوطه می باشد.
– لازم به ذکر است متقاضیان شرکت کننده در آزمون باید فقط ساکن شهرستان هاي حوزه جغرافیایی شـغل انتخـاب شده مطابق جدول شماره یک باشند و شهرستان هاي سایر مناطق کشور حق شرکت در آزمون را ندارند .
– ملاک محدوده هاي جغرافیایی، آخرین تقسیمات کشوري اعلام شده می باشد.
– در صورت نبود متقاضی براي سهمیه ایثارگران ،سهمیه مذکور به داوطلبان آزاد تخصیص خواهد یافت.
مراحل ثبت نام:
– داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می بایست از روز شنبه مورخ 97/03/05 حداکثر تا پایـان روز پنجشنبه مورخ 97/03/24 کلیه مدارك خود را به آدرس تهران صندوق پستی 1719-16765 و کد پستی53571-16589 پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، امور هماهنگی مرکز آموزش هاي تخصصـی شـهید عباسـپور، آزمون جذب نیروي شرکت مهندسین باختر مشاور از طریق پست پیشتاز دو قبضه اقدام نمایند .
– داوطلبان می بایست مبلغ 500،000 ریال را به عنوان هزینه شرکت در آزمون به شماره حساب 2175049001001 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید بهشتی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه صنعت آب و برق کد 527 واریز نمایند و اصل فیش واریزي را به همراه مدارك ارسال نمایند .لازم است جهـت ارسـال مـدارك از پاکـت هـاي پسـتی اسـتاندارد 25×17 استفاده شود. هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد .
– مدارك لازم شامل موارد زیر می باشد:ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگـاهی از زمـان و مکـان برگـزاری آزمـون از طریــق ســایت مجــری بــه نشــانی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و ســایت شــرکت مهندســین بــاختر مشــاور الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

مدارک لازم شامل موارد زیر می باشد:
1- فرم تکمیل شده ثبت نام به طور دقیق و خوانا
2- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) و صفحه توضیحات شناسنامه
3- دو قطعه عکس 4×3 جدیدی پشت نویسی شده
4- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم
5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل بر اساس رشته شغلی انتخابی با ذکر معدل کل
6- اصل فیش واریزی

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

ضمناً پیگیري مراحل بعدي مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگـاهی از زمـان و مکـان برگـزاري آزمـون از طریــق ســایت مجــري بــه نشــانی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و ســایت شــرکت مهندســین بــاختر مشــاور الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
– ثبت نام در روزهاي اولیه و قبل از روزهاي پایان مهلت، سهولت بیشتري را به همراه خواهـد داشـت و بهتـر اسـت ثبت نام به روزهاي آخر موکول نشود .
– مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید .
– ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روي کاغذ) و کارت ملی هنگام ورود به حوزه الزامی است در غیر ایـن صورت از ورود داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذکر: در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاري آزمون اطلاع رسانی لازم از طریـق پایگـاه اینترنتی شرکت مهندسین باختر مشاور و مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپوربه عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف بـه آگاهی یافتن، رعایت و انجام آن ها می باشند.
زمان برگزاري آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون در روز پنج شنبه مورخ 97/4/7 از ساعت 9 صبح الی 13 و صبح روز جمعـه مـورخ 97/4/8 قبل از شروع آزمون توزیع می گردد. داوطلبان می بایست بـراي اطـلاع از محـل توزیـع کـارت ورود بـه جلسـه در تـاریخ 97/4/4 به نشانی اینترنتی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و شـرکت مهندسـین بـاختر مشاور مراجعه نمایند. آزمون در روز جمعه مورخ 1397/04/08 در مراکز استان هاي مرکزي، لرستان و همدان بـه صـورت همزمان برگزار خواهد شد و ملاك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان مورد تقاضا می باشـد کـه در تقاضـانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج گردیـده اسـت و از طریـق پایگـاه اینترنتی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور و شـرکت مهندسـین بـاختر مشاور اطلاع رسانی می گردد.
نحوه اعلام نتیجه:
– تعیین حد نصاب علمی: شرط لازم (و نه کافی) انتخاب داوطلبان جهت معرفی به مصاحبه و سایر مراحل، کسب حـدنصاب لازم در آزمون کتبی بوده و مطابق قواعد زیر می باشـد. پـس از برگـزاري آزمـون، نمـرات داوطلبـان بـه تفکیـک حیطه هاي عمومی (ضریب2) و تخصصی (ضریب3) محاسبه و حد نصاب آزمون معادل پنجاه درصد( 50 درصد) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون مبناي سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.
پس از تعیین حد نصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حد نصاب، از سایر مراحل حذف می گردد .کسب حد نصـاب نمـره علمی لازم در آزمون هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نمی کند.
– اعلام لیست اولیه دو برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك (مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور)
– اعلام تاریخ و زمان مصاحبه به داوطلبان
– انجام مصاحبه حضوري
– معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر): پس از برگزاري مصاحبه، معرفی افراد به گزینش براساس مجموعـه نمـره کـل نهایی و با در نظر گرفتن امتیازات و سهمیه ها به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (نفر اصلی) خواهد بود.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جدول شغل محل های امتحانی
ردیف استان شهرستان آزاد ایثارگر 25% ایثارگر 5% رشته شغلی مدرک تحصیلی و گرایش
1 لرستان خرم آباد 3 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
2 مرکزی دلیجان 2 1 2 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
ساوه 5 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
خمین 2 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
خنداب 6 1 کارشناس بهره داری کارشناسی مهندسی برق/ تکنولوژی برق
(قدرت، شبکه های انتقال و توزیع، الکترونیک وکنترل)
3 همدان ملایر 2 1 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
همدان 5 2 تکنسین برق کاردانی برق
(قدرت، الکتروتکنیک، صنعتی و شبکه های انتقال و توزیع)
دروس آزمون مهندسی برق
دروس عمومی تعداد سوالات ضریب دروس تخصصی تعداد سوالات ضریب
اطلاعات عمومی 10 2 زبان تخصصی 10 3
توانمندی های ذهنی 10 مدارهای الکتریکی 10
بررسی سیستم های قدرت 10
مبانی کامپیوتر 10 تاسیسات الکتریکی 5
ریاضیات 10 رله و حفاظت 5
دروس آزمون تکنسین برق
دروس عمومی تعداد سوالات ضریب دروس تخصصی تعداد سوالات ضریب
اطلاعات عمومی 10 2 زبان تخصصی 5 3
توانمندی های ذهنی 10 مدارهای الکتریکی 10
تولید و توزیع انرژی الکتریکی 10
مبانی کامپیوتر 10 مبانی ماشین های الکتریکی 10
ریاضیات 10 رله و حفاظت 5

* جمع سوالات عمومی: 40 سوال
* جمع سوالات تخصصی: 40 سوال
* مدت پاسخگویی: 120 دقیقه
* هر پاسخ غلط یک پنجم نمره منفی دارد.
قبل از واریز وجه و تکمیل فرم، این دفترچه با دقت مطالعه شود.
زمان برگزاری آزمون: روز جمعه 1397/04/08 در مراکز استانهای لرستان ، مرکزی ، همدان
مکان برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

توجه: کاربران گرامی، متن درج شده در این قسمت، بخشی از شرایط اعلامی است. لطفا جهت مشاهده متن کامل آگهی و شرایط استخدام حتماً باید فایل PDF درج شده در پایین همین صفحه را مطالعه نمایید.

جهت دانلود نمونه سوالات عمومی آزمون های استخدامی اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود کاربرگ آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت دانلود فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

توجه:
مهلت ثبت نام پایان پذیرفته است. شما کاربران گرامی می توانید از طریق بخش نظرات همین صفحه (پایین این صفحه) در خصوص این آزمون استخدامی بحث و تبادل نظر بفرمایید.

اخبار و آگهی های استخدامی ایران استخدام را در پیام رسان ها دنبال کنید (اینجا کلیک کنید)اگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : حمید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:37

  کد دیدگاه : 1857133

  اقا هنوز بعد از مصاحبه ب کسی زنگ نزدن ؟
  ب نظر میرسید بیشتر از دو برابر ظرفیت برای مصاحبه اومده
  و مشخص نبود ک نمرات ازمون هم در نظر میگیرن یا نه چون ظاهرا نمرات رو نداشتن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : احسان

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 17:58

   کد دیدگاه : 1857572

   سلام
   اقا حمید هنوز خبری نیست
   به هم شهری های ما که هنوز زنگ نزدن….

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:45

  کد دیدگاه : 1840361

  کسی مصاحبه قبول شده باهاش تماس بگیرن یا نه؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:36

  کد دیدگاه : 1839789

  کسی خنداب قبول شده بره مصاحبه?

  پاسخ دهید
 • نویسنده : میلاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:16

  کد دیدگاه : 1834295

  سلام
  به من تماس گرفتن
  گفتن مدارک بیار
  سر بومی بودن ردم کردن
  هر چی از ما اصرار از اونا انکار ک باید حتما محل تولدت یکی باشه مگه دست من بوده کجا ب دنیا بیام
  خلاصه خیلی ب اون در این در زدم
  جواب نداد

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:13

   کد دیدگاه : 1834970

   مصاحبه نرفتی اخرش؟مگه بومی نیسیت؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : میلاد

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 11:35

    کد دیدگاه : 1836571

    محل تولدم اراک ولی ساوه زندگی میکنیم
    نه دیگ گفتن ب سلامت !
    گفتم بیایید تحقیقات میفهمید ما اونجاییم گفتن نمیشه
    ب مصاحبه نرسید

    پاسخ دهید
    • نویسنده : محسن

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 15:22

     کد دیدگاه : 1837956

     ای بابا.بدشانسی به این می گن.حالا انتحان رو خوب داده بودی از ۸۰ تا سوال چنا رو زدی مگه

     پاسخ دهید
     • نویسنده : میلاد

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 17:07

      کد دیدگاه : 1838506

      حدود 60 تا رو جواب دادم

      پاسخ دهید
      • نویسنده : m.gh

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 16:42

       کد دیدگاه : 1841745

       سلام عزیز،میگم سوالات دروس تخصصی امتحان شما سخت بود یا آسون؟

      • نویسنده : میلاد

       تاریخ ارسال :

       ساعت ارسال : 09:37

       کد دیدگاه : 1843329

       خوب بود
       نه سخت نه اسون اسون
       شما چ ازمونیو در پیش داری؟

 • نویسنده : محسن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:44

  کد دیدگاه : 1834106

  الو کسی پاسخ این سوالات که نوشتیم رو می توته بده لطفا تایید کن ببینیم بچه ها چرا جواب نمی دن.کسی قبول شد یا نه ،جی پرسیدن تو مصاحبه.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : احمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:20

  کد دیدگاه : 1831079

  سلام،اقا نتایج مصاحبه کی میاد؟واسه کسی تلفن زدن؟الووووو

  پاسخ دهید
 • نویسنده : میلاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:13

  کد دیدگاه : 1829417

  کسی بهش زنگ زدن ؟نتایج ازمون کی میاد؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : احمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:33

  کد دیدگاه : 1828238

  کی مصاحبست بچه ها؟اونایی که رفتن لطفا بگن چجور بود مصاحبه و از چی سوال می کردن.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : احمد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:30

   کد دیدگاه : 1828943

   کسی نیست جواب بده دوستان.؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیمن

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 18:04

  کد دیدگاه : 1827012

  سلام . دوستان ممنون میشم بگید سوالات زبان تخصصی بود یا عمومی
  اگه از دروس تخصصی یا عمومی چیزی یادتون هست ممنون میشم بگید. تشکر

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمدرضا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 19:10

  کد دیدگاه : 1825248

  سلام
  دوستان من ده روز دیگه با همین جایی کهآزمون برگطار کرده آزمون دارم میشه بگید سوالاتش چطور بود برای رشته برق؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : hse

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:57

   کد دیدگاه : 1826467

   ریاضی خیلی ساده بود حد و پیوستگی 1 سوال- مشتق ضمنی 1 سوال- کاربرد مشتق 1 سوال – انتگرال 1 سوال- کاربرد انتگرال 1 سوال- ماتریس 1 سوال- دستگاه مختصات قطبی 1 سوال،—– هوش و اطلاعات عمومی و کامپیوترش هم خیلی ساده بود.
   سوالات مدار از مدار 1 داده بودن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : شایان

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:52

    کد دیدگاه : 1826614

    دمت گرم اقا ،شما قبول شدید یا نه

    پاسخ دهید
    • نویسنده : hse

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 00:31

     کد دیدگاه : 1847988

     ببخشید دیر جواب میدم
     من قبول شدم
     97/5/8 رفتم مصاحبه
     مصاحبه ش سخت نبود
     4 تا سوال تخصصی برق
     3 تا سوال کامپیوتر
     زبان پرسیدن
     مابقی هم رواشناسی بود…

     پاسخ دهید
   • نویسنده : محمدرضا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 00:40

    کد دیدگاه : 1827621

    خیلی ممنون موفق باشید

    پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:25

  کد دیدگاه : 1824271

  پس نتایج کی اعلام میشه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:53

  کد دیدگاه : 1824151

  سلام اگه کسی سوالات عموی یا اختصاصی برق رو داره واسه ادمین بفرسته بسیار ممنون میشم.

  پاسخ دهید
  • نویسنده : محسن

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 16:56

   کد دیدگاه : 1825053

   اقا اگر کسی سوالا رو داره بفرسته تا استفاده کنیم تشکر

   پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:30

  کد دیدگاه : 1823289

  کجا میتونیم اعتراض کنیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:32

  کد دیدگاه : 1822956

  پنجاه هزینه ثبت نام بود
  پنجاهم هزینه رفتو امد
  بجز وقتی ک واسه خوندن و رفتن واسه امتحان گذاشتیم
  باید کامل درصد ها و رتبه ها مشخص بشه
  من پارسالم ازمون اموزش پرورش قبول شدم اخرش نفهمیدیم کی بعد مصاحبه قبول شد
  الانم ک نه سایت باز میشه نه جواب تلفن میدن کلا گذاشتن رو اشغال

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 08:47

  کد دیدگاه : 1822756

  منم امتحان رو عالی دادم اگه نتایج روشن سازی نشه تا تهش هستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : مهدی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:14

   کد دیدگاه : 1824670

   سلام
   موفق باشید
   سطح سوالاتشون چطور بود؟ یا مثلا از کتاب یا کنکور خاصی سوال داده بودن؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : جواد

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:21

   کد دیدگاه : 1827482

   تماس گرفتند باهاتون؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : علی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 07:36

  کد دیدگاه : 1822700

  اگه بطور رسمی اعلام نشه .باید شکایت کرد ازشون.ازمون قبلی هم همین وضع بود

  پاسخ دهید
  • نویسنده : علیدادی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:19

   کد دیدگاه : 1823061

   قرار بود تا آخر هفته قبل اعلام بشه..

   پاسخ دهید
 • نویسنده : احسان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 16:45

  کد دیدگاه : 1821870

  دوستان اگر با کسی تماس گرفتن اعلام کنه…
  آیا کسی هست که بهش زنگ زده باشن؟؟؟…

  پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:33

   کد دیدگاه : 1823905

   بله با دوست من تماس گرفتن برای مصاحبه شما از کدوم شهرهستید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : احسان

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:04

    کد دیدگاه : 1825398

    سلام داداش من از ملایرم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : علی

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 22:34

   کد دیدگاه : 1823909

   بله با دوست من تماس گرفتن برای مصاحبه شما از کدوم شهرهستید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : محسن

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 21:56

    کد دیدگاه : 1825448

    مگه جند روز بعد ازمون شده،سریع اطلاع دادن،نمرات رو جایی نمی زنن،اینطوری که مشکوکه

    پاسخ دهید
    • نویسنده : علی

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 01:56

     کد دیدگاه : 1825749

     رفیق من فقط خوند پارتی یا کسی رو نداشت هرچند مهم مصاحبه است ولی باهاش تماس گرفتن دوشنبه برای مصاحبه

     پاسخ دهید
     • نویسنده : محسن

      تاریخ ارسال :

      ساعت ارسال : 08:58

      کد دیدگاه : 1825888

      رفیقت متوسط چند درصد زده بود؟

      پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...