• ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
  • 1k نظر «نمایش»

استخدام نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

استخدام نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان

  • بروزرسانی:
  • دیدگاه: ۲۶۷ (نمایش)
  • دیدگاه‌های منتظر: ۰ دیدگاه
اطلاعات بیشتر

استخدام شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان

فهرست مطالب مهم

جهت مشاهده مطالب روی لینک های زیر کلیک کنید

فرصت‌های شغلی را از دست ندهید!

با فعال‌سازی این سرویس، آگهی‌های استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی و همچنین بانک‌ها را به محض انتشار از طریق پیامک و ایمیل دریافت خواهید کرد.

فعال‌سازی

استخدام شرکت تولید برق شهید منتظری اصفهان - 15 مرداد 1401

آگهی 15 مرداد 1401: استخدام شرکت تولید برق مدیریت شهید منتظری اصفهان
شرکت مدیریت تولید برق شـهید محمد منتظری اصـفهان (نیروگاه شـهید محمد منتظری اصـفهان) تعداد 16 نفر از فارغ التحصـیلان دانشـگاهها و مؤسـسـات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بومی اسـتان اصـفهان را از طریق برگزاری آزمون اسـتخدامی کتبی (عمومی و تخصـصـی)، مصـاحبه و گزینش پس از کسـب نمره حد نصـاب، به ترتیب بالاترین نمرات اخذ شده در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه، با شرایط مندرج در این آگهی، به صورت قراردادی از طریق شرکت پیمانکار تأمین نیروی انسانی نیروگاه جذب می نماید. مهلت ثبت نام تا 15 شهریور 1401 می باشد.

شرایط عمومی (مشاهده)
1. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
2 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4 .جنسیت مورد پذیرش فقط آقا میباشد.
5 .شرکت کنندگان در این آزمون بایستی بومی استان اصفهان و در محدوده پوشش سرویس دهی ایاب و ذهاب نیروگاه باشند.
6 .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم غیر پزشکی
7 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
8 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی
9 .داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار
10 .دارا بودن شرایط احراز شغل برای شغل محل مورد تقاضا
11 .عدم منع قانونی برای استخدام
2 .کسب حد نصاب نمره تعیین شده آزمون
13 .تایید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری
شرایط اختصاصی (مشاهده)
شرایط اختصاصی جدول شماره 1

شغل مقطع تحصیلی حداقل معدل کل حداکثر سن
اپراتور و تکنسین کاردانی و کارشناسی 14/00 26 سال
کارشناس کارشناسی به بالا 14/00 32 سال
تسهیلات سنی برای داوطلبان (مشاهده)
به کلیه دارندگان کارت های پایان خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر مدت 24ماه (2 سال) خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شد. 
توضیحات شرایط اختصاصی (مشاهده)
1 .دارا بودن مدرک و رشـته تحصـیلی معتبر وزارت علوم، مطابق با شـرایط مندرج در جداول 3و4 الزامی بوده و داوطلبین در زمان ثبت نام می بایسـت مدارک منطبق با اطلاعیه را ارائه نمایند.
2 .نیازهای اعلام شـده بر اسـاس سـاختار سـازمانی مصـوب شـرکت بوده و هرگونه درخواسـت شـخصـی مبنی بر تغییر ردیف شـغلی یا رده شـغلی مرتبط با تغییر یا ارتقاء مدرک تحصیلی فرد پس از جذب، از نظر شرکت قابل پذیرش نمی باشد.
3 .شرکت نسبت به قبول مدارک مقاطع تحصیلی بالاتر از جدول یک هیچ گونه تعهدی ندارد.
مراحل فرآیند استخدام (مشاهده)
1 .مراجعه به سایت و تهیه مدارک مورد نیاز
2 .ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری
3 .دریافت کارت ورود به جلسه
4 .حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی
5 .دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام
6 .حضور در فرآیند مصاحبه تخصصی
7 .حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی
8 .حضور در فرآیند کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) در صورت پذیرش در آزمون کتبی و مصاحبه
9 .انجام فرآیند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی
10 .تکمیل پرونده شامل استعلام مدرک تحصیلی، استعلام کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک مورد نیاز
11 .انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش های بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (مشاهده)
لازم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام (وب سایت) و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه فایل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.
1 .اسکن صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود)
2 .اسکن کارت ملی
3 .اسکن مدرک تحصیلی معتبر (که معدل در آن ذکر شده باشد) منطبق با شرایط اطلاعیه
4 .اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
5 .توضیح: تاریخ صدور مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت یا معافیت می بایست قبل از تاریخ اتمام مهلت ثبت نام در آزمون (پنج شنبه مورخ 1401/06/15) باشد.
6 .اسکن عکس 4×3 جدید ( با مشخصات ذکر شده در سایت ثبت نام)
7 .پرداخت الکترونیکی مبلغ یک میلیون و هشـتصـد هزار (1.800/000 ریال) در وجه دانشگاه صـنعتی اصفهان بابت هزینه های ثبت نام و شـرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریز شده به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. 
حوزه ثبت نام و مهلت آن (مشاهده)
با توجه به اینکه آزمون ها ،تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شـغلی پذیرفته شـدگان نهایی بر اسـاس گروه امتحانی انتخاب شـده توسـط داوطلب در زمان ثبت نام انجام می شـود لازم اسـت داوطلبان با دقت و با توجه به شـای سـتگی، علاقه، جدول نیازها و شـرایط اعلام شـده، ن سـبت به انتخاب تنها یک کد رشـته (یک ردیف شغلی) ثبت نام نمایند.
داوطلبان واجد شـرایط می بای سـت از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1401/06/15 به سـامانه معرفی شـده از طرف دانشـگاه صـنعتی اصـفهان مراجعه و اقدام به ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام می بایست با دقت و صداقت تکمیل گردد.
زمان توزیع کارت و آزمون (مشاهده)
داوطلبان می توانند از 1401/06/20 تا روز 1401/06/23 با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
آزمون روز پنج شنبه 1401/06/24 برگزار خواهد شد.
محل برگزاری آزمون دانشگاه صنعتی اصفهان و زمان دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
همراه داشتن شناسنامه عکسدار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی میباشد.
تذکر مهم (مشاهده)
با توجه به اینکه کلیه اطلاع ر سـانی های آزمون از طریق سـامانه ثبت نام انجام خواهد شـد لذا داوطلبان می بایسـت در طول فرآیند جذب، جهت آگاهی از اطلاعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، به صـورت مسـتمر به سـامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطلاع داوطلب از نتایج مراحل ،جزئیات یا تغییرات احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد. 
مفاد آزمون کتبی (مشاهده)
آزمون کتبی شـامل آزمون علمی مبتنی بر سـؤالات چهار گزینه ای با احتسـاب نمره منفی می باشـد، سـؤالات علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشـته های مورد نیاز طراحی شـده و مفاد آزمون کتبی (دانشی) شامل سه بخش طبق موارد جدول شماره( 2 ) می باشد: 

  دروس عمومی تخصصی
مشاغل زبان انگلیسی و دانش رایانه ای و معارف اسلامی و ادبیات فارسی توانایی ذهنی و ادراکی و ریاضی و آمار مقدماتی دروس تخصصی هر مقطع
اپراتوری و تکنسینی %15 %25 %60
 مشاغل کارشناسی %20 %20 %60

توضیح: مفاد آزمون تخصصی به شرح جدول شمار (3) می باشد.

گروه امتحانی مقطع تحصیلی رشته - گرایش جنسیت تعداد نیاز مفاد آزمون کتبی
اپراتور الکتریک، تکنسین الکتریک و تکنسین ابزار دقیق کاردانی یا کارشناسی مهندسی برق، مهندسی برق قدرت/الکترونیک/کنترل و شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی فن آوری کنترل (ابزار دقیق و فرآیند)، مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه، کلیه رشته ها و گرایشهای کاردانی برق مرد 7 مدارهای الکتریکی، کنترل صنعتی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک 1 و 2، اندازه گیری الکتریکی
اپراتور مکانیک کاردانی یا کارشناسی کلیه گرایش های کاردانی مکانیک (باستثناء گرایش خودرو)، تاسیسات حرارتی و کاردانی برودتی، مکانیک نیروگاه مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک (حرارات و سیالات/ ساخت و تولید) مرد 3 مکانیک سیالات
استاتیک
ترمودینامیک و انتقال حرارت
اپراتور شیمی کاردانی یا کارشناسی کاردانی شیمی (کاربردی، آزمایشگاهی، صنعتی، صنایع شیمیایی)، مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، شیمی محض، مهندسی صنایع شیمیایی مرد 3 شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه
کارشناس برق کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق (قدرت، کنترل، ماشین، الکترونیک قدرت، سیستم های انرژی، سیستم های قدرت) مرد 3 مدار های الکتریکی، کنترل صنعتی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک 1 و 2 ، اندازه گیری الکتریکی
کارشناس مکانیک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بدون گرایش، مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، سیستم های انرژی، تبدیل انرژی)، مهندسی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه، مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه، مهندسی فن آوری بهره برداری نیروگاه مرد 3 مکانیک سیالات، استاتیک، کنترل صنعتی، ترمودینامیک و انتقال حرارت
کارشناس شیمی کارشناسی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مهندسی صنایع شیمیایی، شیمی کاربردی، شیمی محض، شیمی (آلی/تجزیه/معدنی/کاربردی) مرد 1 شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی آلی و آزمایشگاه، تصفیه آب و آزمایشگاه
کانون ارزیابی شایستگی (ویژه مشاغل کارشناسی) (مشاهده)
نفراتی که حدنصـاب آزمون کتبی را ک سـب نموده اند (چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شـغلی) از بالاترین نمرات کتبی جهت سـنجش شـای سـتگی های مورد نیاز شـغل همچنین انجام مصاحبه فنی و تخصصی به این مرحله راه می یابند.
معاینات طب صنعتی:
با اسـتخراج نمرات مراحل قبل و محاسـبه امتیاز نهایی داوطلبان (با احتسـاب ضـریب وزنی هر مرحله) نفرات برتر در هر رشـته/گرایش به تعداد درج شـده در اطلاعیه اسـتخدامی جهت انجام معاینات طب صـنعتی (که در آن سـلامت جسـمی و روحی فرد با اسـتانداردهای سـلامت سـازمانی نیروگاه شـهید محمد منتظری مطابقت و برر سـی میگردد) دعوت خواهند شد. در این مرحله، مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان
گزینش (مشاهده)
افراد تأیید شـده توسـط طب صـنعتی به گزینش معرفی میگردند تا در صـورت تأیید صـلاحیت ،جهت انجام سـایر مراحل اسـتخدام از آنها دعوت بعمل آید. در صـورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرآیند حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می آید. 
تشکیل پرونده (مشاهده)
نفراتی که کلیه مراحل قبل را با موفقیت طی نمایند، جهت تشـکیل پرونده (شـامل ا سـتعلام مدرک تحصـیلی ،اسـتعلام کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سـوء پیشـینه و سایر مدارک مورد نیاز) به مرور و بر اساس نیاز شرکت دعوت به کار می شوند. 
سایر توضیحات و تذکرات اطلاعیه استخدامی (مشاهده)
1 .کارکنان شاغل در شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری، امکان شرکت در این آزمون را ندارند.
2 .تعیین محل اشـتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت، در اختیار شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری بوده و قابل تغییر نمی باشد .
3 .محدوده جغرافیایی سـکونت برای داوطلبان، حوزه سـرویس های عمومی ایاب و ذهاب فعلی شـرکت میباشـد و شـرکت نیروگاه شـهید محمد منتظری هیچگونه تعهدی در قبال ارائه سـرویس ایاب و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده سـاکن می با شـند را نخواهد داشـت و هیچ گونه مسـیر سـرویس دهی یا ایسـتگاه جدیدی ا ضـافه نخواهد شد .
4 .محدوده سرویس دهی شامل: اصفهان، شاهین شهر ،سپاهان شهر ، نجف آباد، خمینی شهر می باشد.
دانلود دفترچه راهنمای شرکت در آزمون استخدام شـرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان 

استخدام شرکت تولید برق شهید منتظری اصفهان - 13 مرداد 1397

آگهی 13 مرداد 97: استخدام شرکت تولید برق شهید منتظری اصفهان
شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری اصفهان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین متقاضیان مرد، در مقاطع تحصیلی کاردانی یا کارشناسی تعدادی از واجدین شرایط زیر را از طریق پیمانکاری تامین نیرو طبق ضوابط قانون کار و مقررات تامین اجتماعی با آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی، طب صنعتی و گزینش دعوت به همکاری می‌نماید.

ردیف رشته های مورد نیاز
1 برق
2 مکانیک
3 شیمی
شرایط عمومی (مشاهده)

شرایط ورود به آزمون جذب نیروی شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری به شرح زیر است:

1. تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2. تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

3. نداشتن سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.

4. عدم اعتیاد به مواد مخدر

5. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی(تا پایان شهریور 1397)

6. متولدین  1369/1/1 به بعد

7. داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیتهای شغلی.

8. نداشتن منع قانونی استخدام و یا تعهد خدمتی به سازمان‎های دیگر.

شرایط اختصاصی (مشاهده)

- داشتن مدارک تحصیلی متناسب با شغل مطابق با مفاد مندرج در این آگهی

- متقاضیان می بایستی ساکن یکی از شهرستان‌های ذیل باشند :

شهرستان اصفهان: از سمت شمال :ملک شهر ،زینبیه-از سمت جنوب :سپاهان شهر ،شهرک ولی عصر و امیرحمزه - ازسمت شرق: خوراسگان - از سمت غرب: فلاورجان ،درچه ،قائمیه( داخل محدوده های ذکر شده و همگی به سمت نیروگاه)

شهرستان شاهین‌شهر: شاهین شهر (گلدیس ،هشت بهشت، شهرک میلاد،پردیس) و مسیرهای اصلی حبیب آباد، گز، خورزوق (داخل محدوده های ذکر شده و همگی به سمت نیروگاه)

شهرستان خمینی‌ شهر: مسیرهای امیرکبیر، توحید، منظریه، کهندژ (داخل محدوده های ذکر شده و همگی به سمت نیروگاه)

شهرستان نجف‌آباد: نجف‌آباد، یزدانشهر، ویلاشهر (داخل محدوده های ذکر شده و همگی به سمت نیروگاه)

- هر یک از متقاضیان فقط در یک رشته شغلی می توانند ثبت نام و در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

- نحوه ثبت نام، صرفاً از طریق اینترنت انجام می گیرد.

ثبت نام و مدارک مورد نیاز (مشاهده)

۱- داوطلبین می‌توانند تنها در یک رشته شغلی ثبت‌نام کنند.

۲- زمان شروع و پایان ثبت‌نام در صفحه اول سامانه ثبت شده است.

۳- داوطلبین می‌بایست عکس پرسنلی ۴*۳ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت jpg و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آنرا در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.

4- اسکن صفحه اول شناسنامه، صفحه توضیحات شناسنامه(در صورت درج توضیحات در آن)، پشت و روی کارت ملی و مدرک تحصیلی جهت ثبت‌نام در سامانه مورد نیاز میباشد.

5- هزینه شرکت در ازمون، مبلغ 400000 ریال می باشد که در زمان ثبت‌نام، از طریق درگاه اینترنتی و به صورت آنلاین اخذ خواهد شد و تنها داوطلبانی که وجه خود را از این طریق پرداخت نموده باشند، امکان ورود به فرآیند ثبت‌نام را خواهند داشت.

6- زمان دریافت کارت ورود به جلسه بر روی صفحه اول سامانه اطلاع رسانی خواهد گردید.

7- زمان و مکان دقیق برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد گردید.

مواد آزمون (مشاهده)

مواد آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی می‌باشد.

بخش عمومی شامل زبان انگلیسی، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر، شیمی عمومی، هوش و استعداد تحصیلی

بخش تخصصی برای هر رشته تحصیلی شامل:

اپراتور بهره برداری (مکانیک): ترمودینامیک، مکانیک سیالات، استاتیک، مقاومت مصالح، انتقال حرارت

اپراتور بهره برداری (الکتریک و ابزاردقیق: مبانی برق صنعتی، مدارهای الکتریکی، اندازه گیری الکتریکی ،مدارهای فرمان، سیستمهای قدرت، الکترونیک عمومی و صنعتی

اپراتور شیمی: شیمی تجزیه ،شیمی آلی ،شیمی معدنی ،شیمی فیزیک، ترمودینامیک، انتقال حرارت، سیالات

اعلام نتایج (مشاهده)

اسامی داوطلبان پذیرفته شده برای معرفی به گزینش، چند روز پس از آزمون در سامانه شرکت اعلام خواهد شد.

تذکرات:

در هریک از مراحل جذب ، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد وحتی در صورت اشتغال به کار از ادامه خدمت وی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

برنامه زمانبندی آزمون (مشاهده)

1. ثبت نام آزمون: از ساعت 10 صبح روز شنبه 13 مردادماه 1397 تا پایان روز پنجشنبه 25 مردادماه 1397

2. ویرایش اطلاعات: از ساعت 10 صبح روز يكشنبه 21 مردادماه 1397 تا پايان روز جمعه 3 شهريورماه 1397

3. دریافت کارت ورود به جلسه: از ساعت 10 صبح روز دوشنبه 12 شهریورماه 1397 تا پایان روز پنجشنبه 15 شهریورماه 1397 از طریق سامانه ثبت نام

4. برگزاری آزمون: روز جمعه 16 شهریورماه 1397 (زمان دقیق و مکان برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه درج خواهد گردید)

تذکرات بسیار مهم (مشاهده)

1-در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام درخصوص ثبت نام در این سامانه، لطفاً فقط و فقط از طریق ایمیل empsazmoon1397@gmail.com و با ذکر دقیق و کامل مشخصات فردی(نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و شماره تلفن همراه) و مشکل ایجاد شده، پیام ارسال فرمایید تا حداکثر ظرف 24 ساعت، از طریق همان ایمیل، جواب خود را دریافت نمایید.

2-چنانچه در هر مرحله از مراحل ثبت نام محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود .

3-داوطلبینی که به هر دلیل، سابقه کد رهگیری و اطلاعات ثبت‌نامی خود را ندارند، از دکمه «نمایش مجدد اطلاعات و کد رهگیری» در پایین همین صفحه استفاده نمایند.

4- هزینه شرکت در ازمون، مبلغ 400000 ریال می باشد که داوطلبین میبایست قبل از اقدام به ثبت‌نام و از طریق دکمه «خرید کارت شرکت در آزمون» در پایین همین صفحه، نسبت به پرداخت آن از طریق درگاه الکترونیک اقدام نمایند.

مراحل ثبت‌نام(حتماً قبل از ثبت‌نام، به طور کامل مطالعه شود)

1. مطالعه دقیق و کامل شرایط و ضوابط آزمون : ابتدا لازم و ضروری است که کلیه شرایط و ضوابط شرکت در آزمون را از بخش «شرایط و ضوابط» همین سامانه مطالعه نموده وفقط در صورتی که از انطباق شرایط و ضوابط آزمون با شرایط اختصاصی خودتان اطمینان حاصل کردید، اقدام به ثبت‌نام در آزمون نمایید.

2. خرید کارت ثبت‌نام در آزمون : پس از مطالعه شرایط و ضوابط آزمون، با کلیک کردن بر روی دکمه «خرید کارت ثبت‌نام» در پایین همین صفحه و سپس کلیک کردن بر روی دکمه «آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید برق شهید منتظری» اقدام به خرید کارت ثبت‌نام نمایید. چون پرداخت وجه ثبت‌نام از طریق درگاه پرداخت الکترونیک صورت میگیرد، به همراه داشتن کارت بانکی با قابلیت خرید اینترنتی، ضروری میباشد. در پایان عملیات بانکی، سامانه خرید کارت، به شما یک کد ثبت‌نام دوازده رقمی ارائه میدهد که برای ثبت‌نام میبایست از این کد استفاده نمایید.

تبصره 1: در صورت کسر وجه از کارت بانکی شما و عدم تحویل کد 12 رقمی توسط سامانه، حتماً قبل از هرگونه اقدام، از طریق پست الکترونیک empsazmoon1397@gmail.com مراتب را با ذکر مشخصات فردی و تلفن همراه خود، با ما در میان بگذارید تا پس از بررسی(حداکثر ظرف 24 ساعت پس از ارسال ایمیل از طرف شما) نتیجه به شما اعلام گردد.

تبصره 2: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در تبصره 1، و خرید دوباره کارت ثبت‌نام، امکان برگشت وجه واریزی وجود نداشته و به هیچ عنوان به تقاضای داوطلب در این مورد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3. شروع فرآیند ثبت‌نام : پس از خرید موفق کارت ثبت‌نام و دریافت کد دوازده رقمی، با استفاده از دکمه «شروع فرآیند ثبت‌نام» از پایین همین صفحه، اقدام به ثبت‌نام نمایید. برای انجام این مرحله نیاز به اسکن عکس پرسنی و مدارک موجود در بخش شوایط و ضوابط آزمون میباشد. پس از بارگذاری عکس و مدارک مورد نیاز، در صفحه دریافت اطلاعات شخصی داوطلبان، کلیه اطلاعات فردی خود را به دقت وارد نموده و سپس با تایید اطلاعات، سامانه کد رهگیری به شما ارائه مینماید. دقت فرمایید تا قبل از دریافت کد رهگیری، هنوز ثبت‌نام شما به پایان نرسیده و امکان شرکت در آزمون نخواهید داشت.

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

https://iranestekhdam.ir/?p=10285
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد
نظرات کاربران 1k