دانلود نمونه سوالات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات بیشتر

استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایراناستخدام نیروی دریایی ارتش- 6 آذر 97

نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت صیانت از مرزهای آبی و حضور مقتدرانه در آب‌های بین‌المللی به شرح مندرج در ذیل از بين جوانان متدين و انقلابي و داراي روحيه ايثارگري همرزم می‌پذیرد.

> شرايط عمومي

1- متدين به دين اسلام و تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي

3- اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقة فقيه

4- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج . ا . ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام ج . ا . ا و ادامه راه شهيدان ، آمادگي انجام ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

5- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي گيرد.

6- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

7- داشتن انگيزه خدمتي ، روحيه ايثار و فداكاري.

4- نداشتن سابقة عضويت و هواداري احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي

5- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پيشينة كيفري

6- نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي

7- داشتن سلامت رواني و جسماني متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهي ادارة بهداشت و درمان نيروي دريايي

> شرايط سني

1-8: حداکثر سن داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد 29 سال تمام می باشد.

8-2: شرایط سنی داوطلبان با مدرک کارشناسی حداكثر 28 سال مي باشد.

8-3: شرایط سنی داوطلبان با مدرک دیپلم جهت کارمندان تجربی حداقل 18و حداكثر آن 26 سال مي باشد.

(مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثرسن داوطلب اضافه مي گردد. فرزندان معظم شهداء، آزادگان و جانبازان ازكارافتاده كلي از شروط سن و معدل معاف مي‌باشند)

9- براي داوطلبان استخدام پيماني داشتن كارت پايان خدمت دورة ضرورت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) که تاريخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال 1397 باشد، الزامي است .

10- نداشتن تعهد خدمت به ساير سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

11- داشتن حداقل معدل 13 در مقطع كارشناسي رشته‌های مهندسی و حداقل معدل 14 در رشته هاي غیر مهندسی.

12-كسانيكه بعنوان عضو به ارتش مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و آمادگي ماموريت در هر جايي را داشته باشند.

13-استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.

> شرايط اختصاصي استخدام

دارا بودن مدرك تحصيلي متناسب براي تخصص‌هاي علمي، بهداشتي، فني و افسري به‌شرح مندرج در برابر هر تخصص(کلیه کارشناسان می‌بایست دارای مدرک کارشناسی پیوسته باشند).

براي تخصص‌هاي فني مندرج در بند «و» دارا بودن مدرک معتبر از سازمان فني‌و‌حرفه‌ای يا سابقة کار معتبر در همان حوزة تخصصي الزامی می‌باشد.

جهت تخصص کمک بهیاری، داشتن مدرک معتبر کمک بهیاری یا کمک پرستاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

جهت تخصص بهیاری، داشتن مدرک معتبر بهیاری از سازمان‌های مربوطه الزامی می‌باشد.

داوطلباني كه سابقة خدمت قراردادي در نيروي دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، در صورت داشتن شرایط عمومی استخدام، از اولویت برخوردار هستند.

براي استخدام در كلية تخصص‌ها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ايثارگران، فرزندان کارکنان نيروهاي مسلح، داوطلبان بومي و دارندگان سابقة بسيجي فعال از اولويت‌هايي برخوردار خواهند شد.

حافظان کل قرآن کريم در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي استخدام در اولويت هستند.

پذيرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتي تابع مقررات جاري نيروي دريايـي راهبردی ارتش خواهند بود و در صورت نياز، بنا به صلاحديد نيروي دريايي به هر منطقه يا پايگاهي انتقال خواهند يافت.

افرادي که قبلاً يک بار به‌صورت پيماني در نيروهاي مسلح خدمت نموده‌اند و پس از پایان مدت تعهد از خدمت منفک گردیده‌اند، نمي‌توانند ثبت نام نمایند.

> تخصص‌‌هاي افسري مورد نياز(پيماني پنج ساله)

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد

جنسيت

1

مهندسي برق- مخابرات

كارشناس

11  نفر

مرد

2

مهندسی نرم افزار

كارشناس

2 نفر

مرد

4

حقوق

کارشناس

2 نفر

مرد

5

مهندسی مکانیک/متالوژی

كارشناس

1 نفر

مرد

6

مهندسی الکترونیک

كارشناس

1 نفر

مرد

7

مهندسی عمران

كارشناس

1 نفر

مرد

د : تخصص‌هاي کارمند بهداشتي مورد نياز (پيماني 6 ساله)

رديف

تخصص

مدرک تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسيت

1

مدیریت خدمات بهداشت و درمان

كارشناس  ارشد

یک نفر

آمادگاه سیرجان

مرد و زن

2

بهداشت حرفه ای

كارشناس

یک نفر

بندرعباس

مرد و زن

3

پرستاری

كارشناس

دو نفر

بندرعباس و کنارک

مرد و زن

4

امداد و سوانح

كارشناس

یک نفر

بندرعباس

زن

5

بینایی سنجی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

6

شنوایی سنجی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

7

فیزیوتراپی

كارشناس

یک نفر

جاسک

مرد و زن

8

مدارک پزشکی

كارشناس

یک نفر

کنارک

مرد و زن

9

مهندسی محیط زیست

كارشناس

دو  نفر

مرکز آموزش وظیفه سیرجان، کنارک

مرد و زن

10

توانبخشی

كارشناس

یک نفر

تهران (بیما گلستان)

مرد و زن

11

مامایی

کارشناس

یک نفر

کنارک

زن

12

بهیار

دیپلم

یک نفر

کنارک

مرد و زن

13

کمک کار بهداشتی

دیپلم

دو نفر

آمادگاه سیرجان، تهران

مرد و زن

ه: تخصص هاي کارمند تجربی مورد نياز (پيماني 6 ساله)

رديف

تخصص

   مدرک تحصيلي

تعداد

محل خدمتي

جنسیت

1

آشپز

 ديپلم

هشت نفر

    بندرعباس- کنارک- جاسک- انزلی- کارخانجات- سیرجان (آمادگاه)

مرد

2

مهماندار

ديپلم

چهار نفر

نوشهر- بندرعباس- کنارک

مرد

3

تراشکاری یگان‌های شناور

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

4

بنائی

دیپلم

یک نفر

کنارک

مرد

5

جوشکاری عمومی

دیپلم

یک نفر

کارخانجات بندرعباس

مرد

6

لوله کشی

دیپلم

دو نفر

منجیل/آمادگاه ناوگان شمال – رشت

مرد

7

خیاطی

دیپلم

یک نفر

سیرجان/مرکز آموزش وظیفه

مرد

8

آهنگری و جوشکاری خودرو

دیپلم

یک نفر

سیرجان /آمادگاه ناوگان جنوب

مرد

9

نقاشی خودرو

دیپلم

یک نفر

نوشهر

مرد

10

جوشکار (جوشکار بدنه نرم و مخازن زیرسطحی)

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

11

نقاش (نقاش سند بلاست کار یگانهای شناور)

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

12

مکانیک (کمک تعمیرکار خیاطی چتری )

دیپلم

یک نفر

جاسک

مرد

> امتيازها

1-پرداخت حقوق و مزايا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت

2-پذيرفته شدگان از کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

3-همسر و فرزندان پذيرفته شدگان به‌عنوان افراد تحت تكفل آنان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

> مدارك مورد نياز براي ثبت نام

1- همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملي.

2- يك برگ روگرفت از مدرک تحصيلي.

3- يك برگ روگرفت از مدرك تاييديه سازمان فني و حرفه‌اي براي متقاضيان استخدام بند «و» به تناسب موارد مندرج در جدول‌هاي تخصص و روگرفت مدارک بهیاری و کمک کار بهداشتی جهت متقاضیان ثبت نام در این تخصص‌ها.

4- اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي يا دفترچة آماده به‌خدمت ( بدون مهر غيبت ) با تاريخ اعزام بعد از اسفند ماه سال 1397

5- دو قطعه عكس 4× 3 جديد

6- اصل و روگرفت نامة بنياد شهيد براي فرزندان معظم شهدا و جانبازان

7- ارائه مدرك معتبر براي فرزندان خانواده‌هاي ايثارگران و نيروهاي مسلح

8- واریز مبلغ 600/000 ریال(ششصد هزار ریال) به حساب 5151579007008 بانک سپه (به نام تمرکز وجوه عواید دارایی مر.پش نداجا) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام.

> نحوه ثبت نام

الف) ثبت نام از داوطلبان به‌صورت حضوري انجام مي‌شود و به مداركي كه با پست ارسال شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ب) محل و ساعت برگزاري آزمون کتبي و تخصصي هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد. شمارة تلفن هاي 77226003-021و 77226007-021 در وقت اداري آمادة هرگونه پاسخگويي است.

ج) داوطلبان براي ثبت‌نام با مدارک پيش‌گفته از تاريخ 1397/09/05 تا تاريخ 1397/09/29 ( به استثناي روزهاي جمعه و تعطیلات رسمی)  از ساعت 0800  تا 1300 با توجه به محل سكونت خود به يكي از نشاني‌هاي زير مراجعه نمايند.

تهران، ميدان رسالت، انتهاي خيابان نيروي دريایي، مديريت گزينش و اسـتـخـدام نيروي دريایي، تلفن 77226003 و 77226007 – 021

بندرعباس، جادة اسكله شهید باهنر، جنب درمانگاه تخصصي نيروي دريایي، شعبة استخدام، تلفن 33423009- 076، داخلي 2055

بوشهر، پایگاه دريایي بوشهر، درب دوم دژبان، شعبة استخدام، تلفن 19- 42524033 ، داخلي 3036

بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقة دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایرة استخدام، تلفن 42520682 – 076  

چابهار، کنارک، منطقة سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب درب دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن312145  و 312922 و 31242006 – 054

نوشهر، خیابان شهید عمادالدین کریمی، دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)، دفتر استخدام، تلفن 52353083 – 011

رشت، پل عراق، خیابان رسالت، انتهای منازل سازمانی نیروی دریایی، جنب مجتمع باران، دفتر استخدام، تلفن 33339975 -013

خرمشهر، پايگاه نيروي دريايي، نیروی انسانی، شعبة استخدام، تلفن 53531835 – 061

سيرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، درب لنگر،  شعبة گزینش و استخدام ،  تلفن 3203567 -034

مشهد، انتهای كوه سنگي هشت، مجتمع تشریفات میلاد نداجا، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 38598811 –  38598300 – 051

شيراز، ميدان اطلسي، نبش خيابان فروغي ، روبروي بانك سپه ، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 32286313 – 071

اصفهان، خ ارتش، سه راه حكيم نظامي، خ صفه، نرسيده به اتكاء جنب كانون بازنشستگان نيرو هاي مسلح، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، 36202146-031

كرمانشاه، سه راه حافظيه، بلوار شهيد غيرتمند، نرسيده به بانك حكمت ايرانيان، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن   38395093 -083

تبريز، خيابان آزادي، جنب بيمارستان ارتش، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 35414136- 041

خرم آباد، خيابان60متري، پل مديريت، نبش افلاك 9،ساختمان بنياد نخبگان(طبق همكف)، دفتر نمايندگي نيروي دريایي، تلفن 33213586 – 066

سنندج، ميدان مولوي كرد، سه راه صفري، ساختمان شماره 3 استانداري، طبقه اول، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 33246646 – 087

گرگان: به سمت جاده آق قلا،جنب ترمينال،پشت جايگاه سي ان جي دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 32686023 -017

شهرکرد، گودال چشمه، بلوار 13 آبان، سازمان دانش آموزی، دفتر نمايندگي نيروي دريايي، تلفن 33354941 – 038

یزد،  امام شهر، بلوار کارگر، خیابان باهنر شمالی، پلاک 2، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 35236390 – 035

اراک، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) جنب امامزاده، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 44248044 – 086

سمنان، بلوار ولی عصر، روبروی پارک سنگی، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 33331528  023

بجنورد، خیابان امام خمینی(ره)، روبروی پمپ بنزین، خ ملاصدرا، بن بست اول سمت چپ، طبقه دوم، دفتر نمایندگی نيروي دريايي، تلفن 32262171 058

لینک های مفید و مرتبط
شرایط آزمون استخدامی زمان آزمون استخدامی کارت آزمون استخدامی نتایج آزمون استخدامی
راهنمای قبولی در آزمون های استخدامی راهنمای قبولی در مصاحبه های استخدامی
درصدها و کارنامه های شرکت کنندگان آزمون های استخدامی دانلود رایگان اصل دفترچه های آزمون استخدامی
سوالات استخدامی خود را از ایران استخدام بپرسید معرفی کتاب های استخدامی ایران استخدام
جهت اطلاع از آخرین اخبار آزمون های استخدامی“ایران استخدام” را در پیام رسان ها دنبال کنیداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : مجتبی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:04

  کد دیدگاه : 2082419

  سلام من سرباز ارتش بودم مدرک تحصیلیم دیپلم کامپیوتره 24سالمه نخبه مخابرات جنگ افزار شدم ایا میتونم گزینش بشم؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : وحید بابائی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:32

  کد دیدگاه : 2082332

  من مدرک کاردانی تاسیسات تهویه مطبوع رو دارم میتونم شرکت کنم برا نیرو دریایی

  پاسخ دهید
 • نویسنده : کامران

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:39

  کد دیدگاه : 2082212

  سلام خسته نباشین،ادمین محترم اگ‌میشه پاسخ سوالمو بدین،مواد ازمون چ دروسی هستش برای رشته ی متالورژی؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:18

  کد دیدگاه : 2081725

  سلام پشتیبان جان من جواب بده من فوق دیپلم برق دارم ایامیتونم ثبت نام کنم بسیجی فعال دارم خدمت هم رفتم چندروزدیگه25سالم میشه لطفاراهنمایی کن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : سعیید

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:59

   کد دیدگاه : 2082245

   برو گزینش….بپرس

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی قره داغی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:52

  کد دیدگاه : 2081612

  دیپلم ردی با سن 27سال میتواند ثبت نام کند؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حوا حسنوند

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:52

  کد دیدگاه : 2081003

  سلام خسته نباشید.ببخشید من لیسانس و کارشناسی ارشد مهندسی جنگلداری دارم میتوانپ شرکت کنم.سن 28.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : مهلا

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:39

  کد دیدگاه : 2080826

  لطفا یکی برای رضای خدا بگه وظایف کمک کار بهداشتی چیه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : حسین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 12:07

  کد دیدگاه : 2080505

  معدل زیر ۱۳ حق ثبت نام دارد یا ن؟؟

  پاسخ دهید
 • نویسنده : علیرضا خلیلی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 09:23

  کد دیدگاه : 2080213

  سلام

  من سربازم یه ماه دیگه سربازیم تموم میشه پیتوتم ثبت نام کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : محمد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:41

  کد دیدگاه : 2080121

  سلام پشتیبان جان من جواب بده من دیپلم تجربی هستم با نمره کم ولی فرزند جانباز و فعالی میتونم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (حامد مهرنوش)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 09:43

   کد دیدگاه : 2080240

   کاربر گرامی لطفا شرایط اگهی رو به دقت مطالعه بفرمایید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 22:59

  کد دیدگاه : 2079904

  سلام بنده کارشناسی حقوق دارم زمان ثبت نام کی هسش یکی به من میگه

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ابراهیم حمیدی ب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:55

  کد دیدگاه : 2079642

  سلام خدمتم را تمام کردم سن ۲۲ پدرم ایثارگر مدرکم دیپلم ناقص علوم انسانی آیا میتوانم شرکت کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ابراهیم حمیدی ب

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 20:50

  کد دیدگاه : 2079632

  سلام خدمت وظیفه رفتم مدرکم دیپلم ناقص پدرم ایثارگر سن۲۲ میتوانم شرکت کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:29

  کد دیدگاه : 2079084

  سلام دانشجو ترم اخر محیط زیست هستم
  ایا میتونم ثبت نام کنم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سید محمدامین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:32

  کد دیدگاه : 2078871

  سلام بر ادمین بزرگوار .
  بنده مدرک فوق دیپلم یا همون کاردانی مکانیک سیالات رو دارم با معدل خوب .
  ضمنا جانباز هم هستم و سنم 28 .
  آیا میشه ثبت نام کرد ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان دو (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:38

   کد دیدگاه : 2078887

   سلام شرایط مندرج در متن اگهی بالا را به دقت بررسی نمایید

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سلام

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 17:25

    کد دیدگاه : 2079261

    یک ماه دیقه کاارشناسی مدیریت میشم سن 23هشت سال بسیجی فعال و کادر میتتونم ثبت نام کنم… ؟

    پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...