آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی
(به همراه پاسخنامه و اصل سوالات رایگان)

آیا به دنبال اصل نمونه سوالات آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی هستید؟
این یک مجموعه ی کاملاً ویژه جهت آمادگی شما در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.
نکته: این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید.


 دانلود نمونه سوالات مرتبط
1 دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت (به همراه اصل سوالات سال 99) دانلود نمایید
2 دانلود اصل سوالات استخدامی برگزار شده توسط سنجش (به همراه سوالات 99) دانلود نمایید

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

مجموعه نمونه سوالات عمومی استخدام دانشگاه های علوم پزشکی همراه با پاسخنامه شامل موارد زیر می باشد:
– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش، معارف اسلامی، زبان انگلیسی - عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی، هوش و توانمندی های عمومی


آزمون های موجود در داخل این بسته:
1- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 99 (با پاسخ تشریحی)
2- آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 99 (با پاسخ تشریحی)
3- آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 98/ مشترک با فراگیر 7 سال 98 (با پاسخ تشریحی)
4- آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 96 (با پاسخ تشریحی)
تعداد سوالات در داخل این بسته:
70 سوال آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 99 - نوبت صبح (با پاسخ تشریحی)
10 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
14 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
11 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
9 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
11 سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
57 سوال آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال 99 - نوبت عصر (با پاسخ تشریحی)
13 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
14 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
97 سوال آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 99 - گروه اول (با پاسخ تشریحی)
14 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
14 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
14 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
15سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
10 سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
101 سوال آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 99 - گروه دوم (با پاسخ تشریحی)
15 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
14 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
14 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
15 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
13 سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
64 سوال آزمون استخدامی وزارت بهداشت/ فراگیر 7 (سال 98) - گروه سوم - کاردان فوریت (با پاسخ تشریحی)
11 سوال فناوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخ تشریحی)
13 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
10 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
3 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
8 سوال زبان انگلیسی - عمومی (با پاسخ تشریحی)
12 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی (با پاسخ تشریحی)
7 سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
28 سوال آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 96 (با پاسخ تشریحی)
(توجه مهم: فایل مربوط به سوالات علوم پزشکی ناقص به دست ما رسیده است و فقط شامل دروس ریاضیات و آمار مقدماتی “3 سوال” – زبان و ادبیات فارسی “13 سوال” – معارف اسلامی “12 سوال” می شود)
3 سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
13 سوال زبان ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
12 سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
2900 نمونه سوالات دروس عمومی آزمون های استخدامی چند سال اخیر (با پاسخ تشریحی و تستی)
قسمت اول سوالات شامل 800 سوال به همراه پاسخ تشریحی:
100 نمونه سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخ تشریحی)
200 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخ تشریحی)
100 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخ تشریحی)
100 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخ تشریحی)
100 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخ تشریحی)
100 نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخ تشریحی)
100 نمونه سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخ تشریحی)
قسمت دوم سوالات شامل 2100 سوال به همراه پاسخنامه تستی:
300 نمونه سوال فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال زبان انگلیسی عمومی (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخنامه تستی)
300 نمونه سوال هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخنامه تستی)
هدیه ویژه ایران استخدام:
58 سوال تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکی سال 98 - مشترک با فراگیر (فاقد پاسخنامه)
20 سوال آناتومی، فیزیولوژی و فارماکولوژی (فاقد پاسخنامه)
20 سوال فرآیند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، حوادث غیر مترقبه و اورژانس محیطی (فاقد پاسخنامه)
15 سوال اورژانس های پزشکی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و دیابت و سایر اورژانس ها (فاقد پاسخنامه)
3 سوال اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاه های مورد لزوم (فاقد پاسخنامه)


جهت کسب اطمینان و مطالعه بخش کوچکی از این محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

 نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی وزارت بهداشت
دانلود (رایگان) نمونه سوالات تخصصی کاردان بالینی فوریت های پزشکی (سال 98) دانلود نمایید
دانلود (رایگان) سوالات استخدامی دانشگاه ای علوم پزشکی + جزوه های رایگان دانلود نمایید
مجموعه کتابهای ایران استخدام
 

پکیج جامع کتابهای آمادگی برای بخش عمومی آزمون های استخدامی سایت ایران استخدام شامل  هر دو جلد کتاب نمونه سوالات عمومی همراه با پاسخنامه تشریحی و کتاب درسنامه توضیحی دروس عمومی آزمون های استخدامی می باشد.

آیا به دنبال منابع آموزشی و سوالات جامع دروس عمومی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این پکیج میتوان به کامل بودن آن و عدم نیاز به مطالعه سایر کتب و منابع جهت کسب آمادگی در بخش عمومی آزمون استخدامی و همچنین تخفیف سفارش آن اشاره کرد.

ثبت سفارش پستی  

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (20 الی 30 سوال برای هر درس) همراه شده است.

ثبت سفارش پستی

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات جدیدترین آزمونهای استخدامی نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند.

 ثبت سفارش پستی

کتاب های تخصصی آزمون های استخدامی آرشیوی کامل و جامع با تنوع موضوعی رشته های تخصصی مهم است که با توجه به درخواست کارجویان گرامی، واحد آموزشی ایران استخدام با همکاری فروشگاه آنلاین آوا کتاب اقدام به معرفی بهترین منابع و کتب کمک تحصیلی و تخصصی در زمینه استخدامی از ناشران معتبر نموده است.

از خصوصیات بارز این مجموعه میتوان به گردآوری مجموعه کتابهای تخصصی رشته های مختلف از بهترین ناشران فعال در حوزه کتابهای استخدامی اشاره کرد.

 ثبت سفارش پستی 

کتاب راهنمای مصاحبه حضوری و گزینش ایران استخدام حاصل تحقیق و مطالعه یک ساله گروه کارشناسی ایران استخدام بر روی روند گزینش و مصاحبه استخدامی سازمانهای دولتی می باشد، در این کتاب به صورت جامع به تشریح روند گزینش و توضیح مباحث مهم عقیدتی و سیاسی پرداخته ایم. سعی گروه کارشناسی ایران استخدام در گردآوری مباحث کتاب بر این بوده است که به صورت خلاصه وار و کامل و با توجه به مباحث و سوالاتی که در مصاحبه های عقیدتی و سیاسی مرحله گزینش استخدامی سازمانهای دولتی مطرح میشود، کارجویان عزیز را از مطالعه هر نوع منبع دیگری بی نیاز نماید.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به محتوای آن که حاصل چندین سال تحقیق و بررسی سوالات مصاحبه های استخدامی کارجویان و گردآوری اصل سوالات مطرح شده در مصاحبه های مرحله گزینش استخدامی سازمانهای دولتی شکل گرفته است، اشاره نمود.

 ثبت سفارش پستی

جهت مشاهده صفحه جامع اخبار استخدام دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

دسته‌بندی آگهی‌های استخدام

اگر دیدگاهی درباره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خود را در سایت درج کنید.

🙂
  • امکان تأیید نظرات سیاسی وجود ندارد.
  • امکان تایید نظراتی که حاوی اخبار غیر قابل تأیید از طریق خبرگزاری های معتبر می باشند، وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظراتی که حاوی اطلاعات تماس شخصی افراد و یا ID شبکه های مجازی ارتباطی می باشند وجود ندارد.
  • امکان تأیید نظرات کاربرانی که به هر طریقی قصد مأیوس کردن سایرین را دارند وجود ندارد.
  • هرگونه تحریک، تحقیر و کنایه به سایر افراد (مسئول و غیر مسئول) غیر مجاز می باشد.
  • امکان هماهنگی برای هرگونه ملاقات حضوری چه به صورت دسته جمعی و چه فردی توسط کاربران سایت وجود ندارد.

ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد