اطلاعات بیشتر

سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی آتش نشانی

این صفحه حاوی معرفی چند محصول می باشد، لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین بسته این صفحه را تا انتها به صورت کامل مطالعه نمایید.

آیا به دنبال نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی هستید؟
مطالعه نمونه سوالات استخدامی سال های گذشته کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در سازمان آتش نشانی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد.
کاربران گرامی لطفاً جهت انتخاب مناسب ترین نمونه سوالات، این صفحه را تا انتها و با دقت بررسی نمایید

نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

مجموعه اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال های 88، 90، 91، 92، 94 بصورت تایپ شده و کاملا خوانا  (مناسب و کاربردی برای آزمون های استخدام سازمان آتش نشانی) (فاقد پاسخنامه) که همراه شده است با نمونه سوالات 7 درس عمومی آزمون های استخدامی (دارای پاسخنامه تستی و تشریحی) شامل موارد زیر می باشد:

– مواد امتحانی موجود در داخل این بسته:
سوالات عمومی و تخصصی سازمان آتش نشانی”فاقد پاسخنامه” شامل دروس:
عمومی: فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش، معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و فرهنگی و قوانین و مقررات شهر و شهرداری، هوش و استعداد تحصیلی
تخصصی: فیزیک و شیمی، اصول مدیریت بحران، ایمنی و بهداشت حرفه ای، شیمی حریق

سوالات 7 درس عمومی آزمون های استخدامی “دارای پاسخنامه” شامل دروس:
فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش، معارف اسلامی، زبان انگلیسی – عمومی، اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی، هوش و استعداد تحصیلی و شغلی


سوالات عمومی استخدام سازمان آتش نشانی: (فاقد پاسخنامه)
1- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی کاردانی در سال 94؛ (شامل: 30 سوال عمومی)
2- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی مهندسی/کارشناس در سال 91؛ (شامل: 100 سوال عمومی)
3- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی کاردانی در سال 91؛ (شامل: 100 سوال عمومی)
4- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 91؛ (شامل: 100 سوال عمومی)
5- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دیپلم در سال 91؛ (شامل: 100 سوال عمومی)
6- عین دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دیپلم در سال 90؛ (شامل: 100 سوال عمومی)
7- عین دفترچه سوالات عمومی استخدامی آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در سال 88؛ (شامل:20۰ سوال معارف، 20 سوال ادبیات فارسی، 20 زبان انگلیسی،20 ریاضی، 20 سوال فیزیک، 20 سوال شیمی، 30 سوال هوش و استعداد تحصیلی، 100 سوال روانشناسی شخصیت؛ (شامل: 150 سوال عمومی +100 سوال روانشناسی)

سوالات تخصصی استخدام سازمان آتش نشانی:  (فاقد پاسخنامه)
1- عین دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 94 – کاردان آتش نشانی؛ (شامل: 30 سوال اصول مدیریت بحران، 30 سوال ایمنی و بهداشت حرفه ای، 30 سوال شیمی حریق)
2- عین دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 92 کاردان آتش نشانی (کد 416)؛ (شامل: 10 سوال اصول مدیریت بحران، 15 سوال ایمنی و بهداشت حرفه ای، 15 سوال شیمی حریق)
3- عین دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 91 – کارشناس آتش نشانی؛ (شامل: 10 سوال اصول مدیریت بحران، 15 سوال ایمنی و بهداشت حرفه ای، 15 سوال شیمی حریق)
4- عین دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال 90 – کارشناس آتش نشانی؛ (شامل: 10 سوال اصول مدیریت بحران، 15سوال ایمنی و بهداشت حرفه ای، 15 سوال شیمی حریق)

سوالات 7 درس عمومی آزمون های استخدامی در دو قسمت مجزا: (همراه با پاسخنامه)
1- عین سوالات 7 درس عمومی آزمون های استخدامی همراه با پاسخنامه تشریحی؛ (شامل: 1050 سوال عمومی)
150 نمونه سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال زبان انگلیسی – عمومی (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخنامه تشریحی)
150 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخنامه تشریحی

2- عین سوالات 7 درس عمومی آزمون های استخدامی همراه با پاسخنامه تستی؛ (شامل: 350 سوال عمومی)
50 نمونه سوال فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال معارف اسلامی (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال زبان انگلیسی – عمومی (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخنامه تستی)
50 نمونه سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخنامه تستی)


عناوین شغلی مجموعه اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی شهرداری ها و دهیاری های شامل:
کارشناس آتش نشانی، کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه و بودجه،حسابدار، مهندس راه و ساختمان، کارشناس شهرسازی، آرشیتک، نقشه بردار، مهندسی مکانیک، مهندس تاسیسات، کارشناس امور حمل و نقل، مهندس برق، کارشناس حفاظت کار، کارشناس محیط زیست، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس بهداشت حرفه ای، کارشناس تحلیلگر سیستم، متصدی امور دفتری و …

رشته های مجموعه اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی شهرداری ها و دهیاری های شامل:
مهندسی محیط زیست (گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین، مهندسی طراحی محیط زیست) – محیط زیست(گرایش برنامه ریزی) – برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست-ایمنی و آتش نشانی – مدیریت عملیات حریق و حوادث – پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث اطفاء حریق – امداد و نجات – بهداشت حرفه ای -حسابداری(کلیه گرایش ها) و…

کاربران گرامی لطفا بیش از خرید محصول به موارد زیر دقت نمایید:
1- همان طور که در توضیحات بالا ذکر شده است پاسخنامه مربوط به مجموعه اصل دفترچه سوالات عمومی و تخصصی آزمون های استخدامی آتش نشانی های کشور از طرف مجری برگزار کننده آزمون منتشر نشده است و سوالات مربوط به این قسمت فاقد پاسخنامه می باشد.
2- در بحث مطالعه نمونه سوالات مفیدترین نوع مطالعه، بررسی مباحث مطرح شده در آنها و همچنین سنجش میزان آمادگی و نقاط ضعف شما می باشد.
3- در هر آزمون احتمال تغییر مواد آزمون وجود دارد، بنابراین لطفا پیش از مطالعه، مواد آزمون پیش رو را از دفترچه راهنمای آزمون بررسی نمایید.

جهت کسب اطمینان و مطالعه بخش کوچکی از این محصول اینجا کلیک نمایید

دانلود تمام نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

 کتاب آموزشی 7 درس عمومی استخدامی سایت ایران استخدام

کتاب درسنامه عمومی ایران استخدام حاوی توضیح گام به گام و آموزش مباحث مهم دروس عمومی آزمونهای استخدامی است. کارشناسان ایران استخدام در این کتاب مانند یک جزوه کارآمد و کاربردی با توجه به محتوای آزمونهای استخدامی اقدام به توضیح گام به گام و فصل به فصل مباحث 7 درس عمومی نموده اند. و به جهت اینکه خواننده کتاب در پایان هر مبحث بتواند میزان تسلط خود را در خصوص مبحث آموزش داده شده بسنجد نمونه سوالات مرتبط با مبحث مذکور از آزمونهای استخدامی قرار داده شده است.

آیا به دنبال یک کتاب جامع آموزشی جهت کسب آمادگی در آزمون های استخدامی هستید؟

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به توضیح گام به گام مباحث مهم و کلیدی 7 درس عمومی به همراه آموزش تصویری مباحثی که نیاز به توضیح دقیق تر دارند اشاره کرد، همچنین درسنامه های کتاب با اصل سوالات آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه (30 سوال برای هر درس) همراه شده است. تعداد صفحات این کتاب 430 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب آموزشی ایران استخدام اینجا کلیک نمایید
کتاب جامع نمونه سوالات استخدامی ایران استخدام

کتاب جامع نمونه سوالات ایران استخدام برخلاف اکثر نمونه های مشابه آن که عموماً برگرفته از نمونه سوالات غیر استخدامی از جمله نمونه سوالات آزمونهای کنکوری و دانشگاهی می باشند؛ حاوی اصل نمونه سوالات استخدامی (جدید ترین آزمونهای چند سال اخیر) به همراه پاسخنامه تشریحی آنها به تضمین سایت ایران استخدام می باشند.

توجه مهم: در ویرایش جدید کتاب علاوه بر سوالات سالهای قبل، سوالات آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش سال 96 و دستگاه های اجرایی 96 نیز موجود می باشد.

از خصوصیات بارز این کتاب میتوان به گردآوری سوالات 10 سال اخیر آزمون های استخدامی با تعداد بالغ بر بیش از 2 هزار سوال استخدامی به همراه ذکر نام سازمان برگزار کننده و سال برگزاری آزمون در روبروی هر سوال اشاره کرد. تمامی نمونه سوالات موجود در این کتاب برگرفته ازسوالات آزمون های استخدامی سالهای گذشته بانک ها و سازمان ها به همراه پاسخنامه تشریحی آنها می باشند. تعداد صفحات این کتاب 500 صفحه میباشد.

جهت سفارش پستی کتاب نمونه سوالات ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

جهت ورود به صفحه جامع استخدام سازمان آتش نشانی اینجا کلیک نماییداگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.


لطفا کمی صبر کنید...


 • جهت دریافت آخرین اخبار و آگهی های مهم استخدامی از طریق کانال تلگرام ایران استخدام اینجا کلیک نمایید

 • نویسنده : ramin

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:39

  کد دیدگاه : 2582520

  سلام‌دوستان خسته نباشین ببخشید یه سری سوال در مورد آزمون استخدامی آتش نشانی داشتم ک چه درسایی هست بعد ضریب عمومی و تخصصی ها چنده بعد معمولا با چه درصدی ادم میتونه قبول بشه بعدش چندتا سواله و تستیه یا تشریحی و کتابی هست ک همه ی این درسارو باهم داشته باشه و در اخر زمان بعدی گرفتن نیرو حدودا کی میشه،خیلی ممنون میشم پاسخ بدین فداتون.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سعید غفارزاده

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:54

  کد دیدگاه : 2439792

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  لطفا سوالات تخصصی آتش نشانی رو همراه با پاسخنامه در سایت قرار دهید

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 10:57

   کد دیدگاه : 2439797

   با سلام
   متاسفانه تا این لحظه پاسخ نامه ای برای سوالات تخصصی منتشر نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Zhila Heydari

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:48

  کد دیدگاه : 2436872

  سلام چرا سوالات دانلود نمیشه؟
  آیا ممکنه به ایمیل من بفرستید سوالات اسنخدامی آتش نشانی رو؟
  ممنون میشم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان یک (مریم احمدی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 14:02

   کد دیدگاه : 2436882

   سلام خريد داشتيد و موفق به دانلود نشده ايد؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : حمید عطایی نژاد

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:07

  کد دیدگاه : 2436651

  سلام من واسه راننده خورد تندرو سنگین آتشنشانی ثبت نام کردم
  تنها فقط سوالات عمومی خوندم.
  آیا واسه راننده آتشنشانی باید سوالات تخصصی بخونم
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : هادی منگشتی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 21:53

  کد دیدگاه : 2425030

  سلام
  سوالات اتش نشانی دروس تخصصی که گذاشتین چرا پاسخ نامه ندارن ما که میخوایم بخونیم چطور بدون جواب بخونیم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:03

   کد دیدگاه : 2425379

   متاسفانه منتشر نشده است. ضمن اینکه مجددا تکرار میکنم مطالعه شامل حفظ کردن پاسخ های یک سری از نمونه سوالات نمیشه. شما باید کتاب و جزوه مطالعه کنید و در کنارش نمونه سوال کار کنید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : Sajad

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 00:10

  کد دیدگاه : 2418904

  سلام چرا نمیشه نمونه سوالات بخریم؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 02:50

   کد دیدگاه : 2419010

   بررسی شد ، شکلی موجود نیست دوست عزیز
   شما چه مشکلی در خرید دارید؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : مهدی غرباوی

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 14:07

    کد دیدگاه : 2419708

    ببخشید من خرید کردم ولی دانلود محصول برام نیومد چکار کنم پول هم کم کردن

    پاسخ دهید
    • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 14:10

     کد دیدگاه : 2419715

     با سلام
     دوست گرامی لطفا جهت ارتباط با پشتیبانی با شماره تلفن 04142273673 تماس حاصل نمایید.
     موفق باشید

     پاسخ دهید
 • نویسنده : امین

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:31

  کد دیدگاه : 2417560

  سلام اگه تا روز امتحان جواب سوالای تخصصی رو بزارید خیلی خوب میشه خودم پیدا کردم بعضی هاشو شک دارم ممنون

  پاسخ دهید
  • نویسنده : یوسف

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:43

   کد دیدگاه : 2426860

   سلام
   میتونید جواب سوالات تخصصی رو هم برای من بفرستید؟
   ممنون میسم

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 23:45

   کد دیدگاه : 2437573

   سلام ممنون میشم برای من هم ارسال کنید

   پاسخ دهید
  • نویسنده : Aabbasdarabkha

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 07:52

   کد دیدگاه : 2441544

   سلام وقت شما بخیر

   ببخشید میشه لطف کنید اگه سوالاتو دارین تخصصی اتش نشانی رو واسه من هم بفرستین

   پاسخ دهید
 • نویسنده : جابر

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 10:35

  کد دیدگاه : 2417434

  سلام.
  دوستانی ک سوالات رو گرفتن راضی هستن؟؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : امین

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 11:32

   کد دیدگاه : 2417561

   سلام سوالا خوبه فقط تخصصی ها جواب نداره

   پاسخ دهید
 • نویسنده : سلطان

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 11:38

  کد دیدگاه : 2410770

  آدمین ببخشید
  20روز تا آزمون مونده به نظرتون تستی بخونم یا جزوه

  آزمون چنتا سوال هست
  لطفن جواب بدید…..
  یاعلی

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:42

   کد دیدگاه : 2411043

   به نظر بنده بهتر هست ترکیب کنید با توجه به زمانی که هست، سوالات رو کار کنید و به همراهش هرجارو میبینید که تکرار شده و یا مشکل دارید از سمت کتاب بیشتر مطالعه ش کنید.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 09:58

    کد دیدگاه : 2429108

    سلام دوست عزیز ..منو راهنمایی میکنید ممنون میشم .من امسال ثبت و نام کردم برا استخدام راننده آتش نشانی در شهرداری با مدرک دیپلم …خواستم بدونم چه نمونه سوالاتی بخونم و چه کتابی بخونم .با تشکر

    پاسخ دهید
 • نویسنده : ربیع

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 23:16

  کد دیدگاه : 2408610

  سلام. ادمین من این محصول رو خریداری کردم،
  سوالات عمومی که پاسخنامه ندارن مربوط به استخدام اتش نشانی سالهای قبل بوده؟
  یا اینکه صرفا سوالات استخدام سازمان شهرداری هست؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 01:44

   کد دیدگاه : 2408796

   عینا سوالات آتش نشانی هستند.
   قبلا خدمت دوستان عرض کردم باز هم عرض میکنم، نمونه سوالات خوب و مفید هست ولی همه ماجرا نیست. اساس رو روی مطالعه قرار بدید منتها در مطالعه راهنمای شما نمونه سوالات هستند

   پاسخ دهید
 • نویسنده : یونس عجمی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 02:25

  کد دیدگاه : 2406621

  سلام ممنون از سایت خوبتون ایا برا ازمون پش رو کسای که در مقطعه دیبلم شرکت کرداند ازمن تخصصی هم دارند?باتشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:27

   کد دیدگاه : 2407192

   استثنایی در خصوص مواد آزمون برای هیچ گروهی در دفترجچه اعلام نشده است

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کیان احمدی

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 15:06

  کد دیدگاه : 2405180

  چرا سوالات تخصصی پاسخنامه ندارن

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 15:34

   کد دیدگاه : 2405247

   با سلام
   همانطور که در توضیحات در بالا ذکر شده متاسفانه پاسخنامه برای این سری از نمونه سوالات به دست ما نرسیده است.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : همایون

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 11:04

    کد دیدگاه : 2413683

    سلام میگم جواب سوالا آزمون آتش نشانی رو از کجا باید گیر بیارم؟؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 20:19

     کد دیدگاه : 2414798

     متاسفانه منتشر نشده است و جایی موجود نیست

     پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی هنری

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 14:21

  کد دیدگاه : 2402344

  سلام خسته نباشید میخواستم بدونم جواب سوال های تخصصی رو از کجا باید پیدا کنیم لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : @mir

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:15

  کد دیدگاه : 2402139

  کلا سوالات تخصصیتون باسخنامه نداره؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : پشتیبان هفت (زارعی)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 13:23

   کد دیدگاه : 2402166

   با سلام
   همانطور که در توضیحات در بالا ذکر شده متاسفانه پاسخنامه برای این سری از نمونه سوالات به دست ما نرسیده است.

   پاسخ دهید
   • نویسنده : رضا

    تاریخ ارسال :

    ساعت ارسال : 15:09

    کد دیدگاه : 2442321

    هیچ راهی نداره ما جواباشو پیدا کنیم؟؟؟

    پاسخ دهید
    • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

     تاریخ ارسال :

     ساعت ارسال : 19:35

     کد دیدگاه : 2442705

     خودتون باید روی مطالعه شون کار کنید. متاسفانه جایی موجود نیست

     پاسخ دهید
 • نویسنده : Saeed

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 01:51

  کد دیدگاه : 2398382

  سلام چرا درسایی که آتش نشانی اعلام کرده با درسایی که شما نمونه سوالاتش روگذاشتید فرق داره مثل شیمی حریق که تو درسایی که جز منابع امتحانی آتش نشانی نیست ؟

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin (علی احمدزاده)

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 21:07

   کد دیدگاه : 2400988

   شما باید مواردی رو مطالعه کنید که در آگهی امسالتون درج شده است. ما عین نمونه سوالات سالهای قبل رو قرار دادیم بدون کم و کاستی. اینکه سالهای قبل چه مواد آزمونی بوده و امسال چه مواد آزمونی مربوط به تصمیم اونهاست

   پاسخ دهید
 • نویسنده : رامی دریب اصل

  تاریخ ارسال :

  ساعت ارسال : 13:52

  کد دیدگاه : 2397420

  با عرضه سلام وخسته نباشی_میخوااستم راجب یک مسعله مهم نظربدام چرا دربعضی از شغل هاااااااا دیبلم را نمیپذیران مگه دیبلم یه مدرک نیست مدرک مدرک است وفرقیم نمیکنه که طرف دیبلم داره یا فوق دیبلم داره یا کارشناسی ارشد داره هررکی به اندازه توان خود درس میخوااند ازنظرماالی وخانوادگی واجتماعی از نظر من ادم ثواددار وکاربلد همینم کفاایت میکند_والسلام باتشکر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : @mir

   تاریخ ارسال :

   ساعت ارسال : 12:49

   کد دیدگاه : 2398691

   عزیزم الان ک لیسانسه ها هم دارن با دیبلم امتحان میدن همه جا

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

از تاریخ:
تا تاریخ:

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...