آگهی استخدامی متناسب با شغل و رشته خود را بیابید

جستجوی آگهی مناسب شما
استخدام در شهر ورامین
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده خانم و آقا با حقوق وزارت کار در یک کارخانه صنعتی

آگهی استخدام یک کارخانه صنعتییک کارخانه صنعتی در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:عنوان...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام معمار مسلط به اتوکد و Revit فاز 2 در کارخانه تولیدی سنگ مالکی

آگهی استخدام کارخانه تولیدی سنگ مالکی در کهریزککارخانه تولیدی سنگ های ساختمانی مالکی در کهریزک (تهرا...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام اپراتور CNC آقا جهت کارخانه سنگ مالکی در کهریزک

استخدام کارخانه سنگ مالکی در کهریزککارخانه سنگ مالکی واقع در کهریزک (تهران) جهت تکمیل کادر خود از وا...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام رئيس حسابداری برای یک شرکت توليدی در تهران

استخدام یک شرکت تولیدی در تهرانیک شرکت تولیدی در تهران جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت ب...

مشاهده بیشتر ۱ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام حسابدار جهت یک شرکت معتبر صنایع غذایی در تهران

آگهی استخدام یک شرکت معتبر صنایع غذایی (لواشک پاک نژاد) در تهرانیک شرکت معتبر صنایع غذایی (لواشک پاک...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام منشی و کارمند اداری جهت موسسه زبان انگلیسی آفاق در تهران

آگهی استخدام موسسه زبان انگلیسی آفاق در تهرانموسسه زبان انگلیسی آفاق (آموزشگاه زبان دخترانه) واقع در...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی فنی کار جهت یک کارخانه در ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنعتی در تهرانیک شرکت تولیدی صنعتی در ورامین (تهران) جهت تکمیل کادر کارخانه خ...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی خانم با مدرک شیمی جهت امور کنترل کیفی و دفتری در ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنعتی در تهرانیک شرکت تولیدی صنعتی در ورامین (تهران) جهت تکمیل کادر خود از وا...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام حسابدار خانم جهت امور مالی و اداری در ورامین

استخدام یک شرکت تولیدی صنعتی در تهرانیک شرکت تولیدی صنعتی در ورامین (تهران) جهت تکمیل کادر خود از وا...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس مکانیک جهت یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغنیک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن از افراد علاقهمند و...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارگر فنی آقا با مدرک دیپلم در یک شرکت تولیدی فعال

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغنیک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن از افراد علاقهمند و...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس شیمی آقا آشنا به فرایند تولید و نقشه های تولید در یک شرکت تولیدی

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغنیک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن از افراد علاقهمند و...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام راننده لیفتراک آقا جهت یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغنیک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن از افراد علاقهمند و...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارگر ساده آقا جهت یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن

آگهی استخدام یک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغنیک شرکت تولیدی فعال در صنایع روغن از افراد علاقهمند و...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارمند اداری خانم جهت کارخانه سنگ مالکی در کهریزک

آگهی استخدام کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران)کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران) جهت تکمیل کادر پ...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام تکنسین فنی آشنا به تاسیسات و برق در کارخانه سنگ مالکی

آگهی استخدام کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران)کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران) جهت تکمیل کادر پ...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارمند حراست جهت کارخانه سنگ مالکی در کهریزک

آگهی استخدام کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران)کارخانه سنگ مالکی در کهریزک (تهران) جهت تکمیل کادر پ...

مشاهده بیشتر ۲ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارگر ساده و ماهر با حقوق قانون کار و بیمه در مجموعه نوبر سبز

آگهی استخدام مجموعه نوبر سبز در تهرانمجموعه نوبر سبز در تهران افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینمای...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام حسابدار آقا یا خانم با مدرک فوق دیپلم به بالا در تهران

استخدام یک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهرانیک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام انباردار آقا جهت یک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران

استخدام یک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهرانیک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی آقا جهت مدیریت پروژه برای یک شرکت معتبر در تهران

استخدام یک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهرانیک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
امروز
۲۲
فروردین
۱۴۰۰
۲۲ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارشناس تضمین کیفیت آشنا به فرایندهای کنترل کیفیت در تهران

استخدام یک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهرانیک شرکت معتبر تولید قطعات خودرو در تهران از افراد وا...

مشاهده بیشتر ۴ ساعت پیش
۲۱
فروردین
۱۴۰۰
۲۱ فروردین ۱۴۰۰

استخدام سرپرست و کارشناس HSE در شرکت ذوب آهن آرمان آسیا

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیاشرکت ذوب آهن آرمان آسیا جهت کادر HSE خود در شهرک صنعتی جنت آباد (ایوا...

مشاهده بیشتر ۵ ساعت پیش
۱۷
فروردین
۱۴۰۰
۱۷ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس صنایع غذایی خانم در محدوده پاکدشت و ورامین

به یک نفر مهندس صنایع غذایی (خانم) در محدوده پاکدشت و ورامین (تهران) نیازمندیم.

مشاهده بیشتر ۴ روز پیش
۱۳
فروردین
۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

استخدام نیروی کاردان برق و مکانیک در یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری

آگهی استخدام یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری در شهر صنعتی اشتهارد یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری واق...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۳
فروردین
۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس مکانیک مسلط به تعمیر و نگهداری در شهر صنعتی اشتهارد

آگهی استخدام یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری در شهر صنعتی اشتهارد یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری واق...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۳
فروردین
۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس برق جهت یک شرکت ریخته گری واقع در شهر صنعتی اشتهارد

آگهی استخدام یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری در شهر صنعتی اشتهارد یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری واق...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۱۳
فروردین
۱۴۰۰
۱۳ فروردین ۱۴۰۰

استخدام مهندس متالورژی برای یک شرکت ریخته گری در شهر صنعتی اشتهارد

آگهی استخدام یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری در شهر صنعتی اشتهارد یک شرکت بزرگ و معتبر ریخته گری واق...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۷
فروردین
۱۴۰۰
۷ فروردین ۱۴۰۰

استخدام کارمند اداری جهت شرکت ذوب آهن آرمان آسیا در تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا  شرکت ذوب آهن آرمان آسیا جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل از...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۵
فروردین
۱۴۰۰
۵ فروردین ۱۴۰۰

استخدام تکنسین و کارگر ساده نوردکار برای یک شرکت در تهران و سمنان

استخدام شرکت ذوب آهن آرمان آسیا شرکت ذوب آهن آرمان آسیا یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تولید مقاطع فو...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد