استخدام در شهر کهریزک
امروز
۱۲
آذر
۱۴۰۱
۱۲ آذر ۱۴۰۱

استخدام حسابدار با بیمه در شرکت تهویه اندیشان ماندگار

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در تهران (کهریزک) برای تکمیل کادر خود به افراد با شرایط زیر نیاز دارد: عن...

مشاهده بیشتر ۷ ساعت پیش
۱۰
آذر
۱۴۰۱
۱۰ آذر ۱۴۰۱

استخدام کارمند خانم با مدرک لیسانس حقوق در یک دفتر خدمات قضایی

یک دفتر خدمات قضایی در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: عنو...

مشاهده بیشتر ۲ روز پیش
۹
آذر
۱۴۰۱
۹ آذر ۱۴۰۱

استخدام مدیر تولید برای کارخانه اسباب بازی پارس در کهریزک

کارخانه اسباب بازی پارس در تهران (کهریزک) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می ن...

مشاهده بیشتر ۳ روز پیش
۶
آذر
۱۴۰۱
۶ آذر ۱۴۰۱

استخدام کارشناس خرید با مدرک برق و تاسیسات در شرکت شوفاژکار

شرکت صنعتی شوفاژکار برای تکمیل کادر انبار خود در تهران (کهریزک، شور آباد) به افراد با شرایط زیر نیاز...

مشاهده بیشتر ۶ روز پیش
۳۰
آبان
۱۴۰۱
۳۰ آبان ۱۴۰۱

دعوت به همکاری نماینده توزیع و ارسال بصورت دورکار برای شرکت 5040 در سراسر کشور

هلدینگ 5040 در راستای تکمیل کادر خود در سراسر کشور از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: عنوا...

مشاهده بیشتر ۱ هفته پیش
۲۳
آبان
۱۴۰۱
۲۳ آبان ۱۴۰۱

استخدام اپراتور دستگاه تزریق شبکار برای واحد تولیدی در کهریزک

یک واحد تولیدی در تهران (کهریزک -مهدی آباد- محدوده شورآباد) به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: عنو...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۲۲
آبان
۱۴۰۱
۲۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام چرخکار و مونتاژکار خانم در مجموعه تولیدی صنعتی مولود

مجموعه تولیدی صنعتی مولود در تهران (کهریزک) به تعدادی چرخکار و مونتاژکار خانم همراه با سرویس از شهر...

مشاهده بیشتر ۲ هفته پیش
۱۵
آبان
۱۴۰۱
۱۵ آبان ۱۴۰۱

استخدام کارمند اداری برای شرکت ایرانیان فن در کهریزک

شرکت (کارخانه) ایرانیان فن واقع در استان تهران (کهریزک) جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط زیر دعوت...

مشاهده بیشتر ۳ هفته پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام حسابدار بصورت تمام وقت برای شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام تراشکار با مدرک ماشین ابزار در شرکت تهویه اندیشان ماندگار

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام وسط کار آقا با حداقل مدرک دیپلم در شرکت تهویه اندیشان ماندگار

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام نیروی خم کار برای شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام ورقکار با حداقل مدرک دیپلم برای شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام برشکار آقا با حداقل مدرک دیپلم در شرکت تهویه اندیشان ماندگار

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲
آبان
۱۴۰۱
۲ آبان ۱۴۰۱

استخدام مهندس برق قدرت آشنا به PLC در شرکت تهویه اندیشان ماندگار

شرکت تهویه اندیشان ماندگار در کهریزک (60 متری شورآباد) برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر ن...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۶
مهر
۱۴۰۱
۲۶ مهر ۱۴۰۱

استخدام پرستار و بهیار بازنشسته و مراقب آقا در مرکز معلولین پسران در کهریزک

مرکز معلولین پسران در تهران (کهریزک) جهت تکمیل کادر خود به پرستار و بهیار بازنشسته و مراقب آقا نیازم...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۳
مهر
۱۴۰۱
۲۳ مهر ۱۴۰۱

استخدام کارشناس بازرگانی برای کارخانه اسباب بازی پارس در کهریزک

کارخانه اسباب بازی پارس از جوانان فعال و با انگیزه با شرایط ذیل در استان تهران (کهریزک) دعوت به همکا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۲۳
مهر
۱۴۰۱
۲۳ مهر ۱۴۰۱

استخدام انباردار آقا برای کارخانه اسباب بازی پارس در کهریزک

کارخانه اسباب بازی پارس از جوانان فعال و با انگیزه با شرایط ذیل در استان تهران (کهریزک) دعوت به همکا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام نیروی عمرانی و کارگاهی آقا در یک کارخانه سنگ معتبر

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام تکنسین تاسیسات آقا برای یک کارخانه سنگ معتبر در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام منشی سالن تولید و منشی در یک کارخانه سنگ معتبر

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام انباردار برای یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام کارمند تدارکات آقا برای یک کارخانه سنگ معتبر در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام تکنسین برق آقا در یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام استادکار سالن تولید آقا برای یک کارخانه در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام حسابدار برای یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۹
مهر
۱۴۰۱
۱۹ مهر ۱۴۰۱

استخدام مهندس نقشه کش برای یک کارخانه سنگ معتبر در کهریزک

یک کارخانه سنگ معتبر واقع در کهریزک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۸
مهر
۱۴۰۱
۱۸ مهر ۱۴۰۱

استخدام کارشناس حسابداری باسابقه در یک کارخانه مبلمان

یک کارخانه مبلمان در تهران (محدوده شور آباد، اسلام شهر، کهریزک) برای تکمیل کادر خود به یک نفر کارشنا...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۶
مهر
۱۴۰۱
۱۶ مهر ۱۴۰۱

استخدام سرای احسان

سرای احسان موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی واقع در تهران (کهریزک) جهت تکمیل کادر خود از واج...

مشاهده بیشتر ۱ ماه پیش
۱۱
مهر
۱۴۰۱
۱۱ مهر ۱۴۰۱

استخدام منشی خانم با حقوق ثابت و پورسانت در یک دفتر حمل و نقل

یک دفتر حمل و نقل در تهران (محدوده کهریزک، شورآباد) به تعدادی منشی خانم با حقوق ثابت و پورسانت از س...

مشاهده بیشتر ۲ ماه پیش
ابتدای صفحه
مختصری درباره ایران استخدام

سایت ایران استخدام در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱۰ راه اندازی شد و با تلاش گروهی و روزانه مدیران و نویسندگان خود در جهت تبدیل شدن به مرجع بروز آگهی های استخدامی گام برداشت. سعی همیشگی همکاران ما ارائه مطلوب و با کیفیت آگهی های استخدامی خدمت بازدیدکنندگان محترم این سایت بوده است. ایران استخدام به صورت مستقل و خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ نهاد و یا سازمان دولتی نمی باشد، این سایت تنها منتشر کننده ی آگهی های استخدامی بوده و بنابراین لازم است که بازدید کنندگان محترم سایت خود نسبت به صحت و سقم اخبار منتشر شده در آن هوشیار باشند.

نماد اعتماد الکترونیکی
ای نماد logo-samandehi