آگهی های استخدام روز تهران | سال 96

اطلاعات بیشتر

آگهی های استخدام تهران سال ۹۶

آگهی های استخدام روز استان تهران , بازار کار تهران, نیازمندی های تهران, استخدام حسابدار, استخدام در استان تهران, استخدام روز استان تهران, استخدام مدرس, استخدام مربی, استخدام مشاور حقوقی, استخدام مهندس, استخدام کارشناس, استخدام کارمند

جهت مشاهده آگهی های استخدام روز شهر تهران اینجا کلیک نمایید

آیا میخواهید به محض انتشار آگهی استخدامی مرتبط با رشته و استان خود آن را در گوشی و ایمیلتان دریافت کنید؟ اینجا کلیک کنید


مهر ۹۵ :
آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۵ مهر ۹۵
آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۴ مهر ۹۵
آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۳ مهر ۹۵


شهریور ۹۵ :

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۱ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۰ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۱۸ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۷ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۰ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۹ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۸ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۷ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۶ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۴ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۳ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲ شهریور ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱ شهریور ۹۵


مرداد ۹۵ :

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۳۰ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۶ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۵ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۴ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۳ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۹ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۸ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۷ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۱۴ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۲ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۰ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۷ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۵ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۴ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۳ مرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲ مرداد ۹۵


تیر ۹۵ :

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۳۱ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۳۰ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۹ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۶ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۴ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۲ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۱ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۰ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱۹ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۵ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۴ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱۲ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۱۰ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۹ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۸ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۶ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۵ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۳ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲ تیر ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱ تیر ۹۵


خرداد ۹۵ :

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۳۱ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۳۰ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۵ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۴ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۳ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۰ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۸ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۷ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۶ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۱۳ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۲ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۱ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۹ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۸ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۶ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۵ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۴ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۳ خرداد ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱ خرداد ۹۵


اردیبهشت ۹۵ :

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | سه شنبه ۷ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | دوشنبه ۶ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | شنبه ۴ اردیبهشت ۹۵

آگهی های استخدام استان تهران | چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۹۵


 

با آرزوی موفقیت  – سایت ایران استخداماگر دیدگاهی در باره این آگهی دارید میتوانید از طریق فرم زیر دیدگاه خودتون رو در سایت درج کنید.

لطفا کمی صبر کنید...

 • توجه: کاربران گرامی، مشکلات موجود در بخش ارسال دیدگاه ها رفع گردیده است. از صبر و همراهی شما در طی این مدت سپاسگزاریم
 • نویسنده : محمدبشیری

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۱۲ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۸:۳۹

  کد دیدگاه : 1134356

  مکانیک وجلوبندی خودروی سبک

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۱۲ اسفند ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۹:۰۱

   کد دیدگاه : 1134366

   با سلام
   دوست گرامی ما منتشر کننده ی آگهی های استخدامی هستیم، بنابراین لطفاً جهت ارتباط با اطلاعات ثبت شده در متن آگهی ها تماس حاصل کنید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : دامی

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۳ اسفند ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۷:۱۰

  کد دیدگاه : 1124663

  سلام من متاهل ودارای دوفرزند ۵و۲سال هستم دنبال کار ودر هر کاری که بخواید سررشته دارم دنبال کاری هستم که بیمه داشته باشه حالا کارخانه باشه یا سرایداری اگه هست خواهشن کمکم کنید

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۸ بهمن ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۳:۴۷

  کد دیدگاه : 1115668

  سلام دنبال کارم24مجرد از اسلامشهر بچه فوق العاده کاریم هر کاری شغل قبلیم کار یا ماشین سنگین بابام بود الان به خاطر نبود کار دنبال کارم از فنی ماشینم سر در میارم .پایان خدمت و گواهینامه هم دارم مدرک تحصیلیم دیپلم ردی.منتظرم خدا عوضتون بده یاعلی.

  پاسخ دهید
 • نویسنده : n.a

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۴ دی ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۳

  کد دیدگاه : 1052338

  سلام من ٣سال سابقه منشي و دستياري دندانپزشكي درمطب،و١سال دستياري دركيلينيك بودم دنبال كار در محدوده جنت اباد جنوبي هستم الان چند ماهه دنباله كارم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۲ آبان ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۱:۴۲

  کد دیدگاه : 982524

  سلام تو رو قرآن برامون کار پیدا کنید کارشناس اقتصاد صنعتی هستم دیگه از بیکاری سکته میکنیم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : امیر

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۰:۴۵

  کد دیدگاه : 978734

  سلام من الان 9ماه است ک دنباله کارم جوانی 25ساله دارایه دیپلم و مسلط ب رانندگی هستم ولی کاری برایم پیدا نمیشود

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۱۲ مهر ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۲:۴۴

  کد دیدگاه : 939825

  سلام‌من یه کارگرساده هستم دنبال نگهبانی سرایداری هستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : جمعه ۰۱ بهمن ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۷:۳۰

   کد دیدگاه : 1075838

   اقا من بیا م

   پاسخ دهید
 • نویسنده : روبين تهراني

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۳:۱۹

  کد دیدگاه : 924203

  سلام من ٣٥ ساله مجرد با مادر پيرم زندگي ميكنم در تهران دنبال كاره توليدي كارگاه و از اين قبيل با جاي خواب هستم خواهشا اگر كاري هست ممنون ميشم من واقعا احتياج بكار دارم

  با تشكر

  پاسخ دهید
  • نویسنده : admin

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۸:۲۴

   کد دیدگاه : 924246

   با سلام
   دوست گرامی، ایران استخدام منتشر کننده اخبار و آگهی های استخدامی است، لطفاً جهت ارتباط با کارفرمایان با اطلاعات تماس ثبت شده در متن آگهی تماس حاصل نمایید.
   موفق باشید

   پاسخ دهید
 • نویسنده : بیکار

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۱۶ شهریور ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۹:۴۳

  کد دیدگاه : 913629

  تو این مملکت فقط کار واسه آقا زاده ها خوب پیدا میشه به امسال ما که بیکاریم میگن شما تنبلین تن پرورین وگرنه کار زیاده . بعدش خدا نکنه کوچکترین مشکلی داشته باشی مثلا دو سالگی با بچه فامیلتون دعوا کرده باشی میگن سابقه دعوا داره بدردنمیخوره

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سحر

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۱۱ شهریور ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۶:۵۷

  کد دیدگاه : 909503

  سلام.25 سالمه لیسانس زبان و ادبیات عربی الان سه ساله بیکارم.خیلیم مشکل مالی دارم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۰۴ مهر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۴:۰۴

   کد دیدگاه : 931185

   سلام.برو كلاس افيس و حسابدارى و كامپيوتر بلكه پيدا ميكنىد.باتشكر

   پاسخ دهید
   • نویسنده : سحر

    تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۹ دی ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۴:۵۳

    کد دیدگاه : 1059244

    من دو سال لیسانس حسابداری دارم کار کجاس ۲۳سالمه

    پاسخ دهید
  • نویسنده : روزبه

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۰۴ مهر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۴:۰۴

   کد دیدگاه : 931187

   انشالله پيدا ميشه.باتشكر

   پاسخ دهید
  • نویسنده : سحر

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۹ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۴:۵۵

   کد دیدگاه : 1059247

   سلام ۲۳سالمه دوساله لیسانس حسابداری گرفتم کار کجاس

   پاسخ دهید
 • نویسنده : کاظم نعمتی

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۱:۱۷

  کد دیدگاه : 895776

  سلام من ۳۵ سالم در اجرای تاسیات موتورخانه هستم لطفا اگه کسی تو کار ساختمان هست معرفی کنه ممنون میشم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : پنجشنبه ۲۴ تیر ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۲۱

  کد دیدگاه : 860249

  همش سر کاریه ماهم دنبال کاریم الان یک ساله

  پاسخ دهید
 • نویسنده : سمیه

  تاریخ ارسال : چهارشنبه ۲۳ تیر ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۱۵

  کد دیدگاه : 858409

  خسته شدم از بس این آگهی ها و بالا پایین کردم..
  اینم شد زندگی!
  آخه دیگه باید چیکار کنیم ک نمیکنیم!

  پاسخ دهید
  • نویسنده : روبين تهراني

   تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۸ شهریور ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۳:۱۱

   کد دیدگاه : 924201

   واقعا درسته 🙁

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال : جمعه ۰۳ دی ۹۵

    ساعت ارسال : ۲۲:۵۱

    کد دیدگاه : 1027343

    سلام 47 سالمه 25 سابقه آشپزی دارم الان سه ماه بیکارم مستجر هستم ,,,,,

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : شنبه ۰۶ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۳:۲۰

   کد دیدگاه : 996396

   مدرک تحصیلیت چیه؟

   پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : چهارشنبه ۲۴ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۰۰:۳۶

   کد دیدگاه : 1014513

   سلام بازاریابی فروشندگی بلدین؟

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مجتبی

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۲۰ تیر ۹۵

  ساعت ارسال : ۲۰:۵۸

  کد دیدگاه : 854740

  هممون ته کاریم کاش سرکاربودیم بلاخره سرکاریک کوچولو امیدی هست

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۹:۳۲

   کد دیدگاه : 1012947

   سلام چطوریت خوبید خسته نباشید من اصغر پیری هستم نیم شنوا هستم از تهرانم. فوق دیپلم دانشگاه شهرکرد دولت بودم الان بیکار ام بدبخت شدم لطفا کمکم کنی ممنونم عزیزم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : شنبه ۲۹ خرداد ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۴:۰۱

  کد دیدگاه : 825714

  با سلام فک کنم همش سرکاریم

  پاسخ دهید
 • نویسنده : زهرا

  تاریخ ارسال : سه شنبه ۲۴ فروردین ۹۵

  ساعت ارسال : ۰۱:۲۳

  کد دیدگاه : 737611

  سلام. آدم مشکلات مردم رو میبینه دیگه مشکلات خودش یادش میره. 🙁

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : پنجشنبه ۰۲ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۸:۰۳

   کد دیدگاه : 1025581

   واقعا خسته شدم از این همه بدبختی برای جوانها

   پاسخ دهید
  • نویسنده : امیر

   تاریخ ارسال : شنبه ۱۱ دی ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۷:۴۴

   کد دیدگاه : 1047029

   دقیقا…

   پاسخ دهید
 • نویسنده : ناشناس

  تاریخ ارسال : دوشنبه ۲۳ فروردین ۹۵

  ساعت ارسال : ۱۲:۲۱

  کد دیدگاه : 736748

  حمید بیگدلی هستم دنبال سرایدار هستم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : فاطمه

   تاریخ ارسال : چهارشنبه ۲۵ فروردین ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۱:۴۰

   کد دیدگاه : 740345

   آقا یا خانم؟

   پاسخ دهید
   • نویسنده : حسین مرادقلی

    تاریخ ارسال : جمعه ۱۱ تیر ۹۵

    ساعت ارسال : ۰۶:۵۱

    کد دیدگاه : 844320

    مردی 26ساله دارای همسر و یک فرزند 2ساله دنبال سرای داری میگردم

    پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال : سه شنبه ۰۲ شهریور ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۴:۲۲

    کد دیدگاه : 900321

    سلام چه كاري

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : جمعه ۰۳ اردیبهشت ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۱:۰۲

   کد دیدگاه : 752979

   مردی 30ساله بازن وفرزند3ساله دیپلم دارم دنبال یرایه داری میگردم

   پاسخ دهید
 • نویسنده : مهدی

  تاریخ ارسال : یکشنبه ۱۶ اسفند ۹۴

  ساعت ارسال : ۱۱:۵۸

  کد دیدگاه : 707142

  من مهدی روانشناس بالینی با کلی تجربه دنبال کارم

  پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : سه شنبه ۲۵ اسفند ۹۴

   ساعت ارسال : ۱۰:۳۶

   کد دیدگاه : 718096

   خوب مهدی جانم برو مطب بزن

   پاسخ دهید
   • نویسنده : ناشناس

    تاریخ ارسال : شنبه ۰۹ مرداد ۹۵

    ساعت ارسال : ۱۶:۱۲

    کد دیدگاه : 878932

    پول باشه میزنم ولی قبلش باید پول دار شم

    پاسخ دهید
  • نویسنده : مرتضی

   تاریخ ارسال : جمعه ۲۲ مرداد ۹۵

   ساعت ارسال : ۲۱:۲۵

   کد دیدگاه : 890710

   با سلام .
   همگی بزنید توی شغل پرورش طیورمس پروش بلدرچین یا شتر مرغ خوب در آمدی داره حداقل با 100 پرنده بلدرچین به 4000 بلدرچین میرسید….

   پاسخ دهید
   • نویسنده : رضا

    تاریخ ارسال : شنبه ۲۳ بهمن ۹۵

    ساعت ارسال : ۲۰:۱۴

    کد دیدگاه : 1108797

    یه چی شنیدی،مرد حساب من ده هزارتا بلدرچین داشتم.تخمش فقط زمستون ها اون هم با مکافات دونه 80تومان می فروختم.آخرش بدهی بار آوردم.تو رو قرآن وقتی توی کاری تجربه ندارید.به این ملت بیکار پیشنهاد ندید.که خودشون بدهکار بانک هم کنند.

    پاسخ دهید
  • نویسنده : ناشناس

   تاریخ ارسال : دوشنبه ۲۲ آذر ۹۵

   ساعت ارسال : ۱۹:۳۴

   کد دیدگاه : 1012954

   سلام چطوریت خوبید خسته نباشید من اصغر پیری هستم نیم شنوا هستم از تهرانم. فوق دیپلم دانشگاه شهرکرد دولت بودم الان بیکار ام بدبخت شدم لطفا کمکم کنی ممنونم عزیزم

   پاسخ دهید

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...

لطفا کمی صبر کنید...